Digital Government… รัฐกิจดิจิทัล

Digital Government

ข้อดีของภาวะการระบาด COVID19 ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงมากมายนั้น ส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและน่าตื่นตาที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือประเด็นการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในหลายประเทศทั่วโลก… รวมทั้งประเทศไทย โดยมีข้อจำกัดเรื่องการพบปะแบบเดิมกลายเป็นปัญหาใหญ่ จนแม้แต่บริการของรัฐหลายอย่างหลายกรณีก็ถูกเปลี่ยนไปสู่การให้บริการออนไลน์อย่างสิ้นเชิง ทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะเดินทาง และ การส่งมอบบริการจากรัฐอย่างทั่วถึงรวดเร็วและทันเวลา ถูกสร้างขึ้นและนำใช้อย่างน่าสนใจ

กรณีชัดเจนที่สุดของการปฏิรูประบบบริการจากรัฐไปเป็นออนไลน์ ซึ่งกำลังกลายเป็นรากฐานบริการดิจิทัลจากรัฐอย่างสำคัญก็คือ แอปพลิเคชันเป๋าตัง… หมอชนะ และ หมอพร้อม ซึ่งเชื่อมโยงหน่วยงานรัฐเข้าหากันพร้อมกับฐานข้อมูลประชาชน เพื่อส่งผ่านบริการจากรัฐที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าการใช้ “กำลังคน” จากหน่วยงานรัฐไปให้บริการมากมาย

กรณีของแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเติบโตกลายเป็น Super App อย่างชัดเจน และ กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างให้สังคมชาติ โดยเฉพาะการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ Digital Payment ในระบบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคของการใช้เงินดิจิทัลในระบบเศรษฐกิจในอีกไม่นานนับจากนี้… ซึ่งหลายฝ่ายมั่นใจว่าคนไทยพร้อมมากเรื่องหนึ่งแล้วในปัจจุบัน

ถ้าย้อนกลับไปดูตัวแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ Digital Government ของประเทศไทย โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ สพร. เองก็ชัดเจนว่า… มีเป้าหมายการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบาย ทำให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐโดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไว้ 4 ยุทธศาสตร์ คือ 

  1. พัฒนาบริการดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลส่วนตัว 
  2. นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในภาคธุรกิจเพื่อลดระยะเวลาและต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 
  3. สร้างศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลและเปิดเผยต่อสาธารณะให้สามารถตรวจสอบได้ และ 
  4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลผ่านการแสดงความเห็นหรือเสนอนโยบายทางช่องทางดิจิทัล

โดยส่วนตัวเชื่อว่า… ประเทศไทยในมิติรัฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Government ซึ่งเห็นชัดเจนเป็นความสะดวกสบายและรวดเร็วในการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชน ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหลักๆ ทั้งหมด โดยเฉพาะแพลตฟอร์มจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งชัดเจนว่ามีการนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าขั้นต่อยอด รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบความโปร่งใสของการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณได้ด้วย… ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าจะกลายเป็นมาตรฐานในการปฏิรูประบบราชการ โดยแก้ไขความล้มเหลวหลายอย่างที่เคยเรื้อรังเป็นมาให้เหลือน้อยลงได้มาก จนไม่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศชาติอีก

การสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การสหประชาชาติ หรือ United Nations E-Government Survey ที่ประเมินการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศสมาชิก 193 ประเทศ โดยใช้ดัชนีการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Government Development Index หรือ EGDI เป็นกรอบการพิจารณา ซึ่งตัวดัชนีมี 3 องค์ประกอบที่มีน้ำหนักเท่ากัน ได้แก่ 

  1. ดัชนีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม หรือ Telecommunication Infrastructure Index… โดยวัดจากจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต มือถือ และบรอดแบนด์ต่อจำนวนประชากร 
  2. ดัชนีทุนมนุษย์ หรือ Human Capital Index… โดยใช้ตัวชี้วัดวัดจากคุณภาพการศึกษาของแต่ละประเทศ 
  3. ดัชนีบริการทางออนไลน์ หรือ Online Service Index… โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับบริการสาธารณะออนไลน์ของภาครัฐ 

ประเทศไทยมีคะแนน EGDI อยู่ในอันดับที่ 57 จาก 193 ประเทศในปี 2020 โดยดัชนี EGDI อยู่ที่ 0.76 จัดอยู่ในระดับที่มีการพัฒนาของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ค่อนข้างสูง… แต่ก็ยังเป็นรองเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างสิงคโปร์ ที่ได้อันดับที่ 11 และ มาเลเซีย ได้อันดับที่ 47 

ครับ!

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Road map การเป็นเจ้าของ Boutique Hotel

อย่างที่บอกไปในงานเขียนหลายๆ ตอนว่า ผมศรัทธาใน Sharing Economy แบบสุดใจ ไหนๆ ก็แตะนิดแตะหน่อยกับห้องพักบ้านเช่า โฮสเทล เกสต์เฮาส์ โรงแรมมาเยอะแล้ว… onFocus เดือนแห่งความรักเอาเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่พอจะนำทางคนอยากเป็นเจ้าของโรงแรมเล็กๆ มาแปะไว้แบ่งปันดีกว่า

The Sandbox

The Sandbox และ SAND Token

The Sandbox เวอร์ชั่นบล็อกเชนมีการเสนอเช่าและเซ้งพื้นที่ หรือ Land และ ไอเทมในเกมในรูปแบบ Voxel Graphic ซึ่งเป็นกราฟิกจากการผสมผสานกันระหว่าง Pixel ซึ่งเป็นลักษณะของจุดเม็ดสีในระบบภาพ 2 มิติ เข้ากับระนาบแบบ Volumetric อันเป็นทรงปริมาตรในระบบ 3 มิติ… ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับที่ใช้ในเกม Minecraft อันลือลั่นนั่นเอง

The Merge… Ethereum PoS

Ethereum The Merge มีหมายกำหนดการว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม ปี 2022 แต่ก็มีข่าวค่อนข้างเป็นทางการในชุมชนว่า… อาจจะเลื่อนไปถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วง หรือ ช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ จึงจะเสร็จสิ้น

Joseph Campbell

Follow Your Bliss – Joseph Campbell

ภาพรวมของแนวคิดใน Pathways to Bliss ช่วยบอกเราให้ค้นหา สิ่งที่จะสร้างความปิติล้นพ้น หรือ Bliss ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกปิดทับอยู่ในเงามืด หรือ Shadow ของทุกคน ซึ่ง Joseph Campbell หมายถึงจิตวิญญาณที่เป็นพื้นฐานชีวิตจิตใจ ซึ่งถูกสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เติบโตมา ขัดเกลา เปลี่ยนแปลง ขีดเส้นและกำหนดทาง หรือ Pathway จนไม่เหลือเวลาให้กับจิตวิญญาณของตนเองจนเงามืดบดบังไปหมด