Peri 3D Construction… เครื่องพิมพ์บ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอนที่อยู่อาศัยได้จริง

12 มกราคม 2023 ที่ผ่านมา… เวบข่าว Reuters ได้รายงานความสำเร็จในการก่อสร้างบ้าน 2 ชั้น 3 ห้องนอนในเขต Houston มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา โดยใช้เครื่องพิมพ์คอนกรีต 3 มิติในการขึ้นรูปโครงสร้างทั้งหลัง ซึ่งใช้เวลาในการพิมพ์คอนกรีต และ ก่อสร้างทั้งหมด 330 ชั่วโมง หรือราว 2 สัปดาห์ ก็สามารถสร้างบ้าน 2 ชั้นที่แข็งแรงเกินพอที่จะอยู่อาศัยได้จริง… แล้วเสร็จ

Read More »

อัตราเงินเฟ้อเดือนมกราคม 2023 จากกระทรวงพาณิชย์

6 กุมภาพันธ์ 2023… คุณวิชานัน นิวาตจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. ได้เปิดเผยข้อมูล “ดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ เงินเฟ้อทั่วไป” เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 เท่ากับ 108.18… เทียบกับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้น 0.30%…  เทียบกับเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้น 5.02%… ชะลอตัวลงจากเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ที่สูงขึ้น 5.89% และ อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 9 เดือน ตามการชะลอตัวของราคาสินค้าในกลุ่มพลังงาน และ อาหาร ขณะที่ความต้องการบริโภคในประเทศปรับตัวดีขึ้นจากภาคการท่องเที่ยว เทศกาลปีใหม่ และ ตรุษจีน ส่งผลให้การใช้จ่ายคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา

Read More »

SETI AI… ปัญญาประดิษฐ์เพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากต่างดาว

โครงการวิจัยทางดาราศาสตร์หัวข้อ A Deep-Learning Search For Technosignatures From 820 Nearby Stars โดยทีมนักศึกษาจาก University of Toronto ภายใต้การนำของ Peter Xiangyuan Ma ได้ตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature Astronomy เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2023 ที่ผ่านมา… ซึ่งได้ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ช่วยค้นหาสัญญาณสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาต่างดาว… ซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่าการวิเคราะห์สัญญาณแบบอื่นๆ ทั้งหมดเท่าที่เคยมีการพัฒนาใช้มาในหมู่นักดาราศาสตร์ที่ SETI Institute 

Read More »

ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจไทยเดือนธันวาคม 2022 จากธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณชญาวดี ชัยอนันต์ ในฐานะโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แถลงตัวเลขเศรษฐกิจ และ การเงินเดือนธันวาคม 2022 ว่า… เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน แม้ได้รับแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง โดยมีแรงส่งจากภาคบริการที่ขยายตัวต่อเนื่องตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นสำคัญ การบริโภคของภาคเอกชนปรับดีขึ้น ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมทองคำปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนลดลง และ การใช้จ่ายภาครัฐทรงตัว

Read More »

Hydraulic Cement… ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม… คุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่า… กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการมอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. เร่งกำหนดและแก้ไขมาตรฐานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคอนกรีตและปูนซีเมนต์ โดยให้สามารถใช้ “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” เป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตต่างๆ แทนการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์… ซึ่งการใช้ “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก หรือ Hydraulic Cement” เป็นหนึ่งในมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรม และ การใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ Industrial Processes and Product Use หรือ IPPU… ด้วยการกำหนดให้ใช้วัสดุทดแทนปูนเม็ดในการผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งจากขั้นตอนการเผาปูนเม็ด และ กลไกการแข็งตัวของผลึกซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะก๊าซเรือนกระจก

Read More »

ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอวกาศของสหราชอาณาจักร และ ประเทศไทย

12 มกราคม 2023… ศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมด้วยท่านทูตธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้ประชุมหารือกับ Mr. George Freeman MP Minister for Science Research and Innovation ฝ่ายยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ พลังงาน และ อุตสาหกรรมแห่งสหราชอาณาจักร… ได้ร่วมหารือแนวทางการดำเนินความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Focal Point บนความร่วมมือระหว่างสหราชอาณาจักร กับ อาเซียน เอเชียตะวันออก และ เอเชียใต้ รวมทั้งประเทศคู่ความร่วมมืออื่นๆ ของประเทศไทย และ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ

Read More »