Biomedical Engineering และ Artificial Organs… อะไหล่มนุษย์

BioMedical Engineer

ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบันในทุกด้านทุกสาขาถือว่าล้ำหน้า และ ทันสมัยตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมทั้งภูมิปัญญาของมนุษยชาติ ที่สะสมหลอมรวมวิทยาการต่างๆ จนกลายเป็นศาสตร์ยุคใหม่ที่ข้ามผ่านข้อจำกัดเดิม รวมทั้งข้อจำกัดตามธรรชาติได้มากมาย

หลายเดือนก่อนผมได้เห็นต้นแบบเครื่องพิมพ์สามมิติ หรือ 3D Printer ที่ออกแบบขึ้นเพื่อทำ “หัวใจเทียม” สำหรับปลูกถ่ายให้มนุษย์ที่ต้องการหัวใจชิ้นใหม่อย่างทันเวลา และ เข้ากันได้กับร่างกายเดิม พร้อมประสิทธิภาพการทำงานเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

ปี 2019… ธุรกิจ MedTech ชื่อ AMTZ หรือ Andhra Pradesh Medtech Zone ในรัฐ Andhra Pradesh หรือ อานธรประเทศ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดีย ได้จัดเวิร์คชอปโชว์ผลงานการพิมพ์ “หัวใจประดิษฐ์ หรือ Artificial Heart” โดยใช้ Living Tissue หรือ เซลล์เนื้อเยื่อมีชีวิตเป็นวัสดุพิมพ์ และ ตีพิมพ์งานวิจัยลง วารสาร Advanced Science โดยเป็นการพิมพ์หัวใจเหมือนจริงขนาด 2.5 เซนติเมตร หรือ ขนาดเท่ากับหัวใจของกระต่าย แต่มีโครงสร้างของหัวใจที่ใกล้เคียงสัดส่วนของหัวใจจริงๆ ทั้งหมด… ซึ่งถือเป็น Artificial Organ ที่มนุษย์กำลังพยายามก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆ ของเผ่าพันธ์เราอีกครั้ง

Artificial Organ หรือ อวัยวะประดิษฐ์ดัดแปลงสำหรับสิ่งมีชีวิต ซึ่งถือเป็น “อุปกรณ์ หรือ Device รวมทั้ง เนื้อเยื่อ หรือ Tissue” เพื่อใช้ฝัง หรือ บูรณะอวัยวะร่างกายของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์ และ สามารถเชื่อมต่อกับเนื้อเยื่อดั้งเดิมของร่างกายที่พึ่งพากันอยู่ โดยทำหน้าที่ทดแทนอวัยวะดั้งเดิมตามธรรมชาติได้เท่าเดิม หรือ ดีกว่าเดิมอีกด้วย

โดยข้อเท็จจริง… เทคโนโลยีทางการแพทย์มีการใช้อวัยวะเทียมในการ “เปลี่ยนถ่าย” ทดแทนอวัยวะที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นการมีชีวิต ซึ่งต้องใช้การปลูกถ่าย เช่น ข้อเข่า กระดูกสะโพก หรือแม้แต่ฟัน… ส่วนอุปกรณ์ หรือ Device ที่ไม่ถือว่าเป็นอวัยวะเทียม แม้จะใช้เพื่อทดแทนการทำงานของอวัยวะที่ฟังก์ชั่นการมีชีวิตอย่างเช่น เครื่องฟอกไต ซึ่งยังขาดกลไกอัตโนมัติทางชีววิทยา แบบที่ไตจริงๆ เคยทำได้โดยไม่ต้องเสียบปลั๊ก เปลี่ยนไส้กรอง และ ทำความสะอาด… ซึ่งเครื่องฟอกไตไม่มีอะไรเข้าข่าย

ประเด็นก็คือ… ในปัจจุบันมีวิทยาการด้าน BME หรือ Biomedical Engineering หรือ Medical Engineering ที่มุ่งเป้าการดูแลภาวะเจ็บป่วยด้วยเทคโนโลยีทางชีววิทยา รวมทั้งบูรณาการเทคโนโลยีอื่นๆ ให้ร่วมทำงานกับเซลล์สิ่งมีชีวิต… ซึ่งถูกคิดค้น และ ศึกษาวิจัยจนนำไปสู่สิทธิบัตรมากมายในปัจจุบัน ในขณะที่การยื่นขอทดลองในมนุษย์ ไปถึงขั้นขออนุญาต FDA นำใช้และวางตลาดก็ปรากฏทั้งคำขอ และ ใบอนุญาตมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน

งานวิจัยทางการตลาดในหัวข้อ Artificial Organ And Bionics Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Artificial Heart, Liver, Kidney Pancreas, Exoskeleton, Cochlear Implant), By Technology (Mechanical, Electronic), By Region, And Segment Forecasts, 2020 – 2027 จาก Grand View Research ได้พบการเติบโตของตลาดอวัยวะประดิษฐ์ดัดแปลงในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าสูงถึง 25.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2019 และ คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจนถึงปี 2027 ไม่น้อยกว่า 9.6% ต่อปี… และ ชัดเจนว่าจะมีการขยายตัวของปริมาณความต้องการไปทั่วโลกยิ่งกว่านี้แน่นอน

ส่วนฝั่งสถาบันการศึกษา… Biomedical Engineers หรือ วิศวกรชีวการแพทย์ จะเป็นหลักสูตรที่ต้องพัฒนาคนให้มีทักษะความรู้ทั้งวิศวกรรม และ ชีววิทยาขั้นสูง… ซึ่งในประเทศไทยผมมีข้อมูลจากการค้น Google ที่ยังไม่ได้ยืนยันรายละเอียดแต่พบว่า… มีหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเปิดหลักสูตร Biomedical Engineers เหมือนกัน

ส่วนโอกาสทางธุรกิจนั้น… Biomedical Engineering ถือเป็น S-Curve ใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ซึ่งชัดเจนว่าอายุขัยของมนุษย์ย่อมจะยืนยาวขึ้น และ เปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมของมนุษย์ไปอีกแบบหนึ่ง ซึ่งจะต่างจากสมัยปัจจุบันอย่างแน่นอน

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Libra 2

LibraCoin 2.0… การเกิดใหม่เพื่อไปสุดทาง

ก้าวใหม่ของ Libra Coin เริ่มด้วยการขอใบอนุญาตเป็น “ระบบการชำระเงิน” จาก The Swiss Financial Market Supervisory Authority หรือ FINMA หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของประเทศสวิตเซอร์แลนด์… ต่อด้วยการขอใบอนุญาตเป็น “ผู้ให้บริการเงินสด” จากเครือข่ายดูแลอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐ หรือ The Financial Crimes Enforcement Network หรือ FinCEN

Coin / Token

ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับ Blockchain และ Coin กับ Token

Coin เป็นคริปโตที่ออกใช้โดยมี Blockchain ของตัวเอง ซึ่งการโอน Coin จะถูกหักค่าธรรมเนียม หรือ Fee เป็น Coin ชนิดเดียวกัน… ส่วน Token จะเป็นคริปโตที่ออกใช้โดยอาศัย Blockchain ของ Coin เมื่อมีการโอน Token จึงต้องมี Coin เอาไว้จ่ายค่าธรรมเนียม หรือ Fee ด้วย

Aerogels

Aerogel… วัสดุแห่งอนาคต

คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของ Aerogel ก็คือ ความสามารถในการ “ป้องกันการถ่ายเทความร้อน” ได้ทั้งแบบ Convection หรือ การพาความร้อน… Conduction หรือ การนำความร้อน และแบบ Radiation หรือ การแผ่รังสีความร้อน… Aerogel จึงถูกจัดให้เป็นฉนวนความร้อนที่ดีที่สุดในโลก และมีการใช้ Silica Aerogels และ Carbon Aerogels มาพัฒนาเป็นวัสดุฉนวนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งวัสดุก่อสร้างและตกแต่งซึ่งจะมีบทบาทอย่างมากในอนาคตอันใกล้

Eric Achmidt

We Run The Company By Questions, Not By Answers ~ Eric Schmidt

Dr. Eric Schmidt ถือเป็นบุคคลเพียงหนึ่งเดียวที่มีรายได้หลักพันล้านดอลลาร์สหรัฐจากการเป็นลูกจ้าง ที่มีรายได้ตอบแทนจาก Stock Options หรือ หุ้นตอบแทนค่าจ้างเพิ่มเติม โดยไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งหรือผู้ถือหุ้นหลัก… และยังคงเลือกเป็นนักบริหารมือปืนรับจ้างอย่างซื่อสัตย์ มากกว่าที่จะพยายามเป็นเจ้าข้าวเจ้าของทรัพย์สินในกิจการที่ตนเองบริหาร…