Crypto Fear & Greed Index

สถานการณ์ตลาดคริปโตในวิกฤตต้มยำ LUNA จนถึงช่วงบ่ายของเขตเวลา GMT+7 ซึ่งได้เห็นแรงซื้อกลับเข้ามาในเหรียญหลักอย่าง BTC และ ETH โดยบิตคอยน์กลับมายืนราคาเหนือ 30,000 USD/BTC ได้กว่าหกชั่วโมงแล้ว ในขณะที่ราคา Ethereum ก็ดีดกลับขึ้นเหนือราคา 2,000 USD/ETH ได้เกินสิบชั่วโมงแล้วเช่นกัน แต่ภาพรวมที่สะท้อนบน Crypto Fear & Greed Index ก็ยังคงเป็น Extreme Fear ที่มีคะแนนเพียง 10 ส่วน 100 เท่านั้น และ ยังลดลงกว่าวันก่อนหน้าที่เคยมีคะแนนอยู่ 12 ส่วน 100

Fear & Greed Index ที่ใช้อ้างอิงกันในปัจจุบันเป็นบริการข้อมูลฟรีของ Alternative.me ซึ่งจะ Update สถานะวันต่อวันโดยรวบรวมพฤติกรรมความเคลื่อนไหวของราคา โดยเฉพาะความผันผวนของราคามาวิเคราะห์หาอารมณ์ตลาด ซึ่งพฤติกรรมไล่ราคาแบบ FOMO หรือ Fear Of Missing Out หรือ กลัวตกรถไฟจนเห็นสัญญาณ Panic BUY จะถูกเรียกว่า Greed หรือ โลภ หรือ ตะกละตะกลามซื้อ… ส่วนพฤติกรรมราคาแบบทุบตลาดขายทิ้งทุกราคาจนเห็นสัญญาณ Panic SELL จะถูกเรียกว่า Fear หรือ กลัวลนลาน… Fear & Greed Index จึงเป็นเครื่องมือสะท้อนอารมณ์ตลาดที่ได้จากเทคโนโลยีวิทยาข้อมูลและสถิติที่เชื่อถือได้ไม่น้อยในส่วนที่เป็นข้อมูล แต่ก็เป็นคนละเรื่องกับสัญญาณการกลับตัวและแนวโน้มตลาด ซึ่งนักลงทุนยังต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัว และ ข้อมูลอื่นๆ ประกอบการตัดสินใจ

หลักการให้คะแนน Fear & Greed Index จะอ้างอิงพฤติกรรมราคา Bitcoin เป็นหลัก โดยมีตัวแปรของการถ่วงนำหนังข้อมูลตามหลักสถิติซึ่งประกอบไปด้วย…

  1. Volatility 25%… ใช้ค่าความผันผวน ณ ปัจจุบัน และ Maximum Drawdown ของราคา Bitcoin เปรียบเทียบดูความสอดคล้องของความผันผวนเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน และ 90 วัน เมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงสัญญาณของตลาดที่ควรระมัดระวัง
  2. Market Momentum/Volume 25%… คำนวณจากโมเมนตันและปริมาณการซื้อขาย Ffpเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 30 และ 90 วันเช่นเดียวกันกับค่า Volatility แล้วนำค่า Momentum และ Volume มารวมกันด้วยสมมติฐานที่ว่า หากพบปริมาณการซื้อสูงแบบรายวันในช่วงตลาดขาขึ้น จะหมายถึงอารมณ์ตลาดเริ่ม FOMO
  3. Social Media 15%… ใช้การการเฝ้าฟังางโซเชี่ยลมีเดีย หรือ Social Media Listening sinv Social Media Measurement ซึ่งใช้การนับความถี่ของ Keyword และ Hashtag โดยคำนวณจากอัตราความรวดเร็วในการแพร่สะพัดของข้อมูลและจำนวนผู้ใช้บนแพลตฟอร์มโซเชี่ยลมีเดียหลักๆ  ซึ่งจะยืนยันภาวะตลาดขณะนั้นให้เห็นโมเมนตัมของภาวะ
  4. Surveys 15%… แบบสำรวจความคิดเห็นบนเว็บไซต์ ซึ่งจะใช้วิธีเปิดรับความคิดเห็นจากชุมชนผู้ใช้งาน 2,000-3,000 ความเห็น แล้วนำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย (แต่ในปัจจุบันหยุดใช้ปัจจัยนี้ชั่วคราว)
  5. Dominance 10%… ใช้การคำนวณสัดส่วนของตลาดคริปโตเทียบกับ Bitcoin โดยพิจารณาการขายบิตคอยน์ไปซื้อคริปโตอื่นๆ หรือ ขายคริปโตสกุลอื่นมาถือบิตคอยน์ ซึ่งในตลาดคริปโตจะถือว่าบิตคอยน์เป็น Safe Haven ส่วนเหรียญอื่นๆ ยังถือว่าเป็นเหรียญเก็งกำไร
  6. Trends 10%… โดยใช้ข้อมูลจาก Google Trends อันเป็นสถิติการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ซึ่งใช้ถ่วงปรับคะแนนคล้ายคะแน Social Media

