Exoskeleton Technology และ Eksobionics

Ekso Bionics

Robotics Technology หรือ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ซึ่งเป็นวิทยาการที่มีขอบเขตให้พูดถึงมากมาย โดยเฉพาะการพูดถึงหุ่นยนต์ในแง่มุมของเครื่องจักร หรือ เครื่องมือที่มนุษย์ออกแบบขึ้นใช้เพื่อช่วยทำงานที่ซับซ้อน… ต้องการความแม่นยำสูง… ต้องการผลผลิตเหมือนกันจำนวนมากและสม่ำเสมอ ซึ่งทั้งหมดล้วนทำให้มนุษย์ผู้ออกแบบหุ่นยนต์มาใช้งาน ได้ผ่อนแรงและถูกแบ่งเบาภาระงานไปให้ได้มากที่สุด

ปัจจุบัน… เราได้มาถึงยุคการออกแบบ และ ประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อเสริมสมรรถนะมนุษย์ ด้วยการพัฒนาหุ่นยนต์เป็นอุปกรณ์สวมใส่ หรือ Wearable Devices เพื่อทำให้มนุษย์ธรรมดาทั่วไปมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้น… ซึ่งเพิ่มสมรรถนะให้มนุษย์ธรรมดาได้ด้วยแนวคิดไม่ต่างจากซุปเปอร์ฮีโร่อย่าง Iron Man นั่นเอง

ศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนาอุปกรณ์สวมใส่เพื่อเสริมสมรรถนะมนุษย์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาการที่เรียกว่า Assistive Technology หรือ AT ซึ่งแต่เดิมมุ่งเป้าพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความบกพร่องทางร่างกายของผู้พิการ ผู้ป่วย หรือ ผู้สูงอายุ ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม หรือใกล้เคียงกับคนทั่วไป… แต่ Assistive Technology ในยุค Wearable Devices นอกจากจะไม่ได้มีไว้สำหรับผู้พิการ  ผู้ป่วย หรือ ผู้สูงอายุแล้ว… ยังมีไว้สำหรับทุกคนที่ต้องการเปลี่ยนตัวเองจากคนธรรมดา ให้กลายเป็นคนมีพลังพิเศษได้ด้วย… โดยเฉพาะเทคโนโลยีโครงสร้างเลียนแบบกระดูกแบบที่เรียกว่า เทคโนโลยีโครงกระดูกภายนอก หรือ Exoskeleton Technology

Exoskeleton Technology ในปัจจุบันถือเป็นวิทยาการด้านหุ่นยนต์สาขาหนึ่ง เพราะเกี่ยวข้องกับเซ็นเซอร์ หรือ Sensors… เครื่องกระตุ้นการทำงาน หรือ Actuators… โครงสร้างทางกล หรือ Mechanical Structures และ อัลกอริทึม หรือ Algorithms… ซึ่งความพิเศษของ Exoskeleton Technology ก็คือการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างมนุษย์กับอุปกรณ์ ในขณะที่หุ่นยนต์อื่นๆ จะทำงานไปตามอัลกอริทึมเป็นหลัก

ต้นแบบ Exoskeleton Technology ยุคแรกจากงานวิจัย HEI Exoskeleton หรือ Human Exoskeleton Interaction 

กรณีศึกษาที่น่าสนใจที่สุดก็คือ การพัฒนา Exoskeleton Technology เป็นเครื่องมือเสริมสมรรถนะให้มนุษย์สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดข้อจำกัดและการบาดเจ็บจากการทำงานที่ไม่เหมาะสมกับสรีระและโครงสร้างร่างกาย เช่น Exoskeleton เพื่อเสริมสมรรถนะการทำงานของบริษัท Eksobionics ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ EksoEVO และ EksoZeroG ซึ่งออกแบบเพื่อช่วยแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้มือแขนและไหล่ทำงานกับตำแหน่งเหนือศีรษะประจำ หรือ การใช้มือแขนและไหล่ทำงานซ้ำๆ และ การออกแรงมาก… ซึ่งพบการบาดเจ็บจากการทำงานในอัตราที่สูงทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และ งานก่อสร้าง และวิธีการใช้งานก็สะดวกสะบายเพียงสวมอุปกรณ์และตั้งค่าการทำงานให้ EksoEVO หรือ EksoZeroG เท่านั้นเอง

EksoZeroG เป็นแขนกลเครื่องทุ่นช่วยประครองเครื่องมือหนักแทนมนุษย์ จาก Exoskeleton Technology
EksoEVO ออกแบบเป็นเครื่องมือช่วย “ยืดยกส่วนบนของร่างกาย” ด้วย Exoskeleton Technology

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

เชียงใหม่ 2019 Smart Economy Smart City

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 จังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และหนังสือพิมพ์ประชาชาชาติธุรกิจ ร่วมกันจัดงาน งานสัมมนา “เชียงใหม่ 2019 Smart Economy Smart City ก้าวใหม่สู่อนาคตที่มั่นคง” ขึ้น ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

MARSHA - AI Space Factory

MARSHA… ต้นแบบบ้านบนดาวอังคาร

ตั้งแต่ปี 2015 นาซ่าได้จัดการแข่งขัน NASA Centennial Challenges เพื่อค้นหาแบบบ้านที่จะใช้ในการตั้งอาณานิคมบนดาวอังคาร ซึ่งมีกติกาอยู่ 3 ข้อได้แก่ อันแรก…วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องสามารถพบได้บนดาวเคราะห์สีแดง… ข้อสอง… วัสดุเหล่านั้นสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้… และสาม… เทคโนโลยีในการสร้างจะต้องเป็น 3D Printing เท่านั้น

DAI Loan For Huntingdon Valley Bank… เมื่อธนาคารขอกู้คริปโต

Huntingdon Valley Bank ยื่นกู้ DAI Stablecoin ของ MakerDAO มูลค่า 100,000,000 DAI มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ… ซึ่ง Twitter ของ MakerDAO แจ้งการทำ Collateral Onboarding Application to MakerDAO ไว้เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2022… โดยได้เสียโหวต YES มากถึง 87.24% จากผู้ถือเหรียญ Maker มากถึง 117,540 MKR จากทั้งหมด 134,727 MKR ซึ่งมีมูลค่ารวม ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2022 อยู่ที่ราว 122.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ… ซึ่ง MakerDAO จะปล่อยกู้ผ่าน Stable Coin Vault ที่อนุญาตให้ TradFi หรือ ธนาคารยืม DAI Stablecoin หลังจากฝากสินทรัพย์จากนอกเครือข่ายบล็อกเชน หรือ Off-Chain เพื่อเป็นหลักประกันแล้ว

ประตูเชียงของ…

ยังคงวนเวียนอยู่ในเวียงเชียงรายต่ออีกวันน๊ะครับ… ไหนๆ ข้อมูลก็วิ่งอ้อมเมืองเชียงรายแล้ว ก็น่าจะมาดูสะพานมิตรภาพไทย-ลาวทางเหนือกันบ้าง