Catalyst Startup 2021… โดยกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี

STARTUP

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน… จัดจัดงาน พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น หรืองาน Catalyst Startup 2021 ระหว่างวันที่ 2–10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เพื่อยกระดับนวัตกรรม และ ศักยภาพ Startup ไทย… โดยจัดแบบ Hybrid ทั้ง Online และ Offline เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการ SMEs และ ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้โจทย์การขับเคลื่อน BCG Model หรือ Bio – Circular – Green Economy… โดยตั้งเป้าเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการที่ผ่านการ Pitching หรือ การนำเสนอแผนธุรกิจ ให้ได้รับการร่วมลงทุน หรือ ได้รับสินเชื่อจากหน่วยงานหรือบริษัทชั้นนำที่ร่วมงาน

คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เล่าถึงที่มาของการจัดงานว่า… เกิดจากนโยบายรัฐบาล ที่ตั้งเป้าหมายในการเปิดประเทศในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งจะมุ่งเน้นการเร่งฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการปรับทักษะแรงงาน เน้นการสร้างโอกาสใหม่ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ ค้าขายส่วนตัว หรือ การประกอบธุรกิจส่วนตัวที่นำความรู้ความสามารถของตนเองมาช่วยในการสร้างธุรกิจ จนกลายเป็นผู้ประกอบการใหม่ หรือ เป็น Startup ได้ 

ในแนวทางนี้… กระทรวงอุตสาหกรรม และ หน่วยงานภายใต้กำกับทุกหน่วยงาน ได้เตรียมแนวทางในการสนับสนุนด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินที่มีการสนับสนุนสินเชื่อสำหรับการพัฒนาธุรกิจ การส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดการพัฒนาการตลาด และ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในธุรกิจ ซึ่งจะสามารถเร่งศักยภาพ และ ยกระดับนวัตกรรมไทย ตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้

ภายในงานจะมีกิจกรรม Online Demo Day เพื่อคัดเลือกผู้สมัครจำนวน 35 ทีม มาทำร่วมทำ Work Shop พร้อมนำเสนอไอเดีย หรือ แผนธุรกิจต่อคณะกรรมการจากหน่วยงานพันธมิตร เพื่อคัดเลือกเข้าสู่กิจกรรม Pitching Day เพื่อนำเสนอไอเดีย หรือ แผนธุรกิจต่อหน่วยงานชั้นนำ และ นักลงทุน ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา… วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม… สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ… สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย… สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล… ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย… บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด… บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)… บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)… บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย)… จำกัด บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด… บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด… บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด… และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย… 

ซึ่ง Startup ที่ผ่านการคัดเลือกรอบนี้  Pitching จะมีโอกาสในการได้พันธมิตรร่วมทุน หรือ ได้รับสินเชื่อ เพื่อต่อยอด หรือ เสริมสภาพธุรกิจในอนาคต โดยภายหลังจากการจัดงานในครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเกิดการร่วมลงทุน และ ให้สินเชื่อจากหน่วยงาน หรือ บริษัทชั้นนำที่ร่วมงานแก่ไอเดียธุรกิจไม่น้อยกว่า 12 ทีม… โดยมีเป้าวงเงินสินเชื่อ หรือ เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ https://www.facebook.com/thaismefund  หรือ เว็บไซต์  งาน Catalyst Startup 2021 เร่งศักยภาพ Startup ยกระดับนวัตกรรมไทย https://www.catalyststartup.tech 

ประเด็นที่น่าสนใจคือ… ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กิจกรรม Online Demo Day จำนวน 35 ทีม จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้บริการ Online Enterprise System จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด ทีมละ 10,000 บาทต่อทีม… และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มอบคูปองใช้บริการ HUAWEI CLOUD Credit ทีมละ 5,000 USD หรือ ประมาณ 150,000 บาทต่อทีม… 

สำหรับผู้ชนะภายในกิจกรรม Pitching Day บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มอบคูปองใช้บริการ HUAWEI CLOUD Credit  ทีมละ 10,000 USD หรือ ประมาณ 300,000 บาทต่อทีม… พร้อมสิทธิในการเข้าร่วม HUAWEI Partner Network และ สิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร HUAWEI CLOUD หลักสูตรละประมาณ 50,000 บาทต่อทีม

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Google Data Analytics Professional Certificate โดย Google Career Certificate บน Coursera

คอร์สระดับประกาศนียบัตรบน Coursera ที่มีสถิติเข้าดูมากกว่า 2,000,000 View ดูเหมือนจะมีอยู่ไม่ถึงสิบเรื่อง และหนึ่งในนั้นก็คือคอร์สจาก Google ที่ให้เรียนฟรีพร้อมประกาศนียบัตรแบบ Shareable Certificate บน Coursera โดยมีเพียงเงื่อนไขเดียวคือเรียนและทำแบบทดสอบให้ผ่านเกณฑ์เท่านั้น ซึ่งผมกำลังพูดถึงคอร์ส Google Data Analytics Professional Certificate คอร์สนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มคอร์ส Reskill/Upskill ในชุด Google Career

ท่าอากาศยานนานาชาติบึงกาฬ… ว๊าวว

ในที่สุดผมก็ได้ข้อมูลที่ยืนยันได้ว่า… บึงกาฬมีโครงการก่อสร้างสนามบินที่ บ้านดอนปอ ตำบลหนองเข็ง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ระยะห่างจากตัวจังหวัดบึงกาฬ ประมาณ 25 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 212 ตอนหนองคาย – บึงกาฬ โดยได้มีการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติบึงกาฬจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับงบประมาณศึกษาเบื้องต้นประมาณ 18 ล้านบาท เพื่อศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ในการก่อสร้าง

Graphene Batteries…

Graphene หรือ กราฟีนเป็นโครงสร้างอะตอมคาร์บอนแบบสองมิติด้วยโครงสร้างชั้นคาร์บอนที่มีการเรียงตัวเชื่อมต่อกันเป็นรูปหกเหลี่ยมด้วยพันธะโคเวเลนต์ที่มีความแข็งแรง มีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับรังผึ้ง โดยหากนำกราฟีนมาวางซ้อนกันหลายๆ ชั้นก็จะได้แกรไฟต์หรือที่เรารู้จักกันดีในรูปของไส้ดินสอ… กราฟีนจึงไม่ใช่นวัตกรรมใหม่มากมาย เพียงแต่การประยุกต์ใช้เป็นเซลล์พลังงานแบตตเตอรรี่ยังถือว่าใหม่และท้าทายอย่างมาก และ มีความพยายามมานาน เพราะการสร้างชั้นโครงสร้างอะตอมให้กราไฟท์เป็นหนึ่งใน Nanotechnology ที่ยังพัฒนาได้ค่อนข้างช้า

Woven City Toyota

Woven City… City of The Future by Toyota

ถ้า Woven City ของโตโยต้าสร้างเสร็จ… ที่นี่น่าจะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่คนทั้งโลกคงอยากไปสัมผัสซักครั้ง