เชียงราย… ที่สุดของหัวเมืองชายแดนสู่เมืองหลักระดับภูมิภาค!

ผมค้นข้อมูลเชียงรายมาหลายวัน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล update ที่สุด ไม่ใช่เพราะ ครม. สัญจร หรือดอยนางนอน หรือทีมฟุตบอลหรอกน๊ะครับ แต่เพราะเชียงรายในทัศนผม มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่มีปัจจัยก้าวสู่การเป็นเมืองระดับอาเซียน… ซึ่งมีอะไรพิเศษในตัวมากกว่าการเป็นจังหวัดชายแดนเหนือสุดแดนสยามมากมายนัก
ผมได้เอกสารชื่อ แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561-2564 หนาสองร้อยกว่าหน้า… ข้อมูลละเอียดยิบ! ที่มีแต่สุดยอดผู้ว่าฯ อย่างคุณณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เท่านั้นที่จะพาคนทั้งจังหวัดงัดข้อมูลขนาดนี้ออกมาได้… แค่ไล่ดูสารบัญและเจาะอ่านเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานในแผนก็ไม่มีคำบรรยายแล้วครับ!!!

ย้อนความนิดนึงครับ… ปลายปี 2558 คณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้ประกาศให้มีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนทั้งหมด 10 พื้นที่ โดยทำการแบ่งออกเป็น 2 ระยะ

ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 5 พื้นที่ ได้แก่ ตราด ตาก มุกดาหาร สระแก้ว และสงขลา
ระยะที่ 2 ประกอบด้วย หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี

ซึ่งพื้นที่ต่างๆ ที่อยู่ในแผนการพัฒนาจะได้รับทั้งสิทธิประโยชน์จากหลากหลายหน่วยงานในหลากหลายด้าน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรมสรรพากร ด่านศุลกากร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)

ซึ่งคลอบคลุมการให้สิทธิประโยชน์ตั้งแต่การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว รวมไปถึงการให้สินเชื่อเพื่อการลงทุนใหม่ และการขยายกิจการในระยะยาว (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) โดยวัตถุประสงค์หลัก คือ การพยายามที่จะดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) เพื่อผลักดันให้เกิดการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการผลิต ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในทั่วทุกภูมิภาค ทั้งนี้ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมีกลยุทธ์ 4 ประการ ได้แก่

  1. การสนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
  2. การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
  3. การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดกลาง
  4. จัดระเบียบพื้นที่ชายแดน

ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เกิดการอำนวยความสะดวกทางการเคลื่อนย้ายสินค้าและดึงดูดให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

…ถึงตรงนี้ ผมจะเอาข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของเชียงรายมาคลี่ดูแบบบูรณาการพอให้ได้ภาพและแนวคิดก็แล้วกันน๊ะครับ

ประเด็นแรก… เชียงรายมีสนามบินแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 สนามบินที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานตามนโยบายของรัฐบาล ผมมองว่า ต่อให้สนามบินแม่ฟ้าหลวงไม่ได้รับเลือกในท้ายที่สุด แต่เชียงรายย่อมเลื่อนชั้นไปถึงการเป็นศูนย์กลางการบินนานาชาติในเร็ววันนี้แน่นอน

ประเด็นที่สอง… มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งนอกจากจะเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งแล้ว ยังขึ้นชั้นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรอินเตอร์ที่จะก้าวไปได้ไกลพอที่จะเปิดรับนักศึกษาจากเพื่อนบ้านอย่างลาว พม่า จีนได้แบบสบายๆ …ที่จริงก็รับนักศึกษาได้ทั่วโลกอยู่แล้วหล่ะครับในปัจจุบัน

ถนน R3A… เชียงราย – เชียงของ – บ่อแก้ว – หลวงน้ำทา – บ่อเต็น – บ่อหาน – เชียงรุ้ง – คุนหมิง ซึ่งปัจจุบันสมาชิกหอการค้าเชียงรายที่ค้าขายกับจีน ใช้ถนนเส้นนี้ขนส่งสินค้าทุกวันอยู่

ถนน R3B… เชียงราย – แม่จัน – ท่าขี้เหล็ก – เชียงตุง – ต้าล่อ – เชียงรุ้ง – คุนหมิง ซึ่งปัจจุบันถนน R3B ยังอยู่ระหว่างปรับปรุงเส้นทางในพม่าครับ

รถไฟทางคู่ เด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ… ระยะทาง 326 กิโลเมตร เวนคืนที่ดิน 9,600 ไร่ เริ่มดำเนินก่อสร้างตามแผน 4 ตอนระยะเวลา 6 ปี ของการรถไฟฯ ไปแล้วครับ

แม่น้ำกกและแม่น้ำโขง… แม่น้ำโขงช่วงจังหวัดเชียงราย สวย ร่มรื่นและอุดมสมบูรณ์ไม่แพ้หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบล ครับ! ที่นี่… แผนการผลิตพืชอาหารคุณภาพสูงในแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561-2564 มีบรรจุไว้ตั้งแต่ริมตลิ่ถึงปลายดอยทีเดียว ผมยังทราบมาว่า ธุรกิจค้าข้าวระดับพรีเมี่ยมเข้ามาจับจองพื้นที่หลายร้อยไร่ผลิตข้าวอินทรีย์ทั้งส่งออก ทั้งขายส่งโรงแรมและภัตตาคารเกรดพรีเมี่ยมคลุมตลาดไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนิเซีย ญี่ปุ่น

ธุรกิจท่องเที่ยวแข็งแกร่ง… แม้ชื่อชั้นการท่องเที่ยวเชียงรายจะยังเทียบเชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยาไม่ได้ แต่ถ้ามองตัวเลขนักท่องเที่ยวในประเทศที่ผมมองว่า ยั่งยืนและไม่อ่อนไหวเหมือนนักท่องเที่ยวต่างชาติ เชียงรายมีผู้คนต่างถิ่นเดินทางเข้าออกแบบที่ไม่มีใครกล้าเรียกการไปเชียงรายว่าเป็นการไปแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองมานานแล้ว… แค่วัดร่องขุ่น กับถ้ำหลวง คนไทยค่อนประเทศคงอยากไปทั้งนั้น

… เรื่องของเชียงรายผมนั่งเล่าได้เป็นวัน

ทั้งหมดที่ว่ามา ผมเพียงแต่จะชี้เป้าว่า เชียงรายมีอนาคตที่อลังการมากมายในโอกาสอันใกล้นี้ แน่นอนว่า อสังหาริมทรัพย์ที่นี่ ปรับราคาสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยผลตอบแทนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่อื่นๆ ชนิดที่คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าในเมืองหลวงบางทำเลยังทำไม่ได้เลยครับ

…แต่!!!

เชียงรายเป็นเมืองที่โตแปลกๆ ในสายตาผม เพราะการเติมโตในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย มีอัตราใกล้เคียงกับจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่หัวเมืองใหญ่ แต่การเติบโต โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของราคาอสังหาริมทรัพย์ กลับเพิ่มขึ้นมากในเขตอำเภอ โดยเฉพาะ 3 อำเภอยุทธศาสตร์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

… แม่สาย เชียงแสน เชียงของ ครับ!

