Digital Twin… แฝดดิจิทัล

digital twins

ความพยายามในการพยากรณ์ หรือ ทำนายอนาคตของมนุษยชาติ ดูเหมือนจะมีฝังอยู่กับทุกความเชื่อมาตั้งแต่โบราณ โดยมีเรื่องเล่าและตำนานของคนพื้นเมืองเก่าแก่จากทุกดินแดน ที่มักจะมีหมอดูประจำชุมชนเพื่อช่วยหาคำตอบจากอนาคต มาสนับสนุนการตัดสินใจสำคัญๆ ในปัจจุบัน

ประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือ… ตรรกะ และ หลักการทำนายอนาคตในทุกความเชื่อและวิธีการ ตั้งแต่การเสี่ยงทายไปจนถึงการใช้ข้อมูลทางดาราศาสตร์ละเอียดยิบ มักจะถูกนำมาสร้างแบบจำลองอนาคตด้วยความอยากรู้อยากเห็น เล่าขานทายทักบนความเชื่อในรูปแบบคล้ายคลึงกันทั่วโลก จนกลายเป็นอารยธรรมที่มีใช้ในกลุ่มคนแทบทุกชาติทุกภาษา และ จากทุกเผ่าพันธุ์ก็ว่าได้

เมื่อถึงยุคดิจิตอลเต็มรูปแบบอย่างในปัจจุบัน… ความอยากรู้อยากเห็นอนาคตของมนุษย์ทำให้มีแนวคิดในการสร้างแบบจำลองทุกอย่างที่อยากรู้ขึ้นมาอีกชุดหนึ่งในโลกดิจิทัล เพื่อเอาไว้ทดลองอะไรก็ได้ตามสมมติฐาน ลองเปลี่ยนได้ไม่จำกัด ลองปรับได้ไม่สิ้นสุด เพิ่มลดตัวแปรดูผลลัพธ์ได้มหาศาล… ซึ่งทั้งหมดก็คือการสร้างแบบจำลองเพื่อดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่เอามาดู หรือ มารู้ในปัจจุบันก่อนจะเกิดเหตุการณ์ หรือ ผลลัพธ์เหล่านั้น… ปัจจุบันสามารถจำลองสิ่งต่างๆ ตามแนวคิดนี้ได้ด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า… Digital Twin

Digital Twin เป็นชื่อเรียกแนวคิดการทำสำเนา หรือ แบบจำลองของสิ่งต่างๆ ทางกายภาพให้อยู่ในโลกดิจิทัล และ ยังเชื่อมต่อกลไกที่สำคัญทั้งหมดถึงกันด้วยเซนเซอร์ต่างๆ และ/หรือ อุปกรณ์ IoT เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล Realtime ถึงกัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูลจากวัตถุกายภาพส่งให้วัตถุดิจิทัล… เป็นข้อมูลเพื่อเอาไปทำอะไรต่อให้เราดู

ความจริง… แนวคิด Digital Twin พัฒนามาจากระบบบันทึกการใช้งานภายในระบบ และ แปลผลเป็นรายงาน หรือ การแจ้งเตือนต่างๆ แบบเดียวกับไฟเตือนให้เอารถเข้าซ่อมบำรุง ที่ขึ้นเตือนเพราะเงื่อนไขการวิ่งใช้งานครบระยะทางที่กำหนด หรือ เซนเซอร์ตรวจจับบางตัวอ่านค่าที่ต้องเตือนก่อนเกิดความเสียหาย

เพียงแต่ Digital Twin ทำงานได้ซับซ้อนกว่านั้นมาก… หลายโมเดลมากถึงขั้นต้องใช้ AI และ Machine Learning หลายระบบทำงานประสานกันบนแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ที่สุด… ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาถึงขั้นส่งต่อการประมวลผล ไปสู่ขั้นตอนดำเนินการด้วยข้อมูลป้อนกลับจากโลกดิจิทัล มายังโลกฟิสิคอล หรือ Physical หรือ โลกกายภาพซึ่งเป็นต้นแบบ… เช่น ถ้าเป็นกรณีรถยนต์ขึ้นไฟเตือนก็สามารถเข้าโหมด Self-Drive วิ่งเข้าศูนย์เองไปเลย

เทคโนโลยีตามแนวคิดของ Digital Twin ในปัจจุบันยังถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้น และใช้งานในระดับการสร้างแบบจำลองเป็นภาพ และ ข้อมูล แล้วนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และ สร้างแบบจำลองจากข้อมูลเอาผลลัพธ์ หรือ Result ออกมาดู… ซึ่งในทางเทคนิคก็คือการเก็บข้อมูลอัตโนมัติจากวัตถุทางฟิสิคอล เพื่อเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองทางดิจิทัลโดยอัตโนมัติด้วยนั่นเอง

