Biomedical Engineering และ Artificial Organs… อะไหล่มนุษย์

BioMedical Engineer

ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบันในทุกด้านทุกสาขาถือว่าล้ำหน้า และ ทันสมัยตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมทั้งภูมิปัญญาของมนุษยชาติ ที่สะสมหลอมรวมวิทยาการต่างๆ จนกลายเป็นศาสตร์ยุคใหม่ที่ข้ามผ่านข้อจำกัดเดิม รวมทั้งข้อจำกัดตามธรรชาติได้มากมาย

หลายเดือนก่อนผมได้เห็นต้นแบบเครื่องพิมพ์สามมิติ หรือ 3D Printer ที่ออกแบบขึ้นเพื่อทำ “หัวใจเทียม” สำหรับปลูกถ่ายให้มนุษย์ที่ต้องการหัวใจชิ้นใหม่อย่างทันเวลา และ เข้ากันได้กับร่างกายเดิม พร้อมประสิทธิภาพการทำงานเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

ปี 2019… ธุรกิจ MedTech ชื่อ AMTZ หรือ Andhra Pradesh Medtech Zone ในรัฐ Andhra Pradesh หรือ อานธรประเทศ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดีย ได้จัดเวิร์คชอปโชว์ผลงานการพิมพ์ “หัวใจประดิษฐ์ หรือ Artificial Heart” โดยใช้ Living Tissue หรือ เซลล์เนื้อเยื่อมีชีวิตเป็นวัสดุพิมพ์ และ ตีพิมพ์งานวิจัยลง วารสาร Advanced Science โดยเป็นการพิมพ์หัวใจเหมือนจริงขนาด 2.5 เซนติเมตร หรือ ขนาดเท่ากับหัวใจของกระต่าย แต่มีโครงสร้างของหัวใจที่ใกล้เคียงสัดส่วนของหัวใจจริงๆ ทั้งหมด… ซึ่งถือเป็น Artificial Organ ที่มนุษย์กำลังพยายามก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆ ของเผ่าพันธ์เราอีกครั้ง

Artificial Organ หรือ อวัยวะประดิษฐ์ดัดแปลงสำหรับสิ่งมีชีวิต ซึ่งถือเป็น “อุปกรณ์ หรือ Device รวมทั้ง เนื้อเยื่อ หรือ Tissue” เพื่อใช้ฝัง หรือ บูรณะอวัยวะร่างกายของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์ และ สามารถเชื่อมต่อกับเนื้อเยื่อดั้งเดิมของร่างกายที่พึ่งพากันอยู่ โดยทำหน้าที่ทดแทนอวัยวะดั้งเดิมตามธรรมชาติได้เท่าเดิม หรือ ดีกว่าเดิมอีกด้วย

โดยข้อเท็จจริง… เทคโนโลยีทางการแพทย์มีการใช้อวัยวะเทียมในการ “เปลี่ยนถ่าย” ทดแทนอวัยวะที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นการมีชีวิต ซึ่งต้องใช้การปลูกถ่าย เช่น ข้อเข่า กระดูกสะโพก หรือแม้แต่ฟัน… ส่วนอุปกรณ์ หรือ Device ที่ไม่ถือว่าเป็นอวัยวะเทียม แม้จะใช้เพื่อทดแทนการทำงานของอวัยวะที่ฟังก์ชั่นการมีชีวิตอย่างเช่น เครื่องฟอกไต ซึ่งยังขาดกลไกอัตโนมัติทางชีววิทยา แบบที่ไตจริงๆ เคยทำได้โดยไม่ต้องเสียบปลั๊ก เปลี่ยนไส้กรอง และ ทำความสะอาด… ซึ่งเครื่องฟอกไตไม่มีอะไรเข้าข่าย

ประเด็นก็คือ… ในปัจจุบันมีวิทยาการด้าน BME หรือ Biomedical Engineering หรือ Medical Engineering ที่มุ่งเป้าการดูแลภาวะเจ็บป่วยด้วยเทคโนโลยีทางชีววิทยา รวมทั้งบูรณาการเทคโนโลยีอื่นๆ ให้ร่วมทำงานกับเซลล์สิ่งมีชีวิต… ซึ่งถูกคิดค้น และ ศึกษาวิจัยจนนำไปสู่สิทธิบัตรมากมายในปัจจุบัน ในขณะที่การยื่นขอทดลองในมนุษย์ ไปถึงขั้นขออนุญาต FDA นำใช้และวางตลาดก็ปรากฏทั้งคำขอ และ ใบอนุญาตมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน

งานวิจัยทางการตลาดในหัวข้อ Artificial Organ And Bionics Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Artificial Heart, Liver, Kidney Pancreas, Exoskeleton, Cochlear Implant), By Technology (Mechanical, Electronic), By Region, And Segment Forecasts, 2020 – 2027 จาก Grand View Research ได้พบการเติบโตของตลาดอวัยวะประดิษฐ์ดัดแปลงในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าสูงถึง 25.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2019 และ คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจนถึงปี 2027 ไม่น้อยกว่า 9.6% ต่อปี… และ ชัดเจนว่าจะมีการขยายตัวของปริมาณความต้องการไปทั่วโลกยิ่งกว่านี้แน่นอน

ส่วนฝั่งสถาบันการศึกษา… Biomedical Engineers หรือ วิศวกรชีวการแพทย์ จะเป็นหลักสูตรที่ต้องพัฒนาคนให้มีทักษะความรู้ทั้งวิศวกรรม และ ชีววิทยาขั้นสูง… ซึ่งในประเทศไทยผมมีข้อมูลจากการค้น Google ที่ยังไม่ได้ยืนยันรายละเอียดแต่พบว่า… มีหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเปิดหลักสูตร Biomedical Engineers เหมือนกัน

ส่วนโอกาสทางธุรกิจนั้น… Biomedical Engineering ถือเป็น S-Curve ใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ซึ่งชัดเจนว่าอายุขัยของมนุษย์ย่อมจะยืนยาวขึ้น และ เปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมของมนุษย์ไปอีกแบบหนึ่ง ซึ่งจะต่างจากสมัยปัจจุบันอย่างแน่นอน

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน CLMV 2021

เศรษฐกิจ CLMV ส่งสัญญาณฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในไตรมาสที่ 2 ของปี 2020 หลังเริ่มผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ในช่วงเดือนพฤษภาคม–มิถุนายนปี 2020 แม้กัมพูชาและลาวสามารถควบคุมการระบาดได้สำเร็จ แต่เมียนมาและเวียดนามกลับเผชิญการระบาดระลอกใหม่ของ COVID19 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2020 โดยเวียดนามกลับมาประกาศใช้มาตรการ Lockdown ในบางพื้นที่และสามารถควบคุมการระบาดได้สำเร็จในเดือนสิงหาคม ขณะที่เมียนมายังคงได้รับผลกระทบอย่างมากจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายน

longevity fruit packaging

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดจาก ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย หรือ ศบท. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จึงได้คิดค้นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุผลไม้ เพื่อการจำหน่ายทั้งในรูปแบบบรรจุใส่หน้าร้านและบรรจุขายสำหรับออนไลน์ เพื่อเก็บรักษาผลไม้ให้น่ารับประทาน สร้างมูลค่าเพิ่ม ตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยขณะนี้สามารถวิจัยและพัฒนา 3 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดสำเร็จ

Olympus

Olympus DAO

นักวิเคราะห์มากมายยังมีคำถามกับ Olympus DAO ในหลายประเด็น โดยเฉพาะการใช้แนวคิดดั่งเป็นธนาคารกลางแบบกระจายศูนย์ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในการกำกับดูแลไม่ต่างจากกรณีของ Libra Coin ที่ Facebook นำการพัฒนาร่วมกับพันธมิตรทรงอิทธิพลมากมาย แต่ก็ล้มเหลวไปในที่สุด… นอกจากนั้น การวิเคราะห์ Smart Contract ของ Olympus DAO ยังถูกตั้งคำถามเรื่องช่องโหว่บน Smart Contract รวมทั้งโมเดลธุรกิจอิงแนวคิดแชร์ลูกโซ่ หรือ Pyramid Accusations จากโปรแกรม Staking Rewards ซึ่งหวือหวาด้วยการจ่ายผลตอบถึงหลายพันเปอร์เซนต์ก็เกิดขึ้นมาแล้ว…

Salesforce Sales Development Agent Professional Certificate บน Coursera

หลักสูตรนี้ให้ความรู้เพียงในระดับพื้นฐานการใช้งาน Salesforce MarTech เพื่อทำ Sales Development Model สำหรับตัวแทนขาย… ซึ่งเป็นงานขายแบบที่ต้องเจรจา โดยวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าอย่างแม่นยำ เพื่อใช้ประกอบการติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิดภายใต้ความสัมพันธ์แบบคนรู้ใจ เช่นกรณีของธุรกิจขายส่งข้าวสารให้เชนร้านอาหารที่ต้องช่วยลูกค้าให้มีข้าวสารในสต๊อกพร้อมใช้อย่างเพียงพอและเหมาะสม… แม้ลูกค้าจะลืมสั่งข้าวเพิ่มทั้งๆ ที่ข้าวสารในสต๊อกเหลือพอขายอีกวันสองวันเท่านั้นเพราะมัวแต่ยุ่ง ข้อมูลวิเคราะห์ในระบบก็จะแจ้งเตือนให้ตัวแทนขายติดต่อลูกค้าเพื่อเตือนกันลืมสั่งข้าวสาร…