Chart Patterns… พื้นฐานการวิเคราะห์ตีความจากทรงกราฟ

trading-background

การเป็นนักลงทุนในตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ลงทุน ซึ่งวนเวียนอยู่กับ “ราคาซื้อ กับ ราคาขาย” และ นักลงทุนทุกคนเข้าตลาดมาก็เพื่อ “แสวงหากำไร” ที่จะได้จากส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขาย… ตลาดสินทรัพย์ลงทุนทุกตลาด และ สินทรัพย์ทุกรายการที่มีการเสนอซื้อเสนอขาย จึงมีแต่ตัวเลขกับตัวเลขเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้สินทรัพย์ส่วนใหญ่ ยังจำเป็นต้องดูข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ประกอบด้วย… แต่สุดท้ายทุกคนก็ยังต้องกลับมาดูข้อมูลตัวเลข และ สถิติ ประกอบการตัดสินใจอยู่ดี… ในขณะที่นักลงทุนมืออาชีพ และ นักวิเคราะห์สินทรัพย์ลงทุนมืออาชีพ… ส่วนใหญ่ก็แค่กวาดตาดูตัวเลข และ เส้นกราฟ… ก็จะเห็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจมากมายปรากฏเป็นเส้นกราฟ และ สถิติอันเป็น “ข้อมูลบ่งชี้ หรือ Indicator” ชี้นำที่มาที่ไปซึ่งเคยเกิดขึ้นในอดีต และ กำลังวนซ้ำรอยเดิมอย่างที่เคยเป็นมา… 

ศาสตร์ที่ว่าด้วยการอ่าน และ วิเคราะห์เส้นกราฟราคาสินทรัพย์ลงทุน จึงเป็นศาสตร์แขนงใหญ่มานานนับตั้งแต่เกิดตลาดทุนขึ้นบนโลก ถึงแม้ในทางเทคนิคจะเป็นเพียง “การทำนายด้วยข้อมูลย้อนหลัง” ซึ่งมีโอกาสทำนาย “ทิศทางของแนวโน้มหลัก” ได้ถูกต้อง 50% อยู่แล้ว… เพราะไม่ว่าจะอย่างไร ทิศทางราคาก็มีเพียง “ขึ้นกับลง” เท่านั้นที่เป็นไปได้ ส่วนจะขึ้นสูงถึงไหน หรือ ลงลึกไปเท่าไหร่… อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม… ข้อเท็จจริงเรื่องความเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ลงทุนทั้งหมดที่ปรากฏ ล้วนมาจาก “ความคิดเห็น และ การตัดสินใจ” ของนักลงทุนส่วนใหญ่ หรือ ของนักลงทุนเกินกว่าครึ่งในตลาดนั่นเอง ที่ผลักดันราคาให้เป็นไปในทิศทางที่ความเห็น และ การตัดสินใจของนักลงทุนส่วนใหญ่เชื่อมั่น… และร่องรอยของ “ความเห็น และ การตัดสินใจ” ทั้งหมดจะปรากฏให้เห็นเป็นเค้าโครงบนเส้นกราฟสถิติราคาของสินทรัพย์ลงทุนอยู่อย่างนั้น… ไม่มีเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลต่อไปนี้คือ รูปแบบ และ เค้าโครงบนเส้นกราฟสถิติราคาของสินทรัพย์ลงทุนที่สะท้อนความเห็น และ การตัดสินใจของนักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาด ที่ร่วมกันสร้างสถิติการซื้อขายขึ้น ซึ่งหลายกรณีสามารถใช้ทำนาย “ปรากฏการณ์ราคาที่กำลังจะเกิดขึ้นตามมา” ไม่ต่างจากเมฆหนาลมแรงก่อนจะมีฝนฟ้าคะนองนั่นเอง… 

1. Double Top / Double Bottom หรือ กราฟสองยอด… 

โดยกราฟสองยอดที่ปรากฎในตลาดขาขึ้น จะเรียกว่า Double Top ถือว่าเป็นสัญญาณจบตลาดกระทิง หรือ Bull Market ให้ระวังการเกิดแนวโน้มราคาเปลี่ยนเป็นขาลง และให้ตรวจสอบคู่กับสัญญาณ Bearish Divergence ซึ่งจะปรากฏให้เห็นปริมาณการซื้อขายลดลงที่ยอดลำดับที่สองเสมอ… ในทางตรงกันข้าม หากปรากฏกราฟสองยอดในตลาดขาลง จะเรียกว่า Double Bottom ถือว่าเป็นสัญญาณจบตลาดหมี หรือ Bear Market อันจะเป็นสัญญาณเข้าซื้อลงทุน โดยยอดที่สองมักมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น เพื่อยืนยันสัญญาณ Bullish Diverence… ส่วนการตรวจสอบว่าเป็นกราฟสองยอดจริงหรือไม่ นักวิเคราะห์จะดูสัดส่วน Neckline ว่ามีความยาวใกล้เคียงหรือเท่ากันกับระยะวัดถึงปลายยอดสูงสุด

