Digital Factoring… บริการรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้าบนแพลตฟอร์มดิจิทัล

digital automated factoring

18 กันยายน 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออก Consultation Paper เรื่องการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับการให้บริการ Digital Factoring เพื่อสื่อสารและรับฟังความเห็นจากสาธารณชน… โดยคุณธรรมรักษ์ หมื่นจักร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ชีแจงเพิ่มไว้ว่า.. ที่ผ่านมา  ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นถึงแนวทางในการพัฒนาดังกล่าวร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมาก่อนแล้ว

ซึ่งในครั้งนั้น… คุณพีรจิต ปัทมสูต ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้อธิบายกับนักข่าวเพิ่มเติมว่า… ปัญหาของเอสเอ็มอีในปัจจุบันคือการเข้าถึงบริการทางการเงิน หรือ สินเชื่อได้ยาก หากเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญของ Factoring ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เอสเอ็มอีเข้าถึงสภาพคล่องได้มากขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ริเริ่มโครงการ การพัฒนาระบบนิเวศสำหรับการให้บริการ Digital Factoring โดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและลดอุปสรรคของ SMEs รายย่อยในการเข้าถึงบริการ Factoring

Factoring หรือ Invoice Factoring ก็คือการขายลูกหนี้การค้า หรือ Account Receivable ของกิจการหรือใบแจ้งหนี้ หรือ Invoice ให้แก่ผู้ให้บริการที่รับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้า โดยการขายลูกหนี้การค้าก็คือ… การขายหรือการโอนสิทธิลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการที่เป็นเงินเชื่อไปให้กับบริษัทที่รับซื้อใบแจ้งหนี้นั่นเอง… ซึ่งที่ผ่านมาถือว่ามีปัญหามากมายโดยเฉพาะการฉ้อโกงจนทำลายโอกาสของธุรกิจรายเล็กที่ไม่มีหลักประกันสินเชื่อเช่นเดิม

ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเป็นเจ้าภาพ… นำแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายมาใช้ ซึ่งในระยะยาวก็จะดีกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมนั่นเอง… โดยส่วนตัวถือว่าเป็นข่าวดีมากๆ สำหรับ SMEs และธุรกิจครับ

และล่าสุดเมื่อปลายเดือนเมษายน 2021 ที่ผ่านสดๆ นี่เอง… ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในโครงการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับการให้บริการ Digital Factoring ได้เปิดตัวระบบฐานข้อมูลกลาง หรือ Central Web Service เพื่อทำหน้าที่เก็บข้อมูลในส่วนที่สำคัญของใบแจ้งหนี้ หรือ Invoice ช่วยตรวจสอบการขอสินเชื่อซ้ำซ้อน ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงในการพิจารณาให้สินเชื่อกับ SMEs โดยเฉพาะรายย่อย

โดยปัจจุบันระบบฐานข้อมูลกลางมีผู้ใช้งานแล้ว 5 ราย ได้แก่ 

  1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
  2. บริษัท ดีไนน์ตี้ แคปปิตอล จำกัด 
  3. บริษัท บิลมีเวนเจอร์ จำกัด
  4. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
  5. บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงและผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมแฟ็กเตอริงที่ประสงค์จะใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง สามารถยื่นความประสงค์มายัง ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนเริ่มใช้งานระบบ โดยสามารถดู เอกสารประกอบการสมัครใช้งานระบบ และรายละเอียดแนวปฏิบัติ ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การใช้ระบบฐานข้อมูลกลาง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Healthy Buildings

แนวทางเบื้องต้นเรื่อง… อาคารเป็นมิตรต่อสุขภาพ 9 ด้าน

ในประเทศที่กำลังกลับไปเริ่มทำงานกันอีกครั้งหลังการ Lock Down… ความใส่ใจเรื่องมาตรการด้านสุขอนามัยในอาคารและที่ทำงาน จะสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่าเดิมมาก และทั้งหมดไม่มีประเด็นเรื่องถูกแพงให้กังวลอีกแล้ว เพราะมาตรฐานเรื่องสุขอนามัยกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ “จำเป็นต้องมี หรือ Must-haves” แม้ว่าจะเพิ่มต้นทุนขึ้นอีกมาก แต่ก็เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและกำไรได้มากเช่นเดียวกัน

JLL หนึ่งในผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก

ท่านเคยสงสัยมั๊ยครับว่า… เศรษฐีติดอันดับโลกเขาบริหารและดูแลทรัพย์สินให้งอกเงยอย่างไร โดยเฉพาะการลงทุนและการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่ทุกท่านน่าจะมองออกว่า คนเหล่านี้มีภาระกิจและธุรกิจมากมาย ที่ไม่มีเวลามาดูที่ ตรวจบัญชีหรือนั่งอ่านข้อเสนอแนะการลงทุนที่ข้อมูลมีมากมายจนตายแล้วเกิดใหม่สิบรอบก็อาจจะอ่านและศึกษาไม่หมด

Cobot for Construction

Robotics for Construction…

แน่นอนว่าภาวะที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติต่างๆ ถูกนำมาใช้ในวงการก่อสร้างมากขึ้นจนความต้องการแรงงานเหมือนในอดีต… ถูกเปลี่ยนไปเป็นหุ่นยนต์และเทคโนโลยีก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า

AVAC

Clean Room Technology

จริงๆ แล้ว… มนุษย์สร้างที่อยู่อาศัยก็เพื่อต่อสู้กับธรรมชาติ เราออกแบบบ้านให้มีหลังคาเพื่อกันแดดกันฝนกันลมกันหิมะหรือแม้แต่น้ำค้าง… บ้านในเขตหนาวก็สร้างเตาผิงใส่ไว้ในบ้าน… บ้านเขตร้อนก็เจาะฝาบ้านทำหน้าต่างมันทุกด้านเพื่อถ่ายเทอากาศ