 

 

ข้อมูลอ้างอิง
- แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561-2564
- เอกสารจาก โครงการจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (Office of Border Economy and Logistics Study: OBELS) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- กรมประชาสัมพันธ์, 2558
ขอบคุณภาพจาก OBELS 

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Gas Exploration and Production

ประมูลสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศ ครั้งที่ 23… แปลงสำรวจบนบก พื้นที่ 78.9 ตารางกิโลเมตร

กระทรวงพลังงานได้ออกประกาศเชิญชวนให้ยื่นขอสิทธิสำรวจ และ ผลิตปิโตรเลียมในประเทศ ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พร้อมแนบเอกสารเชิญชวน ยาว 37 หน้า เสนอพื้นที่แปลง NC เดิมในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเดิมบริษัท ซิโน-ยูเอส ปิโตรเลียม อิงค์ ได้สัมปทานและผลิตน้ำมันดิบได้กว่า 400 บาร์เรลต่อวันก่อนจะหมดอายุสัมปทานลง…

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จากงานวิจัย 20 ปีจาก Monash University

คณะนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมภายใต้การนำของ Professor Yuming Guo จาก Monash University ในออสเตรเลีย ได้ตีพิมพ์เผยผลการศึกษาด้านมลพิษทางอากาศที่จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกโดยความร่วมมือของพันธมิตรจากนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยรายงานการวิจัยได้ตีพิมพ์ลงวารสารการแพทย์ The Lancet Planetary Health ระบุว่า… คุณภาพอากาศทั่วโลกระหว่างปี 2000 – 2019 มีแนวโน้มแย่ลงเรื่อยๆ จนกระทั่งปี 2019 ที่เมืองต่างๆ ทั่วโลกมีจำนวนวันที่ค่ามลพิษรวมทั้งฝุ่น PM 2.5 มีปริมาณสูงเกินมาตรฐานบ่อยถึง 70% หรือ เกือบตลอดทั้งปี… ซึ่งได้ทำให้ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา มีประชากรโลกเพียง 0.001% เท่านั้นได้รับอากาศบริสุทธิ์ที่มีมลพิษในระดับต่ำ และ ในปัจจุบันแทบจะไม่มีสถานที่แห่งใดในโลกที่ปลอดจากหมอกควันและฝุ่นพิษอีกแล้ว… โดยทั่วทุกภูมิภาคของโลกยังมีค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของฝุ่นพิษอยู่ที่ 32.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ถึงสองเท่า

Binance Smart Chain

Binance Smart Chain และ Decentralized Application

การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ต้องการใช้ DApp หรือ Decentralized Application ซึ่งต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานของ Blockchain ในการขับเคลื่อนนั้น… การใช้งาน Blockchain ไม่ได้มีแต่การใช้ทำ Token เพื่อระดมทุนอย่างเดียว แต่ยังสามารถสร้างระบบนิเวศน์เพื่อขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจรูปแบบอื่นๆ ได้อีกมาก… กรณีการใช้งาน Blockchain เพื่อสร้าง DeFi หรือ Decentralized Finance Platform เพื่อให้บริการฝากถอนกู้ยืม… กรณีการใช้งาน Blockchain เพื่อทำโฉนดที่ดินดิจิทัลแบบของรัฐบาลประเทศสวีเดน หรือ กรณีการใช้งาน Blockchain เพื่อทำหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและใบประกาศของบางมหาวิทยาลัยในบางประเทศที่กำลังดำเนินการอยู่ เป็นต้น

Rob Siltanen

The People Who Are Crazy Enough To Think They Can Change The World Are The Ones Who Do ― Rob Siltanen

ความสำเร็จของแคมเปญ Think Different ในชุดนั้น… ส่งให้ Apple Computer และผลิตภัณฑ์ iMac สีลูกกวาดกับจอ CRT ยุคสุดท้าย… เขย่าขวัญพันธมิตร Windows ในขณะที่ Microsoft กำลังจะตายเพราะ Windows 98 และ Windows Me ที่นอกจากจะไม่มีอะไรใหม่อีกแล้ว… ไวรัสคอมพิวเตอร์ก็คุกคามคนใช้ Windows จนคนมีทางเลือกไม่ลังเลที่จะซื้อเครื่อง Mac มาใช้ ด้วยความภาคภูมิดั่งเป็นอัจฉริยะผู้กล้าแตกต่าง