Fear Never Builds The Future, But Hope Does – Joe Biden

Joe Biden

ในบรรดาพื้นฐานจิตวิทยาที่ผลักดันพฤติกรรมและพัฒนาการของมนุษย์ระดับพื้นฐานอย่างแท้จริงนั้น… เกือบทั้งหมดมาจากความรัก หรือ Love… ความหวัง หรือ Hope… และความกลัว หรือ Fear… ปนๆ เคล้าๆ กันอยู่ในตัวตนและจิตวิญญาณของทุกคนเสมอ… ความรักกับความหวังถือเป็นพื้นฐานด้านบวก ถึงแม้หลายกรณีจะสามารถพลิกจากบวกเป็นลบได้ไม่ต่างจากความกลัวอันเป็นพื้นฐานด้านลบ… ทั้งความรัก ความหวังและความกลัว ต่างจึงมีพลวัตรเชื่อมโยงถึงกัน จนกลายเป็นพฤติกรรมและบุคลิกตัวตนของคนๆ หนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะอันมีพื้นฐานจากความรัก ความหวังและความกลัว ปนๆ กันอยู่ในแบบของตัวเอง

กล่าวเฉพาะความกลัว… ปราชญ์นามกระเดื่องอย่างอริสโตเติล หรือ Aristotle ได้อธิบายไว้ว่า… กลัวเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกปลุกเร้าโดยโศกนาฏกรรมในนิยามของบุคคล โดยเกิด “ความรู้สึกสงสารและหวาดหวั่น” เกาะเกี่ยวกันเป็นความรู้สึกอันไม่พึงประสงค์จะให้ตนได้ประสบกับโศกนาฏกรรม ที่รู้สึกได้ถึงความน่าเวทนาสงสารอันน่าหวาดหวั่นนั้น

ประเด็นก็คือ… ในบรรดาพื้นฐานจิตวิทยาสามประการในมนุษย์คือ ความรัก ความหวังและความกลัวนั้น ทั้งหมดมีผลกับ “การตัดสินใจ” ของคนๆ หนึ่งอย่างมีนัยยะเสมอ… โดยเฉพาะความกลัวด้วยแล้ว หลายกรณีสามารถเข้าถึงการตัดสินใจระดับสัญชาตญาณ เช่นกรณีกลัวตกหน้าผาตายก็ถอยห่างจากจุดที่น่ากลัวนั้นโดยไม่ต้องคิดหรือไตร่ตรองอะไรมาก

นักจิตวิทยาอธิบายการเกิดความกลัวไว้ว่า… ความกลัว หรือ Fear เป็นสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย์ที่มักจะถูกปลุกให้ตื่นได้ง่ายและก่อนเสมอ โดยเฉพาะในยามสุ่มเสี่ยงกับความเป็นความตายและอยู่รอดของชีวิต… ความกลัวจึงเป็นการตอบสนองทางอารมณ์ที่สัญชาตญาณสั่งให้ทำงานทันทีเมื่อต้องเผชิญกับ…

  • Loss of Control หรือภาวะควบคุมอะไรไม่ได้
  • Loss of Identity หรือ การสูญเสียตัวตน   
  • Isolation หรือ การต้องอยู่ลำพังโดดเดี่ยว
  • Fear of Death หรือ การตกอยู่ในสถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวาน

ซึ่งทั้งสี่ประการเป็นความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นจากปัจจัยภายนอกและมีที่มาที่ไปชัดเจน เมื่อกลัวและเผชิญหน้ากับปัจจัยความกลัวใดๆ แล้ว ก็จะตัดสินใจ… สู้หรือหนี หรือ Fight or Flight โดยสติสัมปชัญญะจะโฟกัสแค่เหตุการณ์เฉพาะหน้า… ตอนนั้น–เดี๋ยวนั้น–เท่านั้น และจะตามมาด้วยอารมณ์ความรู้สึกด้านลบ เช่น โกรธ ผิดหวัง หรือสับสน… ความกลัวจึงเป็นอารมณ์ที่นอกจากจะขัดขวางความคิดที่มีประสิทธิภาพแล้ว บ่อยครั้งยังบดบังมโนธรรมความเป็นมนุษย์จากการขาดสติควบคุมตัวเองอีกด้วย

ที่สำคัญกว่านั้น… ความกลัวจะมาพร้อมความกังวล หรือ Anxiety ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของความกลัว แต่จะต่างกันที่… ความวิตกกังวลเกิดขึ้นจากภายในและทำงานอยู่ภายในความคิดจิตใจเรา โดยเฉพาะสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่ เวลาเราวิตกหรือกังวลมักเป็นความรู้สึกเครียดที่เกิดจากการคิดล่วงหน้าไปก่อนว่าเรื่องเลวร้ายบางอย่างอาจเกิดขึ้น… ความกังวลจึงมักเป็นอารมณ์ที่ผุดขึ้นได้แบบไม่มีปี่มีขลุ่ยและไม่เกี่ยวข้องกับเหตุตรงหน้าก็ได้ด้วย

กรณีความกลัวภายใต้สถานการณ์โรคระบาดใหญ่อย่างวิกฤตโควิด… ผู้คนล้วนมีทั้งกลัวเพราะโควิดซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก และกังวลถึงผลกระทบโควิดทั้งเรื่องสุขภาพ เศรษฐกิจและอะไรอีกมาก ทั้งๆ ที่ความกังวลนั้นๆ เพียงเกิดขึ้นกับคนอื่นๆ ที่รับรู้มาจากข้อมูลข่าวสาร แต่ความกังวลและหวาดกลัวก็ได้ทำหน้าที่ของมันไปแล้วจนเป็นส่วนหนึ่งของความคิด ทัศนคติและอารมณ์

