A Team Is Not A Group Of People That Work Together. A Team Is A Group Of People That Trust Each Other – Simon Sinek

Simon Sinek

โลกใบนี้มีปัญหาและเป้าหมายมากมายที่คนๆ เดียวไม่สามารถจะสะสางให้บรรลุได้ง่ายๆ แต่ปัญหามากมายบนโลกใบนี้เกือบทั้งหมด สามารถตั้งเป้าและบรรลุได้ด้วยกลุ่มคนที่มุ่งมั่นต่อเป้าหมายเดียวกันได้ไม่ยาก และโลกใบนี้ก็มีคนมากมายที่เกาะกลุ่มกันเพื่อสะสางปัญหาช่วยกัน กำหนดเป้าหมายด้วยกัน วางแผนร่วมกัน รวมไปถึงการร่วมลงทุนลงแรงแบ่งเบากันจนบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นมากมาย

คำนิยามที่ใช้เรียกกลุ่มคนที่ร่วมกันลงทุนลงแรงและร่วมแบ่งเบาจนบรรลุเป้าหมาย จึงเป็นคำสากลที่ทุกชาติทุกภาษาใช้ร่วมกันทั้งโลกว่า “ทีม หรือ Team หรือ Teamwork” โดยแทบจะเข้าใจเหมือนๆ กัน หรือค่อนข้างตรงกันเสียด้วย… แต่ความหมายของ “การทำงานกับทีม และ การทำงานเป็นทีม” ซึ่งมีรายละเอียดและบริบทตามเป้าหมายของทีม… หลายกรณียังมีความคลาดเคลื่อนในรายละเอียด รวมทั้งบริบทในการ “ร่วมลงทุนลงแรง” จนการร่วมทีมกลายเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนเป้าหมายร่วมกันก็มี

การทำงานกับทีมและการทำงานเป็นทีม จึงมีความสำคัญทั้งในฐานะที่เป็นตัวแปรหลักในการบรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่น และ มีความสำคัญในฐานะที่เป็นตัวแปรเชิงอุปสรรค ซึ่งหลายกรณีอาจจะทำลายหนทางการบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จได้ด้วย… องค์ความรู้ในการขับเคลื่อนเป้าหมายด้วยกลุ่มคน หรือ ทีม จึงสำคัญถึงขั้นที่ต้องเข้าใจ และ ใช้ให้เป็น… ทั้งศาสตร์และศิลป์อันว่าด้วยทีม

ในปัจจุบัน… ศาสตร์และศิลป์ในการทำงานกับทีมและการทำงานเป็นทีมจึงเป็นเรื่องใหญ่และประเด็นสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ใช้ทักษะฝีมือและสติปัญญาเพื่อร่วมทำงานกับทีม โดยไม่กลายเป็นตัวแปรเชิงอุปสรรค จนการขับเคลื่อนเป้าหมายขาดความราบรื่นอย่างที่ควรจะเป็น

ทักษะการทำงานกับทีมและการทำงานเป็นทีม จึงถือเป็นทักษะสำคัญในการที่ใครจะริเริ่ม หรือ ร่วมทำอะไรที่ใหญ่เกินความสามารถของตัวเองคนเดียวให้เป็นผลสำเร็จ… โดยเฉพาะทักษะในการ “นำทีม” ซึ่งเป็นทักษะเชิงบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ต้องเข้าใจศาสตร์และศิลป์… ในการทำงานกับทีมและการทำงานเป็นทีมอย่างไม่ผิดพลาด

ประเด็นก็คือ… การทำงานกับทีมและการทำงานเป็นทีมมีรายละเอียดที่ “ทีม” จำเป็นต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ ทั้งของตัวเองและของสมาชิกทีมคนอื่นๆ เพื่อทำภาระกิจร่วมกัน… เหมือนทีมกีฬาที่สมาชิกทีมทุกคนล้วนต้องร่วมกันรับผิดชอบเป้าหมายของทีมโดยการเอาชนะคู่แข่ง และ ทุกคนในทีมก็จะทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อสนับสนุนภาระกิจหลักของทีมจนบรรลุเป้าหมาย… และเหมือนทีมรบที่ฝึกกรำมาอย่างหนักพร้อมกัน เพื่อทำภาระกิจยากๆ ถึงขั้นเอาชีวิตตัวเองเข้าแลก เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมที่เคียงบ่าเคียงไหล่รอดตายในขณะที่ลึกๆ ในใจของตัวเองกำลังกลัวที่สุด

