อนาคตเกษตรกรรม… ยุคดิจิตอล

1 มกราคม 2563 เป็นวันเริ่มบังคับใช้ภาษีที่ดินอัตราใหม่ ที่เจ้าของที่ดินเปล่า ที่รกร้างต้องขยับขยายไม่น้อยเมื่ออัตราภาษีใหม่เข้ามาเพิ่มรายจ่ายงอกขึ้นมาดื้อๆ 

และเมื่อ 16 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง  กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรางวัดทางแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  58 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน… ซึ่งผมมองว่า น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับโครงสร้างทางสังคม ที่ส่งผลต่อการขยายตัวของตัวเลข  GDP ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้าอย่างก้าวกระโดด… 

และแน่นอนหล่ะว่า… เมื่อโฉนดเพิ่มขึ้น การจัดเก็บภาษีที่ดินก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามกัน… เรื่องแปลกที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือ คนส่วนใหญ่วิ่งหนีการเสียภาษีและมองหาช่องทางและเทคนิคให้ตัวเองจ่ายภาษีน้อยลงเสมอ… อย่างกรณีภาษีเงินได้ที่หลายคนยอมเอาเงินก้อนใหญ่กว่ายอดจ่ายภาษี ไปซื้อกองทุนที่มีความเสี่ยงแฝงรวมทั้งมูลค่าต่ำลงทันทีเพื่อแลกสิทธิ์ลดหย่อนภาษีให้ตัวเอง

กรณีภาษีที่ดินในห้วงนับจากนี้ก็น่าจะมีแนวโน้มเช่นเดียวกับภาษีเงินได้… เจ้าของที่ดินจำนวนหนึ่ง น่าจะเคลื่อนไหวเพื่อหลบเลี่ยงภาษีที่ดินตามกฏหมายใหม่กันคึกคักแน่นอน… โดยเฉพาะการหลบไปพิงภาคเกษตรกรรมเพื่อใช้อัตราภาษีที่ผ่อนคลายกว่า รักษาแลนด์แบงค์ไม่ให้สร้างภาระจากภาษีอากรมากเกินไป

ผมกับเพื่อนๆ สองสามท่านแลกเปลี่ยนข้อมูลกันถึงแนวโน้มประเด็นนี้โดยนำข้อมูลหลายๆ ประเด็นมาประกอบการพิจารณา… ตั้งแต่นโยบายจากภาครัฐที่มากับคำว่า “ส่งเสริม……” ที่พวกเราเชื่อว่า จะต้องเกิดบนที่ดินซักแปลง โดยใครซักคนที่ได้ประโยชน์… รวมทั้งข้อมูลเอกสารสิทธิ์แบบต่างๆ รวมทั้งแลนด์แบงค์ที่มีรายการนิติกรรมกับสถาบันการเงิน… รวมทั้งแนวโน้มหรือเทรนจากเทคโนโลยีการเกษตร ที่ถือว่าเป็น Sector ที่ใช้ประโยชน์จากที่ดินมากที่สุด

แน่นอนว่า… ข้อมูลวิเคราะห์หยาบๆ ที่ได้ชี้ชัดว่า ภาคการเกษตรกำลังจะวิวัฒน์หรือ Tranform ไปไกลกว่านิยามของเกษตรกรรมที่พวกเรารู้จักและคุ้นเคยมา… ยิ่งแนวโน้มเรื่องอาหาร โดยเฉพาะมุมมองที่มีต่อโปรตีนจากเนื้อสัตว์เปลี่ยนไปจากเดิมด้วยแล้ว… เกษตรกรรมคงไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป

ประเด็นก็คือ… เรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะเปลี่ยนไปทางไหน? เปลี่ยนไปแค่ไหน? และเปลี่ยนด้วยองค์ประกอบและที่มาที่ไปอย่างไรบ้าง?

สองสามสัปดาห์ก่อนผมสืบค้นหาตัวเลขการเติบโตของธุรกิจพืชอาหารเกรดพรีเมี่ยม… ซึ่งส่วนใหญ่โฟกัสอยู่ที่ผักผลไม้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตหลักๆ และผมโชคดีได้มีโอกาสพูดคุยกับ Supplyer ท่านหนึ่งด้วยหัวข้อสนทนาเรื่องอยากทำเกษตรอินทรีย์ส่งเข้า Supermarket บ้างต้องทำอะไรยังไง?

ผมก็ได้ข้อมูลเรื่องมาตรฐานและเอกสารรับรองต่างๆ มากมายที่ภาคเกษตรจะต้องขวานขวาย ไม่ได้ด้อยกว่าภาคอุตสากรรมเลยครับ… 

ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าเพื่อจะชี้ว่า… ที่ดินเปล่าจำนวนมาก… มีแนวโน้มที่จะมองหาโมเดลการเกษตรเพื่อใช้เลี่ยงภาษีที่ดินอัตราใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน… และถ้าท่านสนใจเรื่องผลิตอาหารพืชผัก เรื่องหาที่ดินซักแปลงท่านข้ามไปได้เลยเพราะผมเชื่อว่า จะมีที่ดินให้เช่าทำการเกษตรมากมายภายในปีสองปีนี้… แต่ที่ท่านต้องศึกษาเพิ่มเติมอย่างมากคือ การหาการรับรองบนมาตรฐานต่างๆ ที่ตลาดต้องใช้เพื่อเอาผลผลิตของท่านเข้าตลาดได้อย่างราบรื่น…

โอกาสหน้าผมจะเอาข้อมูลมาตรฐานและใบรับรองต่างๆ มาบันทึกไว้แบ่งปันอีกทีครับ… 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line ท่านจะได้ Link บทความใหม่ทุกเช้า

Related Post

smart city

Thailand Smart City Summit 2021

คุณภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นประธานที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ Smart City 2021 ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย หรือ DUGA หรือ Thai Digital Technology User Group Association ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Smart City Summit 2021… โดยกำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 28–29 เมษายน พ.ศ. 2564

EEC City Plan

แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน EEC…

สาระสำคัญของผังเมือง EEC คือ การปรับโซนสีผังเมืองเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงเศรษฐกิจได้มากขึ้น โดย 3 จังหวัด EEC มีพื้นที่รวมกันอยู่ที่เกือบ 8.3 ล้านไร่ สามารถจะใช้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1.7 แสนไร่ และพื้นที่พัฒนาเมืองเพิ่มขึ้น 2.8 แสนไร่

Construction 3D Printing…

การสร้างบ้านหรืออาคารด้วยคอนกรีต ได้รับความนิยมจากทั่วโลก ส่วนเทคนิดการก่อสร้างที่มีซีเมนต์และคอนกรีตเป็นฐาน หรือ Concrete & Cement-Based Construction ก็มีการนำไปใช้ในการก่อสร้างน้อยใหญ่ทุกหนทุกแห่งและทุกสิ่งในโลกใบนี้… มองรอบตัวซิครับ สิ่งก่อสร้างจากคอนกรีตไม่ได้อยู่ห่างจากตัวคุณเลย เผลอๆ คุณอาจจะยืนอยู่บนคอนกรีตก็ได้

Smart farm

ศูนย์เรียนรู้สมาร์ทฟาร์มพอเพียง

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค-สวทช. เปิดศูนย์เรียนรู้ “เกษตรกรรมยั่งยืนด้วยสมาร์ทฟาร์มแบบพอเพียง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และสนองตามพระบรมราโชบายในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” องค์ความรู้และพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร