A Leader Is A Dealer In Hope ~ Napoleon Bonaparte

Bonaparte

การนำโดยผู้นำในทางปฏิบัตินั้น โดยสาระและข้อเท็จจริงจะเกิดขึ้นเมื่อการตัดสินใจของคนๆ หนึ่ง มีคนอื่นๆ คล้อยตาม และ ทำตามทั้งโดยสมัครใจ หรือ โดยจำใจก็ตามแต่… ผู้ที่นำคนอื่นเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งหลังการตัดสินใจของตน จะได้ชื่อว่าเป็นผู้นำอย่างชัดเจนในวาระนั้น

คำถามคือ… อะไรคือตัวแปรที่ทำให้ “กลุ่มผู้ตาม” ยินยอมถูกนำและส่วนใหญ่ยังต้องรับบทบาทในกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงตามการตัดสินใจของผู้นำอีกด้วย… 

คำตอบคือความหวัง หรือ Hope แบบที่ Napoleon Bonaparte กล่าวไว้ชัดเจนว่า… A Leader Is A Dealer In Hope หรือ ผู้นำคือตัวแทนค้าความหวัง… โดย “กลุ่มผู้ตาม” ต่างก็ “วาดหวัง” เป็นภาพแบบเดียวกับวิสัยทัศน์ของผู้นำที่ใช้เป็นเงื่อนไขในการตัดสินใจ… ถึงแม้จะเป็นการตัดสินใจเพื่อเผชิญกับความยากลำบาก หรือ ท้าทายกับความเป็นความตายแบบที่นักรบทุกยุคทุกสมัย ล้วนอุทิศร่างกายและจิตวิญญาณ พร้อมทั้งสละผลประโยชน์ส่วนตัวหลายอย่าง เพื่อเข้าสู่สงครามแม้จะรู้ว่ากาลข้างหน้ามีโอกาสมากมายที่จะบาดเจ็บล้มตายนั่นเอง

Napoleon Bonaparte ถือเป็นผู้นำในประวัติศาสตร์คนหนึ่งที่เข้าใจเรื่อง “ความหวัง หรือ Hope” ในการนำชาวฝรั่งเศสทำเรื่องเหลือเชื่อมากมายถึงขั้นได้ชื่อว่า เป็นนายพลผู้ยิ่งใหญ่จากการนำกอบกู