Float Protocol… Non-Dollar Stablecoin

Float Protocol

Float Protocol เป็น DeFi Project ที่สร้างบนแนวคิด Stablecoin ในแพลตฟอร์มโดยตรงเพื่อเป็น Currency หรือ สกุลเงินตราที่ใช้กลไกตระกร้าเงิน หรือ Basket หรือ ​​Basket Assets ที่ใช้คริปโตสกุลหลักอย่าง Ethereum หรือ Bitcoin กำหนดมูลค่าคู่กับกลไกสร้างสมดุลราคาด้วย Dutch Auctions Smart Contract ซึ่งสมาชิกที่ถือครองเหรียญ Governance สามารถเข้าร่วมการสร้างเสถียรภาพของราคาเหรียญผ่านกลไกแบบประมูลอุปสงค์อุปทานในระบบได้โดยตรง

Float Protocol จึงเป็น Stablecoin รายแรกที่เก็บมูลค่าได้ไม่ต่างจากสกุลเงินตรามาตรฐาน ที่ไม่ต้องออกโทเคนไปเทียบค่ากับ Fiat Money อย่างดอลลาร์สหรัฐ หรือ สกุลเงินของชาติไหนๆ ในโลกเหมือนที่ USDT และ USDC ทำ ซึ่งคุณค่าของ USDT และ USDC จะไม่มีทางเหนือกว่า USD หรือ สกุลเงินหลักที่ฝากค่าไว้ ไม่ต่างจากคูปองศูนย์อาหาร ที่ยังไๆ ก็ไม่มีวันเทียบเท่าธนบัตรที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฏหมาย และ การจัดการอัตราแลกเปลี่ยนและมูลค่าที่แท้จริงยังขึ้นอยู่กับกลไกเสถียรภาพค่าเงินดอลลาร์สหรัฐล้วนๆ

Float Protocol ออกเหรียญดิจิทัลสองชนิดใช้งานบนแพลตฟอร์มคือ BANK Coin สำหรับเป็น Governance Token และใช้เป็น Platform Utility โดยมี FLOAT Coin เป็น Stablecoin ที่สามารถใช้จ่ายแทนเงินสด และ คริปโตได้ทั้งหมดผ่าน Wallet ที่รองรับโทเคน ERC-20 อย่าง MetaMask หรือ CoinBase Wallet

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการกำหนดค่าเงิน FLOAT ในทางเทคนิคที่ประกาศไว้บน Litepaper ของแพลตฟอร์มระบุว่า ค่าเงิน FLOAT เป็นแบบลอยตัวที่ใช้ Dutch Auctions หรือ การประมูลแบบดัตช์ ด้วย Smart Contract เข้ามาจัดการความผันผวน แต่ก็ยังปล่อยให้ค่าเงินในตระกล้าลอยตัวเปลี่ยนแปลงมูลค่าแบบของ FLOAT Stablecoin ไปตามธรรมชาติในระยะยาว… กลไกทั้งหมดจึงรับประกันความผันผวนในระยะสั้น และ การเก็งกำไรได้เท่านั้น ซึ่งก็ไม่ได้ต่างจากค่าเงิน Fiat ของทุกสกุลเงินทั่วโลกในปัจจุบัน

โดยส่วนตัวผมสนใจอัลกอริทึม หรือ Algorithm การประมูลแบบด้ตช์ หรือ Dutch Auctions ซึ่งจะตรงกันข้ามกับการประมูลแบบอังกฤษที่เริ่มประมูลจากราคาน้อยไปหาราคาสูงสุด… ในขณะที่ Dutch Auctions จะเปิดราคาสูงสุดและประมูลลดราคาลง… หรือเป็นการประมูลแบบต่อราคาเสนอซื้อโดยผู้ซื้อนั่นเอง ซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียคนละแบบกับการประมูลแบบอังกฤษที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคย แต่ที่การประมูลแบบดัตช์โดดเด่นที่สุดก็คือ แม้มีคนประมูลเพียงคนเดียวก็ทำได้โดยไม่ต้องแข่งขันราคา

