DIKW Pyramid… เฟรมเวิร์คการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

ในยุคตื่นข้อมูลจนมีคำกล่าวถึงความสำคัญของข้อมูลว่า “Data Is The New Oil” อันนิยามถึงความสำคัญของข้อมูลในกลไกเศรษฐกิจและสังคมที่นับวันก็จะยิ่งจำเป็น และ มีความสำคัญไม่ต่างจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่เบื้องหลังกิจกรรมหลายอย่างในชีวิตประจำวันของทุกคน

แต่ข้อมูลมากมายที่มีอยู่และเกิดใหม่บนโลกใบนี้ส่วนใหญ่ ก็ไม่ได้หมายรวมว่าทุกข้อมูลจะมีค่า และ จำเป็นต้องมีทั้งหมด โดยเฉพาะข้อมูลที่ยังคงสถานะการเป็นข้อมูลอยู่แบบเดิม… เว้นแต่จะมีการนำข้อมูลไปสังเคราะห์แบบ DIKW หรือ DIKW Pyramid ซึ่งคิดค้นโดย Danny Wallace

Professor Dr.Danny P. Wallace เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน KM หรือ Knowledge Management จาก University of Alabama ซึ่งเป็นผู้คิดค้น DIKW Pyramid เพื่อใช้อธิบายความสัมพันธ์ของ Data หรือ ข้อมูล… กับ Information หรือ สารสนเทศ… กับ Knowledge หรือ องค์ความรู้ และ Wisdom หรือ ภูมิปัญญา

DIKW Pyramid จะใช้อธิบายการนำ Data หรือ ข้อมูลมาผ่านกระบวนการประมวลผล หรือ Process ทั้งการสังเคราะห์และวิเคราะห์… ซึ่งจะได้ Information หรือ สารสนเทศ อันเป็นกลุ่มข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ระดับใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเฉพาะกรณี ไปจนถึงการใช้เพื่อสังเคราะห์ให้เป็นองค์ความรู้ หรือ Knowledge ซึ่งจะเป็นสารสนเทศที่เชื่อถือได้ และเมื่อองค์ความรู้ชุดหนึ่งถูกใช้ประโยชน์ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยังให้ผลลัพธ์และประโยชน์ได้เหมือนเดิม หรือ ดีกว่าเดิม องค์ความรู้นั้นก็จะกลายเป็นภูมิปัญญา หรือ Wisdom ในที่สุด

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… ข้อมูล หรือ Data โดยทั่วไปจะยังเป็นเพียงวัตถุดิบของสารสนเทศ และ องค์ความรู้เท่านั้น… ข้อมูล หรือ Data จึงมีโอกาสถูกโต้แย้ง แก้ไข และ ลบทิ้งได้ ทั้งโดยธรรมชาติของข้อมูลชุดนั้นๆ เอง หรือ โดยเจตจำนงค์บางอย่างที่ต้องการใช้ข้อมูลด้วยเหตุผลและเงื่อนไขที่ต่างออกไป

กรณีข้อมูลการเหยียบดวงจันทร์โดย Neil Armstrong กับ Buzz Aldrin และ Michael Collins ในภารกิจ Apollo 11 ช่วงเดือนกรกฎาคม ปี 1969… ซึ่งมีคนโต้แย้งและเชื่อว่าเป็นการจัดฉากถ่ายทำในสตูดิโอแบบหนังฮอลลีวู๊ดโดยสหรัฐอเมริกา… จนกระทั่งเวลาผ่านไปกว่า 50 ปี… องค์ความรู้เรื่องการเดินทางไปดวงจันทร์จึงได้กลายเป็น “ภูมิปัญญาของมนุษยชาติ” โดยกลุ่มคนที่ไม่เชื่อว่า Apollo 11 ได้ไปถึงดวงจันทร์มาแล้วจริงๆ ต่างก็ล้มหายตายจากไปมาก ถึงแม้จะมีคนขุดมาทำเป็นหนังเรื่อง Operation Avalanche ออกฉายในปี 2016 ที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนี้ก็ตาม…

