Cellular Vehicle-To-Everything… โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งและการสัญจร

C-V2X Transportation and technology

ในศาสตร์ที่ว่าด้วย Smart City Engineering ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างและซ่อมบำรุงเมืองอัจฉริยะ โดยเมืองอัจฉริยะที่ว่า จะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความสะดวกหลายอย่างที่ถูกเพิ่มเข้าไปพร้อมกับการลงทุนกับเทคโนโลยี เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกครอบคลุมทุกด้านทั่วทุกพื้นที่ใน Smart City… ซึ่งสะดวกยิ่งๆ ขึ้นแน่นอนตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เพิ่มลงไป ส่วนจะสบายแค่ไหน… อันนั้นคงแล้วแต่มุมมองและความชอบ

ประเด็นก็คือ… เมืองเป็นศูนย์กลางของสังคมมนุษย์ที่ยึดโยงรวมกันเป็นสังคมเมืองผ่านโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร เพื่อสร้างระบบนิเวศการพึงพาอาศัยด้วยอารยธรรมที่พัฒนาขึ้นให้ทุกคนมีส่วนใน “ความสะดวกสบาย” ที่สังคมเมืองมอบให้พลเมือง

ศาสตร์ที่ว่าด้วย Smart City Engineering โดยหลักๆ จึงเริ่มต้นที่โครงข่ายการคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนที่มีพลวัตร หรือ Dynamic มากที่สุดในเมือง… โดยเฉพาะโครงข่ายสื่อสารไร้สายความเร็วสูง ซึ่งแนะนำและเชื่อมั่นมาตรฐานการสื่อสารไร้สายในยุคที่ 5 หรือ 5G… ซึ่งเมืองไทยก็ถือว่าค่อนข้างพร้อม ถึงแม้รายละเอียดทางเทคนิคปลีกย่อยหลายอย่างยังต้องพัฒนากันต่อไปอีกมาก โดยเฉพาะโครงข่าย 5G มาตรฐาน C-V2X ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนใน Smart City เพื่อรองรับพาหนะไร้คนขับ Level 4 และ Level 5

C-V2X หรือ Cellular-V2X หรือ Cellular-Vehicle-to-Everything เป็นเทคโนโลยีแบบโซลูชั่นบริการใน Smart City เพื่อบริหารระบบนิเวศการคมนาคม และ การขนส่งด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง อ้างอิงมาตรฐานขององค์กร 3GPP หรือ The 3rd Generation Partnership Project ซึ่งกำหนดรายละเอียดทางเทคนิคไว้ในหมวดการสื่อสารไร้สายมาตรฐาน IEEE 802.11 ส่วนเพิ่ม Wireless Access in Vehicular Environments หรือ WAVE ซึ่งโฟกัสไปที่การใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ครอบคลุม V2V หรือ Vehicle-to-Vehicle หรือ พาหนะกับพาหนะ… V2I หรือ Vehicle-to-Infrastructure หรือ พาหนะกับโครงสร้างพื้นฐาน และ V2P หรือ Vehicle-to-Pedestrian หรือ พาหนะกับคนสัญจรร่วมทาง… 

ปัจจุบัน C-V2X เป็นมาตรฐานการสื่อสารไร้สายในพาหนะ ที่สื่อสารข้อมูลด้วยความเร็วระดับ 5G ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์ตรงเกือบทั้งหมด โดยไม่เกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่รองรับ 5G ซึ่งเป็นอีกมาตรฐานและเทคนิคผ่านโครงข่าย หรือ Network หรือ Network Based…  โดยมาตรฐาน C-V2X มีศูนย์กลางอยู่ที่  5G Automotive Association หรือ 5GAA เป็นศูนย์กลาง… รายละเอียดทางเทคนิคเกินกว่านี้ผมขอข้ามครับ

ส่วนท่านที่สนใจ C-V2X หรือ Cellular-V2X หรือ Cellular-Vehicle-to-Everything ในระดับเทคโนโลยีอุปกรณ์ หรือ Device Technology… โดยส่วนตัวผมศึกษาโซลูชั่นของ Qualcomm® Aerolink™ Solutions ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิป V2X หลักในตลาด โดยเฉพาะการเรียนรู้ผ่านข้อมูล Features และ Specifications ของชิปแบบต่างๆ โดยตรง ซึ่งถือว่ามากพอสำหรับการทำความเข้าใจ “โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล และ ข้อมูลในเชิงการประยุกต์ใช้สำหรับออกแบบ Smart City และ Smart City Engineering” ได้อย่างดี รวมทั้งใช้อ้างอิงเพื่อนำไปต่อยอดระดับประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมและบริการ

References… 

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Contractor

Pilot… แพล็ตฟอร์มผู้รับเหมา

เส้นทางอาชีพที่เติบโตจากช่างหรือนายช่าง ไปเป็นผู้รับเหมาจึงเป็นเรื่องไม่ง่าย แม้หน้างานที่ทำจะไม่มีอะไรเปลี่ยน แต่เมื่อ “สถานะเปลี่ยน” ไปรับความเสี่ยงระดับธุรกิจแลกโอกาสระดับธุรกิจ วิธีคิดหลายอย่างจึง “ต้องเปลี่ยน” แม้การเป็นผู้รับเหมาที่เตรียมตัวอย่างดีระดับฝีมือถึง เงินทุนถึง สายสัมพันธ์ทางธุรกิจถึง…

Investing Risk Control-

จิตวิทยาและอารมณ์… พื้นฐานการลงทุนให้รวยด้วยคริปโต

ณ ช่วงเวลาที่ราคาสินทรัพย์ลงทุนวิ่งขึ้นสูงที่สุด จะหมายถึงระดับความเสี่ยงได้ขึ้นไปจนชนจุดที่เรียกว่า MAX RISK POINT หรือ จุดเสี่ยงสูงสุด แต่อารมณ์นักลงทุน ณ จุดนั้นกลับอยู่ในภาวะ Euphoria หรือ อิ่มเอิบใจ… และเมื่อราคาสินทรัพย์ลงทุนเริ่มย่อตัวลงจากเหตุผลใดก็ตามแต่ อารมณ์นักลงทุนจะเริ่มเข้าสู่ภาวะวิตกหวั่นไหว หรือ Anxiety… และอารมณ์ของนักลงทุนก็จะยิ่งแย่ลงตามลำดับ เมื่อราคาสินทรัพย์ลงทุนยังลดต่ำลงไปเรื่อยๆ กระทั่งถึงจุดต่ำสุดจนชนจุดที่เรียกว่า MAX FINANCIAL OPPORTUNITY POINT หรือ โซนโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุด แต่อารมณ์ของนักลงทุน ณ จุดนั้นมักจะอยู่ในภาวะ Depression หรือ ซึมเศร้าไปแล้ว… แต่ถ้ารอดหรือผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ อารมณ์นักลงทุนก็จะเริ่มกระปรี้กระเปร่าและโลกสวย หรือ Optimism อีกรอบ… ทั้งๆ ที่ราคาสินทรัพย์กำลังพุ่งขึ้นไปชนจุดเสี่ยงสูงสุดอีกครั้ง

Cardano Vasil Hard Fork… 

คำว่า Hard Fork ในอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ โดยเฉพาะในวงการ Blockchain จะหมายถึงการ Upgrade ครั้งใหญ่ โดยจะทำสำเนาข้อมูลที่ถูกบันทึกลงบล็อกเชนย้อนหลังทั้งหมด มาใช้ตั้งต้นเพื่อบันทึกบล็อกลำดับถัดไปด้วยโครงข่ายที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ และ ทำให้บล็อกเชนโครงข่ายนั้นถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่มีระบบ และ ฟังก์ชั่นต่างกันอย่างชัดเจน โดยยึด Hard Fork Upgrade เป็นระบบหลักในท้ายที่สุด … การทำ Hard Fork กับบล็อกเชนจึงเป็นเหมือนการออกระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่สำหรับข้อมูลในบล็อกเดิมตั้งแต่ Genesis Block จนถึงบล็อกสุดท้ายที่ถูกกำหนดให้แยกออกเป็นสองส่วน… ด้วยแนวทาง Hard Fork ที่ยังเก็บข้อมูลเอาไว้ได้ครบถ้วนนี่เองที่ทำให้ข้อมูลบนบล็อกเชนไม่มีวันสูญหายไปไหน

MYANMAR POLITICS MILITARY

ความมั่นคงในเมียนมาร์กับเสถียรภาพของไทยและภูมิภาคอาเซียน

นับตั้งแต่ รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติพม่า หรือ National Unity Government หรือ NUG ได้ประกาศสงครามกับระบอบเผด็จการทหารเมื่อวันที่ 7 กันยายน ปี 2021 เป็นต้นมา ก็มีความเคลื่อนไหวของ PDF ในปฏิบัติการทางทหารชัดเจนขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดหนึ่งเดือนเศษที่ผ่านมา… ซึ่งมีปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่ทั่วดินแดนเมียนมาร์ โดยไม่เว้นแม้แต่กรุงเนปิดอว์