ETFs… เครื่องมือลงทุนเพื่อให้เงินทำงาน

ETF หรือ Exchange Traded Fund จะเป็นกองทุนรวมอีกประเภทหนึ่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ซื้อขายได้สะดวกไม่ต่างจากหุ้น ซึ่งเป็นวิธีการลงทุนที่ง่าย และ ใช้ทุนไม่มากก็สามารถลงทุนทางอ้อมในตลาดทุนซึ่งไม่เป็นมิตรกับรายย่อย และ มือใหม่มาแต่ไหนแต่ไร… การเกิดของกองทุน ETF ซึ่งมีลักษณะเด่นของการเป็นกองทุนรวมอย่างครบถ้วน แต่มีสภาพคล่องใกล้เคียงกับหุ้นทุนในตลาดหุ้น… โดยกองทุน ETF จะเข้าลงทุนในกลุ่มหุ้นหรือพันธบัตร ซึ่งจะอธิบายว่าเป็นการรวบรวมทุนจากนักลงทุนรายย่อย เพื่อให้เป็นนักลงทุนรายใหญ่ไปลุยตลาดอย่างทรงพลังแบบรายใหญ่ ในขณะเดียวกันก็สามารถซื้อและขายกองทุน ETF ได้ตลอดชั่วโมงซื้อขายเหมือนกับหุ้นได้ทุกประการ

ETF หรือ Exchange Traded Fund จึงถือว่าเป็นกองทุนเปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมรับอนุญาต… โดยจะประกาศนโยบายสร้างผลตอบแทนตามดัชนีอ้างอิง หรือ Passive Fund ตามข้อกำหนดของกองทุน เช่น การอ้างอิง MSCI Thailand Index หรือ ดัชนี Morgan Stanley Capital International ตลาดทุนไทย… ซึ่ง MSCI เป็นดัชนีที่ Morgan Stanley สร้างขึ้นเพื่อให้นักลงทุนสามารถใช้ตัวเลขอ้างอิงในการประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องศึกษาปัจจัยพื้นฐาน โดยเฉพาะการลงทุนข้ามชาติที่ไม่สามารถติดตามพื้นฐานของหุ้นได้ครบหมดอย่างที่นักลงทุนต้องการ

การจัดการกองทุน ETF ที่เป็นมาตรฐานจึงนิยมใช้จ่ายเงินปันผล หรือ อัตราผลตอบแทนอ้างอิงดัชนี MSCI ด้วยอัตราที่ใกล้เคียง หรือ เท่ากัน ถูกระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน… ซึ่ง ETF โดดเด่นกว่าทั้งกองทุนเปิด และ หุ้นอย่างชัดเจนในกรณีที่ต้องการลงทุนเพียงเพื่อหากำไรจากส่วนต่างของราคา และ เงินปันผล

การบริหารกองทุน ETF หรือ Exchange Traded Fund ที่มุ่งเน้นให้ได้ผลตอบแทนเท่ากับ หรือ ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงมากที่สุดนี่เอง ที่ทำให้ผู้จัดการกองทุนทั้งหมดเลือกที่จะกระจายการลงทุนในลักษณะเดียวกันกับสัดส่วน หรือ น้ำหนักของหลักทรัพย์รายตัวที่ใช้ในการคำนวณดัชนีอ้างอิงอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนที่เท่ากับหรือใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงให้มากที่สุด หรือที่เรียกกันว่า ทำให้เกิด Tracking Error หรือ ผลการดำเนินงานของกองทุนแตกต่าง หรือ เบี่ยงเบนไปจากผลตอบแทนของดัชนีที่ใช้อ้างอิง… ซึ่งในทางเทคนิคก็อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงของกองทุน ETF ได้จากบางปัจจัย เช่น

 • ค่าบริหารจัดการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องหักออกจากผลตอบแทนของกองทุน
 • การนำผลตอบแทนของกองทุนไปลงทุนต่อ หรือ Reinvestment Policy ในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้มีการจ่ายเป็นเงินปันผลคืนให้แก่นักลงทุน
 • การที่กองทุนไม่ได้ลงทุนเลียนแบบ หรือ ตามดัชนีอ้างอิงแบบเต็มที่ 100%
 • การปรับเปลี่ยนสัดส่วน หรือ การเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ที่นำมาใช้ในการคำนวณดัชนีอ้างอิง

ข้อมูลจากเวบไซต์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงให้ข้อมูลว่า… ETF ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลักๆ ดังนี้ค่อ

 1. Equity ETFs… มุ่งสร้างผลตอบแทนอ้างอิงดัชนีราคาหุ้นในประเทศ เช่น  ESET50 & TDEX ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50, ENGY & ENY ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีหมวดธุรกิจ SET Energy & Utilities เป็นต้น
 2. Foreign ETFs…  มุ่งสร้างผลตอบแทนอ้างอิงดัชนีราคาหุ้นต่างประเทศ หรือ กลุ่มหุ้นต่างประเทศ เช่น CHINA ลงทุนในกองทุน W.I.S.E CSI300 China Tracker ETF ที่สร้างผลตอบแทนอ้างอิง CSI300 ซึ่งเป็นดัชนีราคาหุ้นในประเทศจีน เป็นต้น
 3. Gold ETFs…  มุ่งสร้างผลตอบแทนอ้างอิงดัชนีราคาทองคำ เช่น  GLD ลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust  ที่สร้างผลตอบแทนอ้างอิงราคาทองคำแท่ง
 4. Bond ETFs  มุ่งสร้างผลตอบแทนอ้างอิงราคาตราสารหนี้ เช่น ABFTH ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทยเป็นผู้ค้ำประกัน รัฐบาลของสมาชิก EMEAP หรือ องค์กรระหว่างประเทศ ตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง หรือ Asian Bond Fund2

ส่วนผลตอบแทนโดยหลักๆ ก็จะมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ

 1. Capital Gain หรือ กำไรจากส่วนต่างของราคา… หากผู้ลงทุนซื้อในราคาต่ำ แล้วสามารถขายได้ในราคาสูงกว่าตอนที่ซื้อมา จะได้รับกำไรจากส่วนต่างของราคา
 2. Dividend หรือ เงินปันผล… ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับเงินปันผลจากการถือหน่วยลงทุน ETFs ที่มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เงินปันผลซึ่งได้มาจากหุ้นหรือหน่วยลงทุนที่ ETFs ไปลงทุนโดยผู้จัดการกองทุน จะจัดสรรปันผลหลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน

อย่างไรก็ตาม การลงทุนกับกองทุน ETF ก็มีความเสี่ยงจากการลงทุนเช่นกัน โดยความเสี่ยงที่จะทำให้นักลงทุนขาดทุนจะประกอบไปด้วย…

 • ความเสี่ยงด้านราคาหรือความเสี่ยงตลาด ซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
 • ความเสี่ยงจากการที่ ETFs ไม่สามารถให้ผลตอบแทนได้เท่ากับการเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิง หรือ Tracking Error
 • ความเสี่ยงของดัชนีอ้างอิง เช่น ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีที่อ้างอิง ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับผู้ที่ถือหน่วย ETFs ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เป็นต้น

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… ท่านที่กำลังสนใจโมเดล “ให้เงินทำงาน” แต่ก็ไม่ได้มีประสบการณ์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ กองทุน หรือ ตลาดทองคำ น้ำมัน คริปโต กัญชา และ อะไรอีกมากที่พอมีทุนแต่ก็กลัวทุนหายจากน้ำมือตัวเอง… ศึกษากองทุน ETF ไว้ครับ

ขาดเหลือทักมาทางไลน์ส่วนตัวผมได้ที่ ID: dr.thum ครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Stablecoin Economy

สถิติการแลกเปลี่ยนโยกย้าย Stablecoin ทั้งกลุ่มที่อ้างอิง USD หรือ ดอลลาร์สหรัฐ และ กลุ่มที่อ้างอิง Euro Dollar และ ทองคำ… ซึ่งเป็น Stablecoin กลุ่มหลัก โดยพบความเคลื่อนไหวเชิงปริมาณ หรือ จำนวนครั้งของการทำธุรกรรม และ ความเคลื่อนไหวเชิงมูลค่า… พบอัตราการเพิ่มขึ้นของ Market Capitalization เพิ่มขึ้นอีก 1.65%

JWST Press Image

James Webb Space Telescope… อีกก้าวสำคัญสู่ยุคอวกาศ

James Webb Space Telescope สามารถสังเกตภาพในช่วงคลื่นอินฟราเรดด้วยความคมชัด และ ความไวแสงมากกว่ากล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล และยังสามารถสังเกตวัตถุและเหตุการณ์ที่ห่างไกลในเอกภพได้ด้วย เช่น การกำเนิดและวิวัฒนาการของดาราจักร และ ลักษณะชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบ

Polygon Matic

Polygon Matic

สิ่งที่ทำให้ Matic Network เป็นที่สนใจอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม Web 3.0 และ Blockchain Internet ก็คือ การประกาศแผนพัฒนาระบบนิเวศเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐาน Web 3.0 บนเครือข่าย Ethereum และ Blockchain Smart Contracts ทุกเครือข่ายที่เข้ากันได้กับ Ethereum… Matic Network จึงได้ชื่อว่าเป็น Full-Fledged Multi-Chain System หรือ โครงข่ายมัลติเชนครบเครื่องที่ได้รับความเชื่อถืออย่างรวดเร็ว

Coinbase NFT

Coinbase เป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตยุคแรกๆ ที่มีส่วนทำให้ BitCoin หลุดออกมาจากด้านมืดของอินเตอร์เน็ต จนกลายเป็นรากฐานของเศรษฐกิจคริปโตอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน… กระทั่ง Coinbase เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาด Nasdaq… ซึ่งก็ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนคลิปโตได้ก้าวไปอีกขั้น และ เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2022 ที่ผ่านมา… พวกเขาก็ได้เปิดตัว Coinbase NFT เวอร์ชั่น Beta อย่างเป็นทางการ…