Agrivoltaic… เกษตรกรผู้ขายไฟฟ้า

เทคนิคการผลิตไฟฟ้าที่ร้อนแรงที่สุดในปัจจุบันอย่างโซลาร์เซลล์ ซึ่งร้อนแรงถึงขั้นมีแนวคิดในการนำใช้ในเชิงบูรณาการตั้งแต่ใช้บนพื้นโลกจนถึงห้วงอวกาศ โดยเทคโนโลยี Photovoltaic ที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์แบบต่างๆ กำลังนำทางมนุษยชาติให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นไม่ต่างจากเมื่อครั้งมนุษย์ยุคหินรู้จักใช้ไฟและปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ หรือในยุคที่คนรุ่นก่อนรู้จักใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและพัฒนาเทคโนโลยีด้วยฐานพลังงานฟอสซิล… และเมื่อถึงยุคการของการใช้แดดและแสงจากดวงอาทิตย์เป็นหลักมาถึง ก็คงได้เห็นการวิวัฒน์เทคโนโลยีอีกมากจากแหล่งพลังงานนี้

แนวคิดล่าสุดเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ที่มุ่งบูรณาการบนพื้นที่เกษตรกรรมภายใต้แนวคิด Agrivoltaic หรือ APV อันเป็นแนวคิดการแบ่งใช้พื้นที่เกษตรกรรมมาผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ขายพลังงานเข้าระบบ… โดยแผงโซลาร์จะถูกติดตั้งสูงกว่าโซลาร์ฟาร์มผิวดินทั่วไป เพื่อให้มีความสูงเพียงพอที่เกษตรกรจะสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร รวมทั้งการใช้เครื่องจักรทางการเกษตรใต้โครงสร้างที่ใช้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้… ทั้งนี้… ร่มเงาจาก APV จะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องปริมาณแสงและความร้อนในแปลงปลูก และ ลดปริมาณการระเหยของน้ำได้ด้วย ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำในการเพาะปลูกลดลง

บทความโดยคุณพิมใจ ฮุนตระกูล จาก SCB EIC ชี้ว่า… แนวคิด APV เป็นแนวคิดแบบ Tradeoff ระหว่าง “ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร และ ปริมาณการผลิตไฟฟ้า” แน่นอนว่าการใช้ APV จะส่งผลให้พื้นที่ในการเพาะปลูกลดลง และ ในบางฤดูหรือช่วงเวลาพืชอาจไม่ได้รับแสงในปริมาณที่ต้องการก็ได้… ในทางกลับกันการผลิตไฟฟ้าในระบบ APV ก็จะไม่สามารถผลิตได้มากเท่าโซลาร์ฟาร์มเต็มพื้นที่ ดังนั้น การออกแบบ APV จึงเป็นการหาสมดุลระหว่างผลผลิตทางการเกษตรและการผลิตไฟฟ้า ซึ่งการออกแบบระบบนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของเกษตรกรเจ้าของพื้นที่ เช่น ลดการใช้น้ำ ปกป้องพืชจากจากสภาพอากาศที่รุนแรง เช่น ความร้อน พายุ ลูกเห็บ หรือ ปริมาณการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น

ส่วนที่น่าสนใจที่สุดในโมเดล APV ก็คือ… โมเดลเกษตร APV หรือ การติดตั้งโซลาร์เซลล์ในฟาร์มที่ต้องการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีรายได้หลายทางคล้ายๆ โมเดล “โคกหนองนา หรือ เกษตรทฤษฎีใหม่” อันเป็นพระบรมราโชบายทางการเกษตรที่ล้นเกล้ารัชกาลก่อน ได้ทรงงานพระราชทานไว้เป็นมรดก ที่มุ่งผสมผสานผลผลิตและแหล่งรายได้จากพื้นที่ทำการเกษตรหลายๆ ทางให้ยั่งยืน… เพียงแต่ APV ใส่โซลาร์ฟาร์มลงไปในพื้นที่ทำการเกษตรเพื่อขายกระแสไฟฟ้าเมื่อแดดออกเท่านั้นเอง

ตัวรายละเอียดทางเทคนิคไม่ได้มีอะไรซับซ้อนต้องอธิบายหรอกครับ… แต่ถ้าสนใจแต่ติดขัดเรื่องการลงทุน และ โมเดลธุรกิจ… ทักไลน์ส่วนตัวผมได้ที่ ID: dr.thum ครับ

References…

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

รถไฟฟ้าสายสีชมพู…

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี มีระยะทาง 34-36 กิโลเมตร เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวแบบวางคร่อมราง (straddle-beam monorail) ทางวิ่ง ยกระดับความสูง 17 เมตร ตลอดโครงการ มีรางที่ 3 สำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัวรถ

Kusama

Kusama Blockchain และ Canary Network

Kusama ใช้ KSM Token เป็นโทเคนอเนกประสงค์บนแพลตฟอร์ม ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นค่าแก๊สแล้ว ยังใช้ Staking เพื่อร่วม Validate Network หรือ ร่วมตรวจสอบเครือข่าย… เพื่อเลือก Nominate Validators หรือ เลือกผู้แทนไปเป็นผู้ตรวจสอบ… ใช้ออก Bond หรือ บอนด์ดิจิทัล เพื่อเป็นช่องทางการระดมทุนคล้ายการออกโทเคนบน Parachains และ Parathreads… และVote Governance  หรือใช้ลงมติในกลไกธรรมาภิบาล

Lee Kuan Yew

If You Want to Reach Your Goals and Dreams ~ Lee Kuan Yew

สิงคโปร์เป็นเกาะ ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่สิงคโปร์สามารถสร้างประเทศให้กลายเป็นศูนย์กลางทางพาณิชย์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก… สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการเงินใหญ่ที่สุดอันดับ 4 ของโลก… สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางของการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือพาณิชย์เป็นอันดับ 2 ของโลก… รายได้หลักของประเทศเกิดจาก 2 ส่วนคือ ภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วน 25% ของ GDP และภาคบริการ มีสัดส่วน 75% ของ GDP…

survey and civil engineer

จัดรูปที่ดินใหม่ 44 จังหวัด…

การจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่จากเจ้าของที่ดินและภาครัฐช่วยกันพัฒนา วางโครงข่ายคมนาคมและขนส่งให้สมบูรณ์ เป็นภารกิจที่กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตามผังเมือง แก้ปัญหาผังเมืองอย่างเป็นระบบ เปิดพื้นที่ตาบอด ให้เข้าถึงได้ เพิ่มมูลค่าที่ดินให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ได้ โดยเจ้าของที่ดินยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทำให้รัฐประหยัดค่าเวนคืนที่ดิน