Cellular Vehicle-To-Everything… โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งและการสัญจร

C-V2X Transportation and technology

ในศาสตร์ที่ว่าด้วย Smart City Engineering ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างและซ่อมบำรุงเมืองอัจฉริยะ โดยเมืองอัจฉริยะที่ว่า จะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความสะดวกหลายอย่างที่ถูกเพิ่มเข้าไปพร้อมกับการลงทุนกับเทคโนโลยี เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกครอบคลุมทุกด้านทั่วทุกพื้นที่ใน Smart City… ซึ่งสะดวกยิ่งๆ ขึ้นแน่นอนตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เพิ่มลงไป ส่วนจะสบายแค่ไหน… อันนั้นคงแล้วแต่มุมมองและความชอบ

ประเด็นก็คือ… เมืองเป็นศูนย์กลางของสังคมมนุษย์ที่ยึดโยงรวมกันเป็นสังคมเมืองผ่านโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร เพื่อสร้างระบบนิเวศการพึงพาอาศัยด้วยอารยธรรมที่พัฒนาขึ้นให้ทุกคนมีส่วนใน “ความสะดวกสบาย” ที่สังคมเมืองมอบให้พลเมือง

ศาสตร์ที่ว่าด้วย Smart City Engineering โดยหลักๆ จึงเริ่มต้นที่โครงข่ายการคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนที่มีพลวัตร หรือ Dynamic มากที่สุดในเมือง… โดยเฉพาะโครงข่ายสื่อสารไร้สายความเร็วสูง ซึ่งแนะนำและเชื่อมั่นมาตรฐานการสื่อสารไร้สายในยุคที่ 5 หรือ 5G… ซึ่งเมืองไทยก็ถือว่าค่อนข้างพร้อม ถึงแม้รายละเอียดทางเทคนิคปลีกย่อยหลายอย่างยังต้องพัฒนากันต่อไปอีกมาก โดยเฉพาะโครงข่าย 5G มาตรฐาน C-V2X ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนใน Smart City เพื่อรองรับพาหนะไร้คนขับ Level 4 และ Level 5

C-V2X หรือ Cellular-V2X หรือ Cellular-Vehicle-to-Everything เป็นเทคโนโลยีแบบโซลูชั่นบริการใน Smart City เพื่อบริหารระบบนิเวศการคมนาคม และ การขนส่งด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง อ้างอิงมาตรฐานขององค์กร 3GPP หรือ The 3rd Generation Partnership Project ซึ่งกำหนดรายละเอียดทางเทคนิคไว้ในหมวดการสื่อสารไร้สายมาตรฐาน IEEE 802.11 ส่วนเพิ่ม Wireless Access in Vehicular Environments หรือ WAVE ซึ่งโฟกัสไปที่การใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ครอบคลุม V2V หรือ Vehicle-to-Vehicle หรือ พาหนะกับพาหนะ… V2I หรือ Vehicle-to-Infrastructure หรือ พาหนะกับโครงสร้างพื้นฐาน และ V2P หรือ Vehicle-to-Pedestrian หรือ พาหนะกับคนสัญจรร่วมทาง… 

ปัจจุบัน C-V2X เป็นมาตรฐานการสื่อสารไร้สายในพาหนะ ที่สื่อสารข้อมูลด้วยความเร็วระดับ 5G ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์ตรงเกือบทั้งหมด โดยไม่เกี่ยวกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่รองรับ 5G ซึ่งเป็นอีกมาตรฐานและเทคนิคผ่านโครงข่าย หรือ Network หรือ Network Based…  โดยมาตรฐาน C-V2X มีศูนย์กลางอยู่ที่  5G Automotive Association หรือ 5GAA เป็นศูนย์กลาง… รายละเอียดทางเทคนิคเกินกว่านี้ผมขอข้ามครับ

ส่วนท่านที่สนใจ C-V2X หรือ Cellular-V2X หรือ Cellular-Vehicle-to-Everything ในระดับเทคโนโลยีอุปกรณ์ หรือ Device Technology… โดยส่วนตัวผมศึกษาโซลูชั่นของ Qualcomm® Aerolink™ Solutions ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิป V2X หลักในตลาด โดยเฉพาะการเรียนรู้ผ่านข้อมูล Features และ Specifications ของชิปแบบต่างๆ โดยตรง ซึ่งถือว่ามากพอสำหรับการทำความเข้าใจ “โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล และ ข้อมูลในเชิงการประยุกต์ใช้สำหรับออกแบบ Smart City และ Smart City Engineering” ได้อย่างดี รวมทั้งใช้อ้างอิงเพื่อนำไปต่อยอดระดับประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมและบริการ

References… 

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

โรงไฟฟ้าชุมชน… อัพเดทกันยายน 2563

ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 นี้… กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. ต้องสรุปรายละเอียดแนวทางการดำเนินการเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนแล้ว… โดยเฉพาะโครงการนำร่อง 100–200 เมกะวัตต์ก่อน… ส่วนรายละเอียดเรื่องการถือหุ้นระหว่างภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน ต่างๆ อาจจะต้องพิจารณทบทวนเพื่อให้เกิดความสมดุลกับทุกฝ่าย ซึ่งต้องดำเนินการต่อเพื่อช่วยเศรษฐกิจฐานราก…

Huffington

Having A Partner Definitely Allows You To Take More Risks – Arianna Huffington

Arianna Huffington หลงใหลงานเขียนและเลือกเป็นนักเขียนคอลัมนิสต์ตั้งแต่อายุ 20 ต้นๆ ซึ่งรายได้ก็ไม่ได้มากมาย เธอจึงพยายามเขียนหนังสือเล่มไปพร้อมๆ กันด้วยหวังว่าจะเพิ่มช่องทางรายได้ระยะยาว แต่ผลตอบแทนจากงานเขียนคอลัมน์ของเธอก็ไม่ได้มากมายอะไร แม้แต่หนังสือเล่มของเธอก็ไม่สร้างรายได้อะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันอีกด้วย… แถมยังเคยถูกสำนักพิมพ์ปฏิเสธต้นฉบับของเธอมากมาย จนเธอเล่าให้ทุกคนฟังบ่อยๆ ว่า… เธอเคยรู้สึกตกต่ำสุดขีดในชีวิต กับการถูกปฏิเสธต้นฉบับซ้ำๆ ถึง 37 ครั้ง

Flexitarian

Flexitarian & Plant Based Food

ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS กล่าวถึงการเติบโตของ Plant Based Food ระหว่างปี 2017–2019 ประกอบด้วย Plant Based Milk & Dairy เติบโตมากถึง 10% ด้วยมูลค่า 2,328.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ… ตามมาด้วย Plant Based Meat เติบโต 17.4% ด้วยมูลค่า 939.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ… กับ Plant Based Meal หรืออาหารพร้อมทานก็เติบโต 12.0% ที่มูลค่า 377 ล้านดอลลาร์สหรัฐ… ส่วนสินค้ามาใหม่อย่าง Plant Based Egg ก็โตกระฉูด 81.2% มียอดขาย 9.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่ดินเปล่า! การลงทุนที่ไปได้ไกลเท่าจินตนการ

การลงทุนที่ดินเปล่าแบบซื้อแล้วถือยาว รอราคาสูงขึ้นจนพอใจ และขายออกทำกำไรจากการเติบโตของสินทรัพย์ เป็นรูปแบบการลงทุนที่แสนคลาสสิค ในช่วงสิบปีมานี้ ราคาที่ดินในกรุงเทพฯ ถีบตัวสูงขึ้นทุกพื้นที่ ลามออกไปถึงปริมณฑล