Data Fabric Architecture… สถาปัตยกรรมข้อมูลเพื่อกลยุทธ์ธุรกิจ

การใช้ข้อมูลในระดับสารสนเทศ หรือ Information และ การใช้ข้อมูลในระดับพัฒนาองค์ความรู้ หรือ Knowledge ในยุคที่ข้อมูล หรือ Data ได้กลายเป็น “ทรัพยากร หรือ Resource” อันหมายถึงเป็นตายร้ายดีต่ออนาคตของธุรกิจและองค์กรยุคต่อไปอย่างสำคัญ… การมีข้อมูลที่มีสภาพคล่องสูง และ บูรณาการอยู่บนสถาปัตยกรรมที่พร้อมสำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มได้ง่าย จึงเป็นเรื่องสำคัญของการ “มีข้อมูล และ ใช้ข้อมูล” อย่างสำคัญ

ประเด็นก็คือ… องค์กรในยุคข้อมูลมีมากมายล้นพ้นให้เกี่ยวข้องบนความหลากหลาย กระจัดกระจาย และซับซ้อนอย่างทุกวันนี้ การจัดการข้อมูล หรือ Data Management และ การวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Data Analytics ด้วยโมเดลที่เคยใช้มานานจนถึงปัจจุบัน… ส่วนใหญ่เริ่มได้เห็นความผิดพลาดขาดเกินทั้งที่ไม่รู้ว่าผิดพลาด และ รู้ทั้งรู้ว่าผิดพลาด… ไม่ต่างจากชาวประมงผู้ใช้อวนเก่าที่มีรอยขาดรั่วเต็มไปหมดไปหาปลาโดยไม่รู้ว่า มีปลาจำนวนหนึ่งลอดอวนขาดๆ ของพวกเขาไป

แนวคิด Data Fabric จึงเกิดขึ้นเพื่อให้การจัดการข้อมูลซึ่งมีต้นทุนในการได้มาและจัดเก็บทุกๆ ราคาที่จ่ายไป ถูกจัดการให้พร้อมสำหรับการใช้งานเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล หรือ Data Driven ทุกมิติ

Data Fabric เป็นแนวคิดในการถักทอข้อมูลด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลแบบโครงสร้างที่พร้อมสำหรับ “ถักทอ” ต่อๆ กันเพื่อสะสมและนำใช้โดยต้องค้นคืนได้ และ ใช้บอกเล่าหรือทำนายปรากฏการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้… โดยทั้งหมดจะนำไปสู่การออกแบบและปรับใช้ข้อมูลกับกลยุทธ์ที่สามารถต่อยอดไปสู่ความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน หรือ Competitive Advantage ในท้ายที่สุด

ในทางเทคนิค… Data Fabric เป็นสถาปัตยกรรมข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นให้ข้อมูลดิบ หรือ Data Sources ถูกเชื่อมโยงเข้าหาข้อมูลการบริโภค หรือ Data Consumers หรือ ข้อมูลลูกค้าภายใต้การจัดการให้ทั้ง Metadata และ Data ถูกจัดการโดยอัตโนมัตด้วยโครงสร้างของ Data Fabric ซึ่งจะทำให้ข้อมูลดิบอันยุ่งเหยิงมากมายและซับซ้อน… ถูกถักทอราวกับเครื่องทอผ้าที่สามารถสาวเอาเส้นด้ายจากทุกกองมาทอเป็นผืนผ้าไปเรื่อยๆ

รายงานจาก IDC Worldwide Big Data และ Business Analytics Market ถึงพลวัตรเชิงปริมาณและการกระจายของข้อมูลได้เพิ่มขึ้นจากต้นศตวรรษที่ 21 จนถึงปี 2020 สูงถึง 440 เท่า… ถ้านึกไม่ออกว่าเยอะแค่ไหนลองนึกถึงข้าวสารถุง 5 กิโลกรัมเพิ่มปริมาณขึ้นเป็น 2,200 กิโลกรัม หรือ 2.2 ตันดูก็ได้… การเพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณด้วยขนาด 440 เท่าจึงไม่สามารถใช้เทคนิคเดิมเขามาจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมากขนาดนี้ได้

กรณีแพลตฟอร์ม AtScale’s Adaptive Analytics Fabric รวมทั้ง IBM Data Fabric ถือเป็นต้นแบบแพลตฟอร์มการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติด้วยสถาปัตยกรรม Data Fabric ซึ่งถือได้ว่าเป็นเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในเชิงรุก หรือ Aggressive Advanced Analytics โดยแพลตฟอร์มจะเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าในมุมมองเชิงกลยุทธ์ ที่จะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นนี้ จะทำให้ทุกการตัดสินใจแม่นยำขึ้นในทุกๆ ลำดับอำนาจการตัดสินใจ… อันเป็นอีกก้าวของเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะมาทดแทนการวิเคราะห์แบบเดิม และ เครื่องมือเดิมๆ ที่เคยใช้กันมา

อย่างไรก็ตาม… Data Fabric เป็นเทคโนโลยีที่ต้องการคนที่เข้าใจศาสตร์ของข้อมูลอย่างดีจนเรียกว่าเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Data Analys และหรือ Data Scientist ตัวจริงและต้องเก่งจริงในศาสตร์ที่สัมพันธ์กับข้อมูลด้วย

ยิ่งเล่าอาจจะยิ่งงงสำหรับท่านที่มีพื้นฐานด้านข้อมูลไม่มาก เอาเป็นว่า… Data Fabric จะเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล Realtime ที่แม่นยำเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ที่ต้องการเป็นเลิศ และหรือ ความสมบูรณ์แบบต่อผลลัพธ์… ซึ่งจะทำให้ซอฟท์แวร์ หรือ แพลตฟอร์มระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ หรือ BI หรือ Business Intelligence ที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันกลายเป็นของใช้มือสมัครเล่นไปเลย

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Plant Based Food… รุ่งหรือร่วง?

ปรากฏการณ์ราคาหุ้น และ ความเคลื่อนไหวเพื่อการระดมทุนของธุรกิจ Plant Based Food ในช่วงนี้ได้เกิดคำถามเรื่องทิศทางการลงทุน และ อนาคตของ Plant Based Food อย่างสำคัญหลายแง่มุม… โดยเฉพาะแง่มุมที่นักวิเคราะห์เคยมองภาพรวมของมูลค่าตลาดเอาไว้ใหญ่โตมากตลอดหลายปีที่ผ่านมา!… มันจะรุ่งหรือมันจะร่วง?

CR400AF โครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย

ความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูงสายอิสาน และรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก

การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ลงพื้นที่เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนและเอกชนในพื้นที่ หลังเดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง เฟส 2 เส้นทาง สายอีสานและตะวันออก เริ่มจากรถไฟไทย-จีนช่วงนครราชสีมา–หนองคาย ระยะทาง 356 กิโลเมตรมูลค่า มูลค่ากว่า 220,000 ล้านบาท และ แถลงข่าวเพิ่มส่วนต่อขยาย รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ช่วงจังหวัดระยอง–จันทบุรีและตราด ระยะทางกว่า 200 กิโลเมตร มูลค่า กว่า 100,000 ล้านบาท

Property Tax

ขยายเวลาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% รอบปี 2564

การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กระทรวงการคลังจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 จะมีการออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ในที่ดินทุกประเภท ได้แก่ ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ที่ดินที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ นอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย รวมถึงที่รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ ซึ่งจะทำให้เจ้าของหรือผู้ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสียภาษีเพียง 10% ของภาระภาษีที่ต้องจ่าย

ดัชนีราคาคอนโดมิเนียม ไตรมาสที่สี่ 2561

“คอนโดมิเนียมใกล้รถไฟฟ้า” เป็นวลีที่ผมว่าฮิตสุดๆ ในวงการอสังหาริมทรัพย์เมืองหลวง ที่ค่านิยมในการอยู่อาศัยของคนกรุงเทพฯ ย้ายขึ้นตึกสูงใกล้เส้นทางรถไฟฟ้าที่เดินทางในเมืองสะดวกกว่า