Content Builds Relationships, Relationships Are Built On Trust, Trust Drives Revenue ~ Andrew Davis

Davis Andrew

คำว่า Digital Marketing หรือ การตลาดดิจิทัล ซึ่งได้กลายเป็นเทคนิคและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญ และ จำเป็นยิ่งยวดสำหรับทุกธุรกิจและการค้า หรือแม้แต่จำเป็นต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียง ทั้งของแบรนด์และบุคคล ซึ่งคำว่า Digital Marketing อันหมายถึง การทำการตลาดบนระบบดิจิทัล หรือ การขับเคลื่อนกิจกรรมทางการตลาดบนช่องทางดิจิทัล หรือ ช่องทางออนไลน์ อันเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต ที่สามารถนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการทำธุรกิจการค้า แจกจ่ายส่งต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้โดยตรง

ประเด็นก็คือ… อินเตอร์เน็ตมีข้อมูลมากมายมหาศาล จากการที่คนทั้งโลกช่วยกันผลิตข้อมูลขึ้น รีไซเคิลข้อมูลร่วมกัน ทั้งสำเนาต้นฉบับ และ นำข้อมูลต้นฉบับไปดัดแปลงตามวัตถุประสงค์ ก่อนจะเผยแพร่ออกไปให้ใครบางคน หรือ เป้าหมายบางกลุ่ม และ ใช้ข้อมูลที่ได้มานั้นไปขับเคลื่อนบางอย่าง ซึ่งทุกคนในอินเตอร์เน็ตต่างก็กลายเป็นทั้งผู้ผลิตข้อมูล และ เป็นผู้เสพหรือผู้ใช้ข้อมูลไปพร้อมๆ กันทั้งหมด… โดยเฉพาะข้อมูลที่อยู่ในรูปของ “สารสาระ หรือ Contents”

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ… สภาพของอินเตอร์เน็ตที่ผู้คนใช้เป็นช่องทางหลักในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และทุกคนมักจะ “มีความต้องการบางสิ่ง จากคนที่มีบางอย่าง” สามารถหากันเจอผ่านช่องทางออนไลน์ อันมีอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงกันหมด… ซึ่งการมาเจอกันของคนที่มีความต้องการบางสิ่ง จากคนที่มีบางอย่างนี่เองที่ทำให้อินเตอร์เน็ตได้กลายเป็น “ตลาด” ที่สุดท้ายเกิดการซื้อขายทำธุรกิจกันขึ้น

ตลาดแบบอินเตอร์เน็ตอันเป็นจักรวาลข้อมูล… โดยคนที่มีความต้องการบางสิ่ง “จะหาข้อมูล” จนแน่ใจว่าได้เจอบางอย่างที่ต้องการ… ซึ่ง “ข้อมูลที่อยู่ในรูปของสารสาระ หรือ Contents” จึงแทบจะเป็นวิธีเดียวในการ “บอกเล่าป่าวประกาศ” ว่า… ธุรกิจของท่านมีบางอย่างไว้ขายให้คนที่กำลังต้องการมัน

สาระของ Digital Marketing จึงวนเวียนอยู่กับ สารสาระ หรือ Contents ซึ่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน ทั้งที่เป็นข้อมูลทั่วไป และ ที่กลายเป็นสารสาระ หรือ Contents ไปแล้ว… ต่างก็กระจัดกระจายอยู่ในอินเตอร์เน็ต โดยมี BigG หรือ Google Search Engine ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการตามหากันระหว่าง “คนที่มีความต้องการบางอย่าง กับ คนที่มีบางอย่างอันเป็นที่ต้องการ” ซึ่ง “ข้อมูลของบางอย่าง” นั่นเองที่สำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ที่กำลังต้องการมัน!!!

แต่… ข้อมูลในอินเตอร์เน็ต หรือแม้แต่สารสาระ หรือ Contents มากมายในอินเตอร์เน็ต จะยังเป็นเพียง “ข้อมูลของบางอย่าง” ที่ไม่มีอิทธิพลต่อ “การเลือก และ การตัดสินใจ” ตราบเท่าที่ “ความสัมพันธ์ หรือ Relationship” ระหว่างคนให้ข้อมูลว่ามีของบางอย่าง กับ คนที่ต้องการของบางอย่างยังไม่เกิดขึ้น และ ดีพอ

