สินทรัพย์ดิจิตอล การลงทุน และ เสี่ยงสูง.com

Digital Asset

ปี 2020 เป็นปีที่บริการ Blockchain เพื่อการลงทุนหลายแพลตฟอร์มเริ่มประกอบการ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ที่ความเคลื่อนไหวของกระแส Digital Assets เริ่มข้ามพ้นวิบากกรรมฟองสบู่ Bitcoin และ Token ไปสู่บริการสินทรัพย์ดิจิตอลที่ฝ่ายกำกับดูแล หรือ Regulator ทั้งสายตรงอย่างภาครัฐของทุกประเทศ และสายสนับสนุนอย่างนักเศรษฐศาสตร์และนักวิชาการสายทุน… เริ่มตามทันเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิตอลบ้างแล้ว

ประเทศไทยเองก็มีกฏหมายสำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลกับเขาแล้วเช่นกัน โดยมี พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษามาตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2561

ประเด็นที่จะยกมาพูดถึงในวันนี้เป็นเรื่องแนวโน้มทั่วไป ที่หมายถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเป็นแนวโน้มโดยภาพรวมที่ผมมองว่า… รูปแบบการลงทุนนับจากนี้ จะเป็นยุค Digital Based Investment อย่างชัดเจน ที่จะเกิดพร้อมๆ กับการมาถึงของ Blockchain Internet ในห้วงเวลาไม่ไกลนับจากนี้… ซึ่งผมมองว่า Digital Based Investment น่าจะกระทบอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนชนิดอื่นในหลายมิติ โดยเฉพาะการลงทุนทางตรงเพื่อการออมผ่านอสังหาริมทรัพย์และการเก็งกำไรกับอสังหาริมทรัพย์ ที่รูปแบบการถือครองทรัพย์คงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ที่จะบอกก็คือ… นี่เป็นยุคเริ่มต้นของ Digital Assets และ Digital Based Investment ที่อยากแนะนำให้ท่านที่สนใจอสังหาริมทรัพย์จากมุมของการลงทุน ที่มองทุนกับกำไรเป็นสำคัญ ให้สนใจ Digital Assets เอาไว้ด้วย แม้ว่าสามสี่ปีที่ผ่านมา Bitcoin และ Cryptocurrency จะทิ้งประวัติศาสตร์ชะโลมเลือดกับรอยแผลไว้อย่างน่ากลัวมากมาย… แต่นักลงทุนตัวจริงเกือบทั้งหมดก็รู้ดีว่า ที่บาดเจ็บเสียหายจาก Bitcoin และ Cryptocurrency คราวนั้น… เพราะความไม่รู้ปนความโลภของตัวเองมากกว่าจะเป็นเพราะเทคโนโลยี หรือวิวัฒนาการของสินทรัพย์พันธุ์ใหม่นี้… ส่วนสายเม่าก็เป็นธรรมดาของแมลงปีกอ่อนเล่นไฟ

ในบ้านเรา Digital Assets มีสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้กำกับดูแลตามกฎหมาย และยังเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนใน Digital Assets ที่เผยแพร่ความรู้และข่าวสารที่เชื่อถือได้ รวมทั้งได้ให้บริการเวบไซต์ เสี่ยงสูง.com คอยเฝ้าระวังและรายงานข่าวสารที่ถูกต้องให้นักลงทุนตลอดเวลา

ที่ต้องทำก็แค่… Learn, Relearn and Update ครับ!

ส่วนท่านที่สนใจแนวทางการแปลงอสังหาริมทรัพย์เป็น Digital Assets ก็ดี… หรือสนใจ Blockchain เพื่อการจัดการและธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์แบบต่างๆ… ยังยินดีพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทุกท่าน… Line: @properea ครับ!

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Gwynne Shotwell

If You’re Not Looking Toward The Future, You’ll Be Left Behind ~ Gwynne Shotwell

Gwynne Shotwell คือบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและมองไปข้างหน้าไกลมากๆ ไม่ต่างจากวิสัยทัศน์ของนายจ้างผู้เชื่อมั่นและหนุนหลังเธอมาตลอดอย่าง Elon Musk… แต่ทั้งหมดเกิดขึ้นเป็นจริงได้เพราะมี Gwynne Shotwell ยืนเป็นแม่งานนำวิสัยทัศน์ไปลงแผนและดำเนินการอย่างเต็มกำลัง…

financial stability

คาดการณ์เศรษฐกิจไทยจาก World Bank

เศรษฐกิจไทยยังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย ซึ่งทำให้การค้าโลกหดตัวกระทบต่อการส่งออกของไทย และกระทบต่อภาคการผลิต… โดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ ขณะที่มาตรการควบคุมการเดินทางเพื่อเฝ้าระวังโรคระบาด… ส่งผลกระทบต่อภาคบริการ ภาคค้าปลีก สะท้อนจากยอดขายสินค้าคงทนที่ลดใกล้ 12% ในช่วงไตรมาสแรกของปี และยังส่งผลกระทบภาคการท่องเที่ยว สะเทือนถึงรายได้และสวัสดิการของครัวเรือน ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ด้วยตัวเลขคนตกงานเพิ่มขึ้นเป็น 8.3 ล้านคน

Virtual Reality… เทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การเลือกซื้อบ้านและคอนโดมิเนียม ทุกคนคงต้องไปดูบ้านจริง คอนโดจริงก่อนตัดสินใจแน่ๆ แม้การตัดสินใจซื้อบ้านหรือคอนโดที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นก็ยังต้องจำลองบ้านตัวอย่าง หรือห้องตัวอย่าง เอาไว้ช่วยลูกค้าตัดสินใจ… แต่นั่นก็ยังไม่ดีพอที่จะให้บริการลูกค้านองสถานที่ หรือแม้แต่รายการ Road Show เพื่อส่งเสริมการขายที่ต้องออกบู๊ทไปตามที่ต่างๆ และหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมที่ปัจจุบันมี Road Show ในต่างประเทศด้วยซ้ำ

Cannabis Greenhouse

ศักยภาพของกัญชาในฐานะพืชเศรษฐกิจ…

ในกรณีที่ผลการใช้กัญชาช่วยให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยาวนานขึ้นอย่างชัดเจน… ตัวเลขค่าใช้จ่ายเฉพาะสำหรับดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระยะสุดท้าย หรือ ระยะประคับประคอง หรือ Palliative Care ในหลายสิบประเทศที่รับรองและอนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์… อาจหมายถึงโอกาสที่กัญชาจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ถึงขั้นขับเคลื่อน GDP เป็นเลขเต็มจำนวนของไทยก็เป็นได้… ยิ่งเมื่อเห็นตัวเลขค่าใช้จ่ายดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเฉพาะในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวที่สูงระดับแสนล้านบาทต่อปี… โอกาสของกัญชาจึงเหลือทั้งกว้างและยาวไกลอีกแสนไกลสุดท้าทาย