สินทรัพย์ดิจิตอล การลงทุน และ เสี่ยงสูง.com

Digital Asset

ปี 2020 เป็นปีที่บริการ Blockchain เพื่อการลงทุนหลายแพลตฟอร์มเริ่มประกอบการ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ที่ความเคลื่อนไหวของกระแส Digital Assets เริ่มข้ามพ้นวิบากกรรมฟองสบู่ Bitcoin และ Token ไปสู่บริการสินทรัพย์ดิจิตอลที่ฝ่ายกำกับดูแล หรือ Regulator ทั้งสายตรงอย่างภาครัฐของทุกประเทศ และสายสนับสนุนอย่างนักเศรษฐศาสตร์และนักวิชาการสายทุน… เริ่มตามทันเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิตอลบ้างแล้ว

ประเทศไทยเองก็มีกฏหมายสำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลกับเขาแล้วเช่นกัน โดยมี พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษามาตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2561

ประเด็นที่จะยกมาพูดถึงในวันนี้เป็นเรื่องแนวโน้มทั่วไป ที่หมายถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเป็นแนวโน้มโดยภาพรวมที่ผมมองว่า… รูปแบบการลงทุนนับจากนี้ จะเป็นยุค Digital Based Investment อย่างชัดเจน ที่จะเกิดพร้อมๆ กับการมาถึงของ Blockchain Internet ในห้วงเวลาไม่ไกลนับจากนี้… ซึ่งผมมองว่า Digital Based Investment น่าจะกระทบอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนชนิดอื่นในหลายมิติ โดยเฉพาะการลงทุนทางตรงเพื่อการออมผ่านอสังหาริมทรัพย์และการเก็งกำไรกับอสังหาริมทรัพย์ ที่รูปแบบการถือครองทรัพย์คงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ที่จะบอกก็คือ… นี่เป็นยุคเริ่มต้นของ Digital Assets และ Digital Based Investment ที่อยากแนะนำให้ท่านที่สนใจอสังหาริมทรัพย์จากมุมของการลงทุน ที่มองทุนกับกำไรเป็นสำคัญ ให้สนใจ Digital Assets เอาไว้ด้วย แม้ว่าสามสี่ปีที่ผ่านมา Bitcoin และ Cryptocurrency จะทิ้งประวัติศาสตร์ชะโลมเลือดกับรอยแผลไว้อย่างน่ากลัวมากมาย… แต่นักลงทุนตัวจริงเกือบทั้งหมดก็รู้ดีว่า ที่บาดเจ็บเสียหายจาก Bitcoin และ Cryptocurrency คราวนั้น… เพราะความไม่รู้ปนความโลภของตัวเองมากกว่าจะเป็นเพราะเทคโนโลยี หรือวิวัฒนาการของสินทรัพย์พันธุ์ใหม่นี้… ส่วนสายเม่าก็เป็นธรรมดาของแมลงปีกอ่อนเล่นไฟ

ในบ้านเรา Digital Assets มีสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้กำกับดูแลตามกฎหมาย และยังเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนใน Digital Assets ที่เผยแพร่ความรู้และข่าวสารที่เชื่อถือได้ รวมทั้งได้ให้บริการเวบไซต์ เสี่ยงสูง.com คอยเฝ้าระวังและรายงานข่าวสารที่ถูกต้องให้นักลงทุนตลอดเวลา

ที่ต้องทำก็แค่… Learn, Relearn and Update ครับ!

ส่วนท่านที่สนใจแนวทางการแปลงอสังหาริมทรัพย์เป็น Digital Assets ก็ดี… หรือสนใจ Blockchain เพื่อการจัดการและธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์แบบต่างๆ… ยังยินดีพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทุกท่าน… Line: @properea ครับ!

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

จุดผ่านแดนหนองเอี่ยน-สตึงบท…

ในบรรดาเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน กัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่คบยากที่สุดในสายตาผม… การกระทบกระทั่งระหว่างกันของไทยกับเขมร มีมาต่อเนื่องยาวนาน… และยังสามารถขุดเรื่องเก่านับพันปีมาทะเลาะกันได้อยู่เนืองๆ

Virgin Galactic and Richard Brandson

Business Opportunities Are Like Buses – Richard Branson

Virgin Group มีธุรกิจในเครือมากกว่า 400 บริษัทในทุก ๆ อุตสาหกรรม… ซึ่งการลงทุนของ Richard Branson ส่วนใหญ่จะเข้าไปทำธุรกิจในหมวดที่มีคนทำประสบความสำเร็จอยู่แล้ว โดยหลายกิจการมีคู่แข่งอยู่ในตลาดอยู่แล้วมากมายและแข่งขันอย่างดุเดือด… แต่ Richard Branson ก็หา GAP หรือช่องว่างในตลาดจนเจอ และเข้าตลาดมาแบ่งส่วนไปต่อหน้าต่อตาผู้เล่นรายเดิมแบบงงๆ เสมอ…

Simon Sinek

A Team Is Not A Group Of People That Work Together. A Team Is A Group Of People That Trust Each Other – Simon Sinek

การทำงานกับทีมและการทำงานเป็นทีมมีรายละเอียดที่ “ทีม” จำเป็นต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ ทั้งของตัวเองและของสมาชิกทีมคนอื่นๆ เพื่อทำภาระกิจร่วมกัน เหมือนทีมกีฬาที่สมาชิกทีมทุกคนล้วนต้องร่วมกันรับผิดชอบเป้าหมายของทีมโดยการเอาชนะคู่แข่ง และ ทุกคนในทีมก็จะทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อสนับสนุนภาระกิจหลักของทีมจนบรรลุเป้าหมาย

โต๊ะจีน

โต๊ะจีน… ธุรกิจที่เจ็บจริง ล้มจริง จาก COVID19

ธุรกิจจัดเลี้ยงโต๊ะจีน ใน 1 ปี จะมีช่วงของการรับงานโต๊ะจีนเพียงแค่ 7 เดือน เท่านั้น ซึ่งงานทั้ง 7 เดือนส่วนใหญ่ จะตรงกับศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เท่ากับว่าอีก 4 วัน คือช่วงที่ว่าง ส่วนช่วงที่งานซบเซา จะเป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ที่งานเลี้ยงต่างๆ จะลดลง รวมทั้งการเข้าสู่หน้าฝนที่ไม่เอื้อต่อการจัดงานเลี้ยงในแบบกลางแจ้ง กรณีของ”COVID19″ ที่กระทบมาถึงการจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีน ที่คาดว่าจะดึงให้ชะลอตัวลงไปจนถึงสิ้นปี