โรงไฟฟ้าชุมชน… อัพเดทกันยายน 2563

โรงไฟฟ้าชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งโครงการใหญ่ ที่ข้อมูลข่าวสารปั่นป่วนวุ่นวายที่สุด จนแทบจะจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าอะไรเป็นอะไร… และทำไมจึงมีประเด็นงอกลอยๆ ออกมาเป็นข่าว… แต่ก็เป็นข่าวที่รายละเอียดจริงๆ เป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 หรือ PDP 2018 REV.1 โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. ซึ่งมีงานดูแลพลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและชุมชน ซึ่งกำลังผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ หลายโครงการติดขัดจนล้มเลิกโครงการไปก็มี

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเร่งผลักดันโรงไฟฟ้าชุมชน เข้าสู่แผนจัดการพลังงานไฟฟ้า ท่ามกลางอุปสรรคมากมายไม่ต่างจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่… ที่ทุกคนเดือดร้อนมากหาไม่มีไฟฟ้าใช้ และทุกคนเดือดดาลมากหากโรงไฟฟ้ามาตั้งอยู่ใกล้บ้าน… 

8 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา… คุณวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ก็พูดคุยกับนักข่าวประเด็นโรงไฟฟ้าชุมชน และกำลังผลิต 1,988 เมกะวัตต์ และนำแผนเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา… ซึ่งคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มอบนโยบายให้กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไปพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การดำเนินการต่างๆ ให้ได้ข้อสรุปภายในเดือนกันยายน 2563 ซึ่งทุกฝ่ายรอว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรออกมาบ้าง

ฝั่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยคุณอาทิตย์ เวชกิจ รองประธานกลุ่มพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก็พูดถึงการหารือแนวทางต่างๆ เพื่อให้โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเดินหน้าต่อไปได้… และยืนยันว่า ไฟฟ้าชุมชนจะดำเนินการต่อเนื่องแน่นอน แม่รายละเอียดหลายอย่างในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับ 2018 หรือ PDP–2018 จะอยู่ระหว่างแก้ไขเพิ่มเติมและรอการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการทบทวนคาดการณ์หลังโควิด–19 หรือ Load Forecast After Covid–19 ด้วย

ซึ่งแนวทางการเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน จะขับเคลื่อนด้วย Quota RE เดิมไปก่อน โดยมีมติคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติกำกับแนวทาง

แหล่งข่าวยืนยันตรงกันว่า… ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 นี้… กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. ต้องสรุปรายละเอียดแนวทางการดำเนินการเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนแล้ว… โดยเฉพาะโครงการนำร่อง 100–200 เมกะวัตต์ก่อน… ส่วนรายละเอียดเรื่องการถือหุ้นระหว่างภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน ต่างๆ อาจจะต้องพิจารณทบทวนเพื่อให้เกิดความสมดุลกับทุกฝ่าย ซึ่งต้องดำเนินการต่อเพื่อช่วยเศรษฐกิจฐานราก… กรณีโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่อง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่… ใช้ซังข้าวโพดเป็นเชื้อเพลิง และ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนที่ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ใช้หญ้าเนเปียร์ เป็นเชื้อเพลิง ก็ยังคงดำเนินการต่อไป

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

ขยายสนามบินเชียงใหม่…

นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ในปัจจุบัน ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารราว 8 ล้านคน/ปี แต่แนวโน้มการเติบโตของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นถึง 250% ส่งผลให้เกิดความแออัดและสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอในบางช่วงเวลา แม้ว่าจะปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ขยายพื้นที่การให้บริการ และบริหารจัดการเส้นทางเดินของผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วมากที่สุด ภายใต้คุณภาพการให้บริการในระดับสากล และมาตรฐานความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

Voder

Vonder… Microlearning EdTech Startup สายเลือดไทย

Microlearning เป็นคำใหม่ในวงการศึกษา ที่ผมเองก็สนใจและเฝ้าติดตามพัฒนาการของเทคนิคการ Relearn และ Upskill ด้วยหน่วยความเรียนรู้ย่อยๆ ที่ไม่เข้าไปใช้เวลาและทรัพยากรของผู้เรียนมากเกินไป… Microlearning ถือเป็นพัฒนาการของ eLearning อีกขั้น ที่องค์ความรู้ชุดเล็กที่สุด ถูกผลิตและแจกจ่ายเป็น Digital Content ในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อใช้รูปแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยไม่รบกวน “เวลา” ของเป้าหมายถึงขั้นต้องวางแผนก่อนค่อยมีโอกาสได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตัวเอง

concrete canvas

Concrete Canvas… ผ้าใบคอนกรีต

Concrete Canvas ในขณะที่ยังไม่เข็งตัว จะมีลักษณะคล้ายผ้า มีความยืดหยุ่นสูง สามารถขึ้นรูป บิดโค้งงอ ตัดแต่งรูปทรง หรือนำไปปูคลุมบนพื้นที่ได้ตามต้องการ ใช้งานง่ายเพียงพรมน้ำให้เปียกทั้งแผ่น แล้วทิ้งให้ปูนคงตัวประมาณ 6-12 ชั่วโมง ก็จะได้คอนกรีตที่มีความแข็งแรง

Cannabis Food

กัญชาหาร… เทรนด์อาหารใส่กัญชา

ปัจจุบันนี้ มีร้านอาหารหลายแห่งเริ่มโปรโมทเมนูจากกัญชาและเปิดให้นักชิมได้มาลิ้มรส… ที่น่าสนใจที่สุดเห็นจะเป็นเมนูจาก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กับเมนูชุด มาชิมกัญ… ซึ่งข่าวว่าคึกคักและได้รับความสนใจไม่ธรรมดา