Fibonacci Retracement…

Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement หรือ Fibonacci Retracement Levels สำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์สายเทรด จะเป็นเครื่องมือช่วยวาดเส้นแนวนอน หรือ Horizontal Lines พร้อมกันหลายเส้น โดยใชระยะห่างระหว่างเส้นอ้างอิงความสัมพันธ์ตามหลักการ “เลขฟีโบนัชชี หรือ Fibonacci Number ซึ่งค้นพบโดย Leonardo Bonacci นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น “นักคณิตศาสตร์ที่เก่งที่สุดในยุคกลาง” จากบทบาทการเผยแพร่ “การเขียน และ วิธีการคำนวณระบบจำนวนฐานสิบ ที่ให้ค่าตามหลักแบบอาราบิก หรือ Arabic Positional Decimal System ที่เราใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบัน

นิยามของ เลขฟีโบนัชชี หรือ Fibonacci Number จากการค้นพบของ Leonardo Bonacci จะหมายถึง… จำนวนถัดไป เท่ากับ ผลบวกของคู่จำนวนก่อนหน้า ซึ่งโดยทั่วไปจะเริ่มต้นสองจำนวนแรกด้วย 0 กับ 1… และ ลำดับของจำนวนที่เกิดจากผลบวกคู่แรก และคู่ต่อไปก็จะเรียกว่าลำดับจำนวนฟีโบนัชชี หรือ Fibonacci Sequence เช่น 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946…

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ… Fibonacci Number ถือว่าเป็นตัวเลขสัดส่วนมหัศจรรย์ ที่ถูกนำใช้ในศาสตร์เกือบทุกแขนงที่มีพื้นฐานเป็นตัวเลขที่ต้องใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนสองจำนวนที่ไม่เท่ากัน เช่น สัดส่วนแขนกลของรถขุดตัก เป็นต้น Fibonacci Number จึงถูกประยุกต์ใช้ทั้งในวงการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และ การออกแบบสารพัดแนวคิดหรือวัตถุประสงค์… และที่น่าทึ่งกว่านั้นคือ Fibonacci Number ปรากฏอยู่ในธรรมชาติมากมาย เช่น สัดส่วนของเปลือกหอย กลีบดอกไม้ หรือ สัดส่วนปลีกของไก่หรือนก เป็นต้น

การนำ Fibonacci Number มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ลงทุน ก็เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ในการนำมาประเมิน “แนวรับ–แนวต้าน” เพื่อประเมินพฤติกรรมราคาหลักทรัพย์ ซึ่งบ่อยครั้งที่นักวิเคราะห์เก่งๆ หรือ นักลงทุนจะใช้เพื่อกำหนดตัวเลขราคาคร่าวๆ เพื่อกำหนดกลยุทธ์การทำ “คำสั่ง หรือ Order” นั่นเอง

การใช้ Fibonacci Retracement หรือ Fibonacci Retracement Levels ซึ่งจะมีให้มากับแพลตฟอร์มกราฟราคาสินทรัพย์เสมอ และ นักลงทุนส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะนิยมใช้แพลตฟอร์มกราฟราคา TradingView หรือ แพลตฟอร์มคล้ายกัน รวมทั้งแพลตฟอร์มแบบ Web Based Trading Platform ทั้งหมดในปัจจุบันก็จะมีเครื่องมือ Fibo หรือ Fibonacci Retracement เตรียมไว้ให้หมด… ส่วนท่านที่ใช้แพลตฟอร์ม MT4 และ MT5 ก็สามารถติดตั้ง Plugin เพิ่มเติมได้… มีทั้งแบบฟรีและมีค่าใช้จ่ายครับ

