ภาพรวมแนวโน้มและทิศทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง… 2563-2564

Construction

รายงานการวิเคราะห์ภาพรวมและแนวโน้มธุรกิจรับเหมาก่อนสร้างช่วงปี 2562-2564 โดยกรุงศรีรีเสิร์ช พบแนวโน้มการเติบโตอย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะตัวเลขการลงทุนด้านก่อสร้างที่มากถึง 8.1% ของ GDP ที่หมายถึงการจ้างงานและต่อยอดธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่กิจการก่อสร้าง โดยเฉพาะธุรกิจวัสดุก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

ซึ่งตัวเลขจากการคาดการณ์ธุรกิจก่อสร้างภายในประเทศทั้งงานก่อสร้างภาครัฐและงานก่อสร้างภาคเอกชน พบสัดส่วนการลงทุนในอัตรา 53/47 

ซึ่งงานก่อสร้างของภาครัฐส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 80% ของมูลค่าก่อสร้างงานภาครัฐทั้งหมด ส่วนที่ เหลือเป็นโครงการก่อสร้างอาคารของหน่วยงานรัฐ และที่พักของข้าราชการ ผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่มักจะได้เปรียบในการรับงานภาครัฐ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เนื่องจากมีประสบการณ์ มีความชำนาญเฉพาะด้าน มีศักยภาพทางการเงิน และมีการพัฒนาเทคนิคและ เทคโนโลยีในงานก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้รับเหมา SMEs จะมีโอกาส รับงานภาครัฐในลักษณะของผู้รับเหมาช่วง หรือเป็น Sub-contractors มากกว่า

ส่วนงานก่อสร้างของภาคเอกชน จะกระจุกตัวในงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยเฉลี่ย 56% ของมูลค่าก่อสร้างงานภาคเอกชนทั้งหมด ที่เหลือเป็นงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่สัดส่วน 10% พาณิชยกรรม 10% และอื่นๆ อีก 24% 

นอกจากงานก่อสร้างในประเทศแล้ว… ผู้รับเหมาก่อสร้างของไทยยังออกไปรับงานในต่างประเทศโดยผู้รับเหมารายใหญ่… ซึ่งปัจจุบันเน้นรับงานก่อสร้างในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกัมพูชา ลาว และเมียนมา… เนื่องจากประเทศเหล่านี้กำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น โครงข่ายถนน รถไฟ และโรงไฟฟ้า… รายงานฉบับเต็มยาว 12 หน้าครับ มีรายละเอียดลงลึกถึงระดับรายโครงการสำคัญทีเดียว คลิกที่นี่ได้ครับสำหรับท่านที่ต้องใช้ข้อมูลขั้นละเอียด

ประเด็นคือ… สภาพเศรษฐกิจปีนี้ โดยเฉพาะครึ่งปีแรก 2020 นี้… นอกจากการบริโภคภายในประเทศกับเงินลงทุนจากรัฐแล้ว ที่เหลือคงไม่มีอะไรให้ยึดเหนี่ยว ซึ่งเงินลงทุนจากภาครัฐก็มีแต่โครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นที่จะเป็นรูปธรรมว่าจะมีเม็ดเงินออกมาประครองการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้บ้าง… การดึงตัวเลขธุรกิจก่อสร้างมาดูทั้งระบบ ก็อาจจะพอได้ภาพด้านที่ไม่ลบมาปลอบใจกันได้บ้างในยามนี้… และอยากลุ้นให้รัฐไทย พาเงินลงทุนออกไปช่วยเพื่อนบ้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้เงื่อนไขให้จ้างผู้รับเหมาชาวไทย เหมือนที่ญี่ปุ่นใช้กลยุทธ์ยืมอัตราการเติบโตของประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาขึ้น… พาเงินออมท่วมประเทศ กับภาคเอกชนและผู้รับเหมาญี่ปุ่นไปทำกำไรนอกบ้าน อย่างที่ผู้รับเหมา SME บ้านเราส่วนหนึ่งก็เป็น Sub-contractors ให้บริษัทรับเหมาสัญชาติญี่ปุ่นมากมาย… และก็ได้แต่หวังว่า ข่าวร้ายซ้ำเติมสภาพจะไม่มีอะไรแย่กว่าที่เป็นอยู่ให้เพลียได้มากกว่านี้

บทความ Update เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจรับเหมาเรื่อง แนวโน้มรับเหมางานระบบ M&E 2020 ครับ

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

ทรัพยากรน้ำ

กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 และ การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

คุณสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. ได้แถลงข่าวเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ ซึ่ง สทนช. ได้เคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และส่งเสริมให้ผู้ใช้น้ำในทุกภาคส่วน เกิดการตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญขององค์กรผู้ใช้น้ำ ในการสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมิติใหม่ของประเทศ

LTV… เหนื่อยยาว เผาจริง

เสียงบ่นจากคนขายบ้าน ทุกการพูดคุยที่ผ่านมาตั้งแต่หลังสงกรานต์… คีเวิร์ด LTV กับ เผาจริง เป็นคำที่ผมได้ยินจากทุกการสนทนาเรื่องบ้านและอสังหาริมทรัพย์… 

Vidal Sassoon

The Only Place Where Success Comes Before Work Is In The Dictionary – Vidal Sassoon

Vidal Sassoon ได้ฝึกงานที่ร้านของ Raymond Bessone ในย่าน Mayfair ของลอนดอน… กระทั่งได้เปิดร้านแรกของตัวเองในปี 1954… และไม่กี่ปีต่อมา ชื่อ Vidal Sassoon ก็โด่งดัง ที่แม้แต่ดาราดังจาก Hollywood ก็บินมาลอนดอนเพื่อตัดผมกับ Vidal Sassoon แม้ต้องจ่ายค่าทำผมแสนแพงอีกหลายพันดอลลาร์สหรัฐ

archinaut fully deployed

Archinaut, Made In Space และ On-Orbit Construction

MIS เจ้าของเทคโนโลยี On-Orbit Construction ก็ได้ทดสอบ Extended Structure Additive Manufacturing Machine หรือ ESAMM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเพื่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ในสภาวะจำลอง ซึ่งชุดเทคโนโลยีการพิมพ์โครงสร้างสามมิติจากเครื่อง ESAMM ถือเป็นความสำเร็จแรกของการพิมพ์สามมิติขนาดยาว 37 เมตรภายใต้สภาวะแวดล้อมในอวกาศจนได้รับการบันทึกลง Guinness Book of World Record