สินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan… ขยายเวลาถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2065 ได้เห็นชอบ… ขยายระยะเวลาอนุมัติวงเงินโครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566… โดยปัจจุบันมีสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติอีก 3,049 ล้านบาท จากกรอบวงเงินรวม 5,000 ล้านบาท

คุณไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่า… คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาอนุมัติวงเงินโครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ ธสน. จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งจะช่วยให้สามารถดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการ และ ให้บริการสินเชื่อได้ตามเป้าหมายภายในกรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท  โดยปัจจุบันมีสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติอีกประมาณ 3,049 ล้านบาท  และ ยังเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ และ พัฒนาศักยภาพการผลิตในภาคการส่งออกของประเทศไทย  

สำหรับโครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และ ต้องการปรับปรุงเครื่องจักรหรือลงทุนในเครื่องจักรใหม่ และหรือ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการที่เริ่มฟื้นตัวให้กลับมาประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยต้นทุนอัตราดอกเบี้ยที่สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้… โดยวงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุดต่อรายไม่เกิน 100 ล้านบาทระยะเวลาการให้กู้ยืม ไม่เกิน 7 ปี… อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2… ปีที่ 3-5 อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ลบร้อยละ 2 และ ปีที่ 6-7 อัตราดอกเบี้ย Prime Rate… 

ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ประกอบการทุกขนาดธุรกิจ ทั้ง S–M–L ที่อยู่ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ หรือ S-Curve และ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19  เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป… อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่… อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ… อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และ อุตสาหกรรมอนาคต ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม หรือ Industrial Robotics… อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ””” อุตสาหกรรมดิจิทัล และ อุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร

ส่วนผลการดำเนินงานโครงการ EXIM Biz Transformation Loan ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยได้อนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวน 55 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,583 ล้านบาท และ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 มียอดเบิกใช้วงเงิน 15 ราย จำนวนเงิน 299 ล้านบาท และ อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออีกจำนวน 3,049 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0–2617–2111 ต่อ 2410,2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2802 หรือ สายด่วน EXIM Bank 0–2169–9999… ศึกษาเพิ่มเติม และ ยื่นสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

References… 

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

ออมก่อนกู้… อยู่ก่อนซื้อ… กับออมสิน

ข่าวเล็กๆ ที่คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ออกมาเล่าแนวทางของธนาคารออมสิน ในการแก้ปัญหา “กู้ไม่ผ่าน” ในฝั่งสินเชื่อที่อยู่อาศัย… ธนาคารออมสินก็เลยออกนโยบายเพื่อเข้ามาดูแลลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคระดับฐานราก ที่ถูกสถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อบ้าน ธนาคารออมสินจึงเตรียมเสนอบอร์ดช่วงกลางเดือน มิ.ย.นี้ เพื่อคลอด 3 มาตรการ ช่วยให้ประชาชนสามารถกู้ซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น 

Smart schoolchildren sharing their ecology project idea with teacher

Active Learning… โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน หรือ วนส. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ของภาคีเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จ… สังเคราะห์การดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย และ พัฒนากิจกรรมและนวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ด้วยฐานการวิจัยแบบมีส่วนร่วม

Casa Montana

Studio Baragaño… Modern Prefab พร้อมอยู่ใน 5 ชั่วโมง

Studio Baragaño… ธุรกิจออกแบบเฟอร์นิเจอร์และผลิตชิ้นงานสถาปัตยกรรมในสเปน ได้เผยแพร่แบบ้านสำเร็จรูป หรือบ้าน Prefab สไตล์โมเดิร์นที่เข้ากับบรรยาการชนบท ที่จงใจสร้างบ้านตัวอย่าง ท่ามกลางสิ่งปลูกสร้างยุคเก่า ที่ได้ทั้งความโดดเด่นให้ตัวบ้าน และความกลมกลืนของบรรยากาศ

Cozy Village Tourism… ท่องเที่ยวชุมชนเอาไออุ่น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดงานเทศกาล Village Tourism Festival ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2022 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผลักดันแนวคิดการเปิดประสบการณ์เที่ยวชุมชนสุดชิลล์สไตล์ COZY VILLAGE โดยชูเอกลักษณ์การท่องเที่ยววิถีไทย ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ร่วมสนุกกับกิจกรรมจากชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือ Thailand Tourism Awards เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ และ กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน