Farming Technology Update… แนวโน้มทั่วไป

Smart Farming

ร้านอาหารมีชื่อในเชียงใหม่หลายร้าน เติบโตและมีชื่อเสียงมาจากการปลูกผักเอง สำหรับเมนูหลักๆ ของร้าน… กรณีร้านอาหารสวนผัก ใกล้เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าก็ดี หรือกรณีร้านโอ้กะจู๋ก็ดี… เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของธุรกิจอาหารและเกษตรอาหาร ที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม

ร้านอาหารที่มีสวนผักของตัวเอง ต้องการความพร้อมหลายอย่าง… โครงสร้างทางธุรกิจจะทั้งใหญ่และซับซ้อน จนรายเล็กรายย่อยและร้านอาหารกลางเมืองใหญ่ คงยากที่จะวิ่งไปรดน้ำผักและทำกับข้าวขายไปพร้อมกัน

ประเด็นก็คือ ระบบนิเวศน์ผักสำหรับคนกินและปลูกเพื่อขายให้คนกิน… แต่คนปลูกและคนกินอยู่กันคนละขั้วของระบบนิเวศนี้… โดยมีพ่อค้าคนกลางคั่นอยู่

ประเทศไทยเป็นประเทศที่พ่อค้าคนกลางทรงอิทธิพลมากในระบบนิเวศน์การค้าการลงทุนมานาน… ซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ที่เราจะต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง… ในขณะที่การเป็นพ่อค้าคนกลางแทบไม่มีข้อเสีย เพราะความเสี่ยงหลักๆ ไม่เคยอยู่ในความรับผิดชอบของพ่อค้าคนกลาง

กลับมาเรื่องการเพาะปลูก เกษตรกร ร้านอาหารและคนกิน… โดยห่วงโซ่นี้สามารถตัดพ่อค้าคนกลางออกไปได้ ตัวเกษตรกรเองจะเห็นและเจอผู้บริโภคตัวจริง ที่ใช้และกินผลผลิตจากหยาดเหงื่อของตัวเอง… และผู้บริโภคเองก็ได้เห็นที่มาที่ไปของผลผลิตที่ตัวเองกินเข้าไป

ผมกำลังพูดถึงเกษตรพันธสัญญา แบบที่เกษตรกรรับออเดอร์ตรงจากลูกค้าหรือผู้บริโภค ก่อนจะลงแรงผลิตเกษตรอาหารส่งมอบในภายหลังที่รู้จักดีกันในชื่อ Contact Farming และ On Demand Farming

แต่ด้วยข้อเท็จจริงที่เจ็บปวด… Contact Farming ในประเทศไทยเป็นเรื่องอ่อนไหว มีประเด็นปัญหาปลีกย่อยมากมายโยงใยเป็นห่วงโซ่ปัญหา ที่มีมิติครอบคลุมกว้างลึก… ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ที่สามารถกลายเป็นประเด็นดราม่า สร้างปัญหาที่คาดไม่ถึงได้ตลอดเวลา

แต่!… ถ้าเรามองจากอีกฝั่ง นี่คือ Pain-Point หรือ Gap ที่มีช่องว่างขนาดมหึมา ที่โมเดลธุรกิจอาจจะกำลังตามหาอยู่ก็ได้… ผมกำลังพูดถึง Contact Farming ที่ End User กับเกษตรกรต่อตรงถึงกัน โดยขจัดตัวกลางและพ่อค้าคนกลางออกไปจากระบบนิเวศน์… และเติมช่องว่างด้วยเทคโนโลยี

เทคโนโลยีที่ผมพูดถึงคือเทคโนโลยี Smart Farming ที่ยอมให้คนเล่นเกมส์ผู้ซื้อ… ใส่เงินประมูลผลผลิตให้ฟาร์มที่ต้องการในราคาที่พอใจ… และเกษตรกรรับเงินมาเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์แบบโปร่งใส และส่งมอบผลผลิตตามเงื่อนไข

แนวคิดนี้ไม่ใช่ของใหม่อะไร… แต่เป็นแนวคิดเดิมของเกษตรพันธสัญญาที่มีปัญหาหลายอย่าง ที่แม้ฝั่งผู้ซื้อยินดีจะจ่ายมัดจำตามเงื่อนไข… แต่บ่อยครั้งเกษตรกรเองก็ไม่สามารถส่งมอบผลผลิตได้ตามเงื่อนไข ทั้งจากเหตุปัจจัยเกินควบคุม อย่างภัยธรรมชาติหรือโรคระบาด… และเหตุปัจจัยเชิงจริยธรรมที่มุ่งทุจริตเงื่อนไขสัญญา จนนำมาซึ่งความหวาดระแวงและจบที่… ท่านเป็นเกษตรกร อยากปลูกอะไรขายก็ไปปลูกมาก่อนค่อยคุยกัน… แต่ด้วยเทคโนโลยีการเกษตรในศตวรรษที่ 21… ปัญหาสุดวิสัยหลายอย่างแก้ไขได้

