Bollinger Bands Indicator

Bollinger Band

Bollinger Bands® เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่พัฒนาขึ้นโดย John Bollinger ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 โดยประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งคลื่นราคาสินทรัพย์ลงทุนที่เคลื่อนไหวขึ้นลง จะถูกวาดกรอบตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ด้วยการ “บวกค่าเบี่ยงเบน” เข้าไปเพื่อกำหนดกรอบราคาอ้างอิงที่มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นกว่าราคาเฉลี่ย และ “ลบค่าเบี่ยงเบน” ออกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อกำหนดกรอบราคาอ้างอิงที่มีโอกาสลดลงไป

Bollinger Bands® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน โดยมีเวบไซต์ BollingerBands.com เป็นศูนย์กลางที่ผู้ใช้งานสามารถหาคำตอบที่ต้องการเกี่ยวกับ Bollinger Bands® ได้แทบจะทุกอย่าง ซึ่งแม้แต่ผู้ใช้งานในระดับ End Users ก็สามารถใช้ข้อมูลบนเวบไซต์อย่างเป็นทางการของ Bollinger Bands® ได้หมด

ในแง่ของการใช้งาน… Bollinger Bands® เป็นเครื่องมือราคาสำหรับกำหนดจุดเข้าและออก โดยมีเส้นค่าเบี่ยงเบนบวกและลบจากค่าเฉลี่ย ให้สัญญาณ Overbought และ Oversold… นอกจากนั้น Bollinger Bands® ยังใช้ตรวจจับภาพรวมของตลาดได้ทั้ง Sideway และ ตลาดผันผวนเปลี่ยนแปลง… Bollinger Bands® เป็นเครื่องมือที่ให้สัญญาณค่อนข้างเร็วจนกลายเป็นที่นิยมของนักลงทุนระยะสั้น และ นักลงทุนรายวัน หรือ รูปแบบการลงทุนแบบ Scalp Trade

Bollinger Bands® จะมีเส้นกราฟ 3 เส้นถูกพล๊อตไปพร้อมกัน โดยมีเส้นกลางเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ SMA หรือ Simple Moving Average โดยค่าเริ่มต้นจะใช้ 20 Periods… เส้นกราฟด้านบนจะเป็นเป็นค่าเบี่ยงเบนบวก โดยค่าเริ่มต้นจะกำหนดไว้ที่ 2.0 และเส้นกราฟด้านล่างจะเป็นค่าเบี่ยงเบนลบในสัดส่วนเดียวกันกับค่าบวก หรือ กำหนดค่าเริ่มต้นไว้ที่ -2.0 นั่นเอง

ส่วนการใช้งานทั่วไปนั้น นักลงทุนจะตามดูแท่งเทียนราคาเคลื่อนไหวชิดเส้นกราฟเบี่ยงเบนไปจนสุดแนวโน้ม โดยพิจารณาว่า… ถ้าแท่งเทียนเคลื่อนที่ไต่ขอบเส้นกราฟด้านบนขึ้นไปเรื่อยๆ นักลงทุนจะรอจนเห็นแท่งเทียนราคาย่อตัวติดลบลงมา และ เห็นแท่งเทียนเข้ามาอยู่ในขอบเขตของกราฟ Bollinger Bands® จึงจะตัดสินใจหรือวางกลยุทธ์ออเดอร์ SELL… ในทางตรงกันข้าม ถ้าแท่งเทียนเคลื่อนที่ไต่ขอบเส้นกราฟด้านล่างลดลงมาเรื่อยๆ นักลงทุนจะรอจนเห็นแท่งเทียนราคากลับตัวเข้าไปอยู่ในขอบเขตของกราฟ Bollinger Bands® จึงจะตัดสินใจหรือวางกลยุทธ์ออเดอร์ BUY… ส่วนขอบเขตกราฟ Bollinger Bands® ทั้ง 3 เส้นบีบแคบขนานกับไปในแนวนอนซึ่งสะท้อนตลาด Sideway นั้น นักลงทุนสาย BB หรือ Bollinger Bands® และ Scalp Trader จะรอจนกว่าจะเห็นทิศทางที่ชัดเจน

แต่ที่ต้องระมัดระวังก็คือ… บ่อยครั้งจะเห็นการเปิดราคานอกของกราฟ Bollinger Bands® อันหมายถึงกระแสราคากำลังวิ่งรุนแรงกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งขึ้นเร็ว หรือ ลงแรง… นักลงทุนจะต้องรอจนกว่าแท่งเทียน 3-5 แท่งสุดท้ายจะนิ่ง จึงจะตัดสินใจเรื่องออเดอร์… ส่วนนักลงทุนระยะสั้นและนักเทรดรายวันที่ต้องการใช้ Bollinger Bands® ตามราคา… ควรใช้คู่กับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำขึ้น และ อย่าลืม Stop Loss เผื่อความผันผวนเอาไว้ด้วยทุกครั้งครับ

รายละเอียดเชิงเทคนิคกราฟ Bollinger Bands® พวกสูตรคำนวณและจุดดีจุดด้อยขอผ่านครับ… ส่วนที่ท่านสนใจเรียนเทคนิควิเคราะห์กราฟกับผม ซึ่งระยะหลังๆ มีทักเข้ามาหลายช่องทาง… ตอนนี้ยังไม่พร้อมครับ แต่ก็รับคำแนะนำจากทุกท่านเอาไว้

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Properea Growth Hacking

Growth Hacking for Real Estate… ผ่าตัดเพื่อเติบโต

Growth Hacking หมายถึงกลยุทธ์การทำตลาดแนวทางหนึ่ง เพื่อเพิ่มการเติบโตของธุรกิจในยุคที่ลมหายใจธุรกิจล้วนเข้าออกโดยมี Technology ขับเคลื่อน หรือที่เรียกว่า Tech Driven หรือ Technology Driven

Johnny’s Guide to Chiang Mai… Digital Nomad Personars

หลายท่านคงทราบว่า… ผมเป็นสาวก Nomad Lifestyle สาย Introvert ที่เร่ร่อนแบบปลีกวิเวกเสมอที่มีโอกาส… และมองว่า กลุ่มคนที่ใช้ชิวิตแบบ Digital Nomad เป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ให้บริการที่พักให้เช่า ที่ทำงานให้เช่า หรือสถานที่สนุกๆ ให้บริการ

Agri-Food

ไทยพร้อมรับมือวิกฤตอาหารในสถานการณ์ COVID19

ภาคการเกษตรของไทยกำลังเผชิญกับปัญหาสังคมผู้สูงวัย เกษตรกรรุ่นใหม่จึงเป็นอนาคตของภาคเกษตร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนิน โครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ และ SME ที่ต้องการทำการเกษตรในพื้นที่ โดยจัดการฝึกอบรมให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีความรู้ในการดำเนินธุรกิจเกษตร นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้วางแผนในการผลิตและการตลาด

ราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา กรุงเทพฯ-ปริมณฑล Q 1/2562

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล รวม 6 จังหวัดคือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม โดยกำหนดให้ปี 2555 เป็นปีฐาน และจัดทำดัชนีเป็นรายไตรมาสพบว่า ไตรมาส 1 ปี 2562 ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 229.7 จุด เพิ่มขึ้น