Content Builds Relationships, Relationships Are Built On Trust, Trust Drives Revenue ~ Andrew Davis

Davis Andrew

คำว่า Digital Marketing หรือ การตลาดดิจิทัล ซึ่งได้กลายเป็นเทคนิคและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญ และ จำเป็นยิ่งยวดสำหรับทุกธุรกิจและการค้า หรือแม้แต่จำเป็นต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียง ทั้งของแบรนด์และบุคคล ซึ่งคำว่า Digital Marketing อันหมายถึง การทำการตลาดบนระบบดิจิทัล หรือ การขับเคลื่อนกิจกรรมทางการตลาดบนช่องทางดิจิทัล หรือ ช่องทางออนไลน์ อันเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต ที่สามารถนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการทำธุรกิจการค้า แจกจ่ายส่งต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้โดยตรง

ประเด็นก็คือ… อินเตอร์เน็ตมีข้อมูลมากมายมหาศาล จากการที่คนทั้งโลกช่วยกันผลิตข้อมูลขึ้น รีไซเคิลข้อมูลร่วมกัน ทั้งสำเนาต้นฉบับ และ นำข้อมูลต้นฉบับไปดัดแปลงตามวัตถุประสงค์ ก่อนจะเผยแพร่ออกไปให้ใครบางคน หรือ เป้าหมายบางกลุ่ม และ ใช้ข้อมูลที่ได้มานั้นไปขับเคลื่อนบางอย่าง ซึ่งทุกคนในอินเตอร์เน็ตต่างก็กลายเป็นทั้งผู้ผลิตข้อมูล และ เป็นผู้เสพหรือผู้ใช้ข้อมูลไปพร้อมๆ กันทั้งหมด… โดยเฉพาะข้อมูลที่อยู่ในรูปของ “สารสาระ หรือ Contents”

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ… สภาพของอินเตอร์เน็ตที่ผู้คนใช้เป็นช่องทางหลักในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และทุกคนมักจะ “มีความต้องการบางสิ่ง จากคนที่มีบางอย่าง” สามารถหากันเจอผ่านช่องทางออนไลน์ อันมีอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงกันหมด… ซึ่งการมาเจอกันของคนที่มีความต้องการบางสิ่ง จากคนที่มีบางอย่างนี่เองที่ทำให้อินเตอร์เน็ตได้กลายเป็น “ตลาด” ที่สุดท้ายเกิดการซื้อขายทำธุรกิจกันขึ้น

ตลาดแบบอินเตอร์เน็ตอันเป็นจักรวาลข้อมูล… โดยคนที่มีความต้องการบางสิ่ง “จะหาข้อมูล” จนแน่ใจว่าได้เจอบางอย่างที่ต้องการ… ซึ่ง “ข้อมูลที่อยู่ในรูปของสารสาระ หรือ Contents” จึงแทบจะเป็นวิธีเดียวในการ “บอกเล่าป่าวประกาศ” ว่า… ธุรกิจของท่านมีบางอย่างไว้ขายให้คนที่กำลังต้องการมัน

สาระของ Digital Marketing จึงวนเวียนอยู่กับ สารสาระ หรือ Contents ซึ่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน ทั้งที่เป็นข้อมูลทั่วไป และ ที่กลายเป็นสารสาระ หรือ Contents ไปแล้ว… ต่างก็กระจัดกระจายอยู่ในอินเตอร์เน็ต โดยมี BigG หรือ Google Search Engine ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการตามหากันระหว่าง “คนที่มีความต้องการบางอย่าง กับ คนที่มีบางอย่างอันเป็นที่ต้องการ” ซึ่ง “ข้อมูลของบางอย่าง” นั่นเองที่สำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ที่กำลังต้องการมัน!!!

