Digital Factoring… บริการรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้าบนแพลตฟอร์มดิจิทัล

digital automated factoring

18 กันยายน 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออก Consultation Paper เรื่องการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับการให้บริการ Digital Factoring เพื่อสื่อสารและรับฟังความเห็นจากสาธารณชน… โดยคุณธรรมรักษ์ หมื่นจักร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ชีแจงเพิ่มไว้ว่า.. ที่ผ่านมา  ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นถึงแนวทางในการพัฒนาดังกล่าวร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมาก่อนแล้ว

ซึ่งในครั้งนั้น… คุณพีรจิต ปัทมสูต ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้อธิบายกับนักข่าวเพิ่มเติมว่า… ปัญหาของเอสเอ็มอีในปัจจุบันคือการเข้าถึงบริการทางการเงิน หรือ สินเชื่อได้ยาก หากเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญของ Factoring ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เอสเอ็มอีเข้าถึงสภาพคล่องได้มากขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ริเริ่มโครงการ การพัฒนาระบบนิเวศสำหรับการให้บริการ Digital Factoring โดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและลดอุปสรรคของ SMEs รายย่อยในการเข้าถึงบริการ Factoring

Factoring หรือ Invoice Factoring ก็คือการขายลูกหนี้การค้า หรือ Account Receivable ของกิจการหรือใบแจ้งหนี้ หรือ Invoice ให้แก่ผู้ให้บริการที่รับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้า โดยการขายลูกหนี้การค้าก็คือ… การขายหรือการโอนสิทธิลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการขายสินค้าและบริการที่เป็นเงินเชื่อไปให้กับบริษัทที่รับซื้อใบแจ้งหนี้นั่นเอง… ซึ่งที่ผ่านมาถือว่ามีปัญหามากมายโดยเฉพาะการฉ้อโกงจนทำลายโอกาสของธุรกิจรายเล็กที่ไม่มีหลักประกันสินเชื่อเช่นเดิม

ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเป็นเจ้าภาพ… นำแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายมาใช้ ซึ่งในระยะยาวก็จะดีกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมนั่นเอง… โดยส่วนตัวถือว่าเป็นข่าวดีมากๆ สำหรับ SMEs และธุรกิจครับ

และล่าสุดเมื่อปลายเดือนเมษายน 2021 ที่ผ่านสดๆ นี่เอง… ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในโครงการพัฒนาระบบนิเวศสำหรับการให้บริการ Digital Factoring ได้เปิดตัวระบบฐานข้อมูลกลาง หรือ Central Web Service เพื่อทำหน้าที่เก็บข้อมูลในส่วนที่สำคัญของใบแจ้งหนี้ หรือ Invoice ช่วยตรวจสอบการขอสินเชื่อซ้ำซ้อน ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงในการพิจารณาให้สินเชื่อกับ SMEs โดยเฉพาะรายย่อย

โดยปัจจุบันระบบฐานข้อมูลกลางมีผู้ใช้งานแล้ว 5 ราย ได้แก่ 

  1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
  2. บริษัท ดีไนน์ตี้ แคปปิตอล จำกัด 
  3. บริษัท บิลมีเวนเจอร์ จำกัด
  4. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
  5. บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟท์แวร์กรุ๊ป จำกัด

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจแฟ็กเตอริงและผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมแฟ็กเตอริงที่ประสงค์จะใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง สามารถยื่นความประสงค์มายัง ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนเริ่มใช้งานระบบ โดยสามารถดู เอกสารประกอบการสมัครใช้งานระบบ และรายละเอียดแนวปฏิบัติ ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การใช้ระบบฐานข้อมูลกลาง

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Stir Frying

Stir Frying Machine… ผัดให้ได้ไม่ต้องใช้แรงคน

เมื่อคนตกงานจะมีสองอย่างที่คนส่วนใหญ่กลับไปทำก็คือ ทำเกษตร และ ทำอาหารขาย… ซึ่งร้านอาหารและโมเดลทำอาหารขายหลังวิกฤตโควิดจบลง โมเดลร้านที่จ้างพนักงานทั้งหน้าร้านหลังร้านมากมายเหมือนแต่ก่อนก็คงจะหายไป… ค่อนข้างชัด แม้ว่าจะมีแรงงานต่างด้าวราคาไม่แพงให้จ้างใช้อยู่บ้าง แต่การทำธุรกิจที่ต้องใช้คนเยอะๆ น่าจะลดลงมาก โดยเฉพาะในขนาดธุรกิจร้านอาหารระดับ SMEs

Intraday trading

OsMA… Moving Average Oscillator

การใช้งาน OsMA หรือ Moving Average Oscillator ในทางเทคนิคก็ยังถือว่าเป็นดัชนีที่ตามหลังราคาจริง หรือ Lagging Indicator ซึ่งต้องระมัดระวังเมื่อใช้งาน และควรใช้คู่กับดัชนีตัวอื่นๆ ร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งคำยืนยันจากนักวิเคราะห์มากมายพูดเหมือนกันว่า… OsMA ให้ข้อมูลได้ไม่ดีนักในสภาวะตลาด Sideway ซึ่งหลายกรณีให้สัญญาณผิดพลาด หรือ False Signal อีกด้วย

เชียงใหม่ 2019 Smart Economy Smart City

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 จังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และหนังสือพิมพ์ประชาชาชาติธุรกิจ ร่วมกันจัดงาน งานสัมมนา “เชียงใหม่ 2019 Smart Economy Smart City ก้าวใหม่สู่อนาคตที่มั่นคง” ขึ้น ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

Smart Contact Lens… คอนแท็กต์เลนส์อัจฉริยะ

ความพิเศษของ Mojo Lens ซึ่งเป็นจอคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงข้อมูลให้ปรากฏต่อสายตาในขณะที่มองสิ่งต่างๆ รอบตัวแล้ว… Mojo Lens ยังสามารถแก้ไขความผิดปกติทางสายตาให้ผู้สวมใส่หลายรูปแบบ ซึ่ง Steve Sinclair อธิบายว่า… ลองจินตนาการดูว่า ถ้านักดนตรีสามารถมองเห็นเนื้อเพลงหรือโน้ตดนตรีขณะแสดงคอนเสิร์ต… ผู้กล่าวสุนทรพจน์มองเห็นบทพูดของตนเองได้โดยไม่ต้องก้มหน้าหรือหันเหสายตาไปทางอื่น… นักกรีฑามองเห็นข้อมูลชีวภาพของตนเองในขณะซ้อมและแข่งขัน รวมทั้งได้เห็นระยะทางที่ยังเหลือข้างหน้าก่อนถึงเส้นชัย