เชียงราย… ที่สุดของหัวเมืองชายแดนสู่เมืองหลักระดับภูมิภาค!

ผมค้นข้อมูลเชียงรายมาหลายวัน เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล update ที่สุด ไม่ใช่เพราะ ครม. สัญจร หรือดอยนางนอน หรือทีมฟุตบอลหรอกน๊ะครับ แต่เพราะเชียงรายในทัศนผม มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่มีปัจจัยก้าวสู่การเป็นเมืองระดับอาเซียน… ซึ่งมีอะไรพิเศษในตัวมากกว่าการเป็นจังหวัดชายแดนเหนือสุดแดนสยามมากมายนัก
ผมได้เอกสารชื่อ แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561-2564 หนาสองร้อยกว่าหน้า… ข้อมูลละเอียดยิบ! ที่มีแต่สุดยอดผู้ว่าฯ อย่างคุณณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เท่านั้นที่จะพาคนทั้งจังหวัดงัดข้อมูลขนาดนี้ออกมาได้… แค่ไล่ดูสารบัญและเจาะอ่านเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานในแผนก็ไม่มีคำบรรยายแล้วครับ!!!

ย้อนความนิดนึงครับ… ปลายปี 2558 คณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้ประกาศให้มีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนทั้งหมด 10 พื้นที่ โดยทำการแบ่งออกเป็น 2 ระยะ

ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 5 พื้นที่ ได้แก่ ตราด ตาก มุกดาหาร สระแก้ว และสงขลา
ระยะที่ 2 ประกอบด้วย หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี

ซึ่งพื้นที่ต่างๆ ที่อยู่ในแผนการพัฒนาจะได้รับทั้งสิทธิประโยชน์จากหลากหลายหน่วยงานในหลากหลายด้าน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรมสรรพากร ด่านศุลกากร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)

ซึ่งคลอบคลุมการให้สิทธิประโยชน์ตั้งแต่การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว รวมไปถึงการให้สินเชื่อเพื่อการลงทุนใหม่ และการขยายกิจการในระยะยาว (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) โดยวัตถุประสงค์หลัก คือ การพยายามที่จะดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) เพื่อผลักดันให้เกิดการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการผลิต ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในทั่วทุกภูมิภาค ทั้งนี้ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมีกลยุทธ์ 4 ประการ ได้แก่

  1. การสนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
  2. การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
  3. การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดกลาง
  4. จัดระเบียบพื้นที่ชายแดน

ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เกิดการอำนวยความสะดวกทางการเคลื่อนย้ายสินค้าและดึงดูดให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

…ถึงตรงนี้ ผมจะเอาข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของเชียงรายมาคลี่ดูแบบบูรณาการพอให้ได้ภาพและแนวคิดก็แล้วกันน๊ะครับ

ประเด็นแรก… เชียงรายมีสนามบินแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 สนามบินที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานตามนโยบายของรัฐบาล ผมมองว่า ต่อให้สนามบินแม่ฟ้าหลวงไม่ได้รับเลือกในท้ายที่สุด แต่เชียงรายย่อมเลื่อนชั้นไปถึงการเป็นศูนย์กลางการบินนานาชาติในเร็ววันนี้แน่นอน

ประเด็นที่สอง… มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งนอกจากจะเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งแล้ว ยังขึ้นชั้นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรอินเตอร์ที่จะก้าวไปได้ไกลพอที่จะเปิดรับนักศึกษาจากเพื่อนบ้านอย่างลาว พม่า จีนได้แบบสบายๆ …ที่จริงก็รับนักศึกษาได้ทั่วโลกอยู่แล้วหล่ะครับในปัจจุบัน

ถนน R3A… เชียงราย – เชียงของ – บ่อแก้ว – หลวงน้ำทา – บ่อเต็น – บ่อหาน – เชียงรุ้ง – คุนหมิง ซึ่งปัจจุบันสมาชิกหอการค้าเชียงรายที่ค้าขายกับจีน ใช้ถนนเส้นนี้ขนส่งสินค้าทุกวันอยู่

ถนน R3B… เชียงราย – แม่จัน – ท่าขี้เหล็ก – เชียงตุง – ต้าล่อ – เชียงรุ้ง – คุนหมิง ซึ่งปัจจุบันถนน R3B ยังอยู่ระหว่างปรับปรุงเส้นทางในพม่าครับ

รถไฟทางคู่ เด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ… ระยะทาง 326 กิโลเมตร เวนคืนที่ดิน 9,600 ไร่ เริ่มดำเนินก่อสร้างตามแผน 4 ตอนระยะเวลา 6 ปี ของการรถไฟฯ ไปแล้วครับ