ในอนาคตอันใกล้นี้ เทคโนโลยีแห่งความโปร่งใสอย่าง Blockchain กำลังได้รับการพิจารณาจาก AgTech Startup หลายทีม เพื่อสร้างระบบนิเวศน์แห่งความโปร่งใส ให้พืชผักและโปรตีนจากฟาร์ม ให้มี Footprints ที่เชื่อถือได้… ซึ่งแนวคิด Food Footprints ก็็เหมือนสมุดวัคซีนและสมุดกราฟพัฒนาการเด็กที่กรมอนามัยใช้กับทารกแรกเกิด… ของพืชผักก็บันทึกตั้งแต่หว่านเมล็ดหรือ Seeding ไปจนถึงเก็บเกี่ยว หรือ Harvest… โดยเฉพาะข้อมูล Carbon Footprints of Food ที่กำลังเป็นกระแสที่อุตสาหกรรมอาหารทั่วโลกให้ความสำคัญ… ในขณะเดียวกัน ฝั่งเกษตรกรเองก็ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าการลงทุนอย่างแท้จริงทั้งราคาผลผลิต และโอกาสอื่นๆ ที่จะตามมาอีกมาก

ผมกำลังจะบอกว่า… ภาคเกษตรกำลังเปลี่ยนแปลงหนักมากและกระทบรูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อทำการเกษตรค่อนข้างชัด…

ประเด็นก็คือ… ณ วันที่ทุกอย่างชัดจนอะไรๆ เปลี่ยนไปเยอะแล้ว… การเปลี่ยนตอนนั้นอาจจะสายเกินไป!

รายละเอียดประเด็นต่างๆ ในกรณี Smart Farming, AgTech และ FoodTech มีรายละเอียดเฉพาะกรณีค่อนข้างเจาะจง… ท่านที่อยากพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือชี้แนะติเตือนก็ยินดีเช่นเดิม… Line @properea ยินดีต้อนรับครับ!

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Home Market Research Reports

แนวโน้มทั่วไปตลาดที่อยู่อาศัย จากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2563 จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศจำนวน 311,719 หน่วย ลดลง -16.7% จากปี 2562 มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์รวม 746,206 ล้านบาท ลดลง -14.8% จากปี 2562

property- men-women

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาค ไตรมาส 1 ปี 2563 และแนวโน้มปี 2563

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คาดว่าในด้านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจะลดลงทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่า -14.0% และ -9.9% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2562 และอุปทานด้านที่อยู่อาศัยการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน และการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จะลดลง -11.0% จากปี 2562 และ -13.6% ตามลำดับ

Contractor

Pilot… แพล็ตฟอร์มผู้รับเหมา

เส้นทางอาชีพที่เติบโตจากช่างหรือนายช่าง ไปเป็นผู้รับเหมาจึงเป็นเรื่องไม่ง่าย แม้หน้างานที่ทำจะไม่มีอะไรเปลี่ยน แต่เมื่อ “สถานะเปลี่ยน” ไปรับความเสี่ยงระดับธุรกิจแลกโอกาสระดับธุรกิจ วิธีคิดหลายอย่างจึง “ต้องเปลี่ยน” แม้การเป็นผู้รับเหมาที่เตรียมตัวอย่างดีระดับฝีมือถึง เงินทุนถึง สายสัมพันธ์ทางธุรกิจถึง…

Market Maker และ เงื่อนไขยกเว้นภาษีขายหุ้น

ประเด็นการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินการ ตามหลักการที่กระทรวงการคลังเสนอในอัตรา 0.10% ตามกฏหมายเดิม โดยในปีแรกจะจัดเก็บเพียงครึ่งหนึ่ง หรือ ในอัตรา 0.055%  และ จะให้เวลาเตรียมตัว 3  เดือนก่อนเริ่มเก็บจริงในราวเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2566 นั้น… ยังเหลือข้อถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังได้ยกเว้นการเก็บภาษีขายหุ้นให้กับกองทุนบำนาญต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเกษียณอายุ เช่น ประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ Market Maker… โดยการยกเว้นการเก็บภาษีขายหุ้นกับ Market Maker นี่เองที่กำลังถูกพูดถึงอย่างเผ็ดร้อนไม่ธรรมดา โดยเฉพาะการตั้งคำถามตัวโตๆ ว่าเป็นเงื่อนไขที่เอื้อให้ทุนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ใช่หรือไม่