Catalyst Startup 2021… โดยกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี

STARTUP

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน… จัดจัดงาน พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น หรืองาน Catalyst Startup 2021 ระหว่างวันที่ 2–10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เพื่อยกระดับนวัตกรรม และ ศักยภาพ Startup ไทย… โดยจัดแบบ Hybrid ทั้ง Online และ Offline เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการ SMEs และ ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้โจทย์การขับเคลื่อน BCG Model หรือ Bio – Circular – Green Economy… โดยตั้งเป้าเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการที่ผ่านการ Pitching หรือ การนำเสนอแผนธุรกิจ ให้ได้รับการร่วมลงทุน หรือ ได้รับสินเชื่อจากหน่วยงานหรือบริษัทชั้นนำที่ร่วมงาน

คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เล่าถึงที่มาของการจัดงานว่า… เกิดจากนโยบายรัฐบาล ที่ตั้งเป้าหมายในการเปิดประเทศในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งจะมุ่งเน้นการเร่งฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการปรับทักษะแรงงาน เน้นการสร้างโอกาสใหม่ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ ค้าขายส่วนตัว หรือ การประกอบธุรกิจส่วนตัวที่นำความรู้ความสามารถของตนเองมาช่วยในการสร้างธุรกิจ จนกลายเป็นผู้ประกอบการใหม่ หรือ เป็น Startup ได้ 

ในแนวทางนี้… กระทรวงอุตสาหกรรม และ หน่วยงานภายใต้กำกับทุกหน่วยงาน ได้เตรียมแนวทางในการสนับสนุนด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินที่มีการสนับสนุนสินเชื่อสำหรับการพัฒนาธุรกิจ การส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดการพัฒนาการตลาด และ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในธุรกิจ ซึ่งจะสามารถเร่งศักยภาพ และ ยกระดับนวัตกรรมไทย ตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้

ภายในงานจะมีกิจกรรม Online Demo Day เพื่อคัดเลือกผู้สมัครจำนวน 35 ทีม มาทำร่วมทำ Work Shop พร้อมนำเสนอไอเดีย หรือ แผนธุรกิจต่อคณะกรรมการจากหน่วยงานพันธมิตร เพื่อคัดเลือกเข้าสู่กิจกรรม Pitching Day เพื่อนำเสนอไอเดีย หรือ แผนธุรกิจต่อหน่วยงานชั้นนำ และ นักลงทุน ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา… วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม… สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ… สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย… สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล… ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย… บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด… บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)… บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)… บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย)… จำกัด บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด… บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด… บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด… และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย… 

ซึ่ง Startup ที่ผ่านการคัดเลือกรอบนี้  Pitching จะมีโอกาสในการได้พันธมิตรร่วมทุน หรือ ได้รับสินเชื่อ เพื่อต่อยอด หรือ เสริมสภาพธุรกิจในอนาคต โดยภายหลังจากการจัดงานในครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเกิดการร่วมลงทุน และ ให้สินเชื่อจากหน่วยงาน หรือ บริษัทชั้นนำที่ร่วมงานแก่ไอเดียธุรกิจไม่น้อยกว่า 12 ทีม… โดยมีเป้าวงเงินสินเชื่อ หรือ เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ https://www.facebook.com/thaismefund  หรือ เว็บไซต์  งาน Catalyst Startup 2021 เร่งศักยภาพ Startup ยกระดับนวัตกรรมไทย https://www.catalyststartup.tech 

ประเด็นที่น่าสนใจคือ… ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กิจกรรม Online Demo Day จำนวน 35 ทีม จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้บริการ Online Enterprise System จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด ทีมละ 10,000 บาทต่อทีม… และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มอบคูปองใช้บริการ HUAWEI CLOUD Credit ทีมละ 5,000 USD หรือ ประมาณ 150,000 บาทต่อทีม… 

สำหรับผู้ชนะภายในกิจกรรม Pitching Day บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มอบคูปองใช้บริการ HUAWEI CLOUD Credit  ทีมละ 10,000 USD หรือ ประมาณ 300,000 บาทต่อทีม… พร้อมสิทธิในการเข้าร่วม HUAWEI Partner Network และ สิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร HUAWEI CLOUD หลักสูตรละประมาณ 50,000 บาทต่อทีม

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Circular Economy Construction

Circular Economy for Real Estate… The Sustainable Trends

อสังหาริมทรัพย์กับงานก่อสร้างเป็นเรื่องแยกกันไม่ออก… ในขณะที่ข้อเท็จจริงที่ว่า… การก่อสร้างกับการทำลายเป็นวงจรต่อเนื่องกันมาตลอดเช่นกัน… คอนกรีตทุกตารางเมตรในการก่อสร้าง… หมายถึงหินปูนจากเหมืองหินซักแห่งในโลกนี้ ที่ถูกขุดและขนมาเผาจนกลายเป็นซีเมนต์และนำมาผสมกับทรายที่ขนมาจากแหล่งไหนซักแห่ง กับหินและเหล็กที่ต้องเปิดเหมืองขุดมาจึงมีคอนกรีตใช้ในงานก่อสร้าง

railway

รถไฟทางคู่เฟส 2… ขอนแก่น–หนองคาย

โครงการรถไฟทางคู่นั้นเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ แต่ในขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากเชื้อไวรัส COVID-19… จึงเห็นควรให้สนอโครงการช่วงขอนแก่น-หนองคาย ก่อน… เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนระบบเศษฐกิจของประเทศ อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์จากจีน ลาว และไทย ลงมาถึงแหลมฉบังได้

Kyber Network

Kyber Network

Kyber Network โดดเด่นด้วยการเสนอให้บริการ Swap หรือ แลกเปลี่ยนโทเคนผ่าน dmm.exchange พร้อมอัลกอริทึม DMM หรือ Dynamic Trade หรือ Kyber Dynamic Market Maker ซึ่งจะค้นหาอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดจากทุกแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนมาเสนอให้ User ได้ตัวเลือกที่ดีที่สุด พร้อมค่าธรรมเนียมผันแปร หรือ Dynamic Fees

Smart grid

Smart Grid… โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

ระบบ Smart Grid จึงถือเป็นโครงข่ายผลิต สำรองและจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ต้องบูรณาการกันทั้งระบบ โดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่ปลายสายส่งจนถึงแหล่งผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าหลัก… ต่างต้องเชื่อมโยงข้อมูลและโครงข่ายถึงกันอย่างมีประสิทธิภาพ