Properea

ESG Investment… ธุรกิจและการลงทุนอย่างยั่งยืน

ESG

แนวคิดเรื่อง “ทำดีๆ กินนานๆ” หรือแนวคิดอย่าง “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” ล้วนมีสอนและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมายาวนาน… ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา คำว่า New Normal หลอกหลอนผมเหมือนหลายๆ ท่านที่กำลังปวดเศียรเวียนเกล้า กับภาวะ Covid Disruption ที่สร้างปรากฏการณ์น่าตื่นตะลึงหลายอย่าง กระทบจังหวะชีวิต ธุรกิจและสังคมที่หลายคนรู้ดีว่า… แบบเดิมมันไม่เวิร์คอีกแล้ว

ที่จริงปัญหาเรื่อง “แบบเดิมมันไม่เวิร์ค” ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอก เพราะมันไม่เวิร์คไปแล้ว จนต้องทิ้งไว้กับอดีต แต่แบบใหม่ที่มันเวิร์คคือยังไงต่างหากที่สำคัญ

นานมาแล้วที่คีย์เวิร์ดคำว่า “ยั่งยืน” ถูกพูดถึงจนปัจจุบันกลายเป็นกระแสโลกไปแล้ว ไม่ว่าจะแค่พูด หรือทั้งพูดและทำไปมากแล้ว

รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์จาก McKinsey & Company ชื่อ From ‘why’ to ‘why not’: Sustainable investing as the new normal โดย Sara Bernow, Bryce Klempner และ Clarisse Magnin ที่เผยแพร่สู่สาธารณะช่วงตุลาคมปี 2017 ชี้ว่า…

นักลงทุนสถาบันต่างมองหาเป้าหมายการลงทุนในกิจการที่มีตัวแปร ESG ครบถ้วนตรวจสอบได้กันหมดแล้ว ซึ่งตัวแปร ESG ประกอบด้วย Environmental, Social, and Governance หรือสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล โดยนักลงทุนสถาบันทั้งหลายจะไม่ถามว่า “ Why หรือทำไมต้องใส่ใจ ESG ให้สิ้นเปลือง” แต่จะถามว่า “Why not หรือ ทำไมไม่ใส่ใจ ESG” หากกิจการเป้าหมายไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลอย่างชัดเจน

ผมแนบลิงค์เอกสารของ McKinsey เอาไว้ใต้อ้างอิงสำหรับรายงานฉบับเต็ม รวมทั้งแนวทางและสถิติเข้มข้นสไตล์ McKinsey สำหรับท่านที่ต้องใช้อ้างอิงหรือประกอบการวิเคราะห์เฉพาะทาง… 

เพราะประเด็นที่ผมอยากจะพูดถึงจริงๆ คือแนวทาง ESG ที่ธุรกิจน้อยใหญ่หรือแม้แต่รายย่อยควรหันมาใส่ใจตัวแปรยั่งยืนสามส่วนนี้ ซึ่งทั้งหมดคือแนวทางที่หลายท่านตั้งคำถามกับความไม่แน่นอน เมื่อเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นและ “กระทบถึงระดับที่กระเทือน” ต่อธุรกิจและการลงทุน แล้วค่อยเริ่มถามหาความเชื่อมั่นเพื่อกำหนดกลยุทธ์และประเมินอนาคตของธุรกิจหรือการลงทุนที่ถืออยู่ในมือ หรือกองอยู่เต็มหน้าตักก็ตาม… ท่านกลับไปแกะดูตัวแปรยั่งยืนในมือหรือหน้าตักก่อนน๊ะครับว่า Environmental, Social, and Governance มีอยู่แค่ไหนอย่างไร

ถ้ามีสองในสามหรือมีครบถ้วน… ท่านก็ไม่ต้องถาม Why not!!! แต่ถ้ามีแค่หนึ่งในสามหรือไม่มีเลยคงต้องพิจารณาแล้วว่า สายเกินไปที่จะถาม Why not มั๊ย?

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Recent Posts