ยามเมื่อลมโหมแรง
บางคนสร้างกำแพง
บางคนสร้างกังหัน

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเตรียมประกาศลดค่าไฟฟ้าลงต่ำกว่า 5 บาทต่อหน่วย… 8 มีนาคม 2566 นี้

การประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อพิจารณาค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่า Ft งวดเดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งมีแนวโน้มที่ค่าไฟฟ้าจะลดลง… ทั้งจากราคาพลังงานในตลาดโลกที่ย่อตัว รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่า… ในขณะที่ภาระต้นทุนการผลิตไฟฟ้ากว่าแสนล้านบาทที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. แบกรับไว้ยังเป็นอุปสรรคในการพิจารณาลดค่าไฟฟ้าที่คนไทยต้องจ่ายแพงกว่าเพื่อบ้าน

ZOOX… รถสาธารณะไร้คนขับจาก Amazon

ZOOX โดย Zoox, Inc. เป็นบริษัทในเครือ Amazon ที่เข้ามาเติมเต็มระบบนิเวศเทคคอมพานียักษ์ใหญ่อย่าง Amazon เพื่อให้บริการ Mobility-as-a-Service หรือ บริการขนส่ง ด้วยเทคโนโลยี AVs หรือ Autonomous Vehicles ที่ประกาศความก้าวหน้าในการทดสอบ และ ขอรับใบอนุญาตในการนำ AVs ต้นแบบของพวกเขาลงถนนในเมืองใหญ่ของสหรัฐอเมริกาไม่ต่างจาก AVs ค่าย Waymo จากฝั่ง Google หรือ Robo Taxi จาก Uber รวมทั้ง GM Cruise จาก GM Motor และ Lyft จากพันธมิตร Toyota–Google … ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าการแข่งขันทางธุรกิจในระบบนิเวศ Mobility-as-a-Service จะเริ่มดุเดือดในครึ้งหลัง ปี 2023 นี้อย่างแน่นอน… โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา

Superbugs… ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อดื้อยา

ก่อนที่นักจุลชีววิทยาทั่วโลกจะใช้คำว่า Antibiotic เพื่อนิยามปรากฏการณ์การออกฤทธิ์ต้านเซลล์สิ่งมีชีวิตของกลุ่มยาปฏิชีวนะ ซึ่งมีบันทึกยืนยันว่า… นักจุลชีววิทยาชาวอเมริกันชื่อ Selman Waksman หรือ เซลมัน แวกส์มัน เป็นคนแรกที่ใช้คำว่า “Antibiotic” แทนคำว่า “Antibiosis หรือ ต่อต้านชีวิต” ซึ่งเป็นศัพท์ที่ถูกใช้อธิบายปรากฏการณ์การออกฤทธิ์ต้านเซลล์สิ่งมีชีวิตของ “ยาปฏิชีวนะ” ที่ถูกค้นพบในช่วงแรกโดยนักจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศสอย่าง Jean Paul Vuillemin หรือ ฌอง ปอล วูยล์ลีแม็ง มาก่อน และ ถูกใช้โดย Louis Pasteur หรือ หลุยส์ ปาสเตอร์ ใช้อธิบายปรากฏการณ์การเกิด “Antibiosis” ในแบคทีเรียในปี 1877… ต่อมา Robert Koch หรือ โรเบิร์ต คอค ซึ่งพบว่าแบคทีเรียสกุลบาซิลลัส หรือ Bacillusในอากาศสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Bacillus Anthracis ได้…

Rare Earth… แร่หายาก

Rare Earth หรือ แร่ธาตุหายาก ทั้งหมดจะเป็นแร่ธาตุที่มี Specific Gravity หรือ ความถ่วงจำเพาะมากกว่า 2.85 หรือ มีความหนาแน่นมากกว่า 2.85 เท่าของความหนาแน่นของน้ำ… แร่ธาตุเหล่านี้จึงมีความคงทนสูง ทนความร้อนสูง มีคุณสมบัติแม่เหล็กแรงสูง เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดี เพราะมีคุณสมบัติทางกายภาพ และ ทางเคมีที่ดีกว่าแร่ชนิดอื่น… โดย Rare Earth หรือ แร่ธาตุหายาก ทั้งหมดมักจะถูกใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ เพื่อผลิตเป็นชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบด้าน Hardware ของเทคโนโลยีทุกอย่างบนโลกที่มนุษย์ใช้พัฒนาศักยภาพ และ ความเป็นอยู่จนกลายเป็นเผ่าพันธุ์ผู้ครอบครองดาวโลก และ อีกหลายๆ ดวงดาวในอนาคตอันไม่ไกลจากนี้

