ข้อเสนอยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2566 – 2570

ช่วงบ่ายของวันที่ 12 ตุลาคม 2022… พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ไปเป็นประธานการประชุมบอร์ด BOI หรือ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 5/2565 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเข้าร่วมด้วย 

โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำต่อที่ประชุมว่า… รัฐบาลพยายามทำอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการลงทุนในทุกด้านทั้งการปรับปรุง พัฒนา เปลี่ยนแปลงให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดในปัจจุบันและอนาคต… เพื่อให้ทุกอย่างสามารถดำเนินการได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

คุณอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เล่าว่า… ท่านนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการยกระดับ SMEs / Startup และวิสาหกิจชุมชนของไทยให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พร้อมย้ำให้มีการพัฒนาแบบพุ่งเป้า… โดยเฉพาะการดำเนินการในรูปแบบของ Sandbox ที่เป็นการเปิดโอกาสให้  SMEs / Startup และวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ ได้เข้ามานำเสนอแนวคิดและร่วมแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ภาครัฐสนับสนุนทุนในการดำเนินการไปสู่การพัฒนาต่อไป

นอกจากนั้น… นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำถึงการส่งเสริมการลงทุน และ การขับเคลื่อน EEC ซึ่งในปัจจุบันมีความก้าวหน้า และ พัฒนาไปตามแผนโดยลำดับ… ส่วนการส่งเสริมการลงทุนนอกพื้นที่ EEC ได้ขอให้เน้นไปถึงระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก เพื่อให้ลงไปสู่เศรษฐกิจฐานราก SME และ Startup ตลอดจนใน SEC หรือ ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ในเรื่องสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และ เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ… ข้อเสนอยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มีเป้าหมายครอบคลุม SMEs กับ Startup และ วิสาหกิจชุมชน รวมอยู่ในแผนส่งเสริมการลงทุนของ BOI ในรอบนี้อย่างสำคัญ… โดยเฉพาะ Sandbox ที่รัฐบาลส่งสัญญาณแล้วว่า “มีทุน” เริ่มต้นมาช่วยด้วย

ส่วนท่านที่สนใจสไลด์นำเสนอ ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) คลิกที่นี่เลยครับ!

References… 

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Organizational Leadership Specialization จาก Northwestern University

การเป็นผู้นำ หรือ การทำหน้าที่ผู้นำองค์กร ที่มักจะต้องเริ่มต้นด้วยความชัดเจนของเป้าหมาย และหรือ วัตถุประสงค์ เพื่อนำการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ… ซึ่งการเป็นผู้นำต้องสามารถขับเคลื่อนแรงจูงใจของเพื่อนร่วมงาน และ สมาชิกทีมได้ดี… ออกแบบเรื่องเล่า และ นำเสนอข้อมูลได้ทรงพลัง… พัฒนา และ ขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้วยความเชื่อมั่น… เข้าใจสภาพแวดล้อม และ กลไกเชิงนิเวศที่มีผลต่อความสำเร็จล้มเหลวต่อเป้าหมาย รวมทั้งปัจจัยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวพันถึงการเติบโต และ ความสำเร็จตามเป้าหมายหรือไกลเกินกว่าเป้าหมาย

Trend 2020 : Interior Design 2020-2021

หากท่านอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัย จะเป็น Developer หรือ Investors ที่ธุรกิจคือบ้านหรือคอนโดมิเนียม… ท่านน่าจะเข้าใจดีว่า เฟอร์นิเจอร์มีอิทธิพลกับยอดขายและต้นทุนมากเหลือเกิน

ท่าอากาศยานเบตง

วันนี้ขอเลาะเอาข้อมูลการพัฒนาเมืองและชุมชนแถวชายขอบติดมาเลเซียมาบอกเล่าต่ออีกวันน๊ะครับ ไหนๆ ก็ลงใต้ทะลุไปถึงปีนังไปแล้ว เลยคิดว่า… ผมเอาข้อมูลเรื่องดีๆ ที่กำลังเกิดขึ้นตรงปลายสุดด้ามขวานไทยแลนด์อย่างพื้นที่อำเภอเบตงมาเผยแพร่บันทึกเอาไว้

ข้อมูลการส่งออก และ ดัชนีเศรษฐกิจการค้าไทย Q1/2022

ข้อมูล “ดัชนีราคาผู้บริโภคของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565” ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 104.79 และ สำหรับเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 5.73% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน หรือ YoY… โดยสาเหตุหลักมาจาก “ต้นทุนสินค้าและบริการในประเทศ” ปรับราคาสูงขึ้นตามต้นทุนราคาพลังงาน วัตถุดิบที่นำเข้า และ ค่าขนส่ง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบมาจากการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา และ พันธมิตร ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาได้รับผลกระทบที่รุนแรงเพราะต้นทุนทางเศรษฐกิจมีความเปราะบาง…