Data Fabric Architecture… สถาปัตยกรรมข้อมูลเพื่อกลยุทธ์ธุรกิจ

การใช้ข้อมูลในระดับสารสนเทศ หรือ Information และ การใช้ข้อมูลในระดับพัฒนาองค์ความรู้ หรือ Knowledge ในยุคที่ข้อมูล หรือ Data ได้กลายเป็น “ทรัพยากร หรือ Resource” อันหมายถึงเป็นตายร้ายดีต่ออนาคตของธุรกิจและองค์กรยุคต่อไปอย่างสำคัญ… การมีข้อมูลที่มีสภาพคล่องสูง และ บูรณาการอยู่บนสถาปัตยกรรมที่พร้อมสำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มได้ง่าย จึงเป็นเรื่องสำคัญของการ “มีข้อมูล และ ใช้ข้อมูล” อย่างสำคัญ

ประเด็นก็คือ… องค์กรในยุคข้อมูลมีมากมายล้นพ้นให้เกี่ยวข้องบนความหลากหลาย กระจัดกระจาย และซับซ้อนอย่างทุกวันนี้ การจัดการข้อมูล หรือ Data Management และ การวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Data Analytics ด้วยโมเดลที่เคยใช้มานานจนถึงปัจจุบัน… ส่วนใหญ่เริ่มได้เห็นความผิดพลาดขาดเกินทั้งที่ไม่รู้ว่าผิดพลาด และ รู้ทั้งรู้ว่าผิดพลาด… ไม่ต่างจากชาวประมงผู้ใช้อวนเก่าที่มีรอยขาดรั่วเต็มไปหมดไปหาปลาโดยไม่รู้ว่า มีปลาจำนวนหนึ่งลอดอวนขาดๆ ของพวกเขาไป

แนวคิด Data Fabric จึงเกิดขึ้นเพื่อให้การจัดการข้อมูลซึ่งมีต้นทุนในการได้มาและจัดเก็บทุกๆ ราคาที่จ่ายไป ถูกจัดการให้พร้อมสำหรับการใช้งานเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล หรือ Data Driven ทุกมิติ

Data Fabric เป็นแนวคิดในการถักทอข้อมูลด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลแบบโครงสร้างที่พร้อมสำหรับ “ถักทอ” ต่อๆ กันเพื่อสะสมและนำใช้โดยต้องค้นคืนได้ และ ใช้บอกเล่าหรือทำนายปรากฏการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้… โดยทั้งหมดจะนำไปสู่การออกแบบและปรับใช้ข้อมูลกับกลยุทธ์ที่สามารถต่อยอดไปสู่ความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน หรือ Competitive Advantage ในท้ายที่สุด

ในทางเทคนิค… Data Fabric เป็นสถาปัตยกรรมข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นให้ข้อมูลดิบ หรือ Data Sources ถูกเชื่อมโยงเข้าหาข้อมูลการบริโภค หรือ Data Consumers หรือ ข้อมูลลูกค้าภายใต้การจัดการให้ทั้ง Metadata และ Data ถูกจัดการโดยอัตโนมัตด้วยโครงสร้างของ Data Fabric ซึ่งจะทำให้ข้อมูลดิบอันยุ่งเหยิงมากมายและซับซ้อน… ถูกถักทอราวกับเครื่องทอผ้าที่สามารถสาวเอาเส้นด้ายจากทุกกองมาทอเป็นผืนผ้าไปเรื่อยๆ

รายงานจาก IDC Worldwide Big Data และ Business Analytics Market ถึงพลวัตรเชิงปริมาณและการกระจายของข้อมูลได้เพิ่มขึ้นจากต้นศตวรรษที่ 21 จนถึงปี 2020 สูงถึง 440 เท่า… ถ้านึกไม่ออกว่าเยอะแค่ไหนลองนึกถึงข้าวสารถุง 5 กิโลกรัมเพิ่มปริมาณขึ้นเป็น 2,200 กิโลกรัม หรือ 2.2 ตันดูก็ได้… การเพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณด้วยขนาด 440 เท่าจึงไม่สามารถใช้เทคนิคเดิมเขามาจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมากขนาดนี้ได้

กรณีแพลตฟอร์ม AtScale’s Adaptive Analytics Fabric รวมทั้ง IBM Data Fabric ถือเป็นต้นแบบแพลตฟอร์มการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติด้วยสถาปัตยกรรม Data Fabric ซึ่งถือได้ว่าเป็นเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในเชิงรุก หรือ Aggressive Advanced Analytics โดยแพลตฟอร์มจะเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าในมุมมองเชิงกลยุทธ์ ที่จะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นนี้ จะทำให้ทุกการตัดสินใจแม่นยำขึ้นในทุกๆ ลำดับอำนาจการตัดสินใจ… อันเป็นอีกก้าวของเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่จะมาทดแทนการวิเคราะห์แบบเดิม และ เครื่องมือเดิมๆ ที่เคยใช้กันมา

อย่างไรก็ตาม… Data Fabric เป็นเทคโนโลยีที่ต้องการคนที่เข้าใจศาสตร์ของข้อมูลอย่างดีจนเรียกว่าเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Data Analys และหรือ Data Scientist ตัวจริงและต้องเก่งจริงในศาสตร์ที่สัมพันธ์กับข้อมูลด้วย

ยิ่งเล่าอาจจะยิ่งงงสำหรับท่านที่มีพื้นฐานด้านข้อมูลไม่มาก เอาเป็นว่า… Data Fabric จะเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล Realtime ที่แม่นยำเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ที่ต้องการเป็นเลิศ และหรือ ความสมบูรณ์แบบต่อผลลัพธ์… ซึ่งจะทำให้ซอฟท์แวร์ หรือ แพลตฟอร์มระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ หรือ BI หรือ Business Intelligence ที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันกลายเป็นของใช้มือสมัครเล่นไปเลย

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

กรมวิชาการเกษตรนำร่องผลักดันระบบการทำเกษตรแบบไร้ก๊าซเรือนกระจก

ความเคลื่อนไหวของกรมวิชาการเกษตรในที่ประชุม HLPDAB หรือ APEC High Level Policy Dialogue on Agricultural Biotechnology หรือ การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเอเปค ซึ่งคุณมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นย้ำความสำคัญเอาไว้เมื่อครั้งไปเป็นประธานเปิดงาน… เพื่อรับมือกับความเสี่ยงของมาตรการกีดกันทางการค้าในอนาคตจากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ด้วยภาษีก๊าซเรือนกระจกก่อนข้ามพรมแดนในกลุ่มสินค้านำเข้า CBAM หรือ Carbon Border Adjustment Mechanism รวมถึงการผลิตเพื่อรองรับตลาดคาร์บอนเครดิต ตลาดสีเขียว และ เงื่อนไขในมาตรการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสีเขียวในอนาคต ซึ่งจะเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับนโยบาย BCG ของรัฐบาล และ นโยบายประเทศซึ่งในการประชุม COP26 หรือ Conference of the Parties ครั้งที่ 26 ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายที่สำคัญคือ ประเทศไทยจะเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ในปี 2050 และ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2065 

ไทยเที่ยวไทย

ไทยเที่ยวไทย… มีนาคม 2021

ททท. มีแผนจะเริ่มกลับมาปลุกบรรยากาศการท่องเที่ยวภายในประเทศกันอีกครั้ง นับตั้งแต่เดือนมีนาคม–เมษายนนี้เป็นต้นไป โดยได้ทยอยจัดกิจกรรมมาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งจะประเมินสถานการณ์ว่าสถานที่ไหน แหล่งท่องเที่ยวไหนที่มีความพร้อมในเรื่องของมาตรฐานและมาตรการด้านความปลอดภัยแล้ว ก็จะร่วมมือกันเดินหน้าขับเคลื่อนทันที

Robert Herjavec

A Goal Without A Timeline Is Just A Dream – Robert Herjavec

ตำราที่ว่าด้วยความสำเร็จทุกความเชื่อ มักจะให้ความสำคัญกับเป้าหมาย หรือ Goal มากกว่าจะพูดถึง Timeframe หรือ กรอบเวลา… เพราะการไต่เข้าใกล้เป้าหมายแบบไหนอย่างไรก็ตามแต่ การใช้เวลาถือเป็นประเด็นเข้าใจโดยเนื้อและโดยปริยายอยู่แล้วโดยทั่วไป… เว้นแต่จะเป็นการพิชิตเป้าหมายเพื่อหวังผลความสำเร็จที่ “ประเมินอนาคต” ได้ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งมักจะพบ “แผนและกลยุทธ์” เพื่อการพิชิตเป้าหมายที่เด่นชัดและเป็นรูปธรรมจน “เชื่อมั่นต่อเป้าหมายและวัดความสำเร็จได้”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผ่อนคลายเกณฑ์นำเงินออกนอกประเทศ… โอกาสการลงทุนต่างแดน

ในที่สุดประเทศไทยก็เดินมาถึงจุดเปลี่ยนทางการเงินการลงทุนสำคัญ ที่การรับมือปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่า ได้นำโอกาสมาสู่ทุนไทยที่ต้องการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในต่างแดนได้มากขึ้น