การวาด หรือ การตีเส้นดูแนวรับแนวต้านด้วย Fibonacci Retracement ก็เพียงแค่ลากเครื่องมือ Fibonacci Retracement มาปักจุดอ้างอิงที่ต้องการจากซ้ายลากไปขวาให้คลุมพื้นที่กราฟราคา หรือ แท่งเทียนย้อนหลังไปเท่าที่ต้องการ… ซึ่งระบบจะพล๊อตเส้นแนวรับแนวต้านอ้างอิง Fibonacci Number จาก 0 ถึง 1 พร้อมใส่วงเล็บตัวเลขราคาให้ด้วย… ค่าจำนวนของ Fibonacci Retracement ที่นิยมใช้จะเป็นเลขทศนิยมครับ… เริ่มจาก 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1 เป็นค่ามาตรฐาน… ส่วนจำนวน หรือ ค่า Fibo ที่มากกว่านั้น รวมทั้งการกำหนด Initial Numbers ด้วยตนเอง… ผมคงไม่มีอะไรจะแนะนำท่านที่ทราบว่าทำได้ และ อยากทำหรอกครับ!

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

ผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร 2556

ข่าวคราวผังเมืองใหม่กรุงเทพมหานคร… สำหรับผมถือว่ายังฝุ่นตลบแทบจะไม่มีภาพในม่านฝุ่นให้เดาเลยครับ แต่เอกสารที่กรุงเทพมหานครเผยแพร่มาตั้งแต่ “วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ 2575” จนมาถึงชิ้นส่วนเอกสารว่าด้วย “ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2556” ก็ยังไม่มีคำตอบชัดเจนมากไปกว่าได้สัมผัสเพียง “แนวคิดและทิศทาง” เท่านั้น

Trend 2020 : Millennial Generation

Gen Millennial หรือ GenY ในที่นี่จะนับเอาช่วงวัยหลังจบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นมาถึงกลุ่มอายุราวๆ 40 บวกลบ… ซึ่งทฤษฎีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดด้วยการกำหนดเป็น Generation เป็นการแบ่งโดยอ้างอิงพฤติกรรมการบริโภคเป็นหลัก… วันเดือนปีเกิดหรืออายุ จึงไม่ใช่ข้อมูลหลักที่ต้องระบุชัดๆ เปะๆ… แต่ช่วงเวลาการเกิดและเติบโตของกลุ่มคนวัยต่างๆ จะเติบโตมากับสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน พฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือพฤติกรรมการบริโภคและใช้จ่ายเงินทอง จึงแตกต่าง ซึ่งหากเราต้องการสื่อสารหรือค้าขายกับคนกลุ่มไหน ก็ต้องเข้าใจพื้นฐานคนกลุ่มนั้นให้มาก

Restaurante-location

ทำเลร้านอาหาร 

เจ้าของโมเดลธุรกิจต้องเห็นแนวทางที่ชัดเจนด้วยตัวเองอยู่แล้วว่าจะต้องลงทุนกับอะไรแค่ไหน… สิ่งที่จะบอกก็คือ ส่วนที่ท่านต้องลงทุนกับสิ่งปลูกสร้างคืออสังหาริมทรัพย์ ท่านแค่ไม่ไปทำลายมูลค่าเพิ่มที่ส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นเองโดยธรรมชาติอยู่แล้ว

Ichimoku Kinko Hyo... นักวิเคราะห์เซียนเหยียบเมฆ

Ichimoku Kinko Hyo… นักวิเคราะห์เซียนเหยียบเมฆ

ประเด็นก็คือ Ichimoku Cloud จะเป็นค่าเฉลี่ยแบบกรอบราคา ซึ่งต่างจากการใช้ค่าเฉลี่ยแบบค่าเดียวเหมือนเครื่องมือวิเคราะห์แบบอื่น ในขณะที่แท่งเทียนราคาที่เคลื่อนไหวอยู่เหนือเมฆ ก็จะบอกนักลงทุนว่าราคาหลักทรัพย์รายการนั้นกำลังแพง และ มีโอกาสจะเคลื่อนต่ำลงมาหาเมฆที่ลอยอยู่ต่ำกว่า… ในทางตรงกันข้าม หากแท่งเทียนราคาเคลื่อนไหวอยู่ใต้เมฆก็มีโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนที่ขึ้นไปหาเมฆที่ลอยอยู่สูงกว่า… ส่วนกรณีแท่งเทียนราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเงาเมฆ ก็จะแปลได้ว่าราคากำลังหาทิศทาง หรือ Sideway อยู่