ข้อเสนอขยายเพดานต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดในไทยเกิน 49%

Foreigners Buy Property

ประเด็นข้อเรียกร้องจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ กรณีมาตรา 19 ทวิ ในพระราชบัญญัติอาคารชุด หรือ ประเด็นสัดส่วนการถือกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมของบุคคลต่างด้าว ซึ่งติดเพดาน 49% ซึ่งหลายฝ่ายเคลื่อนไหวเรียกร้องมานาน และ ล่าสุดก็มีการดันข้อเสนอขยายเพดานต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุด ผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ หรือ ศบศ. ซึ่งดูแลยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยในระหว่างสถานการณ์โควิดนี้

ซึ่งดูเหมือนข้อเสนอคราวนี้จะมีความหวังมากกว่าหลายๆ ครั้ง ท่ามกลางการมองหาเม็ดเงินพยุงเศรษฐกิจเพิ่มเติม ในขณะที่ที่สถานการณ์โควิดในประเทศไทยที่คนไทยรู้สึกหนักหนาสาหัสนั้น… ถ้าเทียบกับเพื่อนบ้าน หรือ แม้แต่สถานการณ์จากทุกประเทศทั่วโลกแล้ว… สถานการณ์ทางระบาดในประเทศไทยถือว่าเล็กน้อยแค่ระมัดระวังตัวอย่าให้ติดโควิดไปจนถึงเดือนตุลาคมได้… เครื่องจักรทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยน่าจะ Restart ออกจากวิกฤตไปได้เรื่อยๆ

กรณีขยายเพดานต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดในไทยล่าสุด… มีข่าวยืนยันชัดเจนว่า มีความคืบหน้าการยกร่างการแก้ไขกฎหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกรมที่ดินเข้าให้ข้อมูลต่อที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ หรือ ศบศ. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในขั้นตอนยกร่างเป็นพระราชกำหนดต่อไป

คุณนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดินคุยกับนักข่าวไว้ว่า… กรมที่ดินสนับสนุนมาตรการขยายเพดานการถือครองกรรมสิทธิ์ในห้องชุดเพิ่มขึ้น รวมถึงบ้านแนวราบของ ศบศ. ที่เตรียมเสนอเข้า ครม. พิจารณา… โดยมองว่าสามารถช่วยกระตุ้นธุรกิจอสังหาได้ แต่ทั้งนี้… กรมได้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมกลับไป ในบางประเด็น โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมจะต้องเป็นโครงการใหม่มีขนาดพื้นที่ภายในโครงการไม่น้อยกว่า 5 ไร่ เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับร่างแก้ไขที่ ศบศ. เสนอขยายอัตราการถือกรรมสิทธิ์ให้ชาวต่างชาติเข้าถือครองได้มากขึ้น 70-80% โดยเพิ่มเงื่อนไขสำหรับต่างชาติที่ถือครองเกิน 49% ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมนิติบุคคลอาคารชุด

นอกจากนั้น… ร่างแก้ไขกฎหมายใหม่ยังเสนอให้ชาวต่างชาติ “สามารถซื้อบ้านเดี่ยวสำหรับอยู่อาศัยเฉพาะโครงการบ้านจัดสรรราคาประมาณ 10-15 ล้านบาทขึ้นไป” โดยซื้อได้ไม่เกิน 49% ของโครงการ และ แก้ไขระยะเวลาการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ จากเดิมชาวต่างชาติเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้นานสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยเสนอขยายให้ชาวต่างชาติสามารถทำสัญญาเช่าได้สูงสุด 50 ปี + 40 ปี หรือ นานสูงสุด 90 ปี

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019… ระบุว่า ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด 19 ทำให้ประเทศไทยถูกมองเป็นบ้านหลังที่สองของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุวัยเกษียณ เนื่องจากมีความปลอดภัยกว่าในหลายประเทศ มีการสาธารณสุขที่ดี มีอาหารที่สมบูรณ์… ซึ่งคนกลุ่มนี้มีเงินบำนาญ เงินเก็บ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีประกันสุขภาพที่เป็นรัฐสวัสดิการ โดยรัฐบาลต้องดำเนินการแก้กฎกติกาต่างๆ ให้สะดวกขึ้นสำหรับชาวต่างชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการสร้างรายได้การลงทุน เพิ่มการจ้างงานภายในประเทศ

นอกจากนั้น… ประเทศไทยได้นำร่องออกมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติ ผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยเป้าหมายดึงดูดการใช้จ่ายจากเศรษฐีต่างชาติ ใน 4 กลุ่มเป้าหมายได้แก่…

  1.  กลุ่มประชากรโลกที่มีความมั่งคั่งสูง หรือ Wealthy Global Citizen ซึ่งรวมถึงนักลงทุนที่มีกำลังซื้อสูง ภายใต้โปรแกรม Flexible Plus Program 
  2. ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ หรือ Wealthy Pensioner
  3. กลุ่มผู้ที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย หรือ Work-From-Thailand Professional
  4. กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ หรือ High-Skilled Professional

มีความคืบหน้ายังไงจะรีบนำข้อมูลมา Update ให้ทราบเพิ่มเติมครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Connected Properties

ในกระแส PropTech ช่วง 18 เดือนที่ผ่านมานี้ PropTech Startup ที่ร้อนแรงที่สุดคงหนีไม่พ้น WeWork ที่ปรับโมเดลธุรกิจชนิดที่คนลอกการบ้านมึนกันเป็นแถว

ที่ดินเปล่า! การลงทุนกับมูลค่าและคุณค่า

ในฐานะนักลงทุน มูลค่าของสินทรัพย์ที่มี ย่อมเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพูดถึง และถ้าเราจะมาถกกันเรื่องลงทุนโดยไม่แตะต้องราคาและมูลค่า… ผมว่าชวนกันไปทำอย่างอื่นน่าจะดีกว่า

ผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร 2556

ข่าวคราวผังเมืองใหม่กรุงเทพมหานคร… สำหรับผมถือว่ายังฝุ่นตลบแทบจะไม่มีภาพในม่านฝุ่นให้เดาเลยครับ แต่เอกสารที่กรุงเทพมหานครเผยแพร่มาตั้งแต่ “วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 2575” จนมาถึงชิ้นส่วนเอกสารว่าด้วย “ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2556” ก็ยังไม่มีคำตอบชัดเจนมากไปกว่าได้สัมผัสเพียง “แนวคิดและทิศทาง” เท่านั้น

Thai real estate land and house tax

คลังลดภาษีที่ดินและเลื่อนใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่

กรมธนารักษ์ประกาศเลื่อนใช้ราคาประเมินที่ดินรอบใหม่อีก 1 ปี ให้ใช้ฐานเดิมในการประเมิน พร้อมพิจารณาลดภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีนี้อีก 1 ปี เพื่อบรรเทาผลกระทบโควิด19 ต่อประชาชน