Cellular Vehicle-To-Everything… โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งและการสัญจร

C-V2X Transportation and technology

ในศาสตร์ที่ว่าด้วย Smart City Engineering ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างและซ่อมบำรุงเมืองอัจฉริยะ โดยเมืองอัจฉริยะที่ว่า จะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความสะดวกหลายอย่างที่ถูกเพิ่มเข้าไปพร้อมกับการลงทุนกับเทคโนโลยี เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกครอบคลุมทุกด้านทั่วทุกพื้นที่ใน Smart City… ซึ่งสะดวกยิ่งๆ ขึ้นแน่นอนตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เพิ่มลงไป ส่วนจะสบายแค่ไหน… อันนั้นคงแล้วแต่มุมมองและความชอบ

ประเด็นก็คือ… เมืองเป็นศูนย์กลางของสังคมมนุษย์ที่ยึดโยงรวมกันเป็นสังคมเมืองผ่านโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร เพื่อสร้างระบบนิเวศการพึงพาอาศัยด้วยอารยธรรมที่พัฒนาขึ้นให้ทุกคนมีส่วนใน “ความสะดวกสบาย” ที่สังคมเมืองมอบให้พลเมือง

ศาสตร์ที่ว่าด้วย Smart City Engineering โดยหลักๆ จึงเริ่มต้นที่โครงข่ายการคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนที่มีพลวัตร หรือ Dynamic มากที่สุดในเมือง… โดยเฉพาะโครงข่ายสื่อสารไร้สายความเร็วสูง ซึ่งแนะนำและเชื่อมั่นมาตรฐานการสื่อสารไร้สายในยุคที่ 5 หรือ 5G… ซึ่งเมืองไทยก็ถือว่าค่อนข้างพร้อม ถึงแม้รายละเอียดทางเทคนิคปลีกย่อยหลายอย่างยังต้องพัฒนากันต่อไปอีกมาก โดยเฉพาะโครงข่าย 5G มาตรฐาน C-V2X ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนใน Smart City เพื่อรองรับพาหนะไร้คนขับ Level 4 และ Level 5

C-V2X หรือ Cellular-V2X หรือ Cellular-Vehicle-to-Everything เป็นเทคโนโลยีแบบโซลูชั่นบริการใน Smart City เพื่อบริหารระบบนิเวศการคมนาคม และ การขนส่งด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง อ้างอิงมาตรฐานขององค์กร 3GPP หรือ The 3rd Generation Partnership Project ซึ่งกำหนดรายละเอียดทางเทคนิคไว้ในหมวดการสื่อสารไร้สายมาตรฐาน IEEE 802.11 ส่วนเพิ่ม Wireless Access in Vehicular Environments หรือ WAVE ซึ่งโฟกัสไปที่การใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ครอบคลุม V2V หรือ Vehicle-to-Vehicle หรือ พาหนะกับพาหนะ… V2I หรือ Vehicle-to-Infrastructure หรือ พาหนะกับโครงสร้างพื้นฐาน และ V2P หรือ Vehicle-to-Pedestrian หรือ พาหนะกับคนสัญจรร่วมทาง… 

ปัจจุบัน C-V2X เป็นมาตรฐานการสื่อสารไร้สายในพาหนะ ที่สื่อสารข้อมูลด้วยความเร็วระดับ 5G ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์ตรงเกือบทั้งหมด โดยไม่เกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่รองรับ 5G ซึ่งเป็นอีกมาตรฐานและเทคนิคผ่านโครงข่าย หรือ Network หรือ Network Based…  โดยมาตรฐาน C-V2X มีศูนย์กลางอยู่ที่  5G Automotive Association หรือ 5GAA เป็นศูนย์กลาง… รายละเอียดทางเทคนิคเกินกว่านี้ผมขอข้ามครับ

