Active Learning… โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Smart schoolchildren sharing their ecology project idea with teacher

การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก หรือ Active Learning ซึ่งแกนหลักด้านการศึกษาของประเทศไทยอย่างกระทรวงศึกษาธิการ กำลังผลักดันคีย์เวิร์ดและยุทธศาสตร์นี้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ EdTech หรือ Education Technolology ที่ได้พลังจากดิจิทัลทั้ง Contents และ Communication Channel จนโลกการศึกษาแบบเก่าก่อนต้องเลือกว่าจะยอมหมดอายุและถูกทิ้งไว้ข้างหลัง หรือปรับตัวเพื่อขี่กระแสดิจิทัลไปพร้อมๆ กับความก้าวหน้าของปัจจุบันและอนาคต

เมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา… กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน หรือ วนส. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ของภาคีเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จ… สังเคราะห์การดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย และ พัฒนากิจกรรมและนวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ด้วยฐานการวิจัยแบบมีส่วนร่วม

เครดิตภาพ: สพฐ.

เครดิตภาพ: ThaiGov.go.th

เครดิตภาพ: ThaiGov.go.th

ประเด็นที่ผมสนใจข่าวและความเคลื่อนไหวนี้ถึงขั้นเอามาเผนแพร่ต่อก็คือ… แนวทาง Active Learning เป็นความหวังและฐานขับเคลื่อนคุณภาพและนวัตกรรมการศึกษา ภายใต้ความพยายามของหลายๆ ฝ่ายที่อยากเห็นการกลไกศึกษาของประเทศนี้ ก้าวข้ามวังวนเดิมๆ ให้วาทกรรมและกิจกรรมการศึกษาไดกลายเป็นเรื่องดีงามและสอดคล้องกันกว่าที่เป็นมา… และไม่ว่าจะอย่างไร อย่างน้อยก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และผมมองว่าเป็นการทำหลักสูตรเชิงรุก ต่อยอดจากการทดลองใช้ Active Learning ในกลุ่มศึกษานิเทศก์ ครูอาจารย์และโรงเรียนที่ทดลองนำร่องมาระยะหนึ่ง… การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะเปลี่ยนได้มากได้น้อยหรือถูกใจใครไม่ถูกใจใครก็ไม่สำคัญเท่ากับ… มีความเคลื่อนไหวชัดเจนอีกขั้นแล้วหละ!

วันนี้ขอนำเสนอเพียงข่าวความเคลื่อนไหวก่อนน๊ะครับ ส่วนรายละเอียดและความคืบหน้าอะไรถึงไหนอย่างไรแล้วนั้น… ขอข้ามไปก่อน เนื้อข่าวต้นฉบับคลิกไปอ่านบนเวบไซต์ทำเนียบรัฐบาลต่อเลยครับ… 

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

automation park

EEC Automation Park

EEC Automation Park เป็นโครงการขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ Mitsubishi Electric Factory Automation Thailand หรือ MELFT โดยมุ่งเป้าเป็นศูนย์เครือข่ายความร่วมมือระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ ดิจิทัล ที่จะเป็นฐานสำคัญเพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC  ให้ก้าวสู่โรงงานอัจฉริยะ

Printed Houses

Smart Construction and Printed Houses

Construction Printing ซึ่งเป็นความหวังของการพัฒนาที่อยู่อาศัย และชัดเจนว่าสามารถสร้างบ้าน หรือ ที่อยู่อาศัยได้เร็วไม่ต่างจากเทคนิค Prefab หรือ Prefabricated ส่วนปัญหาความแข็งแรงและอายุการใช้งานอาคาร… ถึงตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะเปิดประเด็นนี้มาถกกัน เพราะ Construction Printing ยังใหม่มากถึงขั้นที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานงานก่อสร้าง อันมีหน่วยงานกำกับ และ องค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม และ วิศวกรรม ต่างก็ยังไม่เปิดกว้างให้ใช้เป็นเทคนิคก่อสร้างหลักในปัจจุบัน… แต่ความร้อนแรงของ Construction Printing ก็มาไกลเกินกว่าจะรออะไรๆ ให้เนิ่นช้าไปกว่านี้ได้อีก วงการ ConTech หรือ Construction Technology จึงได้เห็นการบูรณาการเทคโนโลยีก่อสร้างแบบดั้งเดิมเข้ากับ Prefabricated และ Construction Printing รวมทั้งการใช้งานเครื่องจักรก่อสร้างกึ่งอัตโนมัติ และ หุ่นยนต์ช่วยงานก่อสร้างร่วมด้วย… และเรียกแนวทางนี้ว่า Smart Construction

Thailand Longstay

ขณะนี้รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวด้วยการให้ “ไทยแลนด์ ลองสเตย์” หรือ บริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด เข้ามาเป็นตัวแทนดำเนินงานเพื่อนำนักท่องเที่ยวกลุ่มลองสเตย์เข้ามาพักระยะยาวในภูเก็ต เพื่อเป็นการนำร่องก่อนที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วไปในลำดับต่อไป

พื้นที่ Bio Economy… ที่ขอนแก่น

สำหรับผม ขอนแก่นถือเป็นเมืองหลวงของอ้อยและน้ำตาล วิวไร่อ้อยหน้าฝนที่กำลังแตกกอที่ขอนแก่น สวยงามสุดลูกหูลูกตาก็มี เศรษฐกิจเมืองหมอแคนแก่นนครนั้น นอกจากอ้อย ยังมีมันสัมปะหลังสลับไร่อ้อยและนาข้าว… การที่… คณะทำงาน Bioeconomy ประชารัฐ เตรียมชง คณะรัฐมนตรีเสนอตั้ง “เขตเศรษฐกิจชีวภาพและนวัตกรรมครบวงจร” มูลค่า 400,000 ล้านบาท นำร่อง 2 จังหวัด ขอนแก่น-นครสวรรค์ คลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง-อีสานตอนกลาง นำร่องวัตถุดิบอ้อย-มันสำปะหลัง ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI