โรงไฟฟ้าชุมชน… อัพเดทกันยายน 2563

โรงไฟฟ้าชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งโครงการใหญ่ ที่ข้อมูลข่าวสารปั่นป่วนวุ่นวายที่สุด จนแทบจะจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าอะไรเป็นอะไร… และทำไมจึงมีประเด็นงอกลอยๆ ออกมาเป็นข่าว… แต่ก็เป็นข่าวที่รายละเอียดจริงๆ เป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 หรือ PDP 2018 REV.1 โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. ซึ่งมีงานดูแลพลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและชุมชน ซึ่งกำลังผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ หลายโครงการติดขัดจนล้มเลิกโครงการไปก็มี

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเร่งผลักดันโรงไฟฟ้าชุมชน เข้าสู่แผนจัดการพลังงานไฟฟ้า ท่ามกลางอุปสรรคมากมายไม่ต่างจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่… ที่ทุกคนเดือดร้อนมากหาไม่มีไฟฟ้าใช้ และทุกคนเดือดดาลมากหากโรงไฟฟ้ามาตั้งอยู่ใกล้บ้าน… 

8 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา… คุณวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ก็พูดคุยกับนักข่าวประเด็นโรงไฟฟ้าชุมชน และกำลังผลิต 1,988 เมกะวัตต์ และนำแผนเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา… ซึ่งคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มอบนโยบายให้กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไปพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การดำเนินการต่างๆ ให้ได้ข้อสรุปภายในเดือนกันยายน 2563 ซึ่งทุกฝ่ายรอว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรออกมาบ้าง

ฝั่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยคุณอาทิตย์ เวชกิจ รองประธานกลุ่มพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก็พูดถึงการหารือแนวทางต่างๆ เพื่อให้โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเดินหน้าต่อไปได้… และยืนยันว่า ไฟฟ้าชุมชนจะดำเนินการต่อเนื่องแน่นอน แม่รายละเอียดหลายอย่างในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับ 2018 หรือ PDP–2018 จะอยู่ระหว่างแก้ไขเพิ่มเติมและรอการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการทบทวนคาดการณ์หลังโควิด–19 หรือ Load Forecast After Covid–19 ด้วย

ซึ่งแนวทางการเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน จะขับเคลื่อนด้วย Quota RE เดิมไปก่อน โดยมีมติคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติกำกับแนวทาง

แหล่งข่าวยืนยันตรงกันว่า… ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 นี้… กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. ต้องสรุปรายละเอียดแนวทางการดำเนินการเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนแล้ว… โดยเฉพาะโครงการนำร่อง 100–200 เมกะวัตต์ก่อน… ส่วนรายละเอียดเรื่องการถือหุ้นระหว่างภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน ต่างๆ อาจจะต้องพิจารณทบทวนเพื่อให้เกิดความสมดุลกับทุกฝ่าย ซึ่งต้องดำเนินการต่อเพื่อช่วยเศรษฐกิจฐานราก… กรณีโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่อง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่… ใช้ซังข้าวโพดเป็นเชื้อเพลิง และ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนที่ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ใช้หญ้าเนเปียร์ เป็นเชื้อเพลิง ก็ยังคงดำเนินการต่อไป

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Medical Tourism 2023… ทิศทางและแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์

เทรนด์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Wellness Tourism และ การพัฒนาใช้เทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่กำลังกลายเป็นปัจจัยหลักหนุนการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ในอนาคต หลังวิกฤติโควิดที่ทั่วโลกได้รับบทเรียนถึงผลกระทบอย่างรุนแรงที่เกิดทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และ สังคม… ในขณะที่โรคอุบัติใหม่มีแนวโน้มที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ได้ท้าทายแนวคิดการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง หรือ การทำให้มีสุขภาพแข็งแรง เป็นกระแสที่ได้รับการตอบรับจากประชากรทั่วโลกในการใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพ และ การแสวงหาจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ในด้านนี้จึงเป็นที่มาของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยจะมาแทนที่การท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมจากนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอนด์ที่มีคุณภาพและกำลังซื้อสูง 

Stora Enso

Low Carbon Buildings Solution จาก Stora Enso

Stora Enso Buildings Solution เป็นโมเดลการแปรรูปไม้เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่สอดรับกับฟังก์ชั่นการใช้งานสมัยใหม่ และ ยังออกแบบบนแนวคิดโมดูลาร์ หรือ การผลิตชิ้นส่วนอาคารเป็นโมดูลมาจากโรงงาน ซึ่งจะทำให้การก่อสร้างจริงเป็นเพียงขั้นตอนการประกอบและติดตั้งแบบเดียวกับแนวคิดบ้านน็อคดาวน์… เพียงแต่การออกแบบของ Stora Enso Buildings Solution สามารถสร้างอาคารอยู่อาศัยขนาดใหญ่ และ สร้างได้หลายชั้นพร้อมฟังก์ชั่นซับซ้อนไม่ต่างจากอาคารคอนกรีต…

Sustainable Tourism Management Standard… มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้ไปเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น… โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ที่ดำเนินงานภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์ “มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Tourism Management Standard หรือ STMS จาก 7 จังหวัด ทั้งพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ เขตพัฒนาการท่องเที่ยว

Cannabis Food

กัญชาหาร… เทรนด์อาหารใส่กัญชา

ปัจจุบันนี้ มีร้านอาหารหลายแห่งเริ่มโปรโมทเมนูจากกัญชาและเปิดให้นักชิมได้มาลิ้มรส… ที่น่าสนใจที่สุดเห็นจะเป็นเมนูจาก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กับเมนูชุด มาชิมกัญ… ซึ่งข่าวว่าคึกคักและได้รับความสนใจไม่ธรรมดา