Bio Complex และ Bio Refine ที่ตาคลี… เปลี่ยนเรือกสวนไร่นาบนที่ราบภาคเหนือตอนล่างสู่ยั่งยืน!

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมายาวนาน และเราคงเป็นประเทศเกษตรกรรมต่อไปอีกนานเท่านาน… ผมพูดแบบนี้ไม่ใช่ความเชื่อหรือความเห็นส่วนตัวครับ เพราะผมกำลังจะพูดถึงแนวคิดเรื่อง Bio Economy ที่รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วน ผลักดันแผนงานอย่างเป็นรูปธรรม จนปลายปี 2561 นี้

… แผนการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมจากภาคเอกชน ชัดเจนและเคลื่อนไหวกันคึกคัก

ผมมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการลงทุน Bio Complex เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ในพื้นท่ีนำร่องจังหวัดนครสวรรค์อยู่กับตัวมาตั้งแต่ต้นปีครับ ซึ่งคณะทำงานคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) จากกระทรวงอุตสาหกรรม กับเอกชนรายใหญ่อย่าง บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จากัด (มหาชน) หรือ GGC และ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) หรือ KTIS ที่มีพิธีลงนามกันตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

แนวคิดเรื่อง Bio Economy ของรัฐบาลเป็นการนำตัวแปรสำคัญ 2 ตัวแปรคือ เกษตรกรรมสมัยใหม่และ Bio Refinery มาบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและคุณค่า ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนเศรษฐกิจฐานเกษตรกรรมไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยมีผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศ (ที่เคยพึ่งพาการส่งออก) เป็นวัตถุดิบ

GGCในฐานะ แกนนำด้านผลิตภัณฑ์เคมี เพื่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มพีทีทีโกลบอล เคมิคอล หรือกลุ่มพีทีทีจีซี จึงได้ แสวงหาโอกาสในการต่อยอดธุรกิจท่ี สอดรับกับนโยบายดังกล่าว โดยร่วม ทุนกับ KTIS ในสัดส่วน 50 : 50 ก่อสร้างนครสวรรค์ Biocomplex หรือ NBC บนพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ ในอำเภอ ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ แหล่งปลูก อ้อยพันธ์ุดีของไทย พร้อมแบ่ง โครงการออกเป็น 2 ระยะ คือ 

  1. โครงการลงทุนพัฒนา อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจร ประกอบด้วยโรงงานผลิตเอทานอล ไฟฟ้าชีวมวล ระบบสาธารณูปโภค และระบบส่งเสริมกระบวนการผลิตกลางของโครงสร้างพื้นฐานรองรับโครงการระยะที่สอง (มูลค่าโครงการ จากการประเมินราว 7,650 ล้านบาท)
  2. โครงการลงทุน โรงงานเคมีและ พลาสติกชีวภาพ โรงงานอาหารเสริม (มูลค่าการลงทุนจากการประเมินราว 10,000-30,000 ล้านบาท) 

เอาหล่ะครับ… พอจะเห็นภาพมิติใหม่ของการส่งเสริมการลงทุนในกรอบ Bio Economy พอหอมปากหอมคอ แล้วผมก็จะพาวกกลับมาที่ “ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์” เพราะทุกพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ จะเกิดขึ้นบนที่ดินซักแปลงโดยใครซักคนเสมอ!

ที่ผมต้องการบอกอีกอย่างหนึ่งคือ มูลค่าเพิ่มของอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะที่ดินเปล่า ที่ดินเกษตรกรรม ไม่ได้ราคาสูงขึ้นเพราะ ถนนหรือรถไฟหรือสนามบินอย่างเดียวครับ

ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำนี่แหละ ที่สามารถกำหนดกลยุทธ์การทำกำไรจากอสังหาริมทรัพย์ได้… เมื่อก่อน ข่าวลวงต่างๆ เพื่อปั่นราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์มักจะใช้เพื่อทำกำไรจากความคลุมเครือของข้อมูลข่าวสาร… ทำให้การลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ มีความเสี่ยงจากข่าวเท็จและกลลวง…

… แต่เดี๋ยวนี้! ผมอยู่เชียงใหม่ ก็เชคข่าวลือเรื่องสนามบินบึงกาฬได้ไม่ยากเย็นอะไรอีกแล้ว

เอาหล่ะครับ! แถมท้ายกับตาคลี นครสวรรค์ และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างกำแพงเพชรและพิจิตร… ถือที่นา ที่สวนเอาไว้ยาวห้าปีสิบปีข้างน๊ะครับ จดราคาที่ดินวันนี้ไว้ ห้าปีข้างหน้ามาดูกันว่าราคาที่ดินจะสูงขึ้น เมื่อคิดเป็นเปอร์เซนต์แล้ว… จะด้อยหรือจะโด่งกว่าที่ดินในเมือง… แข่งกับราคาที่ดินกรุงเทพฯ เลยครับ!

… อยากรู้ว่าผมพนันข้างไหน เพิ่ม @properea เป็นเพื่อนไลน์แล้วถามเข้ามาครับ!!!

 

 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

แลนด์บริดจ์สงขลา-ปีนัง

นับตั้งแต่ประเทศไทยคุยกันเรื่องขุดคอครอดกระ ตั้งแต่สมัยท่านปรีดี พนมยงค์ดำริขึ้น… เลยมาจนถึงการทำแลนด์บริดจ์สงขลา-สตูล… ความเคลื่อนไหวอย่างมีนัยยะสำคัญของเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียในระดับนโยบาย ก็มีมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่บนโต๊ะเจรจางานเมืองระหว่างชาติ ไปจนถึงการเคลื่อนไหวนอกแบบที่ฝ่ายความมั่นคง ตั้งข้อสังเกตุกับกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆ ที่สร้างตัวแปรกดดันการพัฒนาพื้นที่สามสี่จังหวัดชายแดนใต้…

ถนนวงแหวนรอบที่ 3… เมื่อปริมณฑลกว้างขึ้นอีก

อธิบดีกรมทางหลวง คุณอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ บอกกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจว่า ปัจจุบันกรมอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมโครงการถนนวงแหวนรอบที่ 3 เพื่อเสริมสร้างระบบโครงข่ายถนนในเขตพื้นที่ปริมณฑลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และลดปริมาณการจราจรที่จะผ่านเข้า-ออกใจกลางกรุงเทพมหานคร

Financial

Cash Buffer Days… ธุรกิจจะยืนต่อได้อีกกี่วัน?

วิกฤตที่พวกเราเจอร่วมกันมากับคนทั้งโลก และผลกระทบจากวิกฤตที่เราร่วมกันเผชิญพร้อมกับคนทั้งโลก… เป็นวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรน่า ที่เหมือนจะไม่มีอะไรเมื่อเริ่มต้น แต่ก็กลายเป็นปัญหาคาดไม่ถึงมากมายจนกระทบทุกคน

Real Estate Strategies 2020

Real Estate Strategies 2020

อสังหาริมทรัพย์ถือเป็นสินทรัพย์ทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด แม้จะมีจุดด้อยในเรื่องสภาพคล่องในมิติของการแลกเปลี่ยนมูลค่าก็จริง… แต่คนที่ศึกษาและเข้าใจอสังหาริมทรัพย์อย่างแท้จริงจะทราบดีว่า สภาพคล่องที่แท้จริง มีมากกว่าที่ทฤษฎีทุกตำราเขียนไว้มาก โดยเฉพาะที่ดินเปล่าทำเลสวยๆ หรือที่อยู่อาศัยที่ไม่มีภาพว่าจะทรุดโทรมและเสื่อมค่า