CCI Index

CCI Index หรือ Commodity Channel Index ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือกลุ่ม Oscillators ซึ่งเอาไว้ประเมินแรงซื้อ/แรงขาย เพื่อติดตามภาวะการซื้อขายให้เห็น Demand/Supply ใกล้เคียงกับปรากฏการณ์ราคาที่ตกลงซื้อขายล่าสุดว่า… ตลาดกำลังอยู่ในสถานะการซื้อขายอย่างไร และ เกิด หรือ มีแนวโน้มจะเกิดภาวะ Overbought หรือ Oversold เมื่อไหร่… รวมทั้งรายงานแนวโน้มตามทิศทาง หรือ ขัดแย้งทิศทางกับดัชนีหลักอื่นๆ อย่างไร… โดย 

  • CCI มีค่ามากกว่า +100 หมายความว่าราคาอยู่ในภาวะ Overbought
  • CCI มีค่าน้อยกว่า -100 หมายความว่าราคาอยู่ในภาวะ Oversold

แต่ที่ต้องระมัดระวังก็คือ… CCI ไม่ได้มีไว้บอกว่า Overbought แล้วราคาจะกลับตัว ซึ่งพฤติกรรมราคาอาจจะกลับตัวลดลง หรือ ขึ้นต่อยาวๆ ก็ได้… ในทางตรงกันข้าม CCI ที่อยู่ในภาวะ Oversold ก็ไม่ได้มีไว้บอกว่าพฤติกรรมราคาจะกลับตัวเพิ่มขึ้น เพราะราคาสามารถลงต่อได้อีก

การใช้ CCI Index ในทางปฏิบัติของนักวิเคราะห์เชี่ยวชาญ และ นักลงทุนเก่งๆ จึงใช้เพื่อพิสูจน์ปรากฏการณ์เฉพาะหน้า หรือ Coincident… โดยใช้เป็น Coincident indicator จากเหตุบังเอิญเฉพาะหน้าเห็น CCI Index กระชากขึ้นเหนือระดับ +100 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการขึ้นของราคา เป็นสัญญาณการเริ่มต้นการขึ้นใหม่… ในทางตรงกันข้าม หากปรากฏว่า CCI Index ดิ่งลงต่ำกว่าระดับ -100 ก็จะเป็นสัญญาณการเริ่มต้นของขาลงเช่นกัน

นอกจากนั้น… CCI Index ยังมีการใช้เครื่องมือชี้นำแนวโน้ม หรือ Leading indicator… โดยดูระดับ Overbought และ Oversold ของ CCI Index เพื่อใช้จับจังหวะการย่อตัว หรือ ฟื้นตัวระยะสั้น และ ดูพฤติกรรม Divergence ที่ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในโมเมนตัมการเคลื่อนไหวของราคา และ มีโอกาสกลับตัว

ใช้แบบ Coincident indicator

ใช้แบบ Leading indicator และ Divergence Monitor

ในทางเทคนิค… เส้นกราฟ CCI Index จะพล๊อตขึ้นจากค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบราคาในปัจจุบัน กับ ราคาย้อนหลังที่ค่า Default เท่ากับ 20 Period… แต่หลายแพลตฟอร์มก็อนุญาตให้นักลงทุน หรือ นักวิเคราะห์กำหนดค่าเปรียบเทียบได้เองตามดุลยพินิจครับ… และ มีแต่ฝึกอ่าน ฝึกใช้ กับ ฝึกวิเคราะห์ทั้งกราฟย้อนหลังและตามตลาดไปเท่านั้น จึงจะมีประสบการณ์จริง…

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Doing Business 2017

กรมที่ดินกับวิสัยทัศน์ Ease of Doing Business

กรมที่ดินยุค Thailand 4.0 ภายใต้การนำของ คุณนิสิต จันทร์สมวงศ์ มีอะไรเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงจนต้องติดตามกันตลอดทีเดียว เหมือนครั้งที่ท่านเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ที่ผลงานหลายอย่าง เปลี่ยนชีวิตหลายๆ คนหลายๆ ครอบครัวมาแล้วทั่วประเทศ!

mergers and acquisitions

Mergers And Acquisitions… แนวคิดการควบรวมและซื้อกิจการ

การทำ M&A ก็คือการโอนย้ายความเป็นเจ้าของ หรือ Ownership ของกิจการหรือทรัพย์สินของทั้งสองกิจการรวมเข้าไว้ด้วยกัน ผ่านธุรกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนในหลายๆ รูปแบบ แต่ไม่ว่าจะรูปแบบไหน ก็จะต้องมีการรวมทรัพยากรของทั้งสองกิจการเข้าด้วยกัน…

Cabin Kits บน Amazon.com

amazon.com ยังคงเป็นเวบไซด์ e-commerce อันดับหนึ่งตลอดกาล นับตั้งแต่ amazon.com เปิดตัวโดยเจฟฟ์ เบโซสตั้งแต่ปี 1994… ซึ่ง Business Model วันนั้นของเจฟฟ์ เบโซสเพียงต้องการไปให้ถึงร้านหนังสือออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่านั้น