Properea

Chatbots เครื่องมือทางการตลาดที่คนอสังหา… ไม่ควรมองข้าม

Chatbots เป็นซอฟท์แวร์สนทนาที่มีพัฒนาการมายาวนาน Chatbot เป็นความพยายามหนึ่งที่เกิดมาพร้อม Artificial intelligence หรือ AI ด้วยฝันที่จะมีเครื่องจักรที่สามารถพูดคุยสนทนากับมนุษย์ได้นั่นเอง เพราะการสื่อสารด้วยการสนทนา ไม่ว่าจะใช้ข้อความสนทนา หรือพูดคุยสนทนา นั่นคือช่องทางการสื่อสารที่ดีที่สุดอยู่เสมอไปอีกนาน

ปัจจุบัน วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาการระดับ AI ทำให้ Chatbot ค่อยๆ คืบคลานเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งผมคิดว่า ไม่มีใครไม่รู้จัก Siri หรือ GA (Google Assistant) อีกแล้วในชั่วโมงนี้

แต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่มิติเทคโนโลยีหรอกครับที่ผมจะพูดถึงในวันนี้… แต่ผมจะพูดถึงมิติของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Chatbot เพื่อใช้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะการทำการตลาดเช่น 

  • สร้าง Chatbot เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้น เช่น เราสามารถใช้ Chatbot บน Facebook Messenger เพื่อส่งข้อมูลโครงการบ้านจัดสรรที่กำลัง Presale ให้ผู้ที่สนใจ แล้วตบท้ายด้วยคูปองหรือลิงก์กิจกรรมทางการตลาดให้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจมีโอกาสกลายเป็นลูกค้าได้สูงขึ้น หรือที่นักการตลาดเรียกว่า turn leads into customers นั่นเอง
  • สร้าง Chatbot เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดและการขายในที่สุด เช่น เราสามารถสร้าง Chatbot เพื่อสื่อสารกับฐานสมาชิกทั้งเพื่อการกระตุ้นการซื้อหรือใช้บริการ เพื่อเพิ่มยอดขายนั่นเอง

ที่ยกมาพูดถึงเป็นเพียงตัวอย่างหยาบๆ ที่พอจะเขียนเล่าสู่กันฟังน๊ะครับ ท่านที่รู้และเข้าใจลึกซึ้งเรื่อง Chatbot คงไม่ตำหนิอะไรผมตรงนี้… เพราะ Chatbot คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถสร้าง Algorithm เพื่อให้ทำงานสนองวัตถุประสงค์ได้ไม่ยาก และผมพอจะมี resource แบ่งปันอยู่พอสมควร

แม้ในปัจจุบัน Chatbot ยังทำงานสื่อสารระดับเดียวกับนักขายชั้นเลิศไม่ได้ แต่การทำงานระดับ แจกคูปอง แจกโบชัวส์และให้ข้อมูลแห้งๆ เบื้องต้น… ผมว่า Chatbot สามารถทำงานให้ทุกคนได้ 24 ชั่วโมงต่อวันเลยหล่ะครับ!

อ่ออ… ท่านที่สนใจ เครื่องมืออย่าง Chatbot… Add @properea เป็นเพื่อนใน Line น๊ะครับ แล้ว DM (Direct Message) มาแลกเปลี่ยนสอบถามกับผมได้ครับ!

Merry Christmas ครับ…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email