ESG Investment… ธุรกิจและการลงทุนอย่างยั่งยืน

ESG

แนวคิดเรื่อง “ทำดีๆ กินนานๆ” หรือแนวคิดอย่าง “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” ล้วนมีสอนและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมายาวนาน… ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา คำว่า New Normal หลอกหลอนผมเหมือนหลายๆ ท่านที่กำลังปวดเศียรเวียนเกล้า กับภาวะ Covid Disruption ที่สร้างปรากฏการณ์น่าตื่นตะลึงหลายอย่าง กระทบจังหวะชีวิต ธุรกิจและสังคมที่หลายคนรู้ดีว่า… แบบเดิมมันไม่เวิร์คอีกแล้ว

ที่จริงปัญหาเรื่อง “แบบเดิมมันไม่เวิร์ค” ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอก เพราะมันไม่เวิร์คไปแล้ว จนต้องทิ้งไว้กับอดีต แต่แบบใหม่ที่มันเวิร์คคือยังไงต่างหากที่สำคัญ

นานมาแล้วที่คีย์เวิร์ดคำว่า “ยั่งยืน” ถูกพูดถึงจนปัจจุบันกลายเป็นกระแสโลกไปแล้ว ไม่ว่าจะแค่พูด หรือทั้งพูดและทำไปมากแล้ว

รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์จาก McKinsey & Company ชื่อ From ‘why’ to ‘why not’: Sustainable investing as the new normal โดย Sara Bernow, Bryce Klempner และ Clarisse Magnin ที่เผยแพร่สู่สาธารณะช่วงตุลาคมปี 2017 ชี้ว่า…

นักลงทุนสถาบันต่างมองหาเป้าหมายการลงทุนในกิจการที่มีตัวแปร ESG ครบถ้วนตรวจสอบได้กันหมดแล้ว ซึ่งตัวแปร ESG ประกอบด้วย Environmental, Social, and Governance หรือสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล โดยนักลงทุนสถาบันทั้งหลายจะไม่ถามว่า “ Why หรือทำไมต้องใส่ใจ ESG ให้สิ้นเปลือง” แต่จะถามว่า “Why not หรือ ทำไมไม่ใส่ใจ ESG” หากกิจการเป้าหมายไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลอย่างชัดเจน

ผมแนบลิงค์เอกสารของ McKinsey เอาไว้ใต้อ้างอิงสำหรับรายงานฉบับเต็ม รวมทั้งแนวทางและสถิติเข้มข้นสไตล์ McKinsey สำหรับท่านที่ต้องใช้อ้างอิงหรือประกอบการวิเคราะห์เฉพาะทาง… 

เพราะประเด็นที่ผมอยากจะพูดถึงจริงๆ คือแนวทาง ESG ที่ธุรกิจน้อยใหญ่หรือแม้แต่รายย่อยควรหันมาใส่ใจตัวแปรยั่งยืนสามส่วนนี้ ซึ่งทั้งหมดคือแนวทางที่หลายท่านตั้งคำถามกับความไม่แน่นอน เมื่อเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นและ “กระทบถึงระดับที่กระเทือน” ต่อธุรกิจและการลงทุน แล้วค่อยเริ่มถามหาความเชื่อมั่นเพื่อกำหนดกลยุทธ์และประเมินอนาคตของธุรกิจหรือการลงทุนที่ถืออยู่ในมือ หรือกองอยู่เต็มหน้าตักก็ตาม… ท่านกลับไปแกะดูตัวแปรยั่งยืนในมือหรือหน้าตักก่อนน๊ะครับว่า Environmental, Social, and Governance มีอยู่แค่ไหนอย่างไร

ถ้ามีสองในสามหรือมีครบถ้วน… ท่านก็ไม่ต้องถาม Why not!!! แต่ถ้ามีแค่หนึ่งในสามหรือไม่มีเลยคงต้องพิจารณาแล้วว่า สายเกินไปที่จะถาม Why not มั๊ย?

อ้างอิง

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Grey Walter

Grey Water… ถึงคราวต้องจริงจังกับน้ำทิ้ง

ปัญหาน้ำขาดแคลนในพื้นที่ EEC ส่วนใหญ่มาจากสาเหตุ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และการขยายตัวของเมือง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม อย่างมากและรวดเร็ว ปัญหาน้ำขาดแคลน มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำสำหรับชุมชน จากภาวะแล้ง ผลกระทบของโลกร้อนต่อแหล่งน้ำ คุณภาพน้ำมีการปนเปื้อน ไม่ถูกสุขอนามัย และมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมต่อการบริโภคและอุปโภค เกิดสงครามแย่งน้ำจากภาคชุมชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประปาและชลประทาน ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาสำคัญ

อสัวหาริมทรัพย์อีสาน

สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ 5 จังหวัดใหญ่อีสาน

ในพื้นที่ 5 จังหวัด มีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายจำนวนรวมประมาณ 14,853 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 4.2 ของ 26 จังหวัดที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้สำรวจในช่วงครึ่งหลังปี 2562 โดยแบ่งเป็น… จังหวัดนครราชสีมา 6,876 หน่วย… จังหวัดขอนแก่น 4,031 หน่วย… จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1,727 จังหวัดอุบลราชธานี 1,464 หน่วย และ จังหวัดมหาสารคาม 755 หน่วย…

All-D

กักตัวอยู่คอนโด… และกรณีศึกษา All-D Shop

Property Perfect สร้างเว็บไซต์ชื่อ alldshop.com ขึ้นมารับออเดอร์ลูกบ้าน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจุดนัดรับสินค้าก็คือสโมสรในโครงการนั่นเอง… รายละเอียดเกินกว่านี้ผมไม่มีข้อมูลจะเล่าหรอกครับ เพราะผมไม่ได้เป็นลูกค้าหรือลูกบ้านของ Property Perfect และไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการ…

Jack Dorsey

Make Every Detail Perfect And Limit The Number Of Details To Perfect ~ Jack Dorsey

Jack Dorsey ไม่เหมือนนักธุรกิจแพลตฟอร์มเจ้าอื่นอย่าง Google หรือ Facebook ที่มีการซื้อกิจการอื่นๆ เข้ามาอยู่ในเครือเป็นระยะๆ เพื่อสร้างความได้เปรียมในการแข่งขัน… แต่ Jack Dorsey เลือกโฟกัสการพัฒนาแพลตฟอร์มของตัวเองโดยเอา Users เป็นศูนย์กลาง