2. Triple Top / Triple Bottom หรือ กราฟสามยอด… 

เป็นกราฟที่เกิดซ้ำเพิ่มยอดต่อจาก Double Top หรือ Double Bottom ซึ่งจะวิเคราะห์แบบเดียวกับกราฟสองยอดเช่นกัน

3. Head and Shoulders หรือ กราฟศีรษะและไหล่… 

จะเป็นกราฟสามยอดที่มียอดกลาง หรือ ยอดที่สองยาวกว่ายอดแรกและยอดที่สาม และใช้วิเคราะห์แบบเดียวกับกราฟสามยอด และ กราฟสองยอดเช่นกัน 

4. Rounding Bottoms / Rounding Tops หรือ กราฟรูปโค้งหงาย / โค้งคว่ำ… 

กราฟรูปเส้นโค้งหงายขึ้น หรือ Rounding Bottoms  จะปรากฏในตลาดขาลงเพื่อแสดงสัญญาณการเปลี่ยนทิศเป็นขาขึ้น นักลงทุนควรสังเกตุปริมาณการซื้อขายบริเวณท้องโค้งจะมีปริมาณเบาบางลง หรือ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และ จะปรับขึ้นมากบริเวณโค้งขึ้นด้านขวาเพื่อทะลุผ่านแนวต้าน ส่วนกราฟรูปเส้นโค้งคว่ำ หรือ Rounding Tops จะปรากฏในตลาดขาขึ้นเพื่อแสดงสัญญาณปรับทิศทางเป็นตลาดขาลง โดยปริมาณการซื้อขายบริเวณหัวโค้งด้านบน ก็จะมีปริมาณเบาบางลง หรือ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ก่อนจะเพิ่มขึ้นมากจากแรงขายต่อเนื่องของทรงโค้งฝั่งขวาที่ปรับตัวลง

5. Cup and Handle หรือ กราฟรูปถ้วยหู… 

Cup and Handle

กราฟรูปถ้วยหู หรือ Cup and Handle มีลักษณะคล้ายรูปถ้วยชามีหู หรือ มีมือจับ ซึ่งในทางเทคนิคจะเป็นส่วนต่อขยายกราฟโค้งคว่ำ และ กราฟโค้งหงาย และ ต่อด้วย Zigzag… การอ่านกราฟ Cup and Handle จะซับซ้อนกว่าการโค้งคว่ำ หรือ โค้งหงายเล็กน้อยตรงที่… ต้องดูทรงหูว่าเป็น Zigzag ชี้นำแนวโน้มการเบรคกรอบเป็นขาขึ้นหรือขาลง และ ขอให้ศึกษาประกอบกับทรงกราฟแบบ Zigzag และ Flags and Pennants

6. Diamond Pattern หรือ กราฟเหลี่ยมเพชร… 

กราฟเหลี่ยมเพชร หรือ กราฟทรงขนมเปียกปูน หรือ Diamond Pattern สามารถปรากฎได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง พบเห็นได้ไม่บ่อยนัก ถ้าปรากฎในตลาดขาขึ้นจะหมายถึงสัญญาณเป็นขาลง หรือ ขาย และ ถ้าปรากฏในตลาดขาลงจะแสดงสัญญาณขาขึ้น หรือ ซื้อ

7. Triangles หรือ กราฟสามเหลี่ยม… 

กราฟสามเหลี่ยมโดยทั่วไปจะเกิดในระหว่างที่ราคาสินทรัพย์อยู่ในภาวะ Sideways แต่จะเห็นกรอบการเคลื่อนที่แคบลงเรื่อยๆ ซึ่งจะมีรูปทรงหลักๆ อยู่ 3 แบบคือ สามเหลี่ยมสมมาตร หรือ Symmetrical Triangle กับ ​​สามเหลี่ยมมุมลาด หรือ Ascending Triangle และ สามเหลี่ยมมุมเงย หรือ Descending Triangle… กราฟสามเหลี่ยมทั้ง 3 รูปแบบ จะเป็นช่วงการพักตัวของคลื่นราคาตามหลักการ Elliot Wave 

8. Flags and Pennants หรือ ธงและธงปลายแหลม… 

กราฟรูปทรงคล้ายธง หรือ Flag จะเป็นรูปแบบหนึ่งของกราฟ Zigzag และกราฟ Triangle ที่มีเส้นกราฟราคาก่อนเกิด Zigzag หรือ เส้นกราฟก่อน Zigzag ฝั่งซ้ายลากชันขึ้นยาวเป็นพิเศษก่อนจะเกิด Zigzag หรือ Triangle ซึ่งจะยืนยันว่าแนวโน้มราคาจะขึ้นต่อ… แต่ถ้าเส้นกราฟก่อน Zigzag ฝั่งซ้ายลากลงดิ่งลงยาวเป็นพิเศษก่อนจะเกิด Zigzag หรือ Triangle ก็ยืนยันแนวโน้มราคาจะลงต่อเช่นกัน

