แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหลังวิกฤต

Restart Economy

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา อาจารย์ทศพร ศิริสัมพันธ์ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แถลงกรอบแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีทุนทรัพย์จาก พระราชกำหนดดูแลเสถียรภาพภาคการเงิน หรือ พ.ร.ก.เงินกู้ วงเงิน 4 แสนล้านบาท ซึ่งสภาพัฒน์ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการมารับทราบกรอบแนวทางการเสนอโครงการ

ซึ่งสภาพัฒน์เน้นย้ำส่วนราชการ ให้เสนอโครงการที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่นเป็นหลัก และคาดว่าจะมีเงินลงไปยังระบบเศรษฐกิจในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคนี้ ซึ่งแต่ละโครงการต้องอยู่ภายใต้แผนงานหลัก 4 ข้อ คือ 

1. กิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น เกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมอาหาร ท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจชุมชน โดยจะใช้วงเงินในส่วนนี้ไม่ต่ำกว่า 50% ของวงเงินสี่แสนล้านบาท เช่น เกษตรพอเพียง เกษตรผสมผสาน สินค้าโอทอป และท่องเที่ยวชุมชน 

3. ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน 

4. ต้องสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิต ไม่เน้นโครงการขนาดใหญ่ เสร็จช้าหรือใช้เวลานาน

รายละเอียดโครงการที่หน่วยงานต่างๆ คาดว่าจะเตรียมข้อมูลเสนอคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนกรกฎาคมนี้

ประเด็นคือแบบนี้ครับ… เงินกู้ 400,000 ล้านบาทที่จะลงพื้นที่ในอีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้ ต้องการเห็น “ชุมชนและภาคเกษตรกรรม เข้มแข็งอยู่ในห่วงโซ่การผลิตอาหารและสินค้าชุมชนที่สามารถต่อยอดเรื่องการท่องเที่ยวได้”

ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทราบหรอกว่า… แผนงานที่จะผ่านคณะรัฐมนตรีในสี่ห้าสัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่เป้าหมายที่ต้องการผลักดันการท่องเที่ยวภายในประเทศ หลังจากคนไทยช่วยกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดนอกเขตควบคุมภายในประเทศได้อย่างดี และถึงคราวเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ… รัฐบาลวางแผนดึงคนเดินทางท่องเที่ยวสู่ชุมชน เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านกลไกทางการตลาด ที่มีเงินงบประมาณสี่แสนล้านเป็นเหยื่อล่อ ดึงเงินส่วนตัวของเราท่านออกจากกระเป๋าเพื่อคืนโอกาสให้คนไทย ที่เสียสละร่วมกันในยามยากมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม

โดยส่วนตัวผมคิดว่า… แคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้ คงมีสีสันยิ่งกว่า “ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย” หรือ “ช้อปช่วยชาติ” ครั้งก่อนๆ

เดี๋ยวมีรายละเอียดชัดกว่านี้ค่อยว่ากันอีกที… ถึงตอนนั้นคงมีหลายอย่างให้พูดถึงในหลายแง่ แต่ก็น่าจะมีหลายอย่างที่แปลงเป็นโอกาสได้เหมือนกัน… อึดไว้ครับ!!!

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

ทางรถไฟชุมพร-ระนอง : ปฐมบทระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC)

พื้นที่ด้ามขวานตอนใต้ของประเทศไทยทั้งหมด ในสายตาผมล้วนสวยงามและมีเสน่ห์ไม่เคยเปลี่ยน หลายปีมานี้ผมยอมรับว่า ผมเดินทางลงใต้ถึงแค่ชุมพรเท่านั้น แต่เพื่อนฝูงและผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือ และเคยไปมาหาสู่ ก็ยังต่อสายพูดคุยทักถามแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันสม่ำเสมอ

Thailand Longstay

ขณะนี้รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวด้วยการให้ “ไทยแลนด์ ลองสเตย์” หรือ บริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด เข้ามาเป็นตัวแทนดำเนินงานเพื่อนำนักท่องเที่ยวกลุ่มลองสเตย์เข้ามาพักระยะยาวในภูเก็ต เพื่อเป็นการนำร่องก่อนที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วไปในลำดับต่อไป

Chiang Mai Initiative Multilateralisation… กลไกการเงินการคลังของอาเซียน +3

มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Initiative หรือ CMI เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปี 2540-2541 โดยประเทศต่างๆ ได้ประสบปัญหาดุลการชำระเงินโดยการขาดสภาพคล่องในระยะสั้น และต่อมาได้เข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนี้ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภูมิภาคในหลายด้าน ทั้งในแง่ของการขยายตัวและเสถียรภาพของเศรษฐกิจ และเสถียรภาพด้านต่างประเทศของประเทศในภูมิภาค

MARSHA - AI Space Factory

MARSHA… ต้นแบบบ้านบนดาวอังคาร

ตั้งแต่ปี 2015 นาซ่าได้จัดการแข่งขัน NASA Centennial Challenges เพื่อค้นหาแบบบ้านที่จะใช้ในการตั้งอาณานิคมบนดาวอังคาร ซึ่งมีกติกาอยู่ 3 ข้อได้แก่ อันแรก…วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องสามารถพบได้บนดาวเคราะห์สีแดง… ข้อสอง… วัสดุเหล่านั้นสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้… และสาม… เทคโนโลยีในการสร้างจะต้องเป็น 3D Printing เท่านั้น