Simon Sinek… นักเขียนหนังสือขายดีถึง 3 เล่ม และ นักพูดสร้างแรงบัลดาลใจที่มีคนดูผ่าน TED Talk สูงติดอันดับ 1 ใน 5 ตลอดกาล… รวมทั้งเป็นคนเผยแพร่แนวคิด Start With Why? อันเป็นแรงบัลดาลใจในการสร้างนวัตกรรมไปทั่วโลก… เคยพูดถึงมุมมองของการร่วมกันลงทุนลงแรงในแบบทีมเอาไว้ว่า… A Team Is Not A Group Of People That Work Together. A Team Is A Group Of People That Trust Each Other. ทีมไม่ใช่กลุ่มคนที่มาทำงานด้วยกันเท่านั้น ทีมคือกลุ่มคนที่เชื่อมั่นคนอื่นในทีม

แก่นของการทำงานกับทีม และ การทำงานเป็นทีมจึงอยู่ที่ “ความเชื่อมั่นต่อกันของสมาชิกทีม” เป็นเบื้องต้น… และบริบทอื่นๆ ที่เหลือก็จะง่ายขึ้นมากเมื่อเกิดความเชื่อมั่นต่อกัน… และเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็จะง่ายขึ้นมากเมื่อเกิดความเชื่อมั่นต่อกัน

References…

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

complementary alternative medicine

เพชรบุรีโมเดลและการแพทย์ทางร่วม กับอนาคตพืชสมุนไพร…

ปัจจุบันมีคลีนิคแพทย์แผนไทย 6,000 คลินิค และ แพทย์แผนไทยกว่า 30,000 คน รวมทั้งศูนย์ฮ็อทไลน์แพทย์แผนไทยในทุกภูมิภาค… รวมทั้ง คลีนิคจิตอาสาแพทย์แผนไทยอีก 60 แห่ง… พร้อใคลังยาสมุนไพร และ ตำรับยาไทยของสภาการแพทย์แผนไทยที่พร้อมให้การสนับสนุน

BIO TECH

BIO TECH และการส่งเสริมการลงทุน

คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI เปิดเผยว่า… ในปี 2564 การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ ไบโอเทค หรือ BIO-Tech มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2564 บีโอไอได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนแล้วมูลค่ารวม 2,417 ล้านบาท

Benjamin Franklin

Tell Me And I Forget, Teach Me And I May Remember, Involve Me And I Learn – Benjamin Franklin

Benjamin Franklin… มหาบุรุษผู้ร่วมสร้างสหรัฐอเมริกาที่ถูกเรียกว่า Founding Fathers of the United States หรือ บิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐ หรือกลุ่มผู้ร่างและลงนามในคำประกาศอิสรภาพในปี 1776… ก็เคยพูดเกี่ยวกับการศึกษาเอาไว้หลายแง่มุม โดยเฉพาะแง่มุมการเรียนรู้ที่ว่า Tell Me And I Forget, Teach Me And I May Remember, Involve Me And I Learn… บอกข้าฯ เดี๋ยวข้าฯ ก็ลืม สอนข้าฯ… ข้าฯ อาจจะจำ ฝึกข้าฯ… ข้าฯ ได้เรียนรู้… ซึ่งสะท้อนขั้นตอนการเรียนรู้ที่มีอยู่ 3 ขั้นตั้งแต่ บอกเล่า สอนสั่งและฝึกฝน… โดยขั้น “การบอกเล่าและสอนสั่ง” ถือว่ายังไปไม่ถึง “เรียนรู้ หรือ Learn” จนกว่าจะได้นำความรู้นั้นไปปฏิบัติ ซึ่งก็ไม่ได้จำกัดว่าต้องฝึกกับครูบาอาจารย์อย่างเดียว… ฝึกและทำด้วยตัวเองก็ได้จนเกิดการเรียนรู้

Never Give Up. Today Is Hard, Tomorrow Will Be Worse, But The Day After Tomorrow Will Be Sunshine – Jack Ma

Alibaba ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 ด้วยวิสัยทัศน์การเป็นตลาดกลางแบบค้าส่งในจีนเป็นภาษาอังกฤษ… ซึ่ง Jack Ma และทีมตั้งต้นนำ Alibaba.com เปิดตัวในช่วงเดือนเมษายน ปี 1999 ด้วยโมเดลธุรกิจแบบ B2B หรือ Business–to–Business และอีกหนึ่งปีต่อมา… Softbank โดย มาซาโยชิ ซน หรือ Masayoshi Son ก็ใส่เงินลงทุนก้อนแรก 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ Alibaba ในฐานะ Angel Fund…