Properea

ตลาดที่อยู่อาศัยอาจหดตัวถึง 38%

Covid

28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา… ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้แถลงข้อมูลน่าสนใจออกมาชุดหนึ่ง… พาดหัวว่า “ประเมินตลาดที่อยู่อาศัยอาจหดตัวถึง 38% จากปี 2562” ซึ่งคนวงการอสังหาริมทรัพย์บ้านเรา ยังไงก็ต้องเงี่ยหูฟังอาจารย์โสภณพูดกันแทบทุกคน

จากตารางด้านบนอาจารย์โสภณสรุปว่า… 

1. จำนวน “โครงการเปิดใหม่” อาจลดต่ำลงเหลือเพียง 333 โครงการ หรือลดลง 31% จากปีก่อนที่เปิดตัว 480 โครงการ

2. จำนวน “หน่วยเปิดใหม่” อาจลดลงเหลือ 75,731 หน่วย หรือลดลงถึง 36% จากการเปิดตัวในปี 2562 ที่ 118,975 หน่วย

3. มูลค่าการพัฒนาของสินค้าเปิดใหม่รวมกัน อาจมีราคา 296,067 ล้านบาท ลดลงกว่าที่เปิดในปี 2562 ที่ 476,911 ล้านบาท หรือเท่ากับลดลง 38%

4. อย่างไรก็ตามราคาแทบไม่เปลี่ยนแปลงคือลดลงเพียง 2% แสดงว่าสินค้าราคาถูกนั้นยังเปิดตัวน้อยเพราะในภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำแบบนี้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยจะซื้อได้น้อยลง

นอกจากนั้นยังระบุอีกว่า… กิจการที่เกี่ยวเนื่องอาจจะลดลง เช่น การโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ วัสดุก่อสร้าง วิชาชีพที่เกี่ยวกับการก่อสร้างใหม่ 

ก่อนหน้านั้นหนึ่งสัปดาห์… วันที่ 20 พฤษภาคม ก็มีแถลงจาก AREA โดยอาจารย์โสภณไปแล้วครั้งหนึ่ง… รอบนั้นข้อมูลของ AREA ให้ตัวเลข “ตลาดที่อยู่อาศัยปี 63 จะลดลง 30%”

นั่นหมายความว่า… ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ไหลผ่าน AREA เพียงสัปดาห์เดียวน่ากังวลในมุมมองของ AREA จนต้องส่งเสียงถึงคนอสังหากันถี่ยิบ… Update ข้อมูลโดยตรงที่ https://www.area.co.th ครับ!

อ้างอิง

ประเมินตลาดที่อยู่อาศัยอาจหดตัวถึง 38% จากปี 2562
ตลาดที่อยู่อาศัยปี 63 จะลดลง 30%

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Recent Posts