แต่… ข้อมูลในอินเตอร์เน็ต หรือแม้แต่สารสาระ หรือ Contents มากมายในอินเตอร์เน็ต จะยังเป็นเพียง “ข้อมูลของบางอย่าง” ที่ไม่มีอิทธิพลต่อ “การเลือก และ การตัดสินใจ” ตราบเท่าที่ “ความสัมพันธ์ หรือ Relationship” ระหว่างคนให้ข้อมูลว่ามีของบางอย่าง กับ คนที่ต้องการของบางอย่างยังไม่เกิดขึ้น และ ดีพอ

Andrew Davis ในฐานะผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ และ Contents Marketing ซึ่งมีผลงานเป็นหนังสือขายดี และ เป็น Keynote Speaker หรือ วิทยากรด้าน Digital Marketing ที่ได้รับการยกย่องในระดับสากล จึงบอกเคล็ดลับการตลาดออนไลน์เอาไว้กับผลงานทุกรูปแบบและทุกเวทีเสมอว่า… Content Builds Relationships, Relationships Are Built On Trust, Trust Drives Revenue หรือ สารสาระใช้สร้างสายสัมพันธ์, สายสัมพันธ์ล้วนสร้างความไว้วางใจ, ความไว้วางใจขับเคลื่อนผลกำไร

Andrew Davis เป็นนักบรรยายทางการตลาดที่ได้ชื่อว่าเป็น “Jaw-Dropping Marketing Speakers หรือ นักบรรยายทางการตลาดผู้น่าตื่นตะลึงอ้าปากค้าง” ซึ่งถ้าใครเคยเข้าฟัง หรือ ได้ดูคลิปการบรรยายของ Andrew Davis ก็จะไม่โต้แย้ง… ในขณะที่หลายคนที่เพิ่งรู้จักจะรู้สึกว่า หมอนี่ไปมุดหัวอยู่ไหนมาก่อนหน้านี้ทำไมเราไม่เคยรู้จัก… ดูคลิปต่อน๊ะครับ

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

AgriDrone

AgriTech… ในวันที่แรงงานหาไม่ง่าย และ จ่ายแพง

การวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงมองว่า… การส่งเสริม AgriTech ที่ไทยควรมุ่งไป น่าจะเป็น AgriTech สำหรับพื้นที่จำกัด เนื่องจากสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงและสามารถเอาชนะข้อจำกัดของสภาพภูมิอากาศได้อย่างเต็มรูปแบบ แต่เงื่อนไขความสำเร็จยังขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ภาพตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ระบบโลจิสติกส์ตลอดสายการผลิต ความพร้อมด้านเงินทุนและเทคโนโลยี ทำเลที่ตั้ง ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการทำกำไรในระยะยาว นอกจากนี้ คงต้องอาศัยการให้การสนับสนุนจากภาครัฐร่วมด้วย เช่น การส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี เป็นต้น

แผนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนในภาคเกษตร และ วิสาหกิจชุมชนมูลค่า 2,054.054 ล้านบาท…

ครม. ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 2,054.054 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตร ที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้การสนับสนุนโครงการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม… มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล… มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามใน 5 โครงการย่อย

Recirculating Aquaculture Systems

RAS และเทคโนโลยีระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

กรณีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบ Indoor RAS สำหรับผมคิดว่า “เป็นแนวทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ไม่ทำลายภูมิทัศน์หรือหน้าดินเหมือนการทำบ่อดิน”… ซึ่งทัศนส่วนตัวคิดว่า การขุดบ่อเลี้ยงปลาเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ต่างจากขุดดอยทำนาขั้นบันไดทีเดียว!

digital twins

Digital Twin… แฝดดิจิทัล

ความอยากรู้อยากเห็นอนาคตของมนุษย์ทำให้มีแนวคิดในการสร้างแบบจำลองทุกอย่างที่อยากรู้ขึ้นมาอีกชุดหนึ่งในโลกดิจิทัล เพื่อเอาไว้ทดลองอะไรก็ได้ตามสมมติฐาน ลองเปลี่ยนได้ไม่จำกัด ลองปรับได้ไม่สิ้นสุด เพิ่มลดตัวแปรดูผลลัพธ์ได้มหาศาล… ซึ่งทั้งหมดก็คือการสร้างแบบจำลองเพื่อดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่เอามาดู หรือ มารู้ในปัจจุบันก่อนจะเกิดเหตุการณ์ หรือ ผลลัพธ์เหล่านั้น… ปัจจุบันสามารถจำลองสิ่งต่างๆ ตามแนวคิดนี้ได้ด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า… Digital Twin