A Team Is Not A Group Of People That Work Together. A Team Is A Group Of People That Trust Each Other – Simon Sinek

Simon Sinek

โลกใบนี้มีปัญหาและเป้าหมายมากมายที่คนๆ เดียวไม่สามารถจะสะสางให้บรรลุได้ง่ายๆ แต่ปัญหามากมายบนโลกใบนี้เกือบทั้งหมด สามารถตั้งเป้าและบรรลุได้ด้วยกลุ่มคนที่มุ่งมั่นต่อเป้าหมายเดียวกันได้ไม่ยาก และโลกใบนี้ก็มีคนมากมายที่เกาะกลุ่มกันเพื่อสะสางปัญหาช่วยกัน กำหนดเป้าหมายด้วยกัน วางแผนร่วมกัน รวมไปถึงการร่วมลงทุนลงแรงแบ่งเบากันจนบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นมากมาย

คำนิยามที่ใช้เรียกกลุ่มคนที่ร่วมกันลงทุนลงแรงและร่วมแบ่งเบาจนบรรลุเป้าหมาย จึงเป็นคำสากลที่ทุกชาติทุกภาษาใช้ร่วมกันทั้งโลกว่า “ทีม หรือ Team หรือ Teamwork” โดยแทบจะเข้าใจเหมือนๆ กัน หรือค่อนข้างตรงกันเสียด้วย… แต่ความหมายของ “การทำงานกับทีม และ การทำงานเป็นทีม” ซึ่งมีรายละเอียดและบริบทตามเป้าหมายของทีม… หลายกรณียังมีความคลาดเคลื่อนในรายละเอียด รวมทั้งบริบทในการ “ร่วมลงทุนลงแรง” จนการร่วมทีมกลายเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนเป้าหมายร่วมกันก็มี

การทำงานกับทีมและการทำงานเป็นทีม จึงมีความสำคัญทั้งในฐานะที่เป็นตัวแปรหลักในการบรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่น และ มีความสำคัญในฐานะที่เป็นตัวแปรเชิงอุปสรรค ซึ่งหลายกรณีอาจจะทำลายหนทางการบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จได้ด้วย… องค์ความรู้ในการขับเคลื่อนเป้าหมายด้วยกลุ่มคน หรือ ทีม จึงสำคัญถึงขั้นที่ต้องเข้าใจ และ ใช้ให้เป็น… ทั้งศาสตร์และศิลป์อันว่าด้วยทีม

ในปัจจุบัน… ศาสตร์และศิลป์ในการทำงานกับทีมและการทำงานเป็นทีมจึงเป็นเรื่องใหญ่และประเด็นสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ใช้ทักษะฝีมือและสติปัญญาเพื่อร่วมทำงานกับทีม โดยไม่กลายเป็นตัวแปรเชิงอุปสรรค จนการขับเคลื่อนเป้าหมายขาดความราบรื่นอย่างที่ควรจะเป็น

ทักษะการทำงานกับทีมและการทำงานเป็นทีม จึงถือเป็นทักษะสำคัญในการที่ใครจะริเริ่ม หรือ ร่วมทำอะไรที่ใหญ่เกินความสามารถของตัวเองคนเดียวให้เป็นผลสำเร็จ… โดยเฉพาะทักษะในการ “นำทีม” ซึ่งเป็นทักษะเชิงบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ต้องเข้าใจศาสตร์และศิลป์… ในการทำงานกับทีมและการทำงานเป็นทีมอย่างไม่ผิดพลาด

ประเด็นก็คือ… การทำงานกับทีมและการทำงานเป็นทีมมีรายละเอียดที่ “ทีม” จำเป็นต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ ทั้งของตัวเองและของสมาชิกทีมคนอื่นๆ เพื่อทำภาระกิจร่วมกัน… เหมือนทีมกีฬาที่สมาชิกทีมทุกคนล้วนต้องร่วมกันรับผิดชอบเป้าหมายของทีมโดยการเอาชนะคู่แข่ง และ ทุกคนในทีมก็จะทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อสนับสนุนภาระกิจหลักของทีมจนบรรลุเป้าหมาย… และเหมือนทีมรบที่ฝึกกรำมาอย่างหนักพร้อมกัน เพื่อทำภาระกิจยากๆ ถึงขั้นเอาชีวิตตัวเองเข้าแลก เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมที่เคียงบ่าเคียงไหล่รอดตายในขณะที่ลึกๆ ในใจของตัวเองกำลังกลัวที่สุด

Simon Sinek… นักเขียนหนังสือขายดีถึง 3 เล่ม และ นักพูดสร้างแรงบัลดาลใจที่มีคนดูผ่าน TED Talk สูงติดอันดับ 1 ใน 5 ตลอดกาล… รวมทั้งเป็นคนเผยแพร่แนวคิด Start With Why? อันเป็นแรงบัลดาลใจในการสร้างนวัตกรรมไปทั่วโลก… เคยพูดถึงมุมมองของการร่วมกันลงทุนลงแรงในแบบทีมเอาไว้ว่า… A Team Is Not A Group Of People That Work Together. A Team Is A Group Of People That Trust Each Other. ทีมไม่ใช่กลุ่มคนที่มาทำงานด้วยกันเท่านั้น ทีมคือกลุ่มคนที่เชื่อมั่นคนอื่นในทีม

แก่นของการทำงานกับทีม และ การทำงานเป็นทีมจึงอยู่ที่ “ความเชื่อมั่นต่อกันของสมาชิกทีม” เป็นเบื้องต้น… และบริบทอื่นๆ ที่เหลือก็จะง่ายขึ้นมากเมื่อเกิดความเชื่อมั่นต่อกัน… และเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็จะง่ายขึ้นมากเมื่อเกิดความเชื่อมั่นต่อกัน

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Carol S. Dweck

Teach Their Children To Love Challenges, Be Intrigued By Mistakes, Enjoy Effort, And Keep On Learning – Carol Dweck

งานของ Carol Dweck เกือบทั้งหมดพัฒนาด้วยแนวคิด Implicit Theories of Intelligence หรือ ทฤษฎีความความฉลาดส่วนบุคคล จนเป็นที่มาของงานอันลือลั่นอย่างหนังสือเล่มสีฟ้าชื่อ Mindset: The Psychology of Success ในปี 2006… และทฤษฎีความฉลาดส่วนบุคคลที่เธอค้นพบ ก็กลายเป็นเครื่องมืออย่างสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ขับเคลื่อนด้วยจิตวิทยา มากกว่าจะขับเคลื่อนด้วยความเชื่อและเรื่องเล่าเบาบางเหมือนคำสอนในศาสนาต่างๆ และได้ “บุคคลอันพึงประสงค์” ให้สังคมได้ไม่ต่างกัน

Covid-19 Vaccine

Vaccine Tourism

Mike Dunleavy ประกาศว่า… ถ้าท่านเดินทางมาอลาสกา ก็จะได้รับการฉีดวัคซีนฟรี ถ้าท่านต้องการ วัคซีนที่รัฐอลาสกาฉีดให้ฟรีเป็นวัคซีนของ Pfizer และ Moderna ซึ่งดีที่สุดในเวลานี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวสหรัฐ จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายนนี้ ที่สนามบินใหญ่ 4 แห่ง คือ Anchorage Juneau Ketchikan และ Fairbanks โดยจะเริ่มทดลองปลายเดือนเมษายนนี้ที่ Ted Stevens Anchorage International Airport ก่อน

Bathroom

Technologies For Smart Bathroom… เทคโนโลยีในห้องน้ำ

ทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกซื้อบ้านของคน GenY หรือคนยุค Millennials ที่โตมากับสมาร์ทโฟนพบว่า… 77% ของคน GenY สนใจบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่มีนวัตกรรมอันชาญฉลาด… และมองว่า Gadgets ในห้องน้ำคือเสน่ห์อันชวนหลงไหล และมีผลต่อการตัดสินใจ… และเรามาถึงยุคที่ห้องน้ำในบ้านต้องถูก Upgrade ให้ล้ำขึ้นไปอีกขั้น…

ที่ดินกว่าร้อยไร่… สถานีขอนแก่น

สถานีรถไฟขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งชุมทางใหญ่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่รับเที่ยวรถไฟทั้งระบบทางคู่และรถไฟความเร็วสูง สถานีรถไฟขอนแก่นจึงเป็นชุมทางกลุ่มแรกๆ ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย จับลอกคราบต้อนรับศัตวรรษแห่งการเดินทางและขนส่งทางราง…