Catalyst Startup 2021… โดยกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี

STARTUP

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน… จัดจัดงาน พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น หรืองาน Catalyst Startup 2021 ระหว่างวันที่ 2–10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เพื่อยกระดับนวัตกรรม และ ศักยภาพ Startup ไทย… โดยจัดแบบ Hybrid ทั้ง Online และ Offline เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการ SMEs และ ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้โจทย์การขับเคลื่อน BCG Model หรือ Bio – Circular – Green Economy… โดยตั้งเป้าเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการที่ผ่านการ Pitching หรือ การนำเสนอแผนธุรกิจ ให้ได้รับการร่วมลงทุน หรือ ได้รับสินเชื่อจากหน่วยงานหรือบริษัทชั้นนำที่ร่วมงาน

คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เล่าถึงที่มาของการจัดงานว่า… เกิดจากนโยบายรัฐบาล ที่ตั้งเป้าหมายในการเปิดประเทศในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งจะมุ่งเน้นการเร่งฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการปรับทักษะแรงงาน เน้นการสร้างโอกาสใหม่ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ ค้าขายส่วนตัว หรือ การประกอบธุรกิจส่วนตัวที่นำความรู้ความสามารถของตนเองมาช่วยในการสร้างธุรกิจ จนกลายเป็นผู้ประกอบการใหม่ หรือ เป็น Startup ได้ 

ในแนวทางนี้… กระทรวงอุตสาหกรรม และ หน่วยงานภายใต้กำกับทุกหน่วยงาน ได้เตรียมแนวทางในการสนับสนุนด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินที่มีการสนับสนุนสินเชื่อสำหรับการพัฒนาธุรกิจ การส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดการพัฒนาการตลาด และ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในธุรกิจ ซึ่งจะสามารถเร่งศักยภาพ และ ยกระดับนวัตกรรมไทย ตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้

ภายในงานจะมีกิจกรรม Online Demo Day เพื่อคัดเลือกผู้สมัครจำนวน 35 ทีม มาทำร่วมทำ Work Shop พร้อมนำเสนอไอเดีย หรือ แผนธุรกิจต่อคณะกรรมการจากหน่วยงานพันธมิตร เพื่อคัดเลือกเข้าสู่กิจกรรม Pitching Day เพื่อนำเสนอไอเดีย หรือ แผนธุรกิจต่อหน่วยงานชั้นนำ และ นักลงทุน ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา… วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม… สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ… สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย… สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล… ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย… บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด… บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)… บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)… บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย)… จำกัด บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด… บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด… บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด… และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย… 

ซึ่ง Startup ที่ผ่านการคัดเลือกรอบนี้  Pitching จะมีโอกาสในการได้พันธมิตรร่วมทุน หรือ ได้รับสินเชื่อ เพื่อต่อยอด หรือ เสริมสภาพธุรกิจในอนาคต โดยภายหลังจากการจัดงานในครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเกิดการร่วมลงทุน และ ให้สินเชื่อจากหน่วยงาน หรือ บริษัทชั้นนำที่ร่วมงานแก่ไอเดียธุรกิจไม่น้อยกว่า 12 ทีม… โดยมีเป้าวงเงินสินเชื่อ หรือ เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ https://www.facebook.com/thaismefund  หรือ เว็บไซต์  งาน Catalyst Startup 2021 เร่งศักยภาพ Startup ยกระดับนวัตกรรมไทย https://www.catalyststartup.tech 

ประเด็นที่น่าสนใจคือ… ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กิจกรรม Online Demo Day จำนวน 35 ทีม จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้บริการ Online Enterprise System จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด ทีมละ 10,000 บาทต่อทีม… และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มอบคูปองใช้บริการ HUAWEI CLOUD Credit ทีมละ 5,000 USD หรือ ประมาณ 150,000 บาทต่อทีม… 

สำหรับผู้ชนะภายในกิจกรรม Pitching Day บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มอบคูปองใช้บริการ HUAWEI CLOUD Credit  ทีมละ 10,000 USD หรือ ประมาณ 300,000 บาทต่อทีม… พร้อมสิทธิในการเข้าร่วม HUAWEI Partner Network และ สิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร HUAWEI CLOUD หลักสูตรละประมาณ 50,000 บาทต่อทีม

References…

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Aspen Saint Regis Hotel

The Aspen Digital Security Token… กรณีศึกษาโทเคนเพื่อการลงทุนโดยมีอสังหาริมทรัพย์หนุนค่า

การทำ Asset Tokenization หรือ แปลงสินทรัพย์เป็นโทเคน หรือ ใช้พอร์ตอสังหาริมทรัพย์มาทำโทเคน ซึ่งโด่งดังและริเริ่มมาตั้งแต่คำอย่าง STO ไม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเหมือนในปัจจุบัน… และผมกำลังพูดถึง Aspen Coin หรือ ASPD Token โดยเครือโรงแรมระดับโลกอย่าง Saint Regis ได้นำ Saint Regis Aspen รีสอร์ตหรูหราระดับ 5 ดาว ซึ่งแต่เดิมใช้เงินลงทุนจากกองรีท หรือ REIT หรือ Real Estate Investment Trust ในเมือง Aspen มลรัฐโคโลราโดมาแตกมูลค่าเป็น Digital Token บนโครงข่าย Ethereum จำนวน 18,000,000 ASPD…

The Asia Food Challenge Harvesting the Future

Agri-Food Technology และ Asia Food Challenges Report

เว็บไซต์ asiafoodchallenge.com ได้เผยแพร่รายงานชื่อ The Asia Food Challenge Harvesting the Future ซึ่งเป็นรายงานทำนายแนวโน้มความต้องการอาหารในช่วงปี 2020-2030 ที่คาดการณ์กันว่าจะมีความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นจนอาจจะเกิดวิกฤตอาหารขาดแคลน

China Construction

รับเหมาจีนในไทย… การบ้านโจทย์ยากวงการก่อสร้างไทย

งานก่อสร้างมากมายจึงมีให้เห็นเกลื่อนไปหมดทุกหัวระแหง และโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มูลค่าสูงหลายโครงการ ก่อสร้างโดยกิจการร่วมค้าไทยจีน ที่หมายถึงผู้รับเหมาจีนร่วมมือกับผู้รับเหมาไทย เพื่อให้เข้าเกณฑ์กิจการร่วมค้าที่มีคุณสมบัติพร้อมในการยื่นประมูลรับงานก่อสร้างตามระเบียบ

BOSTON DYNAMICS SPOT

SPOT… หุ่นเหล็ก 4 ขาอาสางาน

SPOT® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ วางตลาดหุ่นยนต์เชิงพาณิชย์ 2 รุ่นย่อย คือ SPOT® EXPLORER ที่ราคา 74,500.00 ดอลลาร์สหรัฐ และ SPOT® Enterprise ซึ่งราคาขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นการใช้งานที่ประเมินราคาตามออเดอร์เป็นรายกรณี…