เมื่อนำมาปรับใช้กับการถ่วงตระกร้าค่าเงินที่ถูกตรึงค่าไว้สำหรับช่วงเวลาหนึ่ง โดยมีกลไกธรรมาภิบาลแบบ Decentralized จัดการตามกติกาบน Smart Contract… ก็จะทำให้ FLOAT Stablecoin มีกลไกไม่ต่างจากการประชุมกำหนดทิศทางค่าเงินผ่านอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศต่างๆ นั่นเอง

Float Protocol เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่มีบริการ Staking และ Farming พร้อมบริการ DEX บนแพลตฟอร์มไม่ต่างจากแพลตฟอร์ม DeFi ทั่วไป เพียงแต่แนวคิดเรื่อง FLOAT Stablecoin ที่จะใช้ในแพลตฟอร์มเท่านั้นที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่น และ ยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรในการพิสูจน์โมเดลธุรกิจของพวกเขา

คำเตือน… บทความนี้ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อชี้ชวนการลงทุน และ ผู้เขียนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับแพลตฟอร์ม Float Protocol… บทความนี้เป็นเพียงการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น… การลงทุนที่มีความเสี่ยงทุกกรณีถือเป็นวิจารณญาณ และ การตัดสินใจของนักลงทุน

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Marie Curie

Be Less Curious About People And More Curious About Ideas – Marie Curie

ปี 1911 สถาบัน Royal Swedish Academy of Sciences ได้ประกาศให้ Marie Curie ได้รับรางวัลโนเบลเป็นครั้งที่สองในสาขาเคมี จากผลงานสร้างความก้าวหน้าทางเคมีโดยการค้นพบ Polonium และ Radium… รวมทั้งการแยกธาตุ Radium และ ศึกษาวิจัยองค์ประกอบและธรรมชาติของ Radium ทำให้ Marie Curie เป็นคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบล 2 ครั้ง และเป็นคนเดียวในโลกที่ได้รับรางวัลโนเบลด้านวิทยาศาสตร์ 2 สาขา…

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้สูงอายุ

เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดแผนการลงทุนโครงการชุมชนอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุหรือ Retirement Community ขนาดใหญ่ น่าจะส่งผลให้มูลค่าการลงทุน ระหว่างปี 2561-2563 คิดเป็น 6,000 ล้านบาท และหนุนให้มูลค่าการลงทุนโครงการ Retirement Community สะสมในประเทศไทยสามารถแตะระดับ 27,000 ล้านบาทได้ในปี 2563 จากในปัจจุบันที่อยู่ที่ 21,000 ล้านบาท …ประเด็นก็คือ ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร???

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการระดมทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น… โดยกรมสรรพากร

อธิบดีกรมสรรพากร… คุณเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กล่าวว่า… กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากร ได้ให้ความสำคัญแก่การระดมทุนของวิสาหกิจเริ่มต้น จึงได้เสนอ… ร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ …) พ.ศ. … (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการระดมทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)) ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการลงทุนใน Startup ไทย ที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายประกาศกำหนด

Salesforce Sales Development Agent Professional Certificate บน Coursera

หลักสูตรนี้ให้ความรู้เพียงในระดับพื้นฐานการใช้งาน Salesforce MarTech เพื่อทำ Sales Development Model สำหรับตัวแทนขาย… ซึ่งเป็นงานขายแบบที่ต้องเจรจา โดยวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าอย่างแม่นยำ เพื่อใช้ประกอบการติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิดภายใต้ความสัมพันธ์แบบคนรู้ใจ เช่นกรณีของธุรกิจขายส่งข้าวสารให้เชนร้านอาหารที่ต้องช่วยลูกค้าให้มีข้าวสารในสต๊อกพร้อมใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสม… แม้ลูกค้าจะลืมสั่งข้าวเพิ่มทั้งๆ ที่ข้าวสารในสต๊อกเหลือพอขายอีกวันสองวันเท่านั้นเพราะมัวแต่ยุ่ง ข้อมูลวิเคราะห์ในระบบก็จะแจ้งเตือนให้ตัวแทนขายติดต่อลูกค้าเพื่อเตือนกันลืมสั่งข้าวสาร…