Fibonacci Retracement…

Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement หรือ Fibonacci Retracement Levels สำหรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์สายเทรด จะเป็นเครื่องมือช่วยวาดเส้นแนวนอน หรือ Horizontal Lines พร้อมกันหลายเส้น โดยใชระยะห่างระหว่างเส้นอ้างอิงความสัมพันธ์ตามหลักการ “เลขฟีโบนัชชี หรือ Fibonacci Number ซึ่งค้นพบโดย Leonardo Bonacci นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็น “นักคณิตศาสตร์ที่เก่งที่สุดในยุคกลาง” จากบทบาทการเผยแพร่ “การเขียน และ วิธีการคำนวณระบบจำนวนฐานสิบ ที่ให้ค่าตามหลักแบบอาราบิก หรือ Arabic Positional Decimal System ที่เราใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบัน

นิยามของ เลขฟีโบนัชชี หรือ Fibonacci Number จากการค้นพบของ Leonardo Bonacci จะหมายถึง… จำนวนถัดไป เท่ากับ ผลบวกของคู่จำนวนก่อนหน้า ซึ่งโดยทั่วไปจะเริ่มต้นสองจำนวนแรกด้วย 0 กับ 1… และ ลำดับของจำนวนที่เกิดจากผลบวกคู่แรก และคู่ต่อไปก็จะเรียกว่าลำดับจำนวนฟีโบนัชชี หรือ Fibonacci Sequence เช่น 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946…

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ… Fibonacci Number ถือว่าเป็นตัวเลขสัดส่วนมหัศจรรย์ ที่ถูกนำใช้ในศาสตร์เกือบทุกแขนงที่มีพื้นฐานเป็นตัวเลขที่ต้องใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนสองจำนวนที่ไม่เท่ากัน เช่น สัดส่วนแขนกลของรถขุดตัก เป็นต้น Fibonacci Number จึงถูกประยุกต์ใช้ทั้งในวงการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และ การออกแบบสารพัดแนวคิดหรือวัตถุประสงค์… และที่น่าทึ่งกว่านั้นคือ Fibonacci Number ปรากฏอยู่ในธรรมชาติมากมาย เช่น สัดส่วนของเปลือกหอย กลีบดอกไม้ หรือ สัดส่วนปลีกของไก่หรือนก เป็นต้น

การนำ Fibonacci Number มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ลงทุน ก็เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ในการนำมาประเมิน “แนวรับ–แนวต้าน” เพื่อประเมินพฤติกรรมราคาหลักทรัพย์ ซึ่งบ่อยครั้งที่นักวิเคราะห์เก่งๆ หรือ นักลงทุนจะใช้เพื่อกำหนดตัวเลขราคาคร่าวๆ เพื่อกำหนดกลยุทธ์การทำ “คำสั่ง หรือ Order” นั่นเอง

การใช้ Fibonacci Retracement หรือ Fibonacci Retracement Levels ซึ่งจะมีให้มากับแพลตฟอร์มกราฟราคาสินทรัพย์เสมอ และ นักลงทุนส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะนิยมใช้แพลตฟอร์มกราฟราคา TradingView หรือ แพลตฟอร์มคล้ายกัน รวมทั้งแพลตฟอร์มแบบ Web Based Trading Platform ทั้งหมดในปัจจุบันก็จะมีเครื่องมือ Fibo หรือ Fibonacci Retracement เตรียมไว้ให้หมด… ส่วนท่านที่ใช้แพลตฟอร์ม MT4 และ MT5 ก็สามารถติดตั้ง Plugin เพิ่มเติมได้… มีทั้งแบบฟรีและมีค่าใช้จ่ายครับ

การวาด หรือ การตีเส้นดูแนวรับแนวต้านด้วย Fibonacci Retracement ก็เพียงแค่ลากเครื่องมือ Fibonacci Retracement มาปักจุดอ้างอิงที่ต้องการจากซ้ายลากไปขวาให้คลุมพื้นที่กราฟราคา หรือ แท่งเทียนย้อนหลังไปเท่าที่ต้องการ… ซึ่งระบบจะพล๊อตเส้นแนวรับแนวต้านอ้างอิง Fibonacci Number จาก 0 ถึง 1 พร้อมใส่วงเล็บตัวเลขราคาให้ด้วย… ค่าจำนวนของ Fibonacci Retracement ที่นิยมใช้จะเป็นเลขทศนิยมครับ… เริ่มจาก 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1 เป็นค่ามาตรฐาน… ส่วนจำนวน หรือ ค่า Fibo ที่มากกว่านั้น รวมทั้งการกำหนด Initial Numbers ด้วยตนเอง… ผมคงไม่มีอะไรจะแนะนำท่านที่ทราบว่าทำได้ และ อยากทำหรอกครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Simon Sinek

A Team Is Not A Group Of People That Work Together. A Team Is A Group Of People That Trust Each Other – Simon Sinek

การทำงานกับทีมและการทำงานเป็นทีมมีรายละเอียดที่ “ทีม” จำเป็นต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ ทั้งของตัวเองและของสมาชิกทีมคนอื่นๆ เพื่อทำภาระกิจร่วมกัน เหมือนทีมกีฬาที่สมาชิกทีมทุกคนล้วนต้องร่วมกันรับผิดชอบเป้าหมายของทีมโดยการเอาชนะคู่แข่ง และ ทุกคนในทีมก็จะทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อสนับสนุนภาระกิจหลักของทีมจนบรรลุเป้าหมาย

SEC ก.ล.ต.

Strengthening Resilient Future… แผนยุทธศาสตร์ 2564–2566 จาก กลต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้เปิดเวทีแถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2564–2566 ภายใต้แนวคิด “Strengthening Resilient Future” โดยท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “บทบาทตลาดทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศปี 2564” ด้วย…

THE TREASURY DEPARTMENT

กรมธนารักษ์และนโยบายจัดเก็บรายได้เข้ารัฐปี 2564

กรมธนารักษ์ตั้งเป้าหมายเก็บรายได้เข้ารัฐประมาณ 10,000 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานเพื่อเก็บรายได้เข้าประเทศตามเป้าที่ตั้งไว้ สำหรับโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ก็จะเร่งผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม