Properea

สถานีชาร์จ EV… โดย ปตท. และพันธมิตร

EV Indoor Charging

เทรนด์รถไฟฟ้าส่วนบุคคลในวันที่ น้ำมันปิโตรเลียมคือโลกเก่าและภาพจำ ที่จะมีแต่คนรุ่นเรานี่แหละ ที่ได้เติบใหญ่มากับเสียงเครื่องยนต์ กลิ่นควัน น้ำมันและอู่ซ่อมที่มีคราบน้ำมันเกาะอยู่ทุกที่

ผมเจอข่าวเล็กๆ ซึ่ง คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)… คุณพงศภัค นครศรี กรรมการ บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด… และคุณระภัทร ศิริจันทโรภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด … ร่วมเฟรมถ่ายภาพ เปิดตัวให้บริการสถานีชาร์จ EV Charging Station ของกลุ่ม ปตท. ที่ดำเนินการในเชิงพาณิชย์เป็นรายแรกในพื้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค หรือ BITEC โดยมีคุณดวงรัตน์ ทัศนประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค ให้การต้อนรับ

แน่นอนว่า… กลุ่ม ปตท.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมสร้าง New Ecosystem ภายใต้แนวคิด Partnership and Platform ที่เน้นการสร้างพันธมิตรและพัฒนารูปแบบธุรกิจของ ปตท. ให้มีลักษณะเป็น Platform มากกว่าเป็นแค่ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า นำไปสู่การจับมือ 3 พันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ ปตท. บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด และศูนย์การค้าไบเทค ให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV Charging Station ในพื้นที่หลัก หรือ Prime Locations เพื่ออำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า 

โดยปัจจุบัน ปตท.ได้ติดตั้ง EV Charging Station ที่พร้อมให้บริการแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค และ True Digital Park สุขุมวิท 101 มุ่งรองรับการเติบโตตลาดยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ

ภาพแบบนี้สำหรับคนพัฒนาโมเดลธุรกิจจะรู้ว่า… ขาใหญ่ผู้ให้บริการพลังงานเพื่อขนส่งและเดินทางอย่าง ปตท. ได้ Prototypes ธุรกิจ EV Charging Station เต็มตัวแล้ว… และเราน่าจะได้เห็น โมเดลพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ริมทางที่ทรงพลังกับชีวิตของผู้คนในอนาคต… ที่คนรุ่นเราก็คงได้เห็นไปด้วย

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Recent Posts