การเชื่อม Input จากโลกฟิสิคอลจึงต้องทำงานผ่าน Hardware และ เทคนิคมากมาย เช่น

  • Virtual Information Technology หรือ เทคโนโลยีการจำลองภาพ 3 มิติ… ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างภาพร่างของวัตถุในโลกดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยี VR และ AR หรือ เทคนิคภาพเหมือนจริงแบบอื่นๆ ช่วยให้ได้ภาพจำลองเหมือนจริง
  • Dynamic Input/Output Technology หรือ เทคโนโลยีรับส่งข้อมูล… โดยจะใช้เซ็นเซอร์ และ อุปกรณ์ IoT หรือ Internet of Things ซึ่งจะทำงานแบบ Dynamic Input/Output หรือ กลไกป้อนข้อมูลไดนามิคเข้าออก เพื่อให้แบบจำลองในโลกดิจิทัลอยู่ในสถานะ Realtime 
  • Analytics Technology หรือ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล… ซึ่งอาจจะเป็น Software Analytics แบบต่างๆ ที่เหมาะสม หรือ เป็น Machine Learning ก็ได้
  • Topology Data Model หรือ เทคโนโลยีสร้างแบบจำลองทอพอโลยี… โดยการใช้ Artificial Intelligence และ/หรือ Spatial and Graph Topology เพื่อหาความสัมพันธ์ จัดกลุ่ม เชื่อมโยง และประมวลผลให้ได้ภาพโดยรวมของระบบ และ จำลองเหตุการณ์ใดๆ ให้เปลี่ยนเป็นแบบต่างเพื่อใช้ในขั้นทำนายภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ
  • Infrastructure หรือ โครงสร้างพื้นฐาน… เพื่อสื่อสาร และ เชื่อมต่อระบบเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Cloud Computing… Edge Computing… Automation Process Flow รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยให้เทคโนโลยีทั้งหมดทำงานร่วมกันได้ด้วยดี

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… Digital Twin เป็นอนาคตของการเชื่อมโลกภายนอก กับ โลกดิจิทัล หรือ ที่ถูกก็คือการเชื่อมโยงเพื่อใช้พลังของข้อมูล หรือ Data และ เทคโนโลยีดิจิทัลทุกมิติ มาบูรณาการเพื่อให้สิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ ผิดพลาดหรือเสียหายน้อยที่สุดจนใกล้ศูนย์ทั้งในปัจจุบัน และ อนาคต… ซึ่งทั้งหมด อาจมองได้ว่าเป็นการใช้พลังทางเทคโนโลยี เพื่อรู้เห็นอนาคตก่อนจะถึงอนาคตจนสามารถจัดการอนาคตได้จากปัจจุบัน

ส่วนการประยุกต์ใช้งานนั้น… ข้อมูลจาก Deloitte ระบุว่า Digital Twin กำลังถูกนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสหากรรมการผลิตในหลายด้าน ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ไปจนถึงการคาดการณ์ และ แนวโน้มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า รวมทั้งเครื่องจักร โรงงาน และ เครือข่ายโลจิสติกส์… นอกจากนั้น อุตสาหกรรมอวกาศในทุกมิติก็กำลังสร้างวิวัฒนาการหลายอย่างผ่านเทคนิค Digital Twin ในหลายสถาบันและองค์กรด้านอวกาศ… ส่วนเทคโนโลยีสุขภาพ หรือ HealthTech ดูเหมือนจะจริงจังกับ Digital Twin ในระดับทดลองทำ Digital Twin กับอวัยวะสำคัญในร่างการอย่างสมอง หรือ หัวใจไปแล้ว หรือ แม้แต่ตัวคนทั้งคน… ดูคลิปต่อเลยครับ

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Restaurant O2O

O2O Supply Chain for Restaurants… และแนวโน้มธุรกิจร้านอาหาร

ธุรกิจร้านอาหารที่ระบบหลังบ้านขาดประสิทธิภาพ จะแข่งขันไม่ได้จนต้องปิดตัวลงอีกมากในเร็วๆ นี้… ซึ่งแนวโน้มที่ชัดเจนแสดงให้เห็นผ่านเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและลูกค้าในปัจจุบัน ที่ใช้ชีวิตโดยมีโทรศัพท์มือถือเป็นศูนย์กลาง… และลูกค้าในอนาคตก็คงไม่กลับไปเลือกเข้าร้านอาหารด้วยประสบการณ์เหมือนในอดีตอีกแล้ว… โลกออนไลน์กับโลกออฟไลน์ต่อเป็นผืนเดียวกันหมดแล้วในงานบริการ…

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง

ข่าวและความเคลื่อนไหวความร่วมมือของเพื่อนบ้าน 3 สายน้ำอิรวดี… เจ้าพระยา… แม่โขง ในทัศนของผมเป็นเรื่องน่ายินดีมากกว่ากรอบความเคลื่อนไหวเขตอาเซียน ซึ่งวิกฤต COVID19 กระตุ้นให้เพื่อนบ้านต้องพึ่งพากันมากขึ้น ทำให้ ACMECS หรือ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ที่ริเริ่มมาตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ชัดเจนในวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุล ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก และส่งเสริมความเจริญอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคให้ได้… มีแววความเป็นไปได้เกินเป้าหมายมาไกลทีเดียว

land expropriation and eviction problems

ผังเมือง EEC… ความขัดแย้งที่ไม่เคยจาง

ความขัดแย้งรอบใหม่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC กรณีผังเมือง ล็อกที่ดินขีดแนวถนนตามผังเมือง ลงในแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ทำความกว้างเขตทาง ตั้งแต่ 10-60 เมตร มากถึง 268 สายทาง… ข่าวว่ามีทั้งตัดถนนใหม่และขยายเขตทางเดิม สัดส่วน 50:50

Remote Worker

Remote Working… บ้าน อาหาร การเดินทางและใครซักคน!

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เรื่องในประเทศธรรมดาๆ อีกแล้ว… และโดยส่วนตัวผมเชื่อว่า COVID-19 มีวัคซีนใช้แน่นอนใน 12-18 เดือนข้างหน้า และเรื่อง Social Distancing ก็จะไม่ใช่อุปสรรคระดับวิกฤตขนาดนี้อีกต่อไป…