Properea

แรงงานเกษตรและก่อสร้างขาดแคลน

experts construction

แรงงานก่อสร้างขาดแคลน… แรงงานภาคเกษตรฤดูเพาะปลูกก็ขาดแคลน ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. มีมติเห็นชอบดำเนินมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 6 โดยจะอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวกลับเข้ามาทำงานในประเทศได้ กว่า 100,000 คน 

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พูดถึงกรณีการเปิดพรมแดนรับแรงงานจากเพื่อนบ้านเมียนมา กัมพูชาและลาว

โดยมาตรการหลักเกณฑ์ของการนำแรงงาน 3 สัญชาติ คือ เมียนมา กัมพูชา และลาว เข้ามาในประเทศโดยทางกระทรวงแรงงาน มีความต้องการใช้แรงงานไร้ฝีมือจากทางกัมพูชา ลาว เมียนมา มีความต้องการ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีใบอนุญาตการทำงาน และ มีวีซ่าอยู่แล้ว กลุ่มนี้ต้องการกลับเข้ามาทำงานใหม่ 69,235 คน แล้วแรงงานที่ยังไม่มีเวิร์คเพอร์มิต หรือวีซ่ามาเลย แต่ต้องการที่จะเข้ามา นายจ้างก็ได้มีการยื่นติดต่อกันแล้ว 42,168 คน กระทรวงแรงงานคงจะได้นำข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาพิจารณา

อย่างไรก็ตาม นายแพทย์ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน ยังไม่ได้ระบุว่า จะอนุญาตแรงงานและชาวต่างชาติเข้าประเทศได้เมื่อใด แต่หน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเตรียมการ

ผมตัดข่าวเฉพาะที่ นายแพทย์ทวีศิลป์  วิษณุโยธินพูดถึง “แรงงานไร้ฝีมือ” จากเพื่อนบ้านซึ่งเป็นกำลังหลักในอุตสาหกรรมก่อสร้างและแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาล เพราะอย่างที่ทราบๆ กันว่า… งานก่อสร้างในบ้านเรา แค่เฉพาะโครงการใหญ่ๆ ก็ต้องการแรงงานมากมายเพื่อผลักดันโครงสร้างพื้นฐานของชาติ ที่หลายโครงการรอไม่ได้เช่นกันเพราะแผนงานใหญ่ของชาติมีหมุดหมายชัดเจนหมดแล้ว

ที่จะบอกก็คือ… งานก่อสร้างในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากแรงงานขาดแคลนอย่างชัดเจนแล้ว จะต่ออายุใบอนุญาต หรือเปิดด่านรับแรงงานกลับก็รีบทำเถอะครับ อย่างน้อยๆ โครงการใหญ่ๆ ทั้งหลายที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ก็น่าจะช่วยตัวเลขเศรษฐกิจตกต่ำเกินคาดได้อีกหน่อย

ก็ยังดี!!!

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Recent Posts