EEC Automation Park

automation park

EEC Automation Park เป็นโครงการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ Mitsubishi Electric Factory Automation Thailand หรือ MELFT โดยมุ่งเป้าเป็นศูนย์เครือข่ายความร่วมมือระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ ดิจิทัล ที่จะเป็นฐานสำคัญเพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC  ให้ก้าวสู่โรงงานอัจฉริยะ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตที่สามารถลดต้นทุนลง เพิ่มมูลค่าขึ้น สร้างทักษะแรงงานอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน สร้างนวัตกรรมขั้นสูงแบบครบวงจร ตั้งแต่การสั่งสินค้า ผลิต และ จัดเก็บสินค้าด้วยระบบอัตโนมัติ ร่วมไปกับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เสริมทักษะด้านดิจิทัลเพื่อให้สามารถทำงานกับระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้จริง

โครงการนี้ได้แสดงพลังในงาน EEC connecting Thailand and Japan Collaboration 2021 “Digital Manufacturing Platform” ซึ่งจัดไปอย่างคึกคักช่วงปลายเดือนกันยายน ปี 2021 ซึ่งเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในไทย เข้ามร่วมงานกว่า 200 ราย… โดยมี ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ EEC… ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร EEC… Mr. Atsushi Taketani ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JETRO… พร้อมด้วย ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากรและเทคโนโลยี EEC… คุณวิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ ดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ ผู้อำนวยการ EEC Automation Park จากมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกันเปิดงาน… เพื่อเป้าหมายการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้ได้ 15,000 คนใน 5 ปี เพื่อยกระดับให้ไทยก้าวสู่ยุคใช้นวัตกรรมขั้นสูงในอุตสาหกรรม… โดยเดินหน้ายกระดับการผลิตภาคอุตสาหกรรมแบบดิจิทัล หรือ Digital Manufacturing Platform พร้อมด้วย e-F@ctory Alliance ที่นำโดย MELFT และ พันธมิตรเครือข่ายเครื่องมือเครื่องจักร และ Know-how อุตสาหกรรม 4.0 จากญี่ปุ่น ซึ่งได้สร้างโอกาสการลงทุนถึงขั้นเกิดการจับคู่ทางธุรกิจ หรือ Business Matching ระหว่างบริษัทญี่ปุ่น และ ไทย

นอกจากนั้น… พันธมิตรเครือข่ายยังร่วมกันพัฒนา EEC Automation Park โดยตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อรองรับการ Reskill, Upskill และ Newskill โดยมี LEARNING CENTER กับ TRAINING CENTER พร้อม CO-CREATION SPACE เปิดบริการสำหรับธุรกิจ หรือ โรงงานที่ต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับความก้าวหน้าอีกขั้นของธุรกิจ

ท่านที่สนใจ และ ยังไม่มีรายละเอียด สามารถดาวน์โหลดเอกสาร e-F@ctory Alliance Ecosystem และ EEC Automation Park ได้ครับ… หรือ ติดต่อ EEC Automation Park ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่โทรศัพท์ 038-102-222 ต่อ 3377

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

คุณภาพอากาศใน Smart City… และ Bosch’s Micro-Climate Monitoring System

ข่าวมลพิษทางอากาศขนาด 2.5 PM หลอกหลอนชาวกรุงมาพักใหญ่ แม้ทุกภาคส่วนจะออกแรงเข้ามาจัดการอย่างไร แต่ดูเหมือนทุกๆ แนวทางจากทุกๆ ฝ่าย จะเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่ผมไม่คิดว่าต้องเล่าซ้ำว่ามีใครทำอะไรไปแล้วบ้าง… และผลเป็นยังไง …ผมจะข้ามไปพูดถึง การจัดการ Smart City ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งตัวชี้วัดหนึ่งว่าเป็น Smart City ก็คือสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะคุณภาพอากาศ

Johnny’s Guide to Chiang Mai… Digital Nomad Personars

หลายท่านคงทราบว่า… ผมเป็นสาวก Nomad Lifestyle สาย Introvert ที่เร่ร่อนแบบปลีกวิเวกเสมอที่มีโอกาส… และมองว่า กลุ่มคนที่ใช้ชิวิตแบบ Digital Nomad เป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ให้บริการที่พักให้เช่า ที่ทำงานให้เช่า หรือสถานที่สนุกๆ ให้บริการ

Agrivoltaic… เกษตรกรผู้ขายไฟฟ้า

โมเดลเกษตร APV หรือ การติดตั้งโซลาร์เซลล์ในฟาร์มที่ต้องการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีรายได้หลายทางคล้ายๆ โมเดลโคกหนองนา หรือ แม้แต่โมเดลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นพระบรมราโชบายทางการเกษตรที่ล้นเกล้ารัชกาลก่อน ได้ทรงงานพระราชทานไว้เป็นมรดก ที่มุ่งผสมผสานผลผลิตและแหล่งรายได้จากพื้นที่ทำการเกษตรหลายๆ ทางให้ยั่งยืน… เพียงแต่ APV ใส่โซลาร์ฟาร์มลงไปในพื้นที่กำการเกษตรเพื่อขายกระแสไฟฟ้าได้เรื่อยๆ เมื่อแดดออก

Cabin Kits บน Amazon.com

amazon.com ยังคงเป็นเวบไซด์ e-commerce อันดับหนึ่งตลอดกาล นับตั้งแต่ amazon.com เปิดตัวโดยเจฟฟ์ เบโซสตั้งแต่ปี 1994… ซึ่ง Business Model วันนั้นของเจฟฟ์ เบโซสเพียงต้องการไปให้ถึงร้านหนังสือออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่านั้น