สินทรัพย์ดิจิตอล การลงทุน และ เสี่ยงสูง.com

Digital Asset

ปี 2020 เป็นปีที่บริการ Blockchain เพื่อการลงทุนหลายแพลตฟอร์มเริ่มประกอบการ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ที่ความเคลื่อนไหวของกระแส Digital Assets เริ่มข้ามพ้นวิบากกรรมฟองสบู่ Bitcoin และ Token ไปสู่บริการสินทรัพย์ดิจิตอลที่ฝ่ายกำกับดูแล หรือ Regulator ทั้งสายตรงอย่างภาครัฐของทุกประเทศ และสายสนับสนุนอย่างนักเศรษฐศาสตร์และนักวิชาการสายทุน… เริ่มตามทันเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิตอลบ้างแล้ว

ประเทศไทยเองก็มีกฏหมายสำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลกับเขาแล้วเช่นกัน โดยมี พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษามาตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2561

ประเด็นที่จะยกมาพูดถึงในวันนี้เป็นเรื่องแนวโน้มทั่วไป ที่หมายถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเป็นแนวโน้มโดยภาพรวมที่ผมมองว่า… รูปแบบการลงทุนนับจากนี้ จะเป็นยุค Digital Based Investment อย่างชัดเจน ที่จะเกิดพร้อมๆ กับการมาถึงของ Blockchain Internet ในห้วงเวลาไม่ไกลนับจากนี้… ซึ่งผมมองว่า Digital Based Investment น่าจะกระทบอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนชนิดอื่นในหลายมิติ โดยเฉพาะการลงทุนทางตรงเพื่อการออมผ่านอสังหาริมทรัพย์และการเก็งกำไรกับอสังหาริมทรัพย์ ที่รูปแบบการถือครองทรัพย์คงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ที่จะบอกก็คือ… นี่เป็นยุคเริ่มต้นของ Digital Assets และ Digital Based Investment ที่อยากแนะนำให้ท่านที่สนใจอสังหาริมทรัพย์จากมุมของการลงทุน ที่มองทุนกับกำไรเป็นสำคัญ ให้สนใจ Digital Assets เอาไว้ด้วย แม้ว่าสามสี่ปีที่ผ่านมา Bitcoin และ Cryptocurrency จะทิ้งประวัติศาสตร์ชะโลมเลือดกับรอยแผลไว้อย่างน่ากลัวมากมาย… แต่นักลงทุนตัวจริงเกือบทั้งหมดก็รู้ดีว่า ที่บาดเจ็บเสียหายจาก Bitcoin และ Cryptocurrency คราวนั้น… เพราะความไม่รู้ปนความโลภของตัวเองมากกว่าจะเป็นเพราะเทคโนโลยี หรือวิวัฒนาการของสินทรัพย์พันธุ์ใหม่นี้… ส่วนสายเม่าก็เป็นธรรมดาของแมลงปีกอ่อนเล่นไฟ

ในบ้านเรา Digital Assets มีสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้กำกับดูแลตามกฎหมาย และยังเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนใน Digital Assets ที่เผยแพร่ความรู้และข่าวสารที่เชื่อถือได้ รวมทั้งได้ให้บริการเวบไซต์ เสี่ยงสูง.com คอยเฝ้าระวังและรายงานข่าวสารที่ถูกต้องให้นักลงทุนตลอดเวลา

ที่ต้องทำก็แค่… Learn, Relearn and Update ครับ!

ส่วนท่านที่สนใจแนวทางการแปลงอสังหาริมทรัพย์เป็น Digital Assets ก็ดี… หรือสนใจ Blockchain เพื่อการจัดการและธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์แบบต่างๆ… ยังยินดีพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทุกท่าน… Line: @properea ครับ!

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Global Retirement Index

ยังอยู่กับ Customer Personas สำหรับท่านที่สนใจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริการ สำหรับคนวัยเกษียณต่อจากเมื่อวาน… 

LP Token & Governance Token… หลักทรัพย์หรือแค่รางวัล?

ประเด็นก็คือ DeFi Platform มีคนทำงานอยู่เบื้องหลังไม่ถึง 10 คนเป็นส่วนใหญ่… ในขณะที่หลายแพลตฟอร์มมีคนทำงาน และ พัฒนา Smart Contract อยู่เบื้องหลังเพียงคนเดียวก็มีอยู่มาก… ข้อกังวลเรื่องความโปร่งใส ฉ้อฉล และ กลโกง อันหมายถึงความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มจึงเป็นเรื่องสำคัญ…

เชียงใหม่… เมืองที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในอาเซียน และ เป็นอันดับที่ 32 ของโลก

29 มกราคม 2023… คุณอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้พูดถึงกรณีการจัดอันดับของเว็บไซต์ Numbeo ซึ่งเป็นเว็บไซต์ด้านการวิจัยและเป็นฐานข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตขนาดใหญ่ โดยเผยแพร่ผ่าน Crime Index and Safety Index by City 2023 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ของไทย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูงเป็นอันดับที่ 32 ของโลก และ นับเป็นอันดับที่ 1 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการทางเลี่ยงเมืองหนองคาย สัญญาณการเติบใหญ่ของเมืองเล็กๆ ริมฝั่งโขง

ผมติดตามโครงการทางเลี่ยงเมืองหนองคายมาตั้งแต่ กระทรวงคมนาคมว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ลงพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตั้งแต่ 2 ปีก่อน  โดยล่าสุด โครงการทางเลี่ยงเมืองหนองคาย ได้งบประมาณจากคณะรัฐมนตรี ที่อนุมัติแบบลุยเต็มสูบเริ่มในปีงบประมาณ 2562… ซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมา 1 เดือนแล้วครับ