Andrew Davis ในฐานะผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ และ Contents Marketing ซึ่งมีผลงานเป็นหนังสือขายดี และ เป็น Keynote Speaker หรือ วิทยากรด้าน Digital Marketing ที่ได้รับการยกย่องในระดับสากล จึงบอกเคล็ดลับการตลาดออนไลน์เอาไว้กับผลงานทุกรูปแบบและทุกเวทีเสมอว่า… Content Builds Relationships, Relationships Are Built On Trust, Trust Drives Revenue หรือ สารสาระใช้สร้างสายสัมพันธ์, สายสัมพันธ์ล้วนสร้างความไว้วางใจ, ความไว้วางใจขับเคลื่อนผลกำไร

Andrew Davis เป็นนักบรรยายทางการตลาดที่ได้ชื่อว่าเป็น “Jaw-Dropping Marketing Speakers หรือ นักบรรยายทางการตลาดผู้น่าตื่นตะลึงอ้าปากค้าง” ซึ่งถ้าใครเคยเข้าฟัง หรือ ได้ดูคลิปการบรรยายของ Andrew Davis ก็จะไม่โต้แย้ง… ในขณะที่หลายคนที่เพิ่งรู้จักจะรู้สึกว่า หมอนี่ไปมุดหัวอยู่ไหนมาก่อนหน้านี้ทำไมเราไม่เคยรู้จัก… ดูคลิปต่อน๊ะครับ

References…

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Ekso Bionics

Exoskeleton Technology และ Eksobionics

ศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนาอุปกรณ์สวมใส่เพื่อเสริมสมรรถนะมนุษย์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาการที่เรียกว่า Assistive Technology หรือ AT ซึ่งแต่เดิมมุ่งเป้าพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความบกพร่องทางร่างกายของผู้พิการ ผู้ป่วย หรือ ผู้สูงอายุ ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม หรือใกล้เคียงกับคนทั่วไป… แต่ Assistive Technology ในยุค Wearable Devices นอกจากจะไม่ได้มีไว้สำหรับผู้พิการ  ผู้ป่วย หรือ ผู้สูงอายุแล้ว… ยังมีไว้สำหรับทุกคนที่ต้องการเปลี่ยนตัวเองจากคนธรรมดา ให้กลายเป็นคนมีพลังพิเศษได้ด้วย… โดยเฉพาะเทคโนโลยีโครงสร้างเลียนแบบกระดูกแบบที่เรียกว่า เทคโนโลยีโครงกระดูกภายนอก หรือ Exoskeleton Technology

Tesla Solar Roof… กระเบื้องมุงหลังคาสำหรับบ้านรักแดด

แม้ประเทศไทยจะเป็นพื้นที่แดดแรงแสงจ้าพื้นที่หนึ่งของโลก ความเคลื่อนไหวเรื่อง Solar Rooftop กลับเป็นไปอย่างเชื่องช้าและน่าอึดอัด…

John Dewey

If We Teach Today As We Taught Yesterday, We Rob Our Children Of Tomorrow ~ John Dewey

นักปฏิรูปการศึกษาอย่าง John Dewey ที่ถือว่าเป็นบิดาของการให้กำเนิดโรงเรียนสาธิตในมหาวิทยาลัย และ เจ้าของปรัชญาการศึกษาประสบการณ์นิยม หรือ Experimentalism หรือ Instrumentalism… ซึ่งพัฒนามาจากความเชื่อเรื่องความอยู่รอดของสรรพสัตว์… โดยเฉพาะมนุษย์จะขึ้นอยู่กับการปรับตัวตามทฤษฏีวิวัฒนาการของ Charles Darwin ซึ่งค้นพบและพิสูจน์จนเป็นที่ประจักษ์ว่า… ผู้ที่อยู่รอดและวิวัฒนาการต่อจะปรับตัวเสมอ ส่วนผู้ที่ไม่เหลือรอด และ ล้มหายสูญสิ้นไปล้วนไม่สามารถ “ปรับตัว” จนไม่อาจวิวัฒน์ต่อได้

Food for kids

อาหารและอาหารแปรรูปเฉพาะเด็ก…

มีงานวิจัยมากมายทั่วโลกที่ค้นพบความสัมพันธ์ของ Junk Food กับภาวะสุขภาพเด็ก รวมทั้งการเจริญเติบโตและพัฒนาการ… งานวิจัยจาก National Academy of Sciences นำโดย J. Michael McGinnis กล่าวถึงรูปแบบการตลาดอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็กในสหรัฐอเมริกาที่แพร่หลาย… แสดงให้เห็นถึงโอกาสที่ดีที่สุดในพัฒนาการทั้งร่างการและสติปัญญาของเด็ก ที่ถูกทำลายลงและเปลี่ยนเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อโอกาสด้านสุขภาวะของคนรุ่นต่อๆ ไป… จากอาหารที่เด็กๆ ชอบกิน