Properea

โรงไฟฟ้าชุมชน… อัพเดทกันยายน 2563

โรงไฟฟ้าชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งโครงการใหญ่ ที่ข้อมูลข่าวสารปั่นป่วนวุ่นวายที่สุด จนแทบจะจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าอะไรเป็นอะไร… และทำไมจึงมีประเด็นงอกลอยๆ ออกมาเป็นข่าว… แต่ก็เป็นข่าวที่รายละเอียดจริงๆ เป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 หรือ PDP 2018 REV.1 โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. ซึ่งมีงานดูแลพลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและชุมชน ซึ่งกำลังผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ หลายโครงการติดขัดจนล้มเลิกโครงการไปก็มี

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเร่งผลักดันโรงไฟฟ้าชุมชน เข้าสู่แผนจัดการพลังงานไฟฟ้า ท่ามกลางอุปสรรคมากมายไม่ต่างจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่… ที่ทุกคนเดือดร้อนมากหาไม่มีไฟฟ้าใช้ และทุกคนเดือดดาลมากหากโรงไฟฟ้ามาตั้งอยู่ใกล้บ้าน… 

8 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา… คุณวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ก็พูดคุยกับนักข่าวประเด็นโรงไฟฟ้าชุมชน และกำลังผลิต 1,988 เมกะวัตต์ และนำแผนเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา… ซึ่งคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มอบนโยบายให้กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไปพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การดำเนินการต่างๆ ให้ได้ข้อสรุปภายในเดือนกันยายน 2563 ซึ่งทุกฝ่ายรอว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรออกมาบ้าง

ฝั่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยคุณอาทิตย์ เวชกิจ รองประธานกลุ่มพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก็พูดถึงการหารือแนวทางต่างๆ เพื่อให้โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเดินหน้าต่อไปได้… และยืนยันว่า ไฟฟ้าชุมชนจะดำเนินการต่อเนื่องแน่นอน แม่รายละเอียดหลายอย่างในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับ 2018 หรือ PDP–2018 จะอยู่ระหว่างแก้ไขเพิ่มเติมและรอการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการทบทวนคาดการณ์หลังโควิด–19 หรือ Load Forecast After Covid–19 ด้วย

ซึ่งแนวทางการเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน จะขับเคลื่อนด้วย Quota RE เดิมไปก่อน โดยมีมติคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติกำกับแนวทาง

แหล่งข่าวยืนยันตรงกันว่า… ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 นี้… กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ. ต้องสรุปรายละเอียดแนวทางการดำเนินการเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนแล้ว… โดยเฉพาะโครงการนำร่อง 100–200 เมกะวัตต์ก่อน… ส่วนรายละเอียดเรื่องการถือหุ้นระหว่างภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน ต่างๆ อาจจะต้องพิจารณทบทวนเพื่อให้เกิดความสมดุลกับทุกฝ่าย ซึ่งต้องดำเนินการต่อเพื่อช่วยเศรษฐกิจฐานราก… กรณีโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่อง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่… ใช้ซังข้าวโพดเป็นเชื้อเพลิง และ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนที่ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ใช้หญ้าเนเปียร์ เป็นเชื้อเพลิง ก็ยังคงดำเนินการต่อไป

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Recent Posts