ประเด็นที่อยากบอกก็คือ… Data กับ Information จะถือว่าเป็นการใช้ข้อมูลขั้นพื้นฐานที่ทำได้อย่างมากก็เพื่อช่วยให้การตัดสินใจแม่นยำขึ้นเท่านั้น… เว้นแต่จะแปลงข้อมูลและสารสนเทศให้ไปอยู่ในรูปของ Knowledge ซึ่งจะเป็นเหมือน “แม่แบบ” ของข้อมูลชุดนั้นๆ ที่เคยถูกใช้ประโยชน์มาก่อนแล้ว การใช้ Knowledge หรือ องค์ความรู้จึงข้ามการมี หรือ ไม่มีข้อมูล รวมทั้งการใช้ หรือ ไม่ใช้ข้อมูลประกอบอีกก็ได้… ยิ่งถ้าองค์ความรู้ถูกใช้ซ้ำในบริบทซ้ำๆ มายาวนานจนกลายเป็น “ภูมิปัญญา หรือ Wisdom” ด้วยแล้ว การใช้ซ้ำก็จะยิ่งไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลและสารสนเทศอีก… เรื่องข่าวปลอม ข้อมูลปลอม หรือ ข้อโต้แย้งสมคบคิดปลอมๆ แบบกรณี Apollo 11 ก็จะหายไปทั้งหมด

ส่วนท่านที่กำลังทำ KM เพื่อต่อยอดการสู่การสร้างภูมิปัญญาให้องค์กร หรือ ชุมชนและประเทศชาติ… DIKW Pyramid คือแนวทางหลักในปัจจุบันครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

logistics

5 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและแผนโลจิสติกส์ในมือ สนข.

การจัดทำแผนโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาพตะวันออก หรื EEC กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง… วงเงิน 22,492,400 บาท แบ่งเป็นปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4,498,500 บาท และ ผูกพันปีงบประมาณ 2564 จำนวน 17,993,900 บาท… เน้นวางแผนและศึกษาความเหมาะสมของการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ที่เชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่ภาคใต้ หรือ SEC ที่สามารถตอบสนองการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ของการขนส่งสินค้า เชื่อมโยงสินค้าการผลิตในพื้นที่ EEC กับประตูการค้าพื้นที่ภาคใต้ เพื่อส่งต่อสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC ที่มีสมาชิกรวม 7 ประเทศ คือ บังกลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย ไทย เมียนมา เนปาล และภูฏาน หรือตะวันออกลาง ยุโรป

ภาษีที่ดินใหม่… ในมือท้องถิ่น

หลังพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หรือที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า “ภาษีที่ดิน” ซึ่งเป็นภาษีที่จัดเก็บรายปี ตามมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานจัดเก็บ ซึ่งจะเริ่มต้นดำเนินงานจัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 นั้น

Superfoods

SUPERFOODS… อาหารขั้นเทพ

กระแสอาหารสำหรับคนรักสุขภาพ รวมทั้งผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ซึ่งต่างก็เลือกสรรอาหารและเครื่องปรุงเฉพาะที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการตามต้องการ รวมทั้งการเลือกอาหารและเครื่องปรุงบางชนิด เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคภัย ซึ่งอาหารที่ถูกคัดสรรขั้นนี้ถูกจัดกลุ่มเรียกรวมกันว่า Superfoods

HAUS.ME

HAUS.ME ธุรกิจพิมพ์บ้านขาย

จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ Startup ทำบ้านสำเร็จรูประดับ Smart Home ชื่อ Haus จากเมือง Reno, Nevada สหรัฐอเมริกา ที่พวกเขาออกแบบสร้างบ้าน Prefab ด้วยเทคโนโลยี 3D Printer ที่สร้างบ้านด้วยเทคโนโลยีขั้นสุดในการก่อสร้าง ที่สามารถออกแบบและพิมพ์โครงสร้างและชิ้นส่วนหลักขึ้นได้หลายรูปแบบ รวมทั้งการ Build-in Furniture ไปพร้อมกัน และสร้างเป็นบ้านพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Off-grid 100% แบบไม่ง้อสายส่งไฟฟ้าให้ยุ่งยาก