A Team Is Not A Group Of People That Work Together. A Team Is A Group Of People That Trust Each Other – Simon Sinek

Simon Sinek

โลกใบนี้มีปัญหาและเป้าหมายมากมายที่คนๆ เดียวไม่สามารถจะสะสางให้บรรลุได้ง่ายๆ แต่ปัญหามากมายบนโลกใบนี้เกือบทั้งหมด สามารถตั้งเป้าและบรรลุได้ด้วยกลุ่มคนที่มุ่งมั่นต่อเป้าหมายเดียวกันได้ไม่ยาก และโลกใบนี้ก็มีคนมากมายที่เกาะกลุ่มกันเพื่อสะสางปัญหาช่วยกัน กำหนดเป้าหมายด้วยกัน วางแผนร่วมกัน รวมไปถึงการร่วมลงทุนลงแรงแบ่งเบากันจนบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นมากมาย

คำนิยามที่ใช้เรียกกลุ่มคนที่ร่วมกันลงทุนลงแรงและร่วมแบ่งเบาจนบรรลุเป้าหมาย จึงเป็นคำสากลที่ทุกชาติทุกภาษาใช้ร่วมกันทั้งโลกว่า “ทีม หรือ Team หรือ Teamwork” โดยแทบจะเข้าใจเหมือนๆ กัน หรือค่อนข้างตรงกันเสียด้วย… แต่ความหมายของ “การทำงานกับทีม และ การทำงานเป็นทีม” ซึ่งมีรายละเอียดและบริบทตามเป้าหมายของทีม… หลายกรณียังมีความคลาดเคลื่อนในรายละเอียด รวมทั้งบริบทในการ “ร่วมลงทุนลงแรง” จนการร่วมทีมกลายเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนเป้าหมายร่วมกันก็มี

การทำงานกับทีมและการทำงานเป็นทีม จึงมีความสำคัญทั้งในฐานะที่เป็นตัวแปรหลักในการบรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่น และ มีความสำคัญในฐานะที่เป็นตัวแปรเชิงอุปสรรค ซึ่งหลายกรณีอาจจะทำลายหนทางการบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จได้ด้วย… องค์ความรู้ในการขับเคลื่อนเป้าหมายด้วยกลุ่มคน หรือ ทีม จึงสำคัญถึงขั้นที่ต้องเข้าใจ และ ใช้ให้เป็น… ทั้งศาสตร์และศิลป์อันว่าด้วยทีม

ในปัจจุบัน… ศาสตร์และศิลป์ในการทำงานกับทีมและการทำงานเป็นทีมจึงเป็นเรื่องใหญ่และประเด็นสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ใช้ทักษะฝีมือและสติปัญญาเพื่อร่วมทำงานกับทีม โดยไม่กลายเป็นตัวแปรเชิงอุปสรรค จนการขับเคลื่อนเป้าหมายขาดความราบรื่นอย่างที่ควรจะเป็น

ทักษะการทำงานกับทีมและการทำงานเป็นทีม จึงถือเป็นทักษะสำคัญในการที่ใครจะริเริ่ม หรือ ร่วมทำอะไรที่ใหญ่เกินความสามารถของตัวเองคนเดียวให้เป็นผลสำเร็จ… โดยเฉพาะทักษะในการ “นำทีม” ซึ่งเป็นทักษะเชิงบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ต้องเข้าใจศาสตร์และศิลป์… ในการทำงานกับทีมและการทำงานเป็นทีมอย่างไม่ผิดพลาด