ประเด็นเป็นแบบนี้คือ… ความกลัวทั้งที่มาจากปัจจัยภายนอก และทั้งที่มาจากความวิตกกังวลภายใน แม้จะเป็นพื้นฐานการตัดสินใจของทุกคนอย่างสำคัญ… แต่ก็ให้ตัวแปรสนับสนุนการตัดสินใจได้ทั้งที่เป็นประโยชน์และไร้ประโยชน์ต่อตนเองภายใต้สถานการณ์นั้นๆ เสมอ… ซึ่งข้อเท็จจริงโดยธรมชาติที่ว่า การเผชิญหน้าความกลัวเป็นกลไกระดับสัญชาตญาณพื้นฐานที่ตัดสินใจได้เพียง Fight or Flight หรือแค่เพียงสู้หรือหนี… ซึ่งทางเลือกการตัดสินใจทั้งสองแม้จะเป็น “จุดเปลี่ยน” คนละทิศ แต่การเลือกทางใดทางหนึ่งอย่างกล้าหาญและทันเวลา… สู้เป็นก็ชนะกลัวได้ หนีเป็นก็ชนะกลัวได้เช่นกัน

สิ่งสำคัญกว่าการจะเลือก Fight or Flight ก็คือ… อนาคต หรือ สถานการณ์ลำดับถัดไปหลังจากการตัดสินใจ Fight หรือสู้… หรือเลือกอีกทางคือตัดสินใจ Flight หรือบินหนี… ซึ่งการประเมินเพื่อเลือกวิธีจัดการความกลัวก็เพียงเลือกเอาสักทาง… เพื่อให้สถานการณ์ลำดับถัดไปได้พ้นไปจากความกลัว หรือ Fear ที่เผชิญอยู่… ซึ่งการจมอยู่กับความกลัวเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ลำดับถัดไป หรือ อนาคตอะไรไม่ได้เลย

Joe Biden ประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐอเมริกา เคยกล่าวไว้ว่า… Fear Never Builds The Future, But Hope Does… ความกลัวไม่เคยสร้างอนาคต แต่ความหวังนั้นใช่

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

รู้จักรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน… แปดริ้ว-นครปฐม

หลังประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 26 ที่ผ่านมา ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ก็แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า… ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการรถไฟชานเมือง 2 โครงการ ได้แก่ สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต – ม.ธรรมศาสตร์ ระยะทาง 8.84 กม. เงินลงทุน 6,570.40 ล้านบาท และสายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่งชัน – ศาลายา ระยะทาง

Smart Contact Lens… คอนแท็กต์เลนส์อัจฉริยะ

ความพิเศษของ Mojo Lens ซึ่งเป็นจอคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงข้อมูลให้ปรากฏต่อสายตาในขณะที่มองสิ่งต่างๆ รอบตัวแล้ว… Mojo Lens ยังสามารถแก้ไขความผิดปกติทางสายตาให้ผู้สวมใส่หลายรูปแบบ ซึ่ง Steve Sinclair อธิบายว่า… ลองจินตนาการดูว่า ถ้านักดนตรีสามารถมองเห็นเนื้อเพลงหรือโน้ตดนตรีขณะแสดงคอนเสิร์ต… ผู้กล่าวสุนทรพจน์มองเห็นบทพูดของตนเองได้โดยไม่ต้องก้มหน้าหรือหันเหสายตาไปทางอื่น… นักกรีฑามองเห็นข้อมูลชีวภาพของตนเองในขณะซ้อมและแข่งขัน รวมทั้งได้เห็นระยะทางที่ยังเหลือข้างหน้าก่อนถึงเส้นชัย

Connected Commerce…

การทำธุรกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะธุรกิจที่ใช้โมเดล B2C หรือ Business to Consumer ที่สินค้าหรือบริการต่อตรงเข้าหาลูกค้านั้น การขยายช่องทางสำหรับเข้าถึงลูกค้าทั้งการมีหน้าร้าน สาขา และ E-Commerce มาสู่การเพิ่มช่องทางใหม่ๆ เช่น Mobile Application Chat Kiosk และอื่นๆ เพื่อให้เกิดโอกาสในการปิดการขายมากยิ่งขึ้น และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ที่เริ่มมีการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาทดแทนการซื้อสินค้าหรือบริการแบบเดิมๆ ในสถานที่จริง ซึ่ง

Housing Predictions

ตลาดที่อยู่อาศัย… ความท้าทายของการฟื้นตัวหลัง COVID19

การระบาดของ COVID19 ซ้ำเติมให้ตลาดที่อยู่อาศัยที่อ่อนแออยู่แล้วจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและผลของมาตรการ LTV ที่เริ่มในปี 2019 หดตัวลงต่อเนื่องในปี 2020 โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 ยอดขายที่อยู่อาศัยหดตัว -45%YOY หรือ Year On Year หรือ เทียบกับช่วงครึ่งแรกของปีก่อน… จากกำลังซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงมาก รวมถึงการปรับลดลงของยอดขายจากตลาดต่างชาติ ขณะที่ในด้านอุปทาน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ชะลอการเปิดโครงการใหม่ๆ ออกไป โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม และหันมาเน้นโครงการแนวราบเพื่อเจาะกลุ่ม Real Demand มากขึ้น