ความร่วมมืออุตสาหกรรมดิจิทัลไทย–มาเลเซีย โดย depa และ MDEC

9 กุมภาพันธ์ 2023… นายกรัฐมนตรีประเทศไทย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ นายยกรัฐมนตรีมาเลเซีย ดาโตะ เซอรี อันวาร์ บิน อิบราฮิม ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa โดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ และ Malaysia Digital Economy Corporation หรือ MDEC โดย มหาธีร์ อาซี เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวทางและความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่ช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรม และ เปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล อีกทั้งเป็นความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพกับความท้าทายในการแข่งขันทางการค้าท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจรูปแบบใหม่

ดาโตะ เซอรี อันวาร์ บิน อิบราฮิม กับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ กับ ท่านมหาธีร์ อาซี

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์  กล่าวว่า… บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง depa และ MDEC มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียในมิติต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวทางและความสำเร็จ หรือ Best Practices ในการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล และ เปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพกับความท้าทายในการแข่งขันทางการค้าท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ไม่ใช่เชิงกายภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสสู่ความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่าง 2 ประเทศในอนาคต

ด้าน ท่านมหาธีร์ อาซี ในฐานะผู้อำนวยการ MDEC ภายใต้การกำกับของกระทรวงคมนาคมและมัลติมีเดียมาเลเซีย มีภารกิจสำคัญในการผลักดันระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ภายใต้แนวคิด Ecosystem Development ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย MDEC เล็งเห็นศักยภาพและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรของไทย ตลอดจนการเป็นตลาดอุตสาหกรรมดิจิทัลที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนและผู้ประกอบการ อีกทั้งสามารถขยายโอกาสสู่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้ MDEC ยังแสดงความสนใจที่จะร่วมมือกับ depa ในการเป็นสะพานเชื่อม Angel Investor ของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อร่วมลงทุนในดิจิทัลสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ และแลกเปลี่ยนระหว่างดิจิทัลสตาร์ทอัพของมาเลเซียและไทย รวมถึงมีแผนที่จะเข้าเยี่ยมชมโครงการ Thailand Digital Valley ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในการเยือนประเทศไทยในโอกาสต่อไป

สำหรับการเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียพร้อมภริยา ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2023 ถือเป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2022 ตามธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยผู้นำทั้งสองประเทศได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมและเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย ทั้งด้านการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และ ด้านคมนาคมขนส่ง รวมถึงเร่งรัดการบรรลุเป้าหมายทางการค้ามูลค่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 โดยอาศัยกลไกความร่วมมือที่มีอยู่เพื่อลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกด้านการค้า อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพระหว่างกัน โดยรวมถึงเศรษฐกิจดิจิทัล

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

LTV 1 เมษายน 2562

ความร้อนแรงของโปรโมชั่นที่โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบและแนวดิ่งทุกโครงการ ต่างเร่งระบายสต๊อกหนีมาตรการคุมเข้มการปล่อยสินเชื่อ เพื่อควบคุมอัตราส่วน Loan to Value หรือ LTV ทำให้วงการอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ในไตรมาสแรกของปี 2562 …ดุเดือดและเต็มไปด้วยสีสัน

Specific Visas For Digital Nomads… วีซ่าสำหรับดิจิทัลโนแมด

ดิจิทัลโนแมด หรือ Digital Nomad เป็นศัพท์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1997 และ แพร่หลายขึ้นอย่างรวดเร็วนับจากนั้น เพื่อเรียกผู้ย้ายถิ่นที่มีวิถีชีวิตเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีดิจิทัล และ ไม่ยึดติดกับสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง หรือ Location-Independent โดยการทำงานของกลุ่มบุคคลดังกล่าวต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เทคโนโลยีการประชุมทางไกล และ ใช้ฮาร์ดแวร์ กับ ซอฟต์แวร์เพื่อส่งมอบบริการผ่านเครือข่ายการประมวลผลแบบคลาวด์ หรือ Cloud Computing ในระบบออนไลน์ไปยังผู้ว่าจ้าง โดยทั่วไปดิจิทัลโนแมดจะแตกต่างจากแรงงานข้ามชาติ หรือ Migrant Workers เนื่องจากไม่ได้ทำงานหารายได้ในสถานที่ที่ตนอาศัยอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ แต่มีรายได้จากนายจ้างในต่างประเทศ โดยมีรูปแบบการทำงานทางไกล หรือ Remote Work เช่น การ Work From Home หรือ การทำงานในต่างประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นต้น โดยอาจเป็นพนักงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือ เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ Freelance ซึ่งรับงานจากผู้ว่าจ้างหลายรายก็ได้… นอกจากนี้ ดิจิทัลโนแมดยังอาจเป็นผู้ประกอบการในลักษณะธุรกิจสตาร์ทอัพก็ได้ โดยดิจิทัลโนแมดมักเป็นคนหนุ่มสาวที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการทำงานทางไกล

Debt Era

ประมาณการหนี้สาธารณะ ปีงบประมาณ 2564

จำนวนหนี้สาธารณะทั้งหมด 8.1 ล้านล้านบาท… จริงๆ แล้วหนี้สาธารณะของไทยที่รัฐบาลจะต้องแบกรับมีเพียง 6.3 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 77% โดยเป็นการกู้ตรง และ จากการกู้ที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดเงินกู้พิเศษ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ… ส่วนที่เหลือจะเป็นเงินที่รัฐวิสาหกิจกู้มา ซึ่งรัฐวิสาหกิจจะเป็นผู้ชำระหนี้ด้วยตัวเองไม่กระทบหนี้สาธารณะภาพรวม

จุดผ่านแดนหนองเอี่ยน-สตึงบท…

ในบรรดาเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน กัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่คบยากที่สุดในสายตาผม… การกระทบกระทั่งระหว่างกันของไทยกับเขมร มีมาต่อเนื่องยาวนาน… และยังสามารถขุดเรื่องเก่านับพันปีมาทะเลาะกันได้อยู่เนืองๆ