9. Broadening Formation หรือ สามเหลี่ยมปากอ้า… 

กราฟราคาทรงสามเหลี่ยมปากอ้า หรือ Broadening Formation ซึ่งเป็นกราฟ Triangle ด้านโดยเริ่มจากมุมแหลมของทรงสามเหลี่ยม และ ราคาเคลื่อนไหวในกรอบกว้างขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะยืนยันแนวโน้มการกลับตัวของราคา… ถ้าขึ้นๆ อยู่ก็จะลง… และถ้ากำลังดิ่งลงแล้วมาฟอร์มตัวเป็น Broadening Zigzag จะแสดงว่าราคาขาขึ้นกำลังจะมา

10 Zigzag Pattern หรือ กราฟซิกแซก… 

กราฟทรงซิกแซก หรือ Zigzag Pattern ซึ่งก็คือกราฟคลื่นย่อยของ Elliot Wave แบบต่างๆ ซึ่งผมได้รวบรวมรายละเอียดไว้ในบทความชุด Elliott Wave Principle ไว้ให้แล้วครับ

สุดท้าย! สิ่งที่ต้องบอกทุกท่านให้ทราบก็คือ… รูปร่างกราฟ หรือ Chart Patterns ยังมีรายละเอียดชนิด ประเภท และ รูปทรงอื่นๆ นอกจากที่กล่าวไปแล้วอีกมาก… และ รูปร่างกราฟของสินทรัพย์ลงทุนแต่ละตัวในแต่ละช่วงเวลา ก็สะท้อนแนวโน้มไม่เหมือนกันทั้งหมด และ หลายกรณีสามารถพลิกผัน “คำทำนาย” จากการวิเคราะห์ หรือ การจำรูปร่างกราฟมาผิด หรือ มองรูปร่างกราฟไม่ขาดว่าเป็นแบบไหนกันแน่… ซึ่งผมหวังว่าคงมีโอกาสได้พูดถึงในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป… ใช้ QR Code ท้ายบทความเป็นเพื่อนกันบนไลน์ไว้ก่อนครับถ้าท่านสนใจส่วนที่เหลือ เพราะผมกำลังรวบรวม และ หาทางแบ่งปันทุกท่านที่ติดตามกันมานาน

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

CR400AF โครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย

ความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูงสายอิสาน และรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก

การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ลงพื้นที่เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนและเอกชนในพื้นที่ หลังเดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง เฟส 2 เส้นทาง สายอีสานและตะวันออก เริ่มจากรถไฟไทย-จีนช่วงนครราชสีมา–หนองคาย ระยะทาง 356 กิโลเมตรมูลค่า มูลค่ากว่า 220,000 ล้านบาท และ แถลงข่าวเพิ่มส่วนต่อขยาย รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ช่วงจังหวัดระยอง–จันทบุรีและตราด ระยะทางกว่า 200 กิโลเมตร มูลค่า กว่า 100,000 ล้านบาท

ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน

ตามธรรมเนียมการจะซื้อจะขายที่ดิน จะมีการสำเนาเอกสารสิทธิ์หรือโฉนดที่ดิน มาดูกันก่อนว่าทรัพย์ที่จะซื้อจะขายกันนั้น ทีคุณสมบัติที่จะพูดคุยเจรจาขั้นต่อไปได้หรือไม่ ถ้าข้อมูลต้นน่าสนใจสำหรับคนซื้อมากพอ ยังไงๆ ในฐานะผู้จะซื้อ ควรจะไปดู “แปลงที่ดิน” ให้เห็นกับตา

Float Protocol

Float Protocol… Non-Dollar Stablecoin

Float Protocol เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่มีบริการ Staking และ Farming พร้อมบริการ DEX บนแพลตฟอร์มไม่ต่างจากแพลตฟอร์มทั่วไป เพียงแต่แนวคิดเรื่อง FLOAT Stablecoin ที่จะใช้ในแพลตฟอร์มเท่านั้นที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่น และ ยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรในการพิสูจน์โมเดลธุรกิจของพวกเขา

Cannabis Food

กัญชาหาร… เทรนด์อาหารใส่กัญชา

ปัจจุบันนี้ มีร้านอาหารหลายแห่งเริ่มโปรโมทเมนูจากกัญชาและเปิดให้นักชิมได้มาลิ้มรส… ที่น่าสนใจที่สุดเห็นจะเป็นเมนูจาก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กับเมนูชุด มาชิมกัญ… ซึ่งข่าวว่าคึกคักและได้รับความสนใจไม่ธรรมดา