Fear Never Builds The Future, But Hope Does – Joe Biden

Joe Biden

ในบรรดาพื้นฐานจิตวิทยาที่ผลักดันพฤติกรรมและพัฒนาการของมนุษย์ระดับพื้นฐานอย่างแท้จริงนั้น… เกือบทั้งหมดมาจากความรัก หรือ Love… ความหวัง หรือ Hope… และความกลัว หรือ Fear… ปนๆ เคล้าๆ กันอยู่ในตัวตนและจิตวิญญาณของทุกคนเสมอ… ความรักกับความหวังถือเป็นพื้นฐานด้านบวก ถึงแม้หลายกรณีจะสามารถพลิกจากบวกเป็นลบได้ไม่ต่างจากความกลัวอันเป็นพื้นฐานด้านลบ… ทั้งความรัก ความหวังและความกลัว ต่างจึงมีพลวัตรเชื่อมโยงถึงกัน จนกลายเป็นพฤติกรรมและบุคลิกตัวตนของคนๆ หนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะอันมีพื้นฐานจากความรัก ความหวังและความกลัว ปนๆ กันอยู่ในแบบของตัวเอง

กล่าวเฉพาะความกลัว… ปราชญ์นามกระเดื่องอย่างอริสโตเติล หรือ Aristotle ได้อธิบายไว้ว่า… กลัวเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกปลุกเร้าโดยโศกนาฏกรรมในนิยามของบุคคล โดยเกิด “ความรู้สึกสงสารและหวาดหวั่น” เกาะเกี่ยวกันเป็นความรู้สึกอันไม่พึงประสงค์จะให้ตนได้ประสบกับโศกนาฏกรรม ที่รู้สึกได้ถึงความน่าเวทนาสงสารอันน่าหวาดหวั่นนั้น

ประเด็นก็คือ… ในบรรดาพื้นฐานจิตวิทยาสามประการในมนุษย์คือ ความรัก ความหวังและความกลัวนั้น ทั้งหมดมีผลกับ “การตัดสินใจ” ของคนๆ หนึ่งอย่างมีนัยยะเสมอ… โดยเฉพาะความกลัวด้วยแล้ว หลายกรณีสามารถเข้าถึงการตัดสินใจระดับสัญชาตญาณ เช่นกรณีกลัวตกหน้าผาตายก็ถอยห่างจากจุดที่น่ากลัวนั้นโดยไม่ต้องคิดหรือไตร่ตรองอะไรมาก

นักจิตวิทยาอธิบายการเกิดความกลัวไว้ว่า… ความกลัว หรือ Fear เป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์ที่มักจะถูกปลุกให้ตื่นได้ง่ายและก่อนเสมอ โดยเฉพาะในยามสุ่มเสี่ยงกับความเป็นความตายและอยู่รอดของชีวิต… ความกลัวจึงเป็นการตอบสนองทางอารมณ์ที่สัญชาตญาณสั่งให้ทำงานทันทีเมื่อต้องเผชิญกับ…

  • Loss of Control หรือภาวะควบคุมอะไรไม่ได้
  • Loss of Identity หรือ การสูญเสียตัวตน   
  • Isolation หรือ การต้องอยู่ลำพังโดดเดี่ยว
  • Fear of Death หรือ การตกอยู่ในสถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวาน

ซึ่งทั้งสี่ประการเป็นความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นจากปัจจัยภายนอกและมีที่มาที่ไปชัดเจน เมื่อกลัวและเผชิญหน้ากับปัจจัยความกลัวใดๆ แล้ว ก็จะตัดสินใจ… สู้หรือหนี หรือ Fight or Flight โดยสติสัมปชัญญะจะโฟกัสแค่เหตุการณ์เฉพาะหน้า… ตอนนั้น–เดี๋ยวนั้น–เท่านั้น และจะตามมาด้วยอารมณ์ความรู้สึกด้านลบ เช่น โกรธ ผิดหวัง หรือสับสน… ความกลัวจึงเป็นอารมณ์ที่นอกจากจะขัดขวางความคิดที่มีประสิทธิภาพแล้ว บ่อยครั้งยังบดบังมโนธรรมความเป็นมนุษย์จากการขาดสติควบคุมตัวเองอีกด้วย

