แนวทางราคาน้ำมันดีเซลแบบอุดหนุนคนละครึ่ง… เริ่ม 1 พฤษภาคม 2565

มาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตรจะสิ้นสุดลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 ซึ่งกระทรวงพลังงานจะถือโอกาสนี้ในการดำเนินมาตรการอุดหนุนราคาครึ่งหนึ่งของราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับขึ้นแทน โดยจะเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565… ซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จะได้เห็นราคาขายปลีกดีเซลหน้าสถานีบริการน้ำมันอยู่ที่ลิตรละประมาณ 35.50 จากปัจจุบันที่ขายปลีกอยู่ที่ราคา 30.00 บาทต่อลิตร… ค่อนข้างแน่!

ปัจจุบัน… กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้อุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลอยู่ 11.21 บาทต่อลิตร จากราคาจริง ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ 41.15 บาทต่อลิตร… และเคยอุดหนุนสูงสุดถึง 14 บาทต่อลิตรเพื่อให้ราคาขายปลีกหน้าปั๊มพีทีทีสเตชั่น และ บางจาก อยู่ที่ 29.94 บาทต่อลิตรมาแล้ว

ข่าวจากคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จึงได้สั่งการให้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง… สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ช่วยกันจัดทำแผนรองรับมาตรการดูแลราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้กระทบภายหลังวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 ในหลากหลายแนวทาง เช่น การขึ้นราคาทีละสเต็ปมาอยู่ที่ 32 บาทต่อลิตรก่อน และ ดูสถานะกองทุนประกอบกัน เพราะต้องยอมรับว่า ขณะนี้กองทุนติดลบแล้วกว่า 50,000 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดเหลือประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาท และมีเงินเข้ากองทุนเพียงเดือนละประมาณ 3,000 ล้านบาทเท่านั้น

นอกจากนั้น… มาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 3 บาทต่อลิตร ก็จะสิ้นสุดลงในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่จะถึงนี้… หากราคาน้ำมันตลาดโลกยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาน้ำมันดีเซลที่คาดว่าจะขึ้นในช่วงแรกที่ 32 บาทต่อลิตรก่อนอาจจะประคองสถานการณ์ราคาได้ไม่นาน… หรือไม่ก็อาจจะมีการขยายเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลออกไป ซึ่งก็ต้องหารือกันอีกครั้ง

ส่วนอีกแนวทางหนึ่งที่คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพูดถึงกับนักข่าวก็คือ… การใช้ราคาอาเซียนอ้างอิง เช่น ใช้ราคาประเทศเวียดนามมาเป็นตัวตั้ง เพื่อให้ราคามีความใกล้เคียงกัน โดยปัจจุบันราคาขายปลีกดีเซลของเวียดนามอยู่ที่ 35-36 บาทต่อลิตร… และท่านรัฐมนตรียืนยันว่า ขณะนี้กองทุนกำลังเร่งทำข้อมูลต่างๆ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ใช้น้ำมันในภาพรวมมาเสนอกระทรวงพลังงาน รวมทั้งความพยายามในการเร่งกู้เงินมาเติมกองทุนด้วย… แต่การจะอุดหนุนลิตรละกว่า 10 บาทต่อไปนานๆ ก็ต้องใช้เงินอีกจำนวนมาก และ การทยอยปรับขึ้นราคาเป็นระดับราคาเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านน่าจะเป็นอีกแนวทางที่ดี

เจ็บแต่จบไปเลยก็ดีครับ!

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

แผนปฏิบัติการระบบสุขภาพปฐมภูมิปี 2564-2575 วงเงิน 67,956 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ก็ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2564-2575 ในกรอบงบประมาณ 67,956 ล้านบาท โดยตั้งรายการเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน… ซึ่งแผนปฏิบัติการด้านระบบสุขภาพปฐมภูมินี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศทาง เป้าหมาย และ กลไกการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และ ภาคเอกชน

ปุ๋ยแห่งชาติ และ เหมืองโปแตช

ประเทศไทยยังไม่มีการทำเหมืองแร่โพแทชเพื่อนำมาสกัดเป็นโพแทสเซียมคลอไรด์ และ นำไปผลิตปุ๋ยเคมีใช้ในประเทศอย่างเป็นทางการมาก่อน… และ ข้อมูลที่พอจะเชื่อถือได้ชี้ว่า… ข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคมปี 2021 มีการนำเข้าโพแทสเซียมคลอไรด์เพื่อผลิตปุ๋ย 100% ด้วยปริมาณ 789,594 ตัน… โดยนำเข้าจากแคนาดา 301,895 ตัน… เบลารุส 193,075 ตัน… อิสราเอล 88,895 ตัน และ รัสเซียอีก 6,838 ตัน

Government Senior Complex

Senior Complex Project… กรณีศึกษาโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุรามาฯ–ธนารักษ์

โครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” หรือ Senior Complex บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 และ สป.646 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 1 / 2563… อ้างอิงมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้เห็นชอบมาตรการจัดสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือ Senior Complex บนที่ดินราชพัสดุ

นนทบุรีสมาร์ทซิตี้…

จังหวัดนนทบุรีโดยท่านภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จัดหาโซลูชัน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จ.นนทบุรี ไม่ว่าจะเป็น เรื่องนํ้าท่วม ขยะ ความปลอดภัย และการจราจร หรือ ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่ DEPA มีโซลูชันเรื่องนี้รองรับไว้แล้ว เพื่อนำมาปรับใช้กับศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด ที่พบว่า มีการร้องเรียนเรื่องการควบคุมอาคารแต่ละปีจำนวนหลายเรื่อง หากมีข้อมูลหรือโปรแกรมพร้อมดำเนินการก็ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการเข้าไปดำเนินการให้ล่าช้าอีกต่อไป