ประมูลสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศ ครั้งที่ 23… แปลงสำรวจบนบก พื้นที่ 78.9 ตารางกิโลเมตร

Gas Exploration and Production

กระทรวงพลังงานได้ออกประกาศเชิญชวนให้ยื่นขอสิทธิสำรวจ และ ผลิตปิโตรเลียมในประเทศ ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พร้อมแนบเอกสารเชิญชวน ยาว 37 หน้า เสนอพื้นที่แปลง NC เดิมในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเดิมบริษัท ซิโน-ยูเอส ปิโตรเลียม อิงค์ ได้สัมปทานและผลิตน้ำมันดิบได้กว่า 400 บาร์เรลต่อวันก่อนจะหมดอายุสัมปทานลง… นอกจากนั้นยังได้เสนอพื้นที่แปลง A ทางทิศเหนือของแปลง NC ซึ่งยังไม่เคยมีการผลิตปิโตรเลียมมาก่อนเพิ่มเติมในการเปิดสัมปทานในครั้งนี้ รวมเป็นพื้นที่กว่า 78.9 ตารางกิโลเมตร คลุมพื้นที่จากจังหวัดกำแพงเพชรไปถึงจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564… คุณศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ โฆษกกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้แถลงประกาศเชิญชวนให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจเขตพื้นที่บนบก หมายเลข L1/64 จำนวน 1 แปลง 2 พื้นที่ ในรูปแบบสัมปทาน… โดยแปลง A มีพื้นที่ประมาณ 67.66 ตารางกิโลเมตร และ แปลง B มีพื้นที่ประมาณ 11.24 ตารางกิโลเมตร…โดยเป็นแปลงสำรวจ NC เดิม ซึ่งได้สิ้นสุดระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564… และ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าแปลง NC ยังคงมีศักยภาพในการผลิตปิโตรเลียมอยู่ และ อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีอุปสรรคในการสำรวจปิโตรเลียม และ นำทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำรวจดังกล่าวใหม่

ส่วนที่น่าสนใจคือ… แปลง A ทางทิศเหนือของพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมแปลง NC ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ และ ยังไม่เคยมีการผลิตปิโตรเลียมมาก่อน อีกทั้งยังมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่คล้ายคลึงกับพื้นที่แปลง NC โดยคาดว่ามีโอกาส ที่จะพบปิโตรเลียม จึงเห็นว่าการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ทางทิศเหนือของพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมแปลง NC พร้อมกับพื้นที่ B ซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมแปลง NC ที่เคยมีการผลิตปิโตรเลียมมาแล้ว จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสำรวจและค้นพบปิโตรเลียมในพื้นที่ใหม่เพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ

สนใจยื่นขอสิทธิ สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ ห้องศึกษาข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.- 23 ก.ค.64 และยื่นคำขอสิทธิฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.-2 ส.ค.64 จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคำขอสิทธิฯ และคาดว่าจะสามารถประกาศผู้ได้รับสิทธิฯ ในเดือนต.ค.64 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ www.dmf.go.th

ท่านที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องศึกษาข้อมูล กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชั้น 22 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2794-3000 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน ถึง 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถ ดูประกาศเชิญชวนฉบับเต็มได้ที่นี่… ส่วนเอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับจริงดูที่นี่ และ ท่านที่จะติดต่อเข้าใช้ห้องศึกษาข้อมูลพื้นสืบค้นข้อมูลขั้นละเอียด คลิกที่นี่

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Photo by Daria Obymaha from Pexels

Elderly Friendly Housing… มีอะไรมากกว่าประตูกว้างทางลาดและราวเกาะ

บ้าน หรือ ที่อยู่อาศัยที่ควรออกแบบให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณและวัยปลายจริงๆ นั้น… ไม่ได้ต้องการแค่ประตูกว้าง ทางลาด และ ราวเกาะ หรือมีรถพยาบาลรอใช้พร้อมเดินทางแค่นั้นหรอกครับ… เพราะที่สำคัญกว่าคือ “สิทธิ์ในการอยู่อาศัย” ที่เป็นไปได้ จ่ายไม่แพง เพื่อจะได้อยู่อาศัยในที่ๆ มีประตูกว้าง ทางลาด กับ ราวเกาะที่ว่านั้นด้วย… ซึ่งถ้าไม่มีเจ้าภาพออกตัวช่วยให้ที่อยู่อาศัยเพื่อการนี้ “ราคาถูกลง หรือ มีเงินอุดหนุนเหมือนข้าว เหมือนลำไย หรือ เหมือนไร่อ้อย” ยังไงๆ มันก็คงถูกลงไม่ได้หรอก

อนุมัติเพิ่มเมืองอัจฉริยะอีก 15 พื้นที่ทั่วไทย

นที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565… พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2565 ณ มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และผ่านระบบออนไลน์ โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะที่มีคุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธาน โดยเฉพาะประเด็นการมอบตราสัญลักษณ์เพื่อรับรองการเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ 15 พื้นที่ ใน 14 จังหวัด

Space Perspective… บริการบอลลูนสตราโตสเฟียร์เพื่อการท่องเที่ยว

Space Perspective ก่อตั้งในปี 2019 โดย Jane Poynter และ Taber MacCallum โดยได้รับเงินลงทุนใน Series A ถึง 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนตุลาคม ปี 2021 โดยมีแผนจะบินท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ในปี 2024 แต่ก็มีคิวจองไปแล้วกว่า 475 รายที่ยืนยันการจองด้วยเงินมัดจำค่าเดินทางระหว่าง 10,000–25,000 ดอลลาร์สหรัฐ… โดยมี​​เที่ยวบินทดสอบอันน่าประทับใจในในช่วงกลางปี 2020 ที่ผ่านมาดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งทดสอบด้วยแคปซูลบอลลูน Neptune สำหรับลูกเรือ 9 ที่นั่ง ลอยตัวด้วยก๊าซไฮโดรเจนจากศูนย์อวกาศเคนเนดีของ NASA โดยจะบินเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกสู่ชั้นบรรยากาศสทราโทสเฟียร์เพื่อชมเส้นขอบอวกาศ… ใช้เวลาบินขึ้น 2 ชั่วโมง ชมอวกาศและเส้นขอบฟ้า 2 ชั่วโมง และ บินกลับอีก 2 ชั่วโมงรวมเวลาในเที่ยวบินทั้งหมด 6 ชั่วโมง

Commerce Technology

Anywhere Commerce… การลงทุนครั้งใหม่ของธุรกิจและแบรนด์

ภายใต้แนวคิด Anywhere Commerce จะหมายถึงการลงทุนกับแพลตฟอร์มส่วนตัวของธุรกิจและแบรนด์ ที่เข้าใจและให้ความสำคัญกับการ “ยืนด้วยลำแข้งตัวเอง” เพื่อเข้าสู่การแข่งขันในยุคถัดไป ที่อำนาจการต่อรองของแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ทรงอิทธิพลจากยุค Web 2.0 ได้กลายเป็นอุปสรรคส่วนหนึ่งในโอกาสค้าขายที่ “อาจจะไม่เหมือนเดิม” อีก