แนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยปี 2022

Construction 2022

วันนี้ลอกการบ้านศูนย์วิจัยทางเศรษฐกิจไทยพาณิชย์ หรือ SCBEIC มาฝาก Properea Fan สายก่อสร้างโดยเฉพาะครับ… เรียบเรียงจากรายงานต้นฉบับหัวข้อ ส่องอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยช่วงที่เหลือของปี 2021 และแนวโน้มปี 2022… ซึ่งนักวิจัยจาก SCBEIC ให้ความเห็นว่า

มูลค่า “การก่อสร้างภาครัฐ” ปี 2021 ขยายตัวจากปีก่อน 6% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความคืบหน้าของโครงการเมกะโปรเจกต์ แต่การระบาดของ COVID-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้าง รวมถึงการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างภายใต้มาตรการ Bubble and Seal สร้างแรงกดดันต่อภาคก่อสร้างในช่วงปลายปี 

ทั้งนี้… ในปี 2021 “การก่อสร้างภาครัฐ” ได้รับปัจจัยหนุนจากการเริ่มก่อสร้างโครงการเมกะโปรเจกต์ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน… โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3… โครงการเมืองการบินภาคตะวันออก เฟส 1 และ โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ รันเวย์ที่ 3 

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างมาจากในอดีต และ มีความคืบหน้า เช่น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี… ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา ส่งผลให้มีเม็ดเงินทยอยเข้าสู่การก่อสร้างภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

สำหรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ 4 หน่วยงานหลักที่ลงทุนภาคก่อสร้าง ได้แก่ กรมทางหลวง… กรมชลประทาน… กรมทางหลวงชนบท และ กรมโยธาธิการและผังเมือง ขยายตัวจากปีก่อนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมทางหลวงได้รับงบประมาณกว่า 126,000 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน +11% ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ก่อสร้าง ปรับปรุงทางหลวงและสะพาน รวมถึงกรมชลประทานได้รับงบประมาณกว่า 74,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน +9% ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ก่อสร้างขยายพื้นที่ชลประทาน

ส่วน “การก่อสร้างภาคเอกชน” ยังมีทิศทางชะลอตัวตามการหดตัวอย่างต่อเนื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ โดย EIC คาดว่า มูลค่าการก่อสร้างภาคเอกชนในปี 2021 อยู่ที่ราว 514,000 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน -7%  และในปี 2022 มูลค่าการก่อสร้างภาคเอกชนจะยังมีแนวโน้มทรงตัว เนื่องจากยังเผชิญความท้าทายจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ฟื้นตัวได้ช้า

ในปี 2022… ผู้ประกอบการมีแนวโน้มปรับกลยุทธ์รับงานก่อสร้างภาครัฐมากขึ้น ท่ามกลางการฟื้นตัวได้ช้าของภาคอสังหาริมทรัพย์… รวมทั้งภาวะต้นทุนเหล็กและแรงงานสูงขึ้น โดยราคาเหล็กจีนที่ยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ราคาเหล็กไทยจะยังอยู่ในระดับสูงตามไปด้วย รวมถึงคำสั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม 2021 ที่ผ่านมา ส่งผลให้แรงงานออกจากกรุงเทพและปริมณฑล และยังไม่กลับเข้าพื้นที่ได้ทั้งหมด… โดยภาวะขาดแคลนแรงงานและต้นทุนแรงงานที่พุ่งสูงขึ้น อาจลากยาวไปถึงปี 2022

นักวิเคราะห์จาก EIC มองว่า… ความท้าทายสำคัญสำหรับการเติบโตของภาคก่อสร้างในระยะต่อไป ได้แก่ การเพิ่มผลิตภาพ หรือ Productivity ซึ่งในปัจจุบันยังไม่สามารถปรับตัวดีขึ้นจากอดีตได้มากนัก นอกจากนี้ ค่าจ้างแรงงานพื้นฐานที่อยู่ในระดับต่ำทำให้ภาคก่อสร้างเผชิญสถานการณ์การไหลออกของแรงงานไปยังภาคธุรกิจอื่นๆ ประกอบกับสัดส่วนแรงงานอายุน้อยในภาคก่อสร้างที่ค่อยๆ ลดลงจากเทรนด์การเข้าสู่สังคมสูงอายุ ท่ามกลางความต้องการใช้แรงงานพื้นฐานอย่างเข้มข้น ทำให้ภาคก่อสร้างยังต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติจำนวนมาก

การนำเทคโนโลยีก่อสร้างมาใช้อย่างแพร่หลาย จะช่วยเพิ่ม Productivity โดย “ผู้ประกอบการขนาดใหญ่และกลาง” อาจขยายการใช้เทคโนโลยีจากที่ใช้เฉพาะ Prefabrication, Modular, BIM และ ERP ไปสู่การใช้เทคโนโลยีตลอด Supply Chain ตั้งแต่จัดหาวัสดุก่อสร้าง สำรวจพื้นที่ ส่งมอบงาน ไปจนถึงบริการดูแลรักษาระบบ 

