Properea

ผมไปพบแบบบ้านอนุรักษ์พลังงาน ที่กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย ผศ.รุ่งโรจน์ วงศ์มหาศิริ ที่ร่วมกันออกแบบและเผยแพร่ไว้ตั้งแต่ปี 2017… และผมพบข้อมูลเผยแพร่จาก YOTHATHAI.COM ซักปีกว่าๆ ที่ผ่านมา… เดือนนี้หลายเหตุการณ์ทำผมหาข้อมูลทำ OnFocus ประจำเดือนที่เป็นข้อมูลสดใหม่ ไอเดียดีไม่ได้เลยครับ… เลยต้องขอเอาของแห้ง ของฟรีแถมดีด้วยอย่างแบบบ้านดีดี ฟรีฟรี มาใส่ OnFocus ไว้ก่อนก็แล้วกัน

ล่าสุดผมกลับไปค้นดูใหม่ ข้อมูลที่โยธาไทยดอทคอมยังคงออนไลน์เผยแพร่อยู่ทั้งข้อมูลและไฟต้นฉบับที่เป็นแบบบ้านให้ Download ครับ

แบบบ้านดีดี (DEDE) รักษ์พลังงาน เป็นโครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยและสร้างต้นแบบ บ้านประหยัดพลังงาน 12 แบบ ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ดำเนินการส่งเสริมเรื่องบ้านประหยัดพลังงาน มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุในการสร้างบ้าน โดยเฉพาะผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อหรือสร้างบ้าน และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการด้านที่อยู่อาศัยหันมาให้ความสำคัญในเรื่องบ้านประหยัดพลังงานมากขึ้น นอกจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ยังได้ทำการศึกษาแนวทางการส่งเสริมบ้านประหยัดพลังงาน โดยพบว่า… มาตรการหนึ่งที่สำคัญและจำเป็น คือ การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลังงานสำหรับบ้านอยู่อาศัย ซึ่งประเทศไทยไม่มี ต้องอาศัยข้อมูลทางวิชาการจากต่างประเทศซึ่งแตกต่างกับภูมิสภาวะของประเทศไทย

แบบบ้านทั้ง 12 ชุด แบ่งออกเป็นแบบบ้านพักอาศัย 4 กลุ่มคือ

  1. บ้านชั้นเดียว เรียกว่า บ้านดีดีรักษ์ดิน มีแบบบ้าน 3 แบบ 3 ขนาด
  2. แบบบ้านใต้ถุนสูง เรียกว่า บ้านดีดีรักษ์น้ำ มีแบบบ้าน 3 แบบ 3 ขนาด
  3. แบบบ้านสองชั้น เรียกว่า บ้านดีดีรักษ์ฟ้า มีแบบบ้าน 4 แบบ 4 ขนาด
  4. แบบบ้านแถว หรือทาวน์เฮาส์ เรียกว่า บ้านดีดีรักษ์กัน มีแบบบ้าน 2 แบบ 2 ขนาด

ท่านที่กำลังมองหาไอเดียก็ดี… หรือแบบบ้านฟรีก็ดี… หรืออยากสะสมแบบบ้านก็ดี ไฟล์แบบบ้านทั้ง 12 แบบเป็น PDF File  เชิญ… ดาวน์โหลดแบบบ้านที่นี่ครับ!

หรือจะแยก Download เฉพาะแบบก็เชิญเลือกตามอัธยาศัยครับ

ขอบคุณ yotathai.com และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง