นโยบายเชื้อเพลิงชีวภาพทั้งไบโอดีเซล และ แก๊สโซฮอล์

ความเคลื่อนไหวระดับนโยบายเกี่ยวกับส่วนผสม หรือ สูตรน้ำมันไบโอดีเซล และ สูตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์ซึ่งฝ่ายนโยบายเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อปรับสูตรน้ำมันมาตรฐานอีกครั้ง… โดยเฉพาะแนวทางที่จะปรับสูตรการผสมไบโอดีเซล B5 เป็น B3 หรือ ลดส่วนผสมน้ำมันปาล์ม B100 จาก 5% ลงเหลือเพียง 3% ซึ่งราคา B100 ในปี 2022 มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 62.74 บาทต่อลิตรเนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มดิบ หรือ CPO แพงขึ้นตามตลาดโลก… 

สูตรน้ำมันไบโอดีเซลผสม B100 สูงๆ จึงไปเพิ่มราคาน้ำมันและกลายเป็นภาระผู้บริโภคมากกว่า… ในขณะที่ผู้ประกอบการ B100 ซึ่งเคยเป็นกลไกพยุงราคาปาล์มและน้ำมันปาล์มในวันที่ราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำ ดูเหมือนจะได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนจน… และ สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยที่กำลังกลืนเลือดกันอยู่ในปัจจุบัน ก็ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อให้ธุรกิจได้รับความเป็นธรรมจากนโยบายกันแล้ว

ด้านสมาคมผู้ผลิตเอทานอลไทย ซึ่งได้รับผลกระทบจากนโยบายที่กระทรวงพลังงานได้กำหนดให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ลดการอุดหนุนแก๊สโซฮอล์ E85 ลงจาก 4.53 บาทต่อลิตรเหลือ 0.53 บาทต่อลิตร ซึ่งจะทยอยปรับลดลง โดยเงินอุดหนุนล่าสุดได้ลดลงมาสู่ระดับ 1.53 บาทต่อลิตร โดยนโยบายดังกล่าวรัฐได้ดำเนินการลักษณะเดียวกับแก๊สโซฮอล์ 91 ที่ไม่ตัดสินใจประกาศยกเลิกการจำหน่ายแต่ให้กลไกตลาดทำหน้าที่หากมีผู้ใช้น้อยสถานีบริการน้ำมันจะยกเลิกจำหน่ายไปเอง

แต่กรณีเอทานอล และ แก๊สโซฮอล์ต่างจากกรณีของไบโอดีเซลตรงที่… ราคาเอทานอลในปัจจุบันอยู่ที่ 26.43 บาทต่อลิตร ขณะที่ราคาเบนซินหน้าโรงกลั่นสูงเกือบ 30 บาทต่อลิตร… และแนวทางที่จะยกเลิกแก๊สโซฮอล์ E85 ก็ไม่ได้สร้างความกังวลต่อผู้ประกอบการจากสมาคมผู้ผลิตเอทานอลไทยนัก เพราะยอดใช้ แก๊สโซฮอล์ E85 ไม่ได้สูงมาก ในขณะที่ยอดขายแก๊สโซฮอล์ 91 กว่าวันละ 6 ล้านลิตร กับนโยบายที่จะยกเลิกให้เหลือแต่แก๊สโซฮอล์ 95… ซึ่งฝ่ายนโยบายยังลังเลเพราะกลัวผลกระทบ ถึงแม้ว่าเป้าหมายการขายแก๊สโซฮอล์ 91 ให้ได้วันละ 9 ล้านลิตรจะไม่เป็นจริงมานานก็ตาม

ประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับนโยบายพลังงานทั้งเรื่องภาษี เรื่องส่วนผสม เรื่องเงินอุดหนุน และ เรื่องใครเป็นใครในแวดวงพลังงานซึ่งเกี่ยวข้องกับตังค์ในกระเป๋าของพวกเราทุกคน… ซึ่งไปๆ มาๆ ดูเหมือนจะมีเรื่องกำไรและการตลาดล้วนๆ 

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

VR Virtual Reality

VR in Construction… เห็นเหมือนจริงก่อนสร้างและต่อเติม

VR สร้างภาพมาจากพื้นฐาน CAD และ BIM หรือ Building Information Modeling ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ออกแบบสิ่งก่อสร้าง ทั้ง CAD และ BIM ในปัจจุบันสามารถจำลองภาพขึ้นมาจากข้อมูลการออกแบบที่สัมพันธ์กัน ของทุกๆ มิติที่สร้างเป็นภาพขึ้นมาดูก่อนการตัดสินใจ… ซึ่งแต่เดิมภาพจำลองที่ได้ในมุมมองสามมิติ ก็สามารถที่จะเคลื่อนมุมมองและปรับหมุนดูภาพจำลองที่สร้างขึ้นนั้นได้อยู่แล้ว และเมื่อนำภาพจำลองนั้นมาใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี VR… ก็จะได้มุมมองเหมือนเราไปยืนมองด้วยตนเองอยู่ในภาพจำลองนั้น

RTK GNSS Network

รังวัดที่ดินด้วย GPS RTK GNSS Network… ปีงบประมาณ 2563

กรมที่ดินมีโครงการพัฒนามาตรฐานรูปแปลงที่ดินโดยจัดให้มีโครงการเดินสำรวจสอบเขตที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียม RTK GNSS Network เพื่อยกมาตรฐานการรังวัดที่สูงขึ้น และได้นำเทคโนโลยีการรังวัดสมัยใหม่มาใช้ในการรังวัดทำแผนที่ เพื่อให้รูปแปลงที่ดินมีค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่ถูกต้องแม่นยำสูง สามารถตรวจสอบตำแหน่งของหลักเขตหรือแนวเขตที่ดินในกรณีสูญหายถูกทำลายหรือถูกเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วมีความละเอียดถูกต้องตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อแก้ปัญหาความทับซ้อนของที่ดิน และที่ดินที่ได้มีการรังวัดไว้นานแล้ว

Lunar Terrain Vehicle… พาหนะบนผิวพื้นดวงจันทร์

โครงการจัดหา LTV จะให้เอกชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ผลิตพาหนะสำเร็จรูป ซึ่งหลักๆ จะต้องเป็น LTV ที่ใช้งานได้อย่างน้อย 10 ปี… โดยต้องมีที่นั่งสำหรับนักบินอวกาศในชุด EVA นั่งโดยสารไปได้ 2 ที่นั่ง หรือ รับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 550 กิโลกรัม… และยังต้องอึดและทนทานในภูมิประเทศแบบผิวดวงจันทร์…

Digital Twin Construction

Digital Construction… ขอบเขตและแนวทาง

แนวทางการปรับตัว และ ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในช่วงเวลาที่การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเป็น Digital Driven กันหมด… คำถามสำคัญที่ท้าทายอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะ Construction SMEs ที่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีศักยภาพในระดับ “พร้อมลงทุน” กับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งแม้แต่ผู้รับเหมารายกลาง หรือ รายใหญ่ที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่อง “เงินลงทุน” มากนัก… แต่เกือบทั้งหมดกลับเจอปัญหา “ทักษะ และ ทรัพยากรมนุษย์” ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนกับเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่