ข้อเสนอขยายเพดานต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดในไทยเกิน 49%

Foreigners Buy Property

ประเด็นข้อเรียกร้องจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ กรณีมาตรา 19 ทวิ ในพระราชบัญญัติอาคารชุด หรือ ประเด็นสัดส่วนการถือกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมของบุคคลต่างด้าว ซึ่งติดเพดาน 49% ซึ่งหลายฝ่ายเคลื่อนไหวเรียกร้องมานาน และ ล่าสุดก็มีการดันข้อเสนอขยายเพดานต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุด ผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ หรือ ศบศ. ซึ่งดูแลยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยในระหว่างสถานการณ์โควิดนี้

ซึ่งดูเหมือนข้อเสนอคราวนี้จะมีความหวังมากกว่าหลายๆ ครั้ง ท่ามกลางการมองหาเม็ดเงินพยุงเศรษฐกิจเพิ่มเติม ในขณะที่ที่สถานการณ์โควิดในประเทศไทยที่คนไทยรู้สึกหนักหนาสาหัสนั้น… ถ้าเทียบกับเพื่อนบ้าน หรือ แม้แต่สถานการณ์จากทุกประเทศทั่วโลกแล้ว… สถานการณ์ทางระบาดในประเทศไทยถือว่าเล็กน้อยแค่ระมัดระวังตัวอย่าให้ติดโควิดไปจนถึงเดือนตุลาคมได้… เครื่องจักรทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยน่าจะ Restart ออกจากวิกฤตไปได้เรื่อยๆ

กรณีขยายเพดานต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดในไทยล่าสุด… มีข่าวยืนยันชัดเจนว่า มีความคืบหน้าการยกร่างการแก้ไขกฎหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกรมที่ดินเข้าให้ข้อมูลต่อที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ หรือ ศบศ. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในขั้นตอนยกร่างเป็นพระราชกำหนดต่อไป

คุณนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดินคุยกับนักข่าวไว้ว่า… กรมที่ดินสนับสนุนมาตรการขยายเพดานการถือครองกรรมสิทธิ์ในห้องชุดเพิ่มขึ้น รวมถึงบ้านแนวราบของ ศบศ. ที่เตรียมเสนอเข้า ครม. พิจารณา… โดยมองว่าสามารถช่วยกระตุ้นธุรกิจอสังหาได้ แต่ทั้งนี้… กรมได้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมกลับไป ในบางประเด็น โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมจะต้องเป็นโครงการใหม่มีขนาดพื้นที่ภายในโครงการไม่น้อยกว่า 5 ไร่ เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับร่างแก้ไขที่ ศบศ. เสนอขยายอัตราการถือกรรมสิทธิ์ให้ชาวต่างชาติเข้าถือครองได้มากขึ้น 70-80% โดยเพิ่มเงื่อนไขสำหรับต่างชาติที่ถือครองเกิน 49% ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมนิติบุคคลอาคารชุด

นอกจากนั้น… ร่างแก้ไขกฎหมายใหม่ยังเสนอให้ชาวต่างชาติ “สามารถซื้อบ้านเดี่ยวสำหรับอยู่อาศัยเฉพาะโครงการบ้านจัดสรรราคาประมาณ 10-15 ล้านบาทขึ้นไป” โดยซื้อได้ไม่เกิน 49% ของโครงการ และ แก้ไขระยะเวลาการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ จากเดิมชาวต่างชาติเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้นานสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยเสนอขยายให้ชาวต่างชาติสามารถทำสัญญาเช่าได้สูงสุด 50 ปี + 40 ปี หรือ นานสูงสุด 90 ปี

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019… ระบุว่า ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด 19 ทำให้ประเทศไทยถูกมองเป็นบ้านหลังที่สองของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุวัยเกษียณ เนื่องจากมีความปลอดภัยกว่าในหลายประเทศ มีการสาธารณสุขที่ดี มีอาหารที่สมบูรณ์… ซึ่งคนกลุ่มนี้มีเงินบำนาญ เงินเก็บ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีประกันสุขภาพที่เป็นรัฐสวัสดิการ โดยรัฐบาลต้องดำเนินการแก้กฎกติกาต่างๆ ให้สะดวกขึ้นสำหรับชาวต่างชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการสร้างรายได้การลงทุน เพิ่มการจ้างงานภายในประเทศ