แม่น้ำกกและแม่น้ำโขง… แม่น้ำโขงช่วงจังหวัดเชียงราย สวย ร่มรื่นและอุดมสมบูรณ์ไม่แพ้หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบล ครับ! ที่นี่… แผนการผลิตพืชอาหารคุณภาพสูงในแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561-2564 มีบรรจุไว้ตั้งแต่ริมตลิ่ถึงปลายดอยทีเดียว ผมยังทราบมาว่า ธุรกิจค้าข้าวระดับพรีเมี่ยมเข้ามาจับจองพื้นที่หลายร้อยไร่ผลิตข้าวอินทรีย์ทั้งส่งออก ทั้งขายส่งโรงแรมและภัตตาคารเกรดพรีเมี่ยมคลุมตลาดไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินโดนิเซีย ญี่ปุ่น

ธุรกิจท่องเที่ยวแข็งแกร่ง… แม้ชื่อชั้นการท่องเที่ยวเชียงรายจะยังเทียบเชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยาไม่ได้ แต่ถ้ามองตัวเลขนักท่องเที่ยวในประเทศที่ผมมองว่า ยั่งยืนและไม่อ่อนไหวเหมือนนักท่องเที่ยวต่างชาติ เชียงรายมีผู้คนต่างถิ่นเดินทางเข้าออกแบบที่ไม่มีใครกล้าเรียกการไปเชียงรายว่าเป็นการไปแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองมานานแล้ว… แค่วัดร่องขุ่น กับถ้ำหลวง คนไทยค่อนประเทศคงอยากไปทั้งนั้น

… เรื่องของเชียงรายผมนั่งเล่าได้เป็นวัน

ทั้งหมดที่ว่ามา ผมเพียงแต่จะชี้เป้าว่า เชียงรายมีอนาคตที่อลังการมากมายในโอกาสอันใกล้นี้ แน่นอนว่า อสังหาริมทรัพย์ที่นี่ ปรับราคาสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยผลตอบแทนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่อื่นๆ ชนิดที่คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าในเมืองหลวงบางทำเลยังทำไม่ได้เลยครับ

…แต่!!!

เชียงรายเป็นเมืองที่โตแปลกๆ ในสายตาผม เพราะการเติมโตในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย มีอัตราใกล้เคียงกับจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่หัวเมืองใหญ่ แต่การเติบโต โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของราคาอสังหาริมทรัพย์ กลับเพิ่มขึ้นมากในเขตอำเภอ โดยเฉพาะ 3 อำเภอยุทธศาสตร์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

… แม่สาย เชียงแสน เชียงของ ครับ!

 

 

ข้อมูลอ้างอิง
- แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561-2564
- เอกสารจาก โครงการจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (Office of Border Economy and Logistics Study: OBELS) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- กรมประชาสัมพันธ์, 2558
ขอบคุณภาพจาก OBELS 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Digital Twin Construction

Digital Construction… ขอบเขตและแนวทาง

แนวทางการปรับตัว และ ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในช่วงเวลาที่การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเป็น Digital Driven กันหมด… คำถามสำคัญที่ท้าทายอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะ Construction SMEs ที่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีศักยภาพในระดับ “พร้อมลงทุน” กับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งแม้แต่ผู้รับเหมารายกลาง หรือ รายใหญ่ที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่อง “เงินลงทุน” มากนัก… แต่เกือบทั้งหมดกลับเจอปัญหา “ทักษะ และ ทรัพยากรมนุษย์” ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนกับเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่

Hydroponic

ปลูกผักบนน้ำ

เพื่อนผมท่านหนึ่ง… จะทำงานการเป็นลูกจ้างอีกสัปดาห์เดียว ก็จะเกษียณตัวเองออกมาเป็นเกษตรกร ที่เพื่อนท่านนี้เตรียมการมานาน… โดยเธอวางแผนจะปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ บนที่ดินมรดก ที่มีแผนระยะสั้นเป็นการปลูกเพื่อตัดขายผักสด… ทำร้านอาหารและแปรรูปผลผลิตในระยะกลางและระยะยาว

บังคับดาวน์ 20% และภาษีที่ดินในมือ สนช.

จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกมาตรการบังคับจ่ายเงินดาวน์ 20% สำหรับสินเชื่อบ้านหลังที่ 2 เป็นต้นไป มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2562 และกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือภาษีทรัพย์สิน หรือ property tax ที่เคยตั้งธงไว้ที่ 1 มกราคม 2562 เช่นกัน แต่ก็ชัดเจนว่าจะเลื่อนประกาศใช้ไปอีกหนึ่งปี …ทั้งมาตรการบังคับดาวน์และกฏหมายภาษีทรัพย์สินใหม่ สร้างแรงกระเพื่อมให้วงการอสังหาริมทรัพย์ไทยไม่น้อยเลย

มอเตอร์เวย์หาดใหญ่ – สะเดา

ตัวเลขมูลค้าการค้าขายกับเพื่อนบ้าน 4 ชาติที่มีพรมแดนติดกับเรา ทั้งมาเลเซีย เมียนมา ลาวและกัมพูชา กรมการค้าต่างประเทศรายงานตัวเลขของเดือนมีนาคม 2562 เดือนเดียวเอาไว้ที่ 100,661.56 ล้านบาทครับ… โดยมีตัวเลขส่งออก 58,560.36 ล้านบาท และนำเข้า 42,101.21 ล้านบาท