รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565… คุณไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงถึงรายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ให้ กนง. ประเมินภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มของประเทศ และ รายงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นรายไตรมาส โดย กนง. ระบุว่า… การดำเนินนโยบายการเงินของ กนง. ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2565  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ 0.5 โดยประเมินว่า…

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ และ การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ส่วนมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียจะไม่กระทบต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในภาพรวม รวมทั้งโรคโควิด 19 สายพันธุ์โอไมครอนส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยกว่าระลอกก่อนหน้า

ทั้งนี้… กนง. ประเมินว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อมาจากความผันผวนของราคาสินค้าในระยะสั้น จึงสามารถมองผ่านได้ ซึ่งอัตราเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นเป็นผลจากปัจจัยด้านอุปทาน ส่วนอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางยังคงอยู่ในกรอบเป้าหมาย กนง. จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้มีความต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม… กนง. คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยปี พ.ศ. 2565 จะปรับสูงขึ้นเกินกรอบเป้าหมายจากราคาพลังงานและต้นทุนในหมวดอาหารเป็นหลัก โดยจะทยอยลดลงและกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในปี พ.ศ. 2566… ส่วนการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจการเงินเพื่อประกอบการดำเนินนโยบายการเงินนั้น กนง. มองว่า… 

ด้านเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าของไทยมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.6 ในปี พ.ศ. 2565 และ ร้อยละ 3.2 ในปี พ.ศ. 2566  ซึ่งเป็นการขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ เนื่องจากผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่ส่งผลให้ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์โลกปรับตัวสูงขึ้น ส่วนอัตราเงินเฟ้อโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงตามราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์

ขณะที่ภาวะการเงินและเสถียรภาพระบบการเงินไทยนั้น ภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลาย แต่ตึงตัวขึ้นจากความผันผวนในตลาดการเงินโลกที่สูงขึ้น ขณะที่ต้นทุนการระดมทุนของภาคธุรกิจโดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำทั้งในตลาดสินเชื่อ และ ตลาดตราสารหนี้ แต่ยังสามารถระดมทุนได้ต่อเนื่อง  

ส่วนระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่ภาคครัวเรือน และ ภาคธุรกิจเปราะบางขึ้นในบางกลุ่มจากผลกระทบของโควิด 19… ค่าครองชีพ และ ต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งสะท้อนจากสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ของครัวเรือนและธุรกิจที่ยังอยู่ในระดับสูง จึงควรผลักดันการปรับโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ระยะยาว

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของไทยนั้น กนง. ระบุว่า… เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.2 ในปี พ.ศ. 2565 ส่วนปี พ.ศ. 2566 มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 4.4 โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยในปี พ.ศ. 2565 มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 7 และในปี พ.ศ. 2566 คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 1.5  

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี พ.ศ. 2565 คาดว่าจะอยู่ที่ 5.6 ล้านคน และ ปี พ.ศ. 2566 อยู่ที่ 19 ล้านคน ปรับลดลงจากประมาณการเดิม เนื่องจากนักท่องเที่ยวรัสเซียอาจไม่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ 

ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี พ.ศ. 2565 คาดว่า… จะอยู่ที่ร้อยละ 4.9 และในปี พ.ศ. 2566 อยู่ที่ร้อยละ 1.7  โดยอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงกว่าร้อยละ 5 ในช่วงไตรมาสที่ 2 คือเดือนเมษายน-มิถุนายน และ ไตรมาสที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน ก่อนที่จะปรับลดลงในช่วงหลังของปี 2565 และกลับมาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเป้าหมายในช่วงต้นปี 2566 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2565 เป็นผลจากในช่วงเดียวกันของปี 2564 น้ำมันมีราคาต่ำและมีมาตรการบรรเทาค่าครองชีพของภาครัฐ จึงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเทียบปีต่อปีสูงขึ้นแม้ว่าระดับราคาไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมาก

ตามนั้นครับ!!!

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

LP Token & Governance Token… หลักทรัพย์หรือแค่รางวัล?

ประเด็นก็คือ DeFi Platform มีคนทำงานอยู่เบื้องหลังไม่ถึง 10 คนเป็นส่วนใหญ่… ในขณะที่หลายแพลตฟอร์มมีคนทำงาน และ พัฒนา Smart Contract อยู่เบื้องหลังเพียงคนเดียวก็มีอยู่มาก… ข้อกังวลเรื่องความโปร่งใส ฉ้อฉล และ กลโกง อันหมายถึงความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มจึงเป็นเรื่องสำคัญ…

Samsung Galaxy Ring

อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะที่น่าสนใจที่สุดเมื่อวิถี MetaVerse และ HealthTech เติบโตไปพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานของอินเตอร์เน็ตยุคที่ 3 หรือ WEB 3.0 ซึ่งการทำกิจกรรมส่วนตัว และ กิจกรรมทางธุรกิจใน MetaVerse จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมที่อยู่ในมือ ซึ่งได้พัฒนามาจาก Computer Mouse และ Joy Stick ไปเป็น Metaverse Controller และ กำลังวิวัฒน์ไปเป็นอุปกรณ์สวมใส่พื้นๆ อย่าง “แหวน หรือ Ring” เหมือนที่ Metaverse Headset ได้วิวัฒน์ไปเป็นแว่นตาอัจฉริยะ… ซึ่ง Gadget ที่ถูกขึ้นรายการจับตามองที่สุดในปี 2023 จึงมีคำว่า “Smart Ring” อยู่ในรายการลำดับต้นๆ ด้วย

Tony Blair

Education Is The Best Economic Policy There Is – Tony Blair

อดีตนายกรัฐมนตรี Tony Blair ของอังกฤษเคยบอกไว้ชัดเจนว่า… Education Is The Best Economic Policy There Is หรือ การศึกษาคือนโยบายทางเศรษฐกิจที่ต้องมี… ซึ่งการศึกษาเป็นเพียงเครื่องมือเดียวที่ใช้สร้างโอกาสในทุกมิติ… โดยเฉพาะโอกาสของบุคคลในการพัฒนารายได้ของตัวเองซึ่งจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาค

Leo Tolstoy

Everyone Thinks Of Changing The World, But No One Thinks Of Changing Himself ― Leo Tolstoy

ลีโอ ตอลสตอย… นักเขียนผู้มาจากตระกูลขุนนาง แต่ดูแลช่วยเหลือชาวนาในบ้านเกิด ทั้งเรื่องที่ทำกินและโรงเรียนในผืนดินมรดก ก็สร้างผลงาน สะท้อนความเชื่อในศาสนา อย่าง The Death of Ivan Ilyich และ The Kingdom of God Is Within You… จนกลายเป็นแนวคิด หรือ นิกายใหม่ของคริสต์ศาสนา คือ Christian Anarchism และ Pacifist ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับ… การต่อสู้โดยสันติวิธีเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมโดยวิธีการไม่ใช้ความรุนแรง หรือ อหิงสา…