นอกจากนั้น… ประเทศไทยได้นำร่องออกมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติ ผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยเป้าหมายดึงดูดการใช้จ่ายจากเศรษฐีต่างชาติ ใน 4 กลุ่มเป้าหมายได้แก่…

  1.  กลุ่มประชากรโลกที่มีความมั่งคั่งสูง หรือ Wealthy Global Citizen ซึ่งรวมถึงนักลงทุนที่มีกำลังซื้อสูง ภายใต้โปรแกรม Flexible Plus Program 
  2. ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ หรือ Wealthy Pensioner
  3. กลุ่มผู้ที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย หรือ Work-From-Thailand Professional
  4. กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ หรือ High-Skilled Professional

มีความคืบหน้ายังไงจะรีบนำข้อมูลมา Update ให้ทราบเพิ่มเติมครับ!

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ความเคลื่อนไหวของ EEC ยังคงถูกขับเคลื่อนแม้จะเป็นรอยต่อในช่วงการตั้งรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้ง โดยคุณคณิต แสงสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แถลงข่าวยืนยันว่า… 

Printed Houses

Smart Construction and Printed Houses

Construction Printing ซึ่งเป็นความหวังของการพัฒนาที่อยู่อาศัย และชัดเจนว่าสามารถสร้างบ้าน หรือ ที่อยู่อาศัยได้เร็วไม่ต่างจากเทคนิค Prefab หรือ Prefabricated ส่วนปัญหาความแข็งแรงและอายุการใช้งานอาคาร… ถึงตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะเปิดประเด็นนี้มาถกกัน เพราะ Construction Printing ยังใหม่มากถึงขั้นที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานงานก่อสร้าง อันมีหน่วยงานกำกับ และ องค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม และ วิศวกรรม ต่างก็ยังไม่เปิดกว้างให้ใช้เป็นเทคนิคก่อสร้างหลักในปัจจุบัน… แต่ความร้อนแรงของ Construction Printing ก็มาไกลเกินกว่าจะรออะไรๆ ให้เนิ่นช้าไปกว่านี้ได้อีก วงการ ConTech หรือ Construction Technology จึงได้เห็นการบูรณาการเทคโนโลยีก่อสร้างแบบดั้งเดิมเข้ากับ Prefabricated และ Construction Printing รวมทั้งการใช้งานเครื่องจักรก่อสร้างกึ่งอัตโนมัติ และ หุ่นยนต์ช่วยงานก่อสร้างร่วมด้วย… และเรียกแนวทางนี้ว่า Smart Construction

John Burroughs

A Man Can Fail Many Times, But He Isn’t A Failure Until He Begins To Blame Somebody Else – John Burroughs

John Burroughs ถือเป็นปูชนียบุคคลอันเป็นที่เคารพนับถือของคนมีชื่อเสียงมากมายในยุคนั้น ไม่ว่าจะเป็น Harvey Firestone เจ้าของกิจการผลิตยางรถยนต์ Firestone… Thomas Edison… Henry Ford หรือแม้แต่อดีตประธานาธิบดี Theodore Roosevelt ตั้งแต่ก่อนจะเป็นประธานาธิบดี และ ก่อนที่จะป่วยเป็นโปลิโอ จนสามารถตั้งแคมป์ท่องป่ายิงนกตกปลากับ John Burroughs ได้อยู่

AVAC

Clean Room Technology

จริงๆ แล้ว… มนุษย์สร้างที่อยู่อาศัยก็เพื่อต่อสู้กับธรรมชาติ เราออกแบบบ้านให้มีหลังคาเพื่อกันแดดกันฝนกันลมกันหิมะหรือแม้แต่น้ำค้าง… บ้านในเขตหนาวก็สร้างเตาผิงใส่ไว้ในบ้าน… บ้านเขตร้อนก็เจาะฝาบ้านทำหน้าต่างมันทุกด้านเพื่อถ่ายเทอากาศ