CCI Index

CCI Index หรือ Commodity Channel Index ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือกลุ่ม Oscillators ซึ่งเอาไว้ประเมินแรงซื้อ/แรงขาย เพื่อติดตามภาวะการซื้อขายให้เห็น Demand/Supply ใกล้เคียงกับปรากฏการณ์ราคาที่ตกลงซื้อขายล่าสุดว่า… ตลาดกำลังอยู่ในสถานะการซื้อขายอย่างไร และ เกิด หรือ มีแนวโน้มจะเกิดภาวะ Overbought หรือ Oversold เมื่อไหร่… รวมทั้งรายงานแนวโน้มตามทิศทาง หรือ ขัดแย้งทิศทางกับดัชนีหลักอื่นๆ อย่างไร… โดย 

  • CCI มีค่ามากกว่า +100 หมายความว่าราคาอยู่ในภาวะ Overbought
  • CCI มีค่าน้อยกว่า -100 หมายความว่าราคาอยู่ในภาวะ Oversold

แต่ที่ต้องระมัดระวังก็คือ… CCI ไม่ได้มีไว้บอกว่า Overbought แล้วราคาจะกลับตัว ซึ่งพฤติกรรมราคาอาจจะกลับตัวลดลง หรือ ขึ้นต่อยาวๆ ก็ได้… ในทางตรงกันข้าม CCI ที่อยู่ในภาวะ Oversold ก็ไม่ได้มีไว้บอกว่าพฤติกรรมราคาจะกลับตัวเพิ่มขึ้น เพราะราคาสามารถลงต่อได้อีก

การใช้ CCI Index ในทางปฏิบัติของนักวิเคราะห์เชี่ยวชาญ และ นักลงทุนเก่งๆ จึงใช้เพื่อพิสูจน์ปรากฏการณ์เฉพาะหน้า หรือ Coincident… โดยใช้เป็น Coincident indicator จากเหตุบังเอิญเฉพาะหน้าเห็น CCI Index กระชากขึ้นเหนือระดับ +100 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการขึ้นของราคา เป็นสัญญาณการเริ่มต้นการขึ้นใหม่… ในทางตรงกันข้าม หากปรากฏว่า CCI Index ดิ่งลงต่ำกว่าระดับ -100 ก็จะเป็นสัญญาณการเริ่มต้นของขาลงเช่นกัน

นอกจากนั้น… CCI Index ยังมีการใช้เครื่องมือชี้นำแนวโน้ม หรือ Leading indicator… โดยดูระดับ Overbought และ Oversold ของ CCI Index เพื่อใช้จับจังหวะการย่อตัว หรือ ฟื้นตัวระยะสั้น และ ดูพฤติกรรม Divergence ที่ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในโมเมนตัมการเคลื่อนไหวของราคา และ มีโอกาสกลับตัว

ใช้แบบ Coincident indicator

ใช้แบบ Leading indicator และ Divergence Monitor

ในทางเทคนิค… เส้นกราฟ CCI Index จะพล๊อตขึ้นจากค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบราคาในปัจจุบัน กับ ราคาย้อนหลังที่ค่า Default เท่ากับ 20 Period… แต่หลายแพลตฟอร์มก็อนุญาตให้นักลงทุน หรือ นักวิเคราะห์กำหนดค่าเปรียบเทียบได้เองตามดุลยพินิจครับ… และ มีแต่ฝึกอ่าน ฝึกใช้ กับ ฝึกวิเคราะห์ทั้งกราฟย้อนหลังและตามตลาดไปเท่านั้น จึงจะมีประสบการณ์จริง…

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ในระหว่างเรียนซึ่งถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมมานาน และ ทำลายโอกาสของแม่วัยรุ่นผู้เข้มแข็งพอที่จะเก็บครรภ์ และ ลูกในท้องเอาไว้ ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากสังคมรอบด้านทั้งทางตรง และ ทางอ้อม โดยหลายกรณีได้กระทบถึงอนาคตตลอดชีวิตของคนๆ หนึ่งรวมทั้งเด็กอีกคนหนึ่งอย่างน่าเห็นใจ

Voice Engine Optimization

แนวคิดในการพัฒนา Voice Engine Optimization

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา SEO มีความสำคัญกับการทำ Digital Marketing อย่างมากแต่แล้วเมื่อเทคโนโลยี Voice Search เข้ามามีบทบาทอย่างสูงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้วันนี้… ธุรกิจและการตลาดโดยเฉพาะการทำ Digital Marketing จะต้องอัพเดทเทรนใหม่ๆ อย่าง VEO หรือ Voice Engine Optimization

PROJECT INTHANON

Blockchain As A Service… จุดเริ่มต้นของ Blockchain Internet

Blockchain เป็นการปฏิรูปครั้งสำคัญของอินเทอร์เน็ต ที่จะมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานเรื่องความถูกต้องโปร่งใส ที่อินเตอร์เน็ตในปัจจุบันให้ไม่ได้… ตัว Blockchain เองสามารถพัฒนาต่อจากเวบแอพพลิเคชั่นเดิมด้วยการปรับระบบหลังบ้านไปใช้ Blockchain ได้เลยเป็นส่วนใหญ่… แต่ผมก็เจอหลายโครงการที่ถือโอกาสสร้างนวัตกรรมใหม่กันในโอกาสนี้เยอะเหมือนกัน…

ร้านอาหาร แสง บรรยากาศ และ UX Design

ท่านเคยได้ยินใครพูดว่า “บรรยากาศน่าอยู่” หรืออะไรทำนองนี้มั๊ยครับ ซึ่งผมเขื่อว่าอาจจะเป็นท่านเองที่รู้สึกถึง “บรรยากาศ” แบบที่ชอบ จนความรู้สึกในช่วงเวลานั้น… ติดใจและจดจำไปอีกนาน