ต่ออายุโครงการค้ำประกันสินเชื่อช่วย SMEs ระยะที่ 10

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566… ท่านรัฐมนตรีอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า… คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 10 หรือ โครงการ PGS ระยะที่ 10 ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. และ ได้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา หรือ โครงการสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ ของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น… การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. จะเปิดจองสิทธิ์โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” จำนวน 5.6 แสนสิทธิ… โดยเปิดให้ประชาชนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการเฟส 1 จนถึงเฟส 4 ส่วนขยาย ได้ลงทะเบียนร่วมรับสิทธิ ซึ่งจะเริ่มเดินทาง และ ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2566… โดยอ้างอิงสถิติการใช้สิทธิในเฟสก่อนๆ ที่มีผู้ใช้สิทธิเดือนละประมาณ 5 แสนสิทธิ์ และ อยู่ในช่วงปลายโลว์ซีซันของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ผลการประกวดข้าวไทย ครั้งที่ 40 และ สถานการณ์ส่งออกข้าวไทย มกราคม 2023

รัฐมนตรีจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้แถลงภายหลังการเป็นประธานมอบรางวัลผู้ชนะ “การประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 40 และ การประกวดข้าวถุงคุณภาพดี ประจำปี 2565” ว่า… สถานการณ์ราคาข้าววันนี้ดีขึ้นเป็นลำดับ และ ถ้าวันไหนราคาข้าวตกต่ำ รัฐบาลนี้ก็ยังมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชดเชยเงินส่วนต่างผ่านบัญชี ธ.ก.ส.โดยตรง ให้มีรายได้ตามที่ประกันไว้ โดย 4 ปี ที่ผ่านมาจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรไปแล้วถึง 180,000 ล้านบาท ช่วยเติมเงินเข้ากระเป๋าเกษตรกร มีครอบครัวได้เงินส่วนต่างสูงสุดถึง 76,600 บาท และ มีเงินอีกก้อนคือไร่ละพัน ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน อีกก้อนเข้ากระเป๋าชาวนา

NASA’s SpaceX Crew-6 Mission… ภารกิจริเริ่มการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อการดำรงค์ชีวิตนอกโลกของมนุษย์ชาติ

เมื่อเวลา 20.00 น. ของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2023 ตามเวลา EST สหรัฐอเมริกา หรือ UTC -5 ณ Kennedy Space Center ใน Florida… คณะทำงาน และ พันธมิตร Crew-6 Mission หรือ NASA’s SpaceX Crew-6 Mission ก็ได้มาพร้อมกันเพื่อเตรียมปล่อยยานอวกาศ SpaceX Crew Dragon ซึ่งมีกำหนดการจะนับถอยหลังจุดจรวดที่ติดตั้งอยู่ที่ Launch Complex 39A ในเวลา 1.45 น. ของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2023 ตามเวลา EST สหรัฐอเมริกา โดยมีการถ่ายทอดเสียงการเตรียมความพร้อมถึงพันธมิตรที่เข้าสังเกตุการณ์ด้วย… Crew-6 Mission เป็นภารกิจส่งนักวิทยาศาสตร์ขึ้นสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อทำการทดลองด้านจุลชีพปนเปื้อน และ จุลชีพแอบแฝงบนสถานีอวกาศ ซึ่งเมื่อมีการอยู่อาศัยจริงในอวกาศยาน และ การเดินทางข้ามดวงดาว นักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องเข้าใจวิวัฒนาการของจุลชีพเหล่านี้

depa ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริม-สนับสนุน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ครั้งที่ 2/2566…

23 กุมภาพันธ์ 2565… สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 จาก 6 มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของ depa รวม 49 โครงการ หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัลต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้าสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจรวมกว่า 4,000 ล้านบาท

ฮ่องกงวางแผนเพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนคริปโต

ในอดีตที่ฮ่องกงยังเป็นเขตเช่าของอังกฤษ… ฮ่องกงมีความรุ่งโรจน์ในฐานะศูนย์กลางทางการค้า และ การลงทุนของเอเชีย และ ตะวันออกไกลโดยไร้คำถาม แต่พลันที่ฮ่องกงหมดพันธะกลับคืนเป็นของจีนแผ่นดินใหญ่ ก็ได้ถูกความวุ่นวายทางการเมืองทำลายโอกาสจากรากฐานความรุ่งเรืองเฟื่องฟูแบบเดิมไปหมดสิ้น… ฐานะศูนย์กลางทางการค้า และ การลงทุนของเอเชียจึงถูกย้ายมาสิงคโปร์ที่เป็นกลาง และ เปิดกว้างรออยู่ก่อน… อนาคตของฮ่องกงนับจากนี้จึงต้องมองหาโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจเพื่อนำศักยภาพทางเศรษฐกิจของฮ่องกงกลับคืนมา โดยฮ่องกงกำลังทำหลายอย่างเพื่อจะกลับมายิ่งใหญ่ในฐานะ “ศูนย์กลางคริปโตโลก” เพื่อเป็นที่หนึ่งอีกครั้ง!