รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565… คุณไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงถึงรายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ให้ กนง. ประเมินภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มของประเทศ และ รายงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นรายไตรมาส โดย กนง. ระบุว่า… การดำเนินนโยบายการเงินของ กนง. ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2565  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 0.5 โดยประเมินว่า…

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ และ การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ส่วนมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจะไม่กระทบต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในภาพรวม รวมทั้งโรคโควิด 19 สายพันธุ์โอไมครอนส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยกว่าระลอกก่อนหน้า

ทั้งนี้… กนง. ประเมินว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อมาจากความผันผวนของราคาสินค้าในระยะสั้น จึงสามารถมองผ่านได้ ซึ่งอัตราเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นเป็นผลจากปัจจัยด้านอุปทาน ส่วนอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมาย กนง. จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้มีความต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม… กนง. คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยปี พ.ศ. 2565 จะปรับสูงขึ้นเกินกรอบเป้าหมายจากราคาพลังงานและต้นทุนในหมวดอาหารเป็นหลัก โดยจะทยอยลดลงและกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในปี พ.ศ. 2566… ส่วนการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินเพื่อประกอบการดำเนินนโยบายการเงินนั้น กนง. มองว่า… 

ด้านเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าของไทยมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.6 ในปี พ.ศ. 2565 และ ร้อยละ 3.2 ในปี พ.ศ. 2566  ซึ่งเป็นการขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ เนื่องจากผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่ส่งผลให้ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์โลกปรับตัวสูงขึ้น ส่วนอัตราเงินเฟ้อโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงตามราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์

ขณะที่ภาวะการเงินและเสถียรภาพระบบการเงินไทยนั้น ภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลาย แต่ตึงตัวขึ้นจากความผันผวนในตลาดการเงินโลกที่สูงขึ้น ขณะที่ต้นทุนการระดมทุนของภาคธุรกิจโดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำทั้งในตลาดสินเชื่อ และ ตลาดตราสารหนี้ แต่ยังสามารถระดมทุนได้ต่อเนื่อง  

ส่วนระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่ภาคครัวเรือน และ ภาคธุรกิจเปราะบางขึ้นในบางกลุ่มจากผลกระทบของโควิด 19… ค่าครองชีพ และ ต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งสะท้อนจากสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของครัวเรือนและธุรกิจที่ยังอยู่ในระดับสูง จึงควรผลักดันการปรับโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ระยะยาว

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยนั้น กนง. ระบุว่า… เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.2 ในปี พ.ศ. 2565 ส่วนปี พ.ศ. 2566 มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 4.4 โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยในปี พ.ศ. 2565 มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 7 และในปี พ.ศ. 2566 คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 1.5  

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี พ.ศ. 2565 คาดว่าจะอยู่ที่ 5.6 ล้านคน และ ปี พ.ศ. 2566 อยู่ที่ 19 ล้านคน ปรับลดลงจากประมาณการเดิม เนื่องจากนักท่องเที่ยวรัสเซียอาจไม่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ 

ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี พ.ศ. 2565 คาดว่า… จะอยู่ที่ร้อยละ 4.9 และในปี พ.ศ. 2566 อยู่ที่ร้อยละ 1.7  โดยอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงกว่าร้อยละ 5 ในช่วงไตรมาสที่ 2 คือเดือนเมษายน-มิถุนายน และ ไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน ก่อนที่จะปรับลดลงในช่วงหลังของปี 2565 และกลับมาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเป้าหมายในช่วงต้นปี 2566 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2565 เป็นผลจากในช่วงเดียวกันของปี 2564 น้ำมันมีราคาต่ำและมีมาตรการบรรเทาค่าครองชีพของภาครัฐ จึงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเทียบปีต่อปีสูงขึ้นแม้ว่าระดับราคาไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมาก

ตามนั้นครับ!!!

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Smart Contact Lens… คอนแท็กต์เลนส์อัจฉริยะ

ความพิเศษของ Mojo Lens ซึ่งเป็นจอคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงข้อมูลให้ปรากฏต่อสายตาในขณะที่มองสิ่งต่างๆ รอบตัวแล้ว… Mojo Lens ยังสามารถแก้ไขความผิดปกติทางสายตาให้ผู้สวมใส่หลายรูปแบบ ซึ่ง Steve Sinclair อธิบายว่า… ลองจินตนาการดูว่า ถ้านักดนตรีสามารถมองเห็นเนื้อเพลงหรือโน้ตดนตรีขณะแสดงคอนเสิร์ต… ผู้กล่าวสุนทรพจน์มองเห็นบทพูดของตนเองได้โดยไม่ต้องก้มหน้าหรือหันเหสายตาไปทางอื่น… นักกรีฑามองเห็นข้อมูลชีวภาพของตนเองในขณะซ้อมและแข่งขัน รวมทั้งได้เห็นระยะทางที่ยังเหลือข้างหน้าก่อนถึงเส้นชัย

ที่ดินเปล่า! กลยุทธ์การเลือกทำเลลงทุนกับที่ดินเปล่า

การเก็งกำไรที่ดินเปล่า! ผมขอใช้คำว่าเก็งกำไรไปเลยตรงๆ เพราะถ้าคุณไม่สนใจจะเก็งกำไร คุณคงไม่คิดจะอ่านที่ผมเขียนอยู่แล้ว ที่นี้ก็มาเข้าเรื่องกัน

Social Media Marketing for Restaurants

Social Media Marketing for Restaurants

การสร้างความคาดหวังใส่ความต้องการให้ลูกค้าคือการตลาดล้วนๆ!… ในขณะที่การบริการอาหารเครื่องดื่มตามความคาดหวัง ก็จะเป็นงานขายล้วนๆ

P2P Lending สินเชื่อที่อาจทำให้ระบบสินเชื่อธนาคารล่มสลาย…

26 กันยายน 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดแถลงข่าวและออกจดหมายข่าว ฉบับที่ 63/2561 เรื่อง กรอบการกำกับดูแล Peer-to-Peer Lending Platform ซึ่งเป็นการยืนยันความชัดเจนว่า กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมแล้วที่จะเปิดประตูให้ FinTech อีกหนึ่งบาน…