ที่สำคัญกว่านั้น… ความกลัวจะมาพร้อมความกังวล หรือ Anxiety ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของความกลัว แต่จะต่างกันที่… ความวิตกกังวลเกิดขึ้นจากภายในและทำงานอยู่ภายในความคิดจิตใจเรา โดยเฉพาะสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่ เวลาเราวิตกหรือกังวลมักเป็นความรู้สึกเครียดที่เกิดจากการคิดล่วงหน้าไปก่อนว่าเรื่องเลวร้ายบางอย่างอาจเกิดขึ้น… ความกังวลจึงมักเป็นอารมณ์ที่ผุดขึ้นได้แบบไม่มีปี่มีขลุ่ยและไม่เกี่ยวข้องกับเหตุตรงหน้าก็ได้ด้วย

กรณีความกลัวภายใต้สถานการณ์โรคระบาดใหญ่อย่างวิกฤตโควิด… ผู้คนล้วนมีทั้งกลัวเพราะโควิดซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก และกังวลถึงผลกระทบโควิดทั้งเรื่องสุขภาพ เศรษฐกิจและอะไรอีกมาก ทั้งๆ ที่ความกังวลนั้นๆ เพียงเกิดขึ้นกับคนอื่นๆ ที่รับรู้มาจากข้อมูลข่าวสาร แต่ความกังวลและหวาดกลัวก็ได้ทำหน้าที่ของมันไปแล้วจนเป็นส่วนหนึ่งของความคิด ทัศนคติและอารมณ์

ประเด็นเป็นแบบนี้คือ… ความกลัวทั้งที่มาจากปัจจัยภายนอก และทั้งที่มาจากความวิตกกังวลภายใน แม้จะเป็นพื้นฐานการตัดสินใจของทุกคนอย่างสำคัญ… แต่ก็ให้ตัวแปรสนับสนุนการตัดสินใจได้ทั้งที่เป็นประโยชน์และไร้ประโยชน์ต่อตนเองภายใต้สถานการณ์นั้นๆ เสมอ… ซึ่งข้อเท็จจริงโดยธรมชาติที่ว่า การเผชิญหน้าความกลัวเป็นกลไกระดับสัญชาตญาณพื้นฐานที่ตัดสินใจได้เพียง Fight or Flight หรือแค่เพียงสู้หรือหนี… ซึ่งทางเลือกการตัดสินใจทั้งสองแม้จะเป็น “จุดเปลี่ยน” คนละทิศ แต่การเลือกทางใดทางหนึ่งอย่างกล้าหาญและทันเวลา… สู้เป็นก็ชนะกลัวได้ หนีเป็นก็ชนะกลัวได้เช่นกัน

สิ่งสำคัญกว่าการจะเลือก Fight or Flight ก็คือ… อนาคต หรือ สถานการณ์ลำดับถัดไปหลังจากการตัดสินใจ Fight หรือสู้… หรือเลือกอีกทางคือตัดสินใจ Flight หรือบินหนี… ซึ่งการประเมินเพื่อเลือกวิธีจัดการความกลัวก็เพียงเลือกเอาสักทาง… เพื่อให้สถานการณ์ลำดับถัดไปได้พ้นไปจากความกลัว หรือ Fear ที่เผชิญอยู่… ซึ่งการจมอยู่กับความกลัวเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ลำดับถัดไป หรือ อนาคตอะไรไม่ได้เลย

Joe Biden ประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐอเมริกา เคยกล่าวไว้ว่า… Fear Never Builds The Future, But Hope Does… ความกลัวไม่เคยสร้างอนาคต แต่ความหวังนั้นใช่

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

CONSTRUCTION 3D PRINTERS

CONSTRUCTION 3D PRINTERS… พร้อมขายและพร้อมให้บริการในปัจจุบัน

แนวโน้มเทคโนโลยี 3D Printers ขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างบ้านทั้งหลังได้ด้วยเครื่องกลชุดเดียว ถือเป็นแนวโน้มที่ร้อนแรงอย่างมากในวงการรับสร้างบ้านในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ที่เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ มีพื้นที่ให้ไอเดียและนวัตกรรมได้เกิดและเติบโตอย่างท้าทายเสมอ

Neutron Rocket จาก Rocket Lab

โจทย์ยากที่สุดในการเดินทางขึ้นอวกาศคือการหนีแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งในปัจจุบันยังต้องพึ่งเทคโนโลยีจรวดขับดัน หรือ Rocket ที่ยังไม่ได้มีอะไรใหม่มากมายกว่าจรวดในยุคที่มนุษย์ประกาศการเหยียบดวงจันทร์เอาไว้เมื่อกว่า 50 ปีที่ผ่านมา… แต่การออกแบบระบบควบคุมจรวด และ เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างจรวดในปัจจุบัน ก็ได้พัฒนามาถึงยุคที่สามารถควบคุมอัตโนมัติ และ ควบคุมทางไกลได้อย่างน่าเชื่อถือ แถมยังปลอดภัยมั่นใจได้ยิ่งกว่าเดิม ในขณะที่การสร้างจรวดด้วยเทคโนโลยีวัสดุที่ค้นพบใหม่ เช่น กรณีการใช้ Carbon Composite ที่ขึ้นรูปด้วย 3D Printer เพื่อผลิตจรวด Neutron ของ Rocket Lab ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาจรวดขนาดใหญ่ที่หลายฝ่ายเชื่อว่าจะเพิ่มการแข่งขัน และ การเติบโตของเศรษฐกิจอวกาศ หรือ Space Economies ไปอีกขั้น

Optimism Blockchain และ OP Token

Optimism เป็นชื่อบล็อกเชน Layer 2 ที่ถูกสร้างบน Ethereum Blockchain เพื่อโฟกัสการปรับขนาด หรือ Scaling และ ความเร็วในการทำธุรกรรม โดยใช้ $ETH เป็นค่าธรรมเนียมเหมือนกับการใช้โครงข่าย Ethereum โดยเปิดตัวโครงข่าย Optimistic Rollup ในเดือนมิถุนายน ปี 2019 โดยพัฒนาบน EVM หรือ Ethereum Virtual Machine จนกระทั่งเปิดตัว Optimistic Mainnet ในเดือนธันวาคมปี 2021 ซึ่งถือเป็นบล็อกเชน EVM ที่ครบเครื่องเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ WEB3.0 อย่างแท้จริงอีกหนึ่งโครงข่าย โดยมี $OP หรือ OP Token ที่ออกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านธรรมาภิบาล หรือ Governance Token และเข้าเทรดครั้งแรกบนหลายแพลตฟอร์มในวันที่ 1 มิถุนายน 2022…

Food Factory

Food Innopolis โดย สวทช.

Food Innopolis เป็น One Stop Service ในการจัดหาข้อมูล ที่ปรึกษา นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ รวมถึงสถานที่ในการใช้เครื่องมือ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้ประกอบการกับนักวิจัยในเรื่องธุรกิจ ควบคู่ไปกับเรื่องวิทยาศาตร์ตลอดการทำวิจัยตั้งแต่กระบวนการแรก ที่ผู้ประกอบการนำไอเดียมา เมื่อพูดคุยได้ข้อสรุปกับนักวิจัยว่า… ธุรกิจสามารถไปต่อได้ก็จะดำเนินขั้นตอนการวิจัย จนถึงขบวนการผลิตสินค้าต้นแบบ ที่สามารถนำไปออกใบอนุญาตต่างๆ เช่น ขอเอกสารกำกับอาหารและยา หรือ ขอ อย.