Properea

คืบหน้า… รถไฟทางคู่บ้านไผ่ – นครพนม

ข่าวจากกระทรวงคมนาคมว่าด้วยโครงสร้างด้านขนส่งและการจราจรทั่วประเทศ ยังคงไหลออกมาจากแหล่งข่าวอย่างต่อเนื่อง เพราะถนนหนทาง รถไฟ ท่าเรือ สนามบิน และอะไรอีกมากมายที่จะทำให้ การเดินทางขนส่งสามารถผลักดันความก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อทุกคน

รถไฟทางคู่เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การขนส่งที่สำคัญมากในทศวรรษหน้า การเร่งผลักดันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆ ฝ่าย นำโดยกระทรวงคมนาคม จึงเร่งรีบอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะคิวรถไฟทางคู่บ้านไผ่ – นครพนม ที่เป็นจิกซอว์ชิ้นสำคัญของ East West Economic Corridor อันเป็นเส้นทางขนส่งทางรางแนวตะวันออกไปตะวันตก จากมุกดาหารถึงแม่สอด และเชื่อมกับเพื่อนบ้านอาเซียนในที่สุดด้วย

ข่าวแจ้งว่า รถไฟทางคู่เส้นทางบ้านไผ่ – นครพนม กำลังรอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วครับ

เส้นทางช่วงนี้ยาว 354 กิโลเมตร เงินลงทุน 67,965 ล้านบาทครับ… และผมมั่นใจว่าคณะรัฐมนตรี ก็คงผ่านให้เป็นผลงานทิ้งท้ายของรัฐบาลนี้อย่างแน่นอน!

แล้วก็…  รถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี ระยะทาง 307 กม. เงินลงทุน 37,523 ล้านบาท และ เส้นทางขอนแก่น – หนองคาย ระยะทาง 167 กม. เงินลงทุน 26,654 ล้านบาท ถ้าไม่สดุดที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ… เมื่อเรื่องผ่าน คณะรัฐมนตรี ทั้งสองเส้นทางก็น่าจะคลอดทันกันก่อนเปลี่ยนรัฐบาลแน่นอน

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email