ในขณะที่ผู้ประกอบการขนาดเล็กอาจเริ่มต้นจากการใช้ BIM และ ERP ก่อน โดยจะสามารถลดการใช้แรงงานพื้นฐาน ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถ Upskill แรงงานพื้นฐานให้ไปทำงานที่ทักษะสูงขึ้น ทั้งงานควบคุมเทคโนโลยี และงานที่ใช้ฝีมือ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของผู้ประกอบการในระยะยาว

ประมาณนี้ครับ…

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

C/2022 E3 (ZTF)… ดาวหางแสงเขียวโคจรใกล้โลกในรอบ 50,000 ปี

28 มกราคม 2023… สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. หรือ NARIT ได้ออกแถลงเชิญชวนชาวไทยที่สนใจวัตถุท้องฟ้าได้ร่วมสังเกตุการมาเยือนของดาวหางซีสองศูนย์สองสอง อีสาม แซดทีเอฟ หรือ C/2022 E3 (ZTF) ซึ่งเป็นดาวหางประกายเขียว ที่เดินทางเข้าใกล้โลกจนสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้จากน่านฟ้าทั่วทุกมุมโลก… รวมทั้งน่านฟ้าเมืองไทย

การทดลองปลูกตับจิ๋วเสริมการทำงานในผู้ป่วยโรคตับเรื้อรังระยะสุดท้าย

ทีมนักวิจัย และ ผู้บริหารของ LyGenesis, Inc. ในเมือง Pittsburgh, Pennsylvania ได้ประกาศเดินหน้าการทดลองปลูกเซลล์ตับในมนุษย์ ให้แก่ผู้ป่วย ESLD หรือ โรคตับเรื้อรังระยะสุดท้าย เพื่อสร้างเซลล์ตับขนาดเล็ก หรือ ตับจิ๋วฝากไว้กับต่อมน้ำเหลือง ซึ่งถ้าหากการทดลองนี้ประสบความสำเร็จ และ ปลอดภัยพอเหมือนความสำเร็จจากการทดลองในหนู กับ สนัข และ หมู… ซึ่งถ้าเซลล์ตับในต่อมน้ำเหลืองเหล่านี้จะสามารถทำหน้าที่กำจัดสารพิษทดแทนตับของผู้ป่วยที่เสื่อมสภาพได้ ปัญหาการปลูกถ่ายตับบริจาคให้ผู้ป่วยโรคตับที่ขาดแคลนทั่วโลกก็จะหมดไป เพราะอวัยวะบริจาคหนึ่งชิ้นจะสามารถรักษาผู้ป่วยได้หลายสิบคน แทนที่จะเป็นอวัยวะบริจาคหนึ่งชิ้นต่อผู้ป่วยหนึ่งคนอย่างที่เคยเป็นมา

Guide Tour

Safety Travel Tour Guide… มัคคุเทศก์ในโลกของการท่องเที่ยวที่ต้องปลอดภัยไว้ใจได้

อาชีพเก่าแก่อย่างไกด์ทัวร์ หรือ มัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศการท่องเที่ยวที่มีบทบาทอย่างสูง ก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าสนใจ โดยหลายฝ่ายเชื่อว่า… Guides หรือ ไกด์ หรือ มัคคุเทศก์ จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการนำทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย และ เชื่อมั่น… โดยเฉพาะ Private Tour Guide ที่มีชื่อเสียงเรื่องบริการลูกทัวร์ ด้วยแนวทางการให้บริการพร้อมความปลอดภัยจากความเสี่ยงทุกด้านสูงสุด… โดยเฉพาะความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพของนักท่องเที่ยว และ ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งแต่เดิมมีอยู่น้อยนิด และ มีไว้เพื่อนักเดินทาง VIP หรือ VVIP เท่านั้น

Writing for Social Media จาก BerkeleyX

งานเขียนไม่เคยง่าย… โดยเฉพาะงานเขียนเผยแพร่ทางออนไลน์ที่มุ่งทำข้อมูลให้น่าอ่าน ซึ่งปัจจุบันก็มีคนไม่มากที่ยังนิยมอ่านอะไรยาวๆ ที่ตัวเองไม่ได้สนใจจริง หรือ ไม่ได้ประโยชน์โดยตรง ยกเว้นการอ่าน Text Message หรือ ข้อความบนแอพแชท และ การอ่านข้อความทางโซเชี่ยลมีเดีย ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของ “สารในรูปข้อความ” ที่นักสื่อสารมวลชน นักนิเทศก์ และ นักการตลาดในยุคโซเชี่ยลมีเดียต้องเรียนรู้ใหม่ หรือ Re-Learn กันตั้งแต่ “แนวคิด” ไปจนถึง “การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการสื่อสาร” ของงานเขียนที่ทำขึ้นเพื่อใช้งานทางโซเชี่ยลมีเดีย