อัตราเงินเฟ้อของไทย เดือนพฤษภาคม 2566

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ขยายตัว 0.53%YoY โดยชะลอลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัว 2.67%YoY ต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 1.7%… ต่ำสุดในรอบ 21 เดือน จากราคาหมวดพลังงานที่กลับมาหดตัวครั้งแรกในรอบ 27 เดือน ที่ -9.55%YoY ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง และ ค่ากระแสไฟฟ้าที่ลดลงจากการปรับลดค่า Ft ในรอบเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 และ การมีมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ ในขณะที่หมวดอาหารสดขยายตัว 4.70%YoY ชะลอลงจากเดือน เมษายน ที่ 5.50%YoY จากราคาเนื้อสุกรที่ปรับลดลง

Read More »

โครงการ Business Accelerator รุ่น 4… พัฒนาศักยภาพ SMEs สู่ Modern Trade โดยหอการค้าไทย

5 มิถุนายน 2566… คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า… หอการค้าไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของโครงการ Business Accelerator ที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในการยกระดับธุรกิจ และ พัฒนาสินค้า เพื่อมุ่งสู่ช่องทางการขายกับ Modern Trade…

Read More »

Artificial Super Intelligence… ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง

ปี 2023 ถือเป็นปีที่กระแสการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ในระดับสาธารณะ เกิดขึ้นจริงท่ามกลางการเติบโตของจำนวนผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม AI นักตอบคำถามอย่าง ChatGPT รวมทั้งแพลตฟอร์มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทำนองเดียวกันอีกหลายค่ายที่เร่งแนะนำตัวเองต่อผู้ใช้ทั่วโลก… ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจนเห็นสถิติการใช้งานของแพลตฟอร์มใหญ่ๆ หลักๆ อย่างน่าสนใจ ถึงมีจะมีข่าวความวิตกกังวลถึงศักยภาพของปัญยาประดิษฐ์เหล่านี้ ที่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า “อันตรายไม่ต่างจากดาบสองคม” ที่ต้องระมัดระวังกันให้มาก… โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง หรือ Artificial Super Intelligence หรือ ASI

Read More »

สขญ… สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) 

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ สขญ. หรือ Big Data Institute (Public Organization หรือ BDi มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม… ซึ่งในทางปฏิบัติก็คือการยกระดับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ หรือ สวข. ให้เป็นหน่วยงานนิติบุคคล ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565… โดยภาระกิขของสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ หรือ สวข. ถูกจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มุ่งเน้นการให้บริการด้านการพัฒนาบุคลากรและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data Analytics ของภาครัฐ… กระทั่งวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) โดยโอนภาระหน้าที่ ทรัพย์สิน และ หนี้สิน จากสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ อีกทั้งขยายภารกิจในการส่งเสริมการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในภาคเอกชนด้วย ทั้งนี้ในวาระเริ่มแรก ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการสถาบันฯ ไปก่อน

Read More »

Fiscal Responsibility Act… ร่างกฏหมายความรับผิดชอบทางการคลังของสหรัฐอเมริกาผ่านสภาล่างแล้ว

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ หรือ สภาล่างได้มีมติผ่านร่างกฎหมายการขยายเพดานหนี้ ที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “กฏหมายความรับผิดชอบทางการคลัง หรือ Fiscal Responsibility Act” ด้วยคะแนนเสียง 314 ต่อ 117 เสียง ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสหรัฐสามารถหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ครั้งประวัติศาสตร์ ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ จะถูกส่งเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาสหรัฐเป็นลำดับถัดไป และ หากวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ก็จะส่งต่อให้ President Joe Biden ผู้นำสหรัฐ ลงนามเป็นกฎหมายเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

Read More »

Thailand Travel Mart Plus 2023… Amazing New Chapters

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ร่วมกับพันธมิตร ได้จัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2023 หรือ TTM+ 2023 ภายใต้แนวคิด Visit Thailand Year 2023 :  Amazing New Chapters ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยนำทัพผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็น Seller จำนวน 435 ราย และ ผู้ซื้อ หรือ Buyer จากทั่วโลก จำนวน 374 ราย… ร่วมเจรจาธุรกิจรูปแบบ B2B แลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้า และ บริการด้านท่องเที่ยว ตอกย้ำคุณค่าและความหมายของการท่องเที่ยวไทย หรือ Meaningful Travel เพื่อหมุดหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน

Read More »