CCI Index

CCI Index หรือ Commodity Channel Index ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือกลุ่ม Oscillators ซึ่งเอาไว้ประเมินแรงซื้อ/แรงขาย เพื่อติดตามภาวะการซื้อขายให้เห็น Demand/Supply ใกล้เคียงกับปรากฏการณ์ราคาที่ตกลงซื้อขายล่าสุดว่า… ตลาดกำลังอยู่ในสถานะการซื้อขายอย่างไร และ เกิด หรือ มีแนวโน้มจะเกิดภาวะ Overbought หรือ Oversold เมื่อไหร่… รวมทั้งรายงานแนวโน้มตามทิศทาง หรือ ขัดแย้งทิศทางกับดัชนีหลักอื่นๆ อย่างไร… โดย 

  • CCI มีค่ามากกว่า +100 หมายความว่าราคาอยู่ในภาวะ Overbought
  • CCI มีค่าน้อยกว่า -100 หมายความว่าราคาอยู่ในภาวะ Oversold

แต่ที่ต้องระมัดระวังก็คือ… CCI ไม่ได้มีไว้บอกว่า Overbought แล้วราคาจะกลับตัว ซึ่งพฤติกรรมราคาอาจจะกลับตัวลดลง หรือ ขึ้นต่อยาวๆ ก็ได้… ในทางตรงกันข้าม CCI ที่อยู่ในภาวะ Oversold ก็ไม่ได้มีไว้บอกว่าพฤติกรรมราคาจะกลับตัวเพิ่มขึ้น เพราะราคาสามารถลงต่อได้อีก

การใช้ CCI Index ในทางปฏิบัติของนักวิเคราะห์เชี่ยวชาญ และ นักลงทุนเก่งๆ จึงใช้เพื่อพิสูจน์ปรากฏการณ์เฉพาะหน้า หรือ Coincident… โดยใช้เป็น Coincident indicator จากเหตุบังเอิญเฉพาะหน้าเห็น CCI Index กระชากขึ้นเหนือระดับ +100 แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการขึ้นของราคา เป็นสัญญาณการเริ่มต้นการขึ้นใหม่… ในทางตรงกันข้าม หากปรากฏว่า CCI Index ดิ่งลงต่ำกว่าระดับ -100 ก็จะเป็นสัญญาณการเริ่มต้นของขาลงเช่นกัน

นอกจากนั้น… CCI Index ยังมีการใช้เครื่องมือชี้นำแนวโน้ม หรือ Leading indicator… โดยดูระดับ Overbought และ Oversold ของ CCI Index เพื่อใช้จับจังหวะการย่อตัว หรือ ฟื้นตัวระยะสั้น และ ดูพฤติกรรม Divergence ที่ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในโมเมนตัมการเคลื่อนไหวของราคา และ มีโอกาสกลับตัว

ใช้แบบ Coincident indicator

ใช้แบบ Leading indicator และ Divergence Monitor

ในทางเทคนิค… เส้นกราฟ CCI Index จะพล๊อตขึ้นจากค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบราคาในปัจจุบัน กับ ราคาย้อนหลังที่ค่า Default เท่ากับ 20 Period… แต่หลายแพลตฟอร์มก็อนุญาตให้นักลงทุน หรือ นักวิเคราะห์กำหนดค่าเปรียบเทียบได้เองตามดุลยพินิจครับ… และ มีแต่ฝึกอ่าน ฝึกใช้ กับ ฝึกวิเคราะห์ทั้งกราฟย้อนหลังและตามตลาดไปเท่านั้น จึงจะมีประสบการณ์จริง…

References…

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

artificial sun china temperature

The Experimental Advanced Superconducting Tokamak… ปฏิกรณ์ฟิวชั่นโทคาแมคอันร้อนแรงกว่าดวงอาทิตย์จากจีน

สถาบันฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์เหอเฟย หรือ Hefei Institutes of Physical Science ยืนยันข่าวความสำเร็จในการทดลองเดินเครื่อง ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่น HT-7U หรือ Hefei Tokamak 7 Upgrade ในโครงการ EAST หรือ The Experimental Advanced Superconducting Tokamak… ซึ่งมีข่าวความสำเร็จอย่างไม่เป็นทางการที่ส่งต่อความยินดีในกลุ่มนักฟิสิกส์นิวเคลียร์มาตั้งแต่ช่วงต้นเมษายน ปี 2021 แล้ว

Marie Curie

Be Less Curious About People And More Curious About Ideas – Marie Curie

ปี 1911 สถาบัน Royal Swedish Academy of Sciences ได้ประกาศให้ Marie Curie ได้รับรางวัลโนเบลเป็นครั้งที่สองในสาขาเคมี จากผลงานสร้างความก้าวหน้าทางเคมีโดยการค้นพบ Polonium และ Radium… รวมทั้งการแยกธาตุ Radium และ ศึกษาวิจัยองค์ประกอบและธรรมชาติของ Radium ทำให้ Marie Curie เป็นคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบล 2 ครั้ง และเป็นคนเดียวในโลกที่ได้รับรางวัลโนเบลด้านวิทยาศาสตร์ 2 สาขา…

Stochastic Oscillator และ Stochastic RSI Oscillator

Stochastic Oscillator และ Stochastic RSI

Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือกลุ่ม Momentum หรือ แรงเหวี่ยงของกำลังซื้อและกำลังขาย ซึ่งจะบอก หรือ ทำนายทิศทางของราคาสินทรัพย์ที่จะเกิดการตกลงซื้อขายในลำดับถัดไป… Stochastic Oscillator ถูกพัฒนาโดย George C. Lane ผู้เคยดำรงเป็นประธานกรรมการบริหาร Investment Educators Inc. ในรัฐ Illinois… ชื่อเดิมของ Stochastic Oscillator ที่คนส่วนใหญ่ลืมไปแล้วจึงเคยเรียกกันว่า Lane’s Stochastics

Crypto Wallet

Cryptocurrency Wallet… จุดเริ่มต้นในโลกคริปโต

ในบางนิยามของ Blockchain จะหมายถึงฐานข้อมูลแบบ Pay-Per-Use หรือ PPU หรือ ฐานข้อมูลแบบใช้เมื่อไหร่จ่ายเมื่อนั้น … การพูดถึง Blockchain จึงแยกกันออกยากมากกับ Cryptocurrency ด้วยเหตุนี้ ถึงแม้ว่าในทางเทคนิคแล้ว การใช้งาน Blockchain หลายรูปแบบไม่ต้องกำหนดให้มี Cryptocurrency ก่อนบันทึกลงบล็อกก็ได้ โดยเฉพาะ Blockchain แบบปิดที่ใช้ในวงแคบ หรือ Private Blockchain… แต่สำหรับ Public Blockchain ซึ่งใช้งานเป็นแพลตฟอร์มสาธารณะ… การกำหนดให้ต้องมี Cryptocurrency ไว้จ่ายค่าธรรมเนียม ถือเป็นเรื่องเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงอยู่แล้ว