ประเด็นก็คือ… การทำงานกับทีมและการทำงานเป็นทีมมีรายละเอียดที่ “ทีม” จำเป็นต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ ทั้งของตัวเองและของสมาชิกทีมคนอื่นๆ เพื่อทำภาระกิจร่วมกัน… เหมือนทีมกีฬาที่สมาชิกทีมทุกคนล้วนต้องร่วมกันรับผิดชอบเป้าหมายของทีมโดยการเอาชนะคู่แข่ง และ ทุกคนในทีมก็จะทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อสนับสนุนภาระกิจหลักของทีมจนบรรลุเป้าหมาย… และเหมือนทีมรบที่ฝึกกรำมาอย่างหนักพร้อมกัน เพื่อทำภาระกิจยากๆ ถึงขั้นเอาชีวิตตัวเองเข้าแลก เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมที่เคียงบ่าเคียงไหล่รอดตายในขณะที่ลึกๆ ในใจของตัวเองกำลังกลัวที่สุด

Simon Sinek… นักเขียนหนังสือขายดีถึง 3 เล่ม และ นักพูดสร้างแรงบัลดาลใจที่มีคนดูผ่าน TED Talk สูงติดอันดับ 1 ใน 5 ตลอดกาล… รวมทั้งเป็นคนเผยแพร่แนวคิด Start With Why? อันเป็นแรงบัลดาลใจในการสร้างนวัตกรรมไปทั่วโลก… เคยพูดถึงมุมมองของการร่วมกันลงทุนลงแรงในแบบทีมเอาไว้ว่า… A Team Is Not A Group Of People That Work Together. A Team Is A Group Of People That Trust Each Other. ทีมไม่ใช่กลุ่มคนที่มาทำงานด้วยกันเท่านั้น ทีมคือกลุ่มคนที่เชื่อมั่นคนอื่นในทีม

แก่นของการทำงานกับทีม และ การทำงานเป็นทีมจึงอยู่ที่ “ความเชื่อมั่นต่อกันของสมาชิกทีม” เป็นเบื้องต้น… และบริบทอื่นๆ ที่เหลือก็จะง่ายขึ้นมากเมื่อเกิดความเชื่อมั่นต่อกัน… และเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็จะง่ายขึ้นมากเมื่อเกิดความเชื่อมั่นต่อกัน

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

บังคับดาวน์ 20% และภาษีที่ดินในมือ สนช.

จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกมาตรการบังคับจ่ายเงินดาวน์ 20% สำหรับสินเชื่อบ้านหลังที่ 2 เป็นต้นไป มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2562 และกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือภาษีทรัพย์สิน หรือ property tax ที่เคยตั้งธงไว้ที่ 1 มกราคม 2562 เช่นกัน แต่ก็ชัดเจนว่าจะเลื่อนประกาศใช้ไปอีกหนึ่งปี …ทั้งมาตรการบังคับดาวน์และกฏหมายภาษีทรัพย์สินใหม่ สร้างแรงกระเพื่อมให้วงการอสังหาริมทรัพย์ไทยไม่น้อยเลย

longevity fruit packaging

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดจาก ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย หรือ ศบท. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จึงได้คิดค้นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุผลไม้ เพื่อการจำหน่ายทั้งในรูปแบบบรรจุใส่หน้าร้านและบรรจุขายสำหรับออนไลน์ เพื่อเก็บรักษาผลไม้ให้น่ารับประทาน สร้างมูลค่าเพิ่ม ตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยขณะนี้สามารถวิจัยและพัฒนา 3 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดสำเร็จ

สินเชื่อมีทอน… ฟองสบู่และหนี้ครัวเรือนท่วมประเทศ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ หรือ สศค. ได้รายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจสิ้นไตรมาส 2/2562 โดยคุณทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาสภาพัฒน์

ร้านอาหาร… 2020

ระบบนิเวศน์อาหารพร้อมรับประทาน มีอยู่หลายโมเดลที่เมืองไทยได้ชื่อว่า… เป็นประเทศที่หาของกินได้ 24 ชั่วโมงมานาน… บ้านเรามี Streets Foods, Food Court, Restaurant, Pub, Bar รวมทั้งอาหารไมโครเวฟที่ 7-11… ทุกที่มีอาหารขายหมด