ส่วนท่านที่สนใจ C-V2X หรือ Cellular-V2X หรือ Cellular-Vehicle-to-Everything ในระดับเทคโนโลยีอุปกรณ์ หรือ Device Technology… โดยส่วนตัวผมศึกษาโซลูชั่นของ Qualcomm® Aerolink™ Solutions ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิป V2X หลักในตลาด โดยเฉพาะการเรียนรู้ผ่านข้อมูล Features และ Specifications ของชิปแบบต่างๆ โดยตรง ซึ่งถือว่ามากพอสำหรับการทำความเข้าใจ “โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล และ ข้อมูลในเชิงการประยุกต์ใช้สำหรับออกแบบ Smart City และ Smart City Engineering” ได้อย่างดี รวมทั้งใช้อ้างอิงเพื่อนำไปต่อยอดระดับประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมและบริการ

References… 

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Red Lotus

BCG Tourism… แผนพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ BCG Model และ การท่องเที่ยว BCG กลุ่มจังหวัดนคราธานี

ทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ BCG Model จะมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสู่โลก ด้วยแนวคิด BCG และ Sustainable Development Goal หรือ SDGs… โดยการปรับเปลี่ยนแนวคิดจาก “ทำมาก ได้น้อย หรือ More for Less เป็น ทำน้อย ได้มาก หรือ Less for More” โดยนำการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง หรือ High value Tourism อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และ การจัดการอุปทานส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Moonbeam และ GLMR

Moonbeam สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหลายอย่างของ Polkadot Blockchain โดยเป้าหมายหลักก็คือ… การจัดเตรียม Parachain ที่เป็นมิตรกับนักพัฒนา Ethereum ให้สามารถย้าย Smart Contract จาก Ethereum Blockchain มาใช้เทคโนโลยีของ Parachain ได้ทันที ไม่ว่าจะเป็น Smart Contract ภาษา Solidity… Vyper และ ภาษาอื่นๆ ที่คอมไพล์เป็น EVM Bytecode ได้

กรมวิชาการเกษตรนำร่องผลักดันระบบการทำเกษตรแบบไร้ก๊าซเรือนกระจก

ความเคลื่อนไหวของกรมวิชาการเกษตรในที่ประชุม HLPDAB หรือ APEC High Level Policy Dialogue on Agricultural Biotechnology หรือ การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเอเปค ซึ่งคุณมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นย้ำความสำคัญเอาไว้เมื่อครั้งไปเป็นประธานเปิดงาน… เพื่อรับมือกับความเสี่ยงของมาตรการกีดกันทางการค้าในอนาคตจากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ด้วยภาษีก๊าซเรือนกระจกก่อนข้ามพรมแดนในกลุ่มสินค้านำเข้า CBAM หรือ Carbon Border Adjustment Mechanism รวมถึงการผลิตเพื่อรองรับตลาดคาร์บอนเครดิต ตลาดสีเขียว และ เงื่อนไขในมาตรการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสีเขียวในอนาคต ซึ่งจะเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับนโยบาย BCG ของรัฐบาล และ นโยบายประเทศซึ่งในการประชุม COP26 หรือ Conference of the Parties ครั้งที่ 26 ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายที่สำคัญคือ ประเทศไทยจะเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ในปี 2050 และ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2065 

Britcoin… สกุลเงินดิจิทัลของอังกฤษ

ธนาคารกลางอังกฤษ ได้เดินหน้าแผนสร้างสกุลเงินดิจิทัลใหม่ในชื่อ “Britcoin” โดยใช้อักษรย่อ “BRIT” เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงภายในอุตสาหกรรมการเงิน ที่อาจจะมาพร้อมกับการลดการใช้เงินสด และ การเพิ่มขึ้นของการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยธนาคารกลางอังกฤษ เป็นหนึ่งในธนาคารกลางจากหลายประเทศที่ทำการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลขึ้นใช้ เพื่อเตรียมพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการใช้เงินของประชาชนในอนาคต