Digital Twin… แฝดดิจิทัล

digital twins

ความพยายามในการพยากรณ์ หรือ ทำนายอนาคตของมนุษยชาติ ดูเหมือนจะมีฝังอยู่กับทุกความเชื่อมาตั้งแต่โบราณ โดยมีเรื่องเล่าและตำนานของคนพื้นเมืองเก่าแก่จากทุกดินแดน ที่มักจะมีหมอดูประจำชุมชนเพื่อช่วยหาคำตอบจากอนาคต มาสนับสนุนการตัดสินใจสำคัญๆ ในปัจจุบัน

ประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือ… ตรรกะ และ หลักการทำนายอนาคตในทุกความเชื่อและวิธีการ ตั้งแต่การเสี่ยงทายไปจนถึงการใช้ข้อมูลทางดาราศาสตร์ละเอียดยิบ มักจะถูกนำมาสร้างแบบจำลองอนาคตด้วยความอยากรู้อยากเห็น เล่าขานทายทักบนความเชื่อในรูปแบบคล้ายคลึงกันทั่วโลก จนกลายเป็นอารยธรรมที่มีใช้ในกลุ่มคนแทบทุกชาติทุกภาษา และ จากทุกเผ่าพันธุ์ก็ว่าได้

เมื่อถึงยุคดิจิตอลเต็มรูปแบบอย่างในปัจจุบัน… ความอยากรู้อยากเห็นอนาคตของมนุษย์ทำให้มีแนวคิดในการสร้างแบบจำลองทุกอย่างที่อยากรู้ขึ้นมาอีกชุดหนึ่งในโลกดิจิทัล เพื่อเอาไว้ทดลองอะไรก็ได้ตามสมมติฐาน ลองเปลี่ยนได้ไม่จำกัด ลองปรับได้ไม่สิ้นสุด เพิ่มลดตัวแปรดูผลลัพธ์ได้มหาศาล… ซึ่งทั้งหมดก็คือการสร้างแบบจำลองเพื่อดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่เอามาดู หรือ มารู้ในปัจจุบันก่อนจะเกิดเหตุการณ์ หรือ ผลลัพธ์เหล่านั้น… ปัจจุบันสามารถจำลองสิ่งต่างๆ ตามแนวคิดนี้ได้ด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า… Digital Twin

Digital Twin เป็นชื่อเรียกแนวคิดการทำสำเนา หรือ แบบจำลองของสิ่งต่างๆ ทางกายภาพให้อยู่ในโลกดิจิทัล และ ยังเชื่อมต่อกลไกที่สำคัญทั้งหมดถึงกันด้วยเซนเซอร์ต่างๆ และ/หรือ อุปกรณ์ IoT เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล Realtime ถึงกัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูลจากวัตถุกายภาพส่งให้วัตถุดิจิทัล… เป็นข้อมูลเพื่อเอาไปทำอะไรต่อให้เราดู

ความจริง… แนวคิด Digital Twin พัฒนามาจากระบบบันทึกการใช้งานภายในระบบ และ แปลผลเป็นรายงาน หรือ การแจ้งเตือนต่างๆ แบบเดียวกับไฟเตือนให้เอารถเข้าซ่อมบำรุง ที่ขึ้นเตือนเพราะเงื่อนไขการวิ่งใช้งานครบระยะทางที่กำหนด หรือ เซนเซอร์ตรวจจับบางตัวอ่านค่าที่ต้องเตือนก่อนเกิดความเสียหาย

เพียงแต่ Digital Twin ทำงานได้ซับซ้อนกว่านั้นมาก… หลายโมเดลมากถึงขั้นต้องใช้ AI และ Machine Learning หลายระบบทำงานประสานกันบนแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ที่สุด… ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาถึงขั้นส่งต่อการประมวลผล ไปสู่ขั้นตอนดำเนินการด้วยข้อมูลป้อนกลับจากโลกดิจิทัล มายังโลกฟิสิคอล หรือ Physical หรือ โลกกายภาพซึ่งเป็นต้นแบบ… เช่น ถ้าเป็นกรณีรถยนต์ขึ้นไฟเตือนก็สามารถเข้าโหมด Self-Drive วิ่งเข้าศูนย์เองไปเลย

เทคโนโลยีตามแนวคิดของ Digital Twin ในปัจจุบันยังถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้น และใช้งานในระดับการสร้างแบบจำลองเป็นภาพ และ ข้อมูล แล้วนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และ สร้างแบบจำลองจากข้อมูลเอาผลลัพธ์ หรือ Result ออกมาดู… ซึ่งในทางเทคนิคก็คือการเก็บข้อมูลอัตโนมัติจากวัตถุทางฟิสิคอล เพื่อเอาข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองทางดิจิทัลโดยอัตโนมัติด้วยนั่นเอง

การเชื่อม Input จากโลกฟิสิคอลจึงต้องทำงานผ่าน Hardware และ เทคนิคมากมาย เช่น

  • Virtual Information Technology หรือ เทคโนโลยีการจำลองภาพ 3 มิติ… ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างภาพร่างของวัตถุในโลกดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยี VR และ AR หรือ เทคนิคภาพเหมือนจริงแบบอื่นๆ ช่วยให้ได้ภาพจำลองเหมือนจริง
  • Dynamic Input/Output Technology หรือ เทคโนโลยีรับส่งข้อมูล… โดยจะใช้เซ็นเซอร์ และ อุปกรณ์ IoT หรือ Internet of Things ซึ่งจะทำงานแบบ Dynamic Input/Output หรือ กลไกป้อนข้อมูลไดนามิคเข้าออก เพื่อให้แบบจำลองในโลกดิจิทัลอยู่ในสถานะ Realtime 
  • Analytics Technology หรือ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล… ซึ่งอาจจะเป็น Software Analytics แบบต่างๆ ที่เหมาะสม หรือ เป็น Machine Learning ก็ได้
  • Topology Data Model หรือ เทคโนโลยีสร้างแบบจำลองทอพอโลยี… โดยการใช้ Artificial Intelligence และ/หรือ Spatial and Graph Topology เพื่อหาความสัมพันธ์ จัดกลุ่ม เชื่อมโยง และประมวลผลให้ได้ภาพโดยรวมของระบบ และ จำลองเหตุการณ์ใดๆ ให้เปลี่ยนเป็นแบบต่างเพื่อใช้ในขั้นทำนายภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ
  • Infrastructure หรือ โครงสร้างพื้นฐาน… เพื่อสื่อสาร และ เชื่อมต่อระบบเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Cloud Computing… Edge Computing… Automation Process Flow รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยให้เทคโนโลยีทั้งหมดทำงานร่วมกันได้ด้วยดี

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… Digital Twin เป็นอนาคตของการเชื่อมโลกภายนอก กับ โลกดิจิทัล หรือ ที่ถูกก็คือการเชื่อมโยงเพื่อใช้พลังของข้อมูล หรือ Data และ เทคโนโลยีดิจิทัลทุกมิติ มาบูรณาการเพื่อให้สิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ ผิดพลาดหรือเสียหายน้อยที่สุดจนใกล้ศูนย์ทั้งในปัจจุบัน และ อนาคต… ซึ่งทั้งหมด อาจมองได้ว่าเป็นการใช้พลังทางเทคโนโลยี เพื่อรู้เห็นอนาคตก่อนจะถึงอนาคตจนสามารถจัดการอนาคตได้จากปัจจุบัน

ส่วนการประยุกต์ใช้งานนั้น… ข้อมูลจาก Deloitte ระบุว่า Digital Twin กำลังถูกนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสหากรรมการผลิตในหลายด้าน ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ไปจนถึงการคาดการณ์ และ แนวโน้มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า รวมทั้งเครื่องจักร โรงงาน และ เครือข่ายโลจิสติกส์… นอกจากนั้น อุตสาหกรรมอวกาศในทุกมิติก็กำลังสร้างวิวัฒนาการหลายอย่างผ่านเทคนิค Digital Twin ในหลายสถาบันและองค์กรด้านอวกาศ… ส่วนเทคโนโลยีสุขภาพ หรือ HealthTech ดูเหมือนจะจริงจังกับ Digital Twin ในระดับทดลองทำ Digital Twin กับอวัยวะสำคัญในร่างการอย่างสมอง หรือ หัวใจไปแล้ว หรือ แม้แต่ตัวคนทั้งคน… ดูคลิปต่อเลยครับ

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Bio Food

Food Biotechnology และ ความรู้เบื้องต้นเรื่องต้นเรื่องเชื้อจุลินทรีย์กับสินค้าอาหารหมักดอง

องค์ความรู้เรื่องการแปรรูปอาหารแบบดั้งเดิมหายากมากแล้ว เพราะตลาดอาหารหมักดองกลายเป็นอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ถึงใหญ่มากกันเกือบหมด ซึ่งส่วนหนึ่งก็เหลือเป็นอาหารหมักดองปนเปื้อนสารกันบูดสารพัดสูตรสุดน่ากังวล จนตลาดเล็กลงมากมาย… ส่วนหลายท่านที่คิดจะแปรรูปพืชผักผลไม้และของสดด้วยขบวนการหมักดอง ที่ลองผิดลองถูกจาก YouTube กันมาบ้าง หลายท่านคงทราบแล้วว่าไม่ง่าย… ซึ่งปัญหาหลักๆ ตั้งแต่เรื่องการจัดหาต้นเชื้อหมักดอง และ การควบคุมสภาพแวดล้อมระหว่างการหมัก และการแปรรูปเพื่อเก็บรักษาหรือแปรรูปเป็นสินค้า จนผลผลิตถูกบริโภคนั้น… ไม่ง่ายที่จะจัดการ โดยเฉพาะกรณีที่ต้องทำในปริมาณมากเพื่อการค้า

ท่าอากาศยานเบตง

วันนี้ขอเลาะเอาข้อมูลการพัฒนาเมืองและชุมชนแถวชายขอบติดมาเลเซียมาบอกเล่าต่ออีกวันน๊ะครับ ไหนๆ ก็ลงใต้ทะลุไปถึงปีนังไปแล้ว เลยคิดว่า… ผมเอาข้อมูลเรื่องดีๆ ที่กำลังเกิดขึ้นตรงปลายสุดด้ามขวานไทยแลนด์อย่างพื้นที่อำเภอเบตงมาเผยแพร่บันทึกเอาไว้

5G EIC Thailand 5G Ecosystem Innovation Center

5G EIC… Thailand 5G Ecosystem Innovation Center

การลงทุนในไทยเพื่อขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านด้าน Digital อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปิดศูนย์ทดสอบทดลองเทคโนโลยี 5G ในพื้นที่ EEC และยังร่วมมือกับดีป้า เปิดศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center หรือ 5G EIC… พัฒนาเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค

2021 Construction Industry

ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย 2020 และแนวโน้ม 2021–2024

การคาดการณ์อุตสาหกรรมก่อสร้าง คาดว่าจะมีการเติบโตเฉลี่ยปีละ 3.7% ระหว่างปี 2021-2024 โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของนักลงทุนและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และการลงทุนของภาครัฐในโครงการถนนทางรถไฟ พลังงานหมุนเวียนและที่อยู่อาศัย นอกจากนี้รัฐบาลยังมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งก่อน COVID19 เพื่อผลักดันการเติบโดยรวม