อย่างไรก็ตาม Fear & Greed Index ในปัจจุบันอาจจะใช้โครงสร้างข้อมูลต่างออกไปจากตัวแปรชุดนี้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับทีมแอดมินของ Fear & Greed Index และ เทคโนโลยีวิทยาการข้อมูลซึ่งยังไงๆ ก็ต้อง Update อย่างแน่นอน… ในบทความนี้เพียงเอามาอ้างอิงเพื่อให้เห็นภาพรวม และ ที่มาที่ไปของ Fear & Greed Index เท่านั้น… ส่วนการตีความ และ ให้ความหมายของระดับคะแนนถูกจัดไว้ 4 ระดับ คือ…

  • คะแนน 0-24 หมายถึง Extreme Fear หรือ กลัวสุดๆ
  • คะแนน 24-49 หมายถึง Fear หรือ เกิดความกลัว
  • คะแนน 50-74 หมายถึง Greed หรือ เกิดความโลภ
  • คะแนน 75-100 หมายถึง Extreme Greed หรือ โลภแบบสุดๆ

ส่วนท่านที่ต้องการใช้ Fear & Greed Index ทุกวันสามารถเข้าไปดูต้นฉบับได้ทุกวันที่นี่ครับ… ส่วนการใช้ Fear & Greed Index ช่วยการตัดสินใจ… ให้เข้าถือเมื่อ Fear & Greed Index ลงต่ำมากๆ และ Take Profit หรือ รีบขายทำกำไรเมื่อ Fear & Greed Index ทะลุ 50 คะแนนขึ้นไป ซึ่งตลาดคริปโตและบิตคอยน์ไม่มีให้เห็นบ่อย และ ต่อเนื่องนานนัก

References…

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

REIT Real Estate Investment Trust money for home finance transaction

รีท (REIT) กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์… คืออะไร?

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) เป็นกองทรัพย์สินที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพยมีลักษณะเป็นกองทรัสต์ ไม่ใช่นิติบุคคลเหมือนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทรัพย์สินที่ต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ถือกรรมสิทธิ์โดยทรัสตี(Trustee) ซึ่งทรัสตีมีอำนาจดูแลและบริหารจัดการทรัพย์สินในกองทรัสต์รวมทั้งดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT manager) เพื่อประโยชน์ของผู้ถือใบทรัสต์ โดยผู้ถือใบทรัสต์จะเป็นผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดย REIT จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สถิติบ้านมือสองทั่วประเทศ…  ไตรมาส 4 ปี 2021

ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยมือสองทั่วประเทศ ในไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2564 โดยภาพรวมด้านอุปทานพร้อมขายนั้น… ในตลาดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ทั้งในด้านจำนวนหน่วยและมูลค่า โดยประเภทที่มีการประกาศขายมากที่สุดทั้งในด้านจำนวนหน่วยและมูลค่าได้แก่ “บ้านเดี่ยว” ในระดับราคา 5.00 – 7.50 ล้านบาท เป็นระดับราคาที่มีทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่าเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 มากที่สุด… โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีการประกาศขายที่อยู่อาศัยมือสองมากที่สุดในด้านมูลค่าด้วยสัดส่วน 62% และ มีสัดส่วนด้านจำนวนหน่วยประกาศขายเฉลี่ยต่อเดือน 41%

Lao Tzu

He Who Conquers Others Is Strong, He Who Conquers Himself Is Mighty ~ Lao-Tzu

ศาสตร์ที่ว่าด้วยการบริหารความขัดแย้ง หรือ Conflict Management จึงเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อใช้ในการประคับประคองสถานการณ์ความขัดแย้ง … ถึงแม้ข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ในทุกๆ ความขัดแย้งทั้งหมดที่ไม่เคยจบลงง่ายๆ นั้น จะเป็น “ความเชื่อเรื่องผลประโยชน์” ขัดกัน และ เราได้เห็นการจัดการความขัดแย้งด้วย “กลยุทธ์ผู้พิชิต” เป็นส่วนใหญ่เสมอ… วิถีของชัยชนะเพื่อยุติความขัดแย้ง จึงไม่เคยยั่งยืนเพราะไร้สมดุลนับตั้งแต่มีชัยโดยบางคนหรือบางกลุ่ม… ตั้งแต่กลยุทธ์ผู้พิชิตถูกใช้กับคู่ขัดแย้ง แทนที่จะเป็นใจตน!

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย… เพิ่มเติมพื้นที่ท่าบ่อ ศรีเชียงใหม่ และโพนพิสัย

เดิมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ตามประกาศกนพ. 2/2558 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 58 กำหนดให้จังหวัดหนองคายในท้องที่จำนวน 13 ตาบล 2 อำเภอเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2  ได้แก่