Digital Yuan… อีกครั้งของเงินสกุลเดียวสองรูปแบบ

Digital Yuan

Renminbe หรือ เหรินหมินปี้ หรือ 人民币 หรือ เงินตราของประชาชน คือชื่อเรียกเงินตราอย่างเป็นทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือเงินหยวน หรือ Yuan นั่นเองแหละครับ… ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสกุลเงินหลักในตะกร้า SDR ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ไปเรียบร้อย ที่แปลว่า เงินหยวน หรือ เหรินหมินปี้ สำคัญกับตัวแปรเศรษฐศาสตร์การลงทุนระดับโลกไปแล้ว

ย้อนกลับไปในช่วงจีนเปิดประเทศระยะแรก ราวปี 1978 หลังจากจีนสะสางภายในกันมาตั้งแต่ยุคปฏิวัติประชาชน กระทั่งเตรียมพร้อมเพื่อเปิดประเทศที่จีนเลี่ยงใช้คำว่าเศรษฐกิจเสรีเป็นคำว่า ปฏิรูปเศรษฐกิจดัวยหลักการตลาด โดยแบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะแรกระหว่างปี 1978-1980 เพื่อเตรียมการ และระยะที่สอง ปี 1980 โดยมีการถ่ายโอนภาคเกษตรกรรมคืนสู่มือประชาชนและเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติ

การเปิดประเทศของจีนมีความเสี่ยงหลายอย่างที่ต้องถ่วงดุลระหว่างความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ และความมั่นคงภายในที่เสี่ยงต่อการถูกกลไกการลงทุนระหว่างประเทศ เหมือนตัวอย่างกรณีถล่มค่าเงินบาทก่อนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งในปี พ.ศ. 2540 ที่ไทยเจอเต็มๆ ซึ่งจีนเข้าใจความเสี่ยงเหล่านั้น… จีนจึงตราสกุลเงินใหม่ขึ้นใช้เฉพาะติดต่อค้าขายทำธุรกิจกับต่างชาติแยกจากเงินตราปกติที่ใช้กันภายในประเทศ… หรือไม่ยอมใช้เงินหยวนเหรินหมินปี้มาใช้ค้าขายกับต่างชาติ ให้ต่างชาติสะสมเงินหยวนเหรินหมินปี้ได้เลยแม้แต่หยวนเดียว… ซึ่งเงินสกุลใหม่และยังอ้างอิงราคาและมูลค่า “หยวน เหรินหมินปี้” โดยให้ชื่อเงินชุดใหม่นี้ว่า ว่ายฮุยเจวี้ยน

ว่ายฮุยเจวี้ยน หรือชื่อเต็ม ว่ายฮุยตุ้ยห้วนเจวี้ยน หรือ 外汇兑换券 ก็คือเงินหยวน และกำหนดให้ 1 หยวนธนบัตรว่ายฮุยเจวี้ยน มีค่าเท่ากับ 1 หยวนเหรินหมินปี้

วันที่ 1 เมษายน ปี 1980… ธนาคารกลางแห่งชาติจีนจึงมีการใช้เงินสองสกุลมูลค่าเดียว โดยเงินว่ายฮุยเจวี้ยน มีการพิมพ์ใช้สองครั้ง คือ ครั้งแรกปี 1979 และอีกครั้ง ปี 1988 มีเจ็ดมูลค่า คือ 100 หยวน… 50 หยวน… 10 หยวน… 5 หยวน… 1 หยวน…  5 เจี่ยว… และ 1 เจี่ยว… ด้านหน้าพิมพ์ภาพทิวทัศน์ในประเทศจีน พร้อมข้อความภาษาจีน “中国银行外汇兑换券” ส่วนด้านหลังระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษ “BANK OF CHINA FOREIGN EXCHANGE CERTIFICATE” และข้อความภาษาจีนระบุว่า “ธนบัตรนี้มีมูลค่าเทียบเท่ากับเงินเหรินหมินปี้ จำกัดการใช้เฉพาะในอาณาเขตประเทศจีน ไม่รับประกันการสูญหาย”

ประเด็นเงินว่ายฮุยเจวี้ยนแม้จะมีสภาพไม่ต่างจากคูปองแลกเงินหยวน ที่เอาไว้เแลกกับเงินตราต่างประเทศเท่านั้น แต่ความนิยมธนบัตรว่ายฮุยเจวี้ยนของชาวจีนเอง ที่ซื้อขายอัตรแลกเปลี่ยนแบบให้ค่าเงินว่ายฮุยเจวี้ยน มีค่าสูงค่าเงินเหรินหมินปี้ จนเกิดการเก็งกำไรและตลาดมืด แทรกซ้อนมากมาย

วันที่ 1 มกราคมปี 1995 ธนาคารกลางของจีน จึงปิดฉากการใช้เงินว่ายฮุ่ยเจวี้ยน ที่หมุนเวียนใช้งานนานถึง 15 ปี… และปี 2020 หรืออีก 25 ปีต่อมา ธนาคารกลางของจีน หรือ Bank of China ก็ประกาศทดสอบ Digital Yuan 

ในช่วงปี 2008-2009 ที่เกิดมี Bitcoin ขึ้นในโลกที่สร้างจาก Blockchain Technology รัฐบาลจีนยุคนั้นไม่ยอมรับ Cryptocurrency แบบสำเร็จรูปอย่าง Bitcoin และ Altcoin ชื่ออื่นๆ โดยปริยาย แต่จีนกลับสนใจและศึกษาเทคโนโลยี Blockchain รวมทั้งเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ FinTech ทุกรูปแบบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นการใช้ Digital Wallet กันอย่างกว้างขวางของจีนยิ่งกว่าชาติใดในโลก กระทั่งวันที่ 31 ตุลาคม ปี 2019 ธนาคารกลางของจีน จึงได้ประกาศ “ทดลอง” เงินหยวนในรูปแบบดิจิทัล โดยใช้ชื่อเรียกว่า Digital Currency Electronic Payment หรือ DCEP

ล่าสุด… พฤษภาคม 2020 ธนาคารกลางของจีนได้ประกาศเตรียม “ทดสอบ” การใช้เงินหยวนดิจิทัลใน 4 เมืองสำคัญของจีน ได้แก่ ซูโจว เซินเจิ้น สงอัน และเฉิงตู… โดยทดลองจ่ายเงินเดือนบางส่วนและเบี้ยเลี้ยงแก่เจ้าหน้าที่รัฐของจีนด้วยเงินหยวนดิจิทัลผ่าน 4 ธนาคารใหญ่ของจีน ได้แก่ Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China และ China Construction Bank และยังขอความร่วมมือทดลองนำเงินหยวนดิจิทัล ไปใช้ในร้านค้าขนาดใหญ่ต่างๆ เช่น McDonald’s, Subway และ Starbucks ด้วย

ประเด็นก็คือ… Digital Yuan ไม่ใช่ Cryptocurrencies และไม่ใช่เงินสกุลที่สองของจีนเหมือนกรณีเงินว่ายฮุยเจวี้ยน… สำหรับทุกคำอธิบาย แต่เป็น StableCoin Yuan ของจีนโดยธนาคารกลางของจีน

ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายที่วิพากษ์วิจารณ์ข้อมูลของ Digital Yuan ไว้น่าสนใจหลายประเด็นครับ อย่างเช่น

1. Digital Yuan เป็น StableCoin Platform ที่ชำระราคาอ้างอิงค่าเงินหยวนเหรินหมินปี้ 1:1

2. Digital Yuan เป็นสกุลเงินของรัฐบาลกลาง จึงสามารถเคลื่อนย้ายหรือโอนข้ามแพล็ตฟอร์มได้ เช่น AliPay โอนไป WeChat Pay

3. Digital Yuan ใช้ e-Wallet แทนบัญชีธนาคารและธนบัตร

4. Digital Yuan รองรับการโอนชำระแบบ Offline Payment โดยใช้เทคโนโลยี Near Field Communication หรือ NFC ได้ หรือเอามือถือจ่ายกับมือถือรับมาแตะกันก็โอนได้

5. Digital Yuan สามารถโอนรับจ่ายแบบไม่เปิดเผยชื่อ หรือ Ordinary Transactions are Anonymous ซึ่งถือว่าเคารพความเป็นส่วนตัวเหนือความคาดหมายอย่างยิ่ง

6. ธนาคารกลางของจีน หรือ Bank of China เป็นผู้คุมระบบและมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลธุรกรรมที่แปลว่า… Closed Blockchain เป็นเทคโนโลยีปิดที่ใช้จะบริหารโดยธนาคารกลางของจีน

โดยส่วนตัวผมเห็นแย้งกับหลายๆ ท่านที่มองว่า… Digital Yuan ก็คือเงินหยวนใน e-Wallet ซึ่งผมมองว่า… Digital Yuan ยังไงก็เป็นเงินสกุลที่สองของจีนที่ใช้ Blockchain ดำเนินการและผลักดันการใช้งานสู่สากล หรือใช้กับชาวต่างชาติอยู่ดี… ผมจึงมองว่านี่เป็นการเกิดใหม่ของแนวคิดว่ายฮุยเจวี้ยน ซึ่งจีนไม่มีวันไว้วางใจทั้งมิตรและศัตรูทุกมิติความสัมพันธ์ระดับนานาชาติ

อีกไม่นานได้เห็นลูกเล่นพญามังกรที่ล้ำลึกสุดใจกองเชียร์แน่นอน!!!

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Compound Finance

COMP Token And Compound Finance

การใช้บริการ Compound Finance สำหรับนักลงทุนก็ง่ายๆ เพียงแค่เชื่อมต่อ Wallet เข้ากับแพลตฟอร์ม Compound Finance และฝากคริปโตที่มีอยู่ใน Wallet เข้าไปใน Pool เท่านั้นเอง ดอกเบี้ยฝากก็จะเดินให้เห็นตามอัตราและเงื่อนไขที่แจ้งไว้ และ โอนกลับ Wallet ให้เมื่อครบจำนวนขั้นต่ำที่โอนได้… ส่วนผู้กู้ก็ต้องแค่เชื่อมต่อ Wallet เข้ากับแพลตฟอร์ม Compound Finance และ ล็อกหลักประกันตามเงื่อนไข ก็จะสามารถถอนคริปโตที่ต้องการกู้ยืมได้

retort pouches food

Retort Pouch…

Retort Pouch เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุอาหารเพื่อฆ่าเชื้อ ประกอบด้วยแผ่นฟิล์ม 3 ชั้น ผนึกแน่น ชั้นนอกเป็นโพลีเอสเตอร์ทนความร้อน แข็งแรง ใช้พิมพ์ข้อความได้ ชั้นกลางเป็นอะลูมิเนียมฟอยล์ มีคุณสมบัติช่วยรักษาคุณภาพอาหารได้ดี ช่วยป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจนและความชื้น ชั้นในเป็นแผ่นฟิล์มพลาสติกโพลีเอทิลีน สามารถทนความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า 121-132 องศาเซลเซียส การส่งผ่านความร้อนเข้าไปในอาหารในขั้นตอนการให้ความร้อนเพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์ ความร้อนจะกระจายได้ทั่วถึงและเร็วกว่าการบรรจุกระป๋อง… ทำให้ผลิตภัณฑ์ผลไม้หรืออาหาร มีคุณภาพดีทั้งด้าน สี กลิ่น รส…

เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน CLMV 2021

เศรษฐกิจ CLMV ส่งสัญญาณฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในไตรมาสที่ 2 ของปี 2020 หลังเริ่มผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ในช่วงเดือนพฤษภาคม–มิถุนายนปี 2020 แม้กัมพูชาและลาวสามารถควบคุมการระบาดได้สำเร็จ แต่เมียนมาและเวียดนามกลับเผชิญการระบาดระลอกใหม่ของ COVID19 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2020 โดยเวียดนามกลับมาประกาศใช้มาตรการ Lockdown ในบางพื้นที่และสามารถควบคุมการระบาดได้สำเร็จในเดือนสิงหาคม ขณะที่เมียนมายังคงได้รับผลกระทบอย่างมากจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายน

Hydroponic

ปลูกผักบนน้ำ

เพื่อนผมท่านหนึ่ง… จะทำงานการเป็นลูกจ้างอีกสัปดาห์เดียว ก็จะเกษียณตัวเองออกมาเป็นเกษตรกร ที่เพื่อนท่านนี้เตรียมการมานาน… โดยเธอวางแผนจะปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ บนที่ดินมรดก ที่มีแผนระยะสั้นเป็นการปลูกเพื่อตัดขายผักสด… ทำร้านอาหารและแปรรูปผลผลิตในระยะกลางและระยะยาว