สินทรัพย์ดิจิตอล การลงทุน และ เสี่ยงสูง.com

Digital Asset

ปี 2020 เป็นปีที่บริการ Blockchain เพื่อการลงทุนหลายแพลตฟอร์มเริ่มประกอบการ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ที่ความเคลื่อนไหวของกระแส Digital Assets เริ่มข้ามพ้นวิบากกรรมฟองสบู่ Bitcoin และ Token ไปสู่บริการสินทรัพย์ดิจิตอลที่ฝ่ายกำกับดูแล หรือ Regulator ทั้งสายตรงอย่างภาครัฐของทุกประเทศ และสายสนับสนุนอย่างนักเศรษฐศาสตร์และนักวิชาการสายทุน… เริ่มตามทันเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิตอลบ้างแล้ว

ประเทศไทยเองก็มีกฏหมายสำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลกับเขาแล้วเช่นกัน โดยมี พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษามาตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2561

ประเด็นที่จะยกมาพูดถึงในวันนี้เป็นเรื่องแนวโน้มทั่วไป ที่หมายถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเป็นแนวโน้มโดยภาพรวมที่ผมมองว่า… รูปแบบการลงทุนนับจากนี้ จะเป็นยุค Digital Based Investment อย่างชัดเจน ที่จะเกิดพร้อมๆ กับการมาถึงของ Blockchain Internet ในห้วงเวลาไม่ไกลนับจากนี้… ซึ่งผมมองว่า Digital Based Investment น่าจะกระทบอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนชนิดอื่นในหลายมิติ โดยเฉพาะการลงทุนทางตรงเพื่อการออมผ่านอสังหาริมทรัพย์และการเก็งกำไรกับอสังหาริมทรัพย์ ที่รูปแบบการถือครองทรัพย์คงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ที่จะบอกก็คือ… นี่เป็นยุคเริ่มต้นของ Digital Assets และ Digital Based Investment ที่อยากแนะนำให้ท่านที่สนใจอสังหาริมทรัพย์จากมุมของการลงทุน ที่มองทุนกับกำไรเป็นสำคัญ ให้สนใจ Digital Assets เอาไว้ด้วย แม้ว่าสามสี่ปีที่ผ่านมา Bitcoin และ Cryptocurrency จะทิ้งประวัติศาสตร์ชะโลมเลือดกับรอยแผลไว้อย่างน่ากลัวมากมาย… แต่นักลงทุนตัวจริงเกือบทั้งหมดก็รู้ดีว่า ที่บาดเจ็บเสียหายจาก Bitcoin และ Cryptocurrency คราวนั้น… เพราะความไม่รู้ปนความโลภของตัวเองมากกว่าจะเป็นเพราะเทคโนโลยี หรือวิวัฒนาการของสินทรัพย์พันธุ์ใหม่นี้… ส่วนสายเม่าก็เป็นธรรมดาของแมลงปีกอ่อนเล่นไฟ

ในบ้านเรา Digital Assets มีสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้กำกับดูแลตามกฎหมาย และยังเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนใน Digital Assets ที่เผยแพร่ความรู้และข่าวสารที่เชื่อถือได้ รวมทั้งได้ให้บริการเวบไซต์ เสี่ยงสูง.com คอยเฝ้าระวังและรายงานข่าวสารที่ถูกต้องให้นักลงทุนตลอดเวลา

ที่ต้องทำก็แค่… Learn, Relearn and Update ครับ!

ส่วนท่านที่สนใจแนวทางการแปลงอสังหาริมทรัพย์เป็น Digital Assets ก็ดี… หรือสนใจ Blockchain เพื่อการจัดการและธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์แบบต่างๆ… ยังยินดีพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทุกท่าน… Line: @properea ครับ!

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

51 Pegasi b

การค้นพบ 51 Pegasi b และ อุตสาหกรรมอวกาศ

อุตสาหกรรมอวกาศได้เริ่มต้นและเติบโตในเชิงพาณิชย์มานานระยะหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังถือว่าเป็นเพียงยุคเริ่มต้น ซึ่งทั้งหมดอยู่ในช่วงของการสำรวจ แต่มูลค่าของทุกๆ สิ่งที่เกี่ยวกับการสำรวจพบ และ ความพยายามที่จะใช้ประโยชน์ทุกอย่างที่ได้จากการค้นพบ แม้เป็นเพียง “สัญญาณการแกว่งตัวของอนุภาคแสงเพียงน้อยนิด” จากดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลออกไป ก็อาจจะนำมาซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจมากมายมหาศาล…

Food for kids

อาหารและอาหารแปรรูปเฉพาะเด็ก…

มีงานวิจัยมากมายทั่วโลกที่ค้นพบความสัมพันธ์ของ Junk Food กับภาวะสุขภาพเด็ก รวมทั้งการเจริญเติบโตและพัฒนาการ… งานวิจัยจาก National Academy of Sciences นำโดย J. Michael McGinnis กล่าวถึงรูปแบบการตลาดอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็กในสหรัฐอเมริกาที่แพร่หลาย… แสดงให้เห็นถึงโอกาสที่ดีที่สุดในพัฒนาการทั้งร่างการและสติปัญญาของเด็ก ที่ถูกทำลายลงและเปลี่ยนเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อโอกาสด้านสุขภาวะของคนรุ่นต่อๆ ไป… จากอาหารที่เด็กๆ ชอบกิน

มอเตอร์เวย์หาดใหญ่ – สะเดา

ตัวเลขมูลค้าการค้าขายกับเพื่อนบ้าน 4 ชาติที่มีพรมแดนติดกับเรา ทั้งมาเลเซีย เมียนมา ลาวและกัมพูชา กรมการค้าต่างประเทศรายงานตัวเลขของเดือนมีนาคม 2562 เดือนเดียวเอาไว้ที่ 100,661.56 ล้านบาทครับ… โดยมีตัวเลขส่งออก 58,560.36 ล้านบาท และนำเข้า 42,101.21 ล้านบาท

บายพาส ง1 ง2 พาผังเมืองโคราชสู่มหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสร้างถนนบายพาสโคราชสาย ง1 และ สาย ง2 เผยแพร่ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อช่วงต้นปี 2561 โดยมีการสำรวจและศึกษาเส้นทางในเขตอำเภอเมืองครอบคลุม ตำบลในเมือง ตำบลหนองกระทบ ตำบลหมื่นไว ตำบลบ้านเกาะ ตำบลจอหอ ตำบลตลาดและตำบลหัวทะเล รวม 7 ตำบล