Fear Never Builds The Future, But Hope Does – Joe Biden

Joe Biden

ในบรรดาพื้นฐานจิตวิทยาที่ผลักดันพฤติกรรมและพัฒนาการของมนุษย์ระดับพื้นฐานอย่างแท้จริงนั้น… เกือบทั้งหมดมาจากความรัก หรือ Love… ความหวัง หรือ Hope… และความกลัว หรือ Fear… ปนๆ เคล้าๆ กันอยู่ในตัวตนและจิตวิญญาณของทุกคนเสมอ… ความรักกับความหวังถือเป็นพื้นฐานด้านบวก ถึงแม้หลายกรณีจะสามารถพลิกจากบวกเป็นลบได้ไม่ต่างจากความกลัวอันเป็นพื้นฐานด้านลบ… ทั้งความรัก ความหวังและความกลัว ต่างจึงมีพลวัตรเชื่อมโยงถึงกัน จนกลายเป็นพฤติกรรมและบุคลิกตัวตนของคนๆ หนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะอันมีพื้นฐานจากความรัก ความหวังและความกลัว ปนๆ กันอยู่ในแบบของตัวเอง

กล่าวเฉพาะความกลัว… ปราชญ์นามกระเดื่องอย่างอริสโตเติล หรือ Aristotle ได้อธิบายไว้ว่า… กลัวเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกปลุกเร้าโดยโศกนาฏกรรมในนิยามของบุคคล โดยเกิด “ความรู้สึกสงสารและหวาดหวั่น” เกาะเกี่ยวกันเป็นความรู้สึกอันไม่พึงประสงค์จะให้ตนได้ประสบกับโศกนาฏกรรม ที่รู้สึกได้ถึงความน่าเวทนาสงสารอันน่าหวาดหวั่นนั้น

ประเด็นก็คือ… ในบรรดาพื้นฐานจิตวิทยาสามประการในมนุษย์คือ ความรัก ความหวังและความกลัวนั้น ทั้งหมดมีผลกับ “การตัดสินใจ” ของคนๆ หนึ่งอย่างมีนัยยะเสมอ… โดยเฉพาะความกลัวด้วยแล้ว หลายกรณีสามารถเข้าถึงการตัดสินใจระดับสัญชาตญาณ เช่นกรณีกลัวตกหน้าผาตายก็ถอยห่างจากจุดที่น่ากลัวนั้นโดยไม่ต้องคิดหรือไตร่ตรองอะไรมาก

นักจิตวิทยาอธิบายการเกิดความกลัวไว้ว่า… ความกลัว หรือ Fear เป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์ที่มักจะถูกปลุกให้ตื่นได้ง่ายและก่อนเสมอ โดยเฉพาะในยามสุ่มเสี่ยงกับความเป็นความตายและอยู่รอดของชีวิต… ความกลัวจึงเป็นการตอบสนองทางอารมณ์ที่สัญชาตญาณสั่งให้ทำงานทันทีเมื่อต้องเผชิญกับ…

  • Loss of Control หรือภาวะควบคุมอะไรไม่ได้
  • Loss of Identity หรือ การสูญเสียตัวตน   
  • Isolation หรือ การต้องอยู่ลำพังโดดเดี่ยว
  • Fear of Death หรือ การตกอยู่ในสถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวาน

ซึ่งทั้งสี่ประการเป็นความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นจากปัจจัยภายนอกและมีที่มาที่ไปชัดเจน เมื่อกลัวและเผชิญหน้ากับปัจจัยความกลัวใดๆ แล้ว ก็จะตัดสินใจ… สู้หรือหนี หรือ Fight or Flight โดยสติสัมปชัญญะจะโฟกัสแค่เหตุการณ์เฉพาะหน้า… ตอนนั้น–เดี๋ยวนั้น–เท่านั้น และจะตามมาด้วยอารมณ์ความรู้สึกด้านลบ เช่น โกรธ ผิดหวัง หรือสับสน… ความกลัวจึงเป็นอารมณ์ที่นอกจากจะขัดขวางความคิดที่มีประสิทธิภาพแล้ว บ่อยครั้งยังบดบังมโนธรรมความเป็นมนุษย์จากการขาดสติควบคุมตัวเองอีกด้วย

ที่สำคัญกว่านั้น… ความกลัวจะมาพร้อมความกังวล หรือ Anxiety ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของความกลัว แต่จะต่างกันที่… ความวิตกกังวลเกิดขึ้นจากภายในและทำงานอยู่ภายในความคิดจิตใจเรา โดยเฉพาะสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่ เวลาเราวิตกหรือกังวลมักเป็นความรู้สึกเครียดที่เกิดจากการคิดล่วงหน้าไปก่อนว่าเรื่องเลวร้ายบางอย่างอาจเกิดขึ้น… ความกังวลจึงมักเป็นอารมณ์ที่ผุดขึ้นได้แบบไม่มีปี่มีขลุ่ยและไม่เกี่ยวข้องกับเหตุตรงหน้าก็ได้ด้วย

กรณีความกลัวภายใต้สถานการณ์โรคระบาดใหญ่อย่างวิกฤตโควิด… ผู้คนล้วนมีทั้งกลัวเพราะโควิดซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก และกังวลถึงผลกระทบโควิดทั้งเรื่องสุขภาพ เศรษฐกิจและอะไรอีกมาก ทั้งๆ ที่ความกังวลนั้นๆ เพียงเกิดขึ้นกับคนอื่นๆ ที่รับรู้มาจากข้อมูลข่าวสาร แต่ความกังวลและหวาดกลัวก็ได้ทำหน้าที่ของมันไปแล้วจนเป็นส่วนหนึ่งของความคิด ทัศนคติและอารมณ์

ประเด็นเป็นแบบนี้คือ… ความกลัวทั้งที่มาจากปัจจัยภายนอก และทั้งที่มาจากความวิตกกังวลภายใน แม้จะเป็นพื้นฐานการตัดสินใจของทุกคนอย่างสำคัญ… แต่ก็ให้ตัวแปรสนับสนุนการตัดสินใจได้ทั้งที่เป็นประโยชน์และไร้ประโยชน์ต่อตนเองภายใต้สถานการณ์นั้นๆ เสมอ… ซึ่งข้อเท็จจริงโดยธรมชาติที่ว่า การเผชิญหน้าความกลัวเป็นกลไกระดับสัญชาตญาณพื้นฐานที่ตัดสินใจได้เพียง Fight or Flight หรือแค่เพียงสู้หรือหนี… ซึ่งทางเลือกการตัดสินใจทั้งสองแม้จะเป็น “จุดเปลี่ยน” คนละทิศ แต่การเลือกทางใดทางหนึ่งอย่างกล้าหาญและทันเวลา… สู้เป็นก็ชนะกลัวได้ หนีเป็นก็ชนะกลัวได้เช่นกัน

สิ่งสำคัญกว่าการจะเลือก Fight or Flight ก็คือ… อนาคต หรือ สถานการณ์ลำดับถัดไปหลังจากการตัดสินใจ Fight หรือสู้… หรือเลือกอีกทางคือตัดสินใจ Flight หรือบินหนี… ซึ่งการประเมินเพื่อเลือกวิธีจัดการความกลัวก็เพียงเลือกเอาสักทาง… เพื่อให้สถานการณ์ลำดับถัดไปได้พ้นไปจากความกลัว หรือ Fear ที่เผชิญอยู่… ซึ่งการจมอยู่กับความกลัวเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ลำดับถัดไป หรือ อนาคตอะไรไม่ได้เลย

Joe Biden ประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐอเมริกา เคยกล่าวไว้ว่า… Fear Never Builds The Future, But Hope Does… ความกลัวไม่เคยสร้างอนาคต แต่ความหวังนั้นใช่

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Retirement Community

ผมยังตื่นเต้นอยู่กับเพื่อนใหม่ที่ทักทายพูดคุยเข้ามาทาง Line Official Account @properea หลายวันก่อนได้ DM จากเพื่อใหม่ท่านหนึ่งที่เจอบทความของผมและทักทายเข้ามา… การพูดคุยทักทายพาเราสองคนทำความรู้จักกันไปไกลถึงขั้นที่… ผมได้ข้อความยาวเหยียดเป็นแผนธุรกิจอย่างย่อที่เปิดภาพรวม concept เป้าหมาย แนวทาง business-gap รวมทั้ง business vision ที่ให้ภาพรวมทั้งหมดค่อนข้างชัด

สถานีกลางบางซื่อ… แปลง A

เวบไซด์การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ร่าง TOR เอกสารการประกวดราคาพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย สถานีกลางบางซื่อ แปลง A เนื้อที่ 32 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะใช้เม็ดเงินลงทุนนับหมื่นล้านบาท

สถานการณ์ค่าเงินบาท… อืมมมส์

นับตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายปี 2018 เป็นต้นมา สถานการณ์ค่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักของโลก ก็พาเรากลับมาเห็นอัตราแลกเปลี่ยนระดับ 30 บาทเศษต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้… หากเราดูตัวเลขย้อนหลังช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ช่วงที่อ่อนค่าที่สุดคือเดือนตุลาคม 2558 ค่าเงินบาทอยู่ที่ 36.42 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เคลื่อนไหวไม่ต่ำกว่า 35 บาท จนเดือนมีนาคม 2560 ค่าเงินเริ่มแข็งค่ามาอยู่ที่ 34.00 บาทต่อดอลาร์สหรัฐ และแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันเดือนกันยายน

changi-airport

Sponge City… เมืองซับน้ำ

ในเมืองใหญ่ทั่วโลก… สิ่งก่อสร้างและนวัตกรรมเพื่อการระบายน้ำและบังคับทิศทางน้ำ ถือว่าเป็นแนวทางสำคัญหนทางเดียว ที่มนุษย์หาทางออกให้ปริมาณน้ำส่วนเกิน ได้ไหลพ้นไปจากวิถีชีวิตและชุมชน มาตั้งแต่โบราณ ซึ่งถ้ามองจากมุมการพัฒนานวัตกรรม ต้องถือว่า… ไม่มีอะไรใหม่มานานหลายร้อยปี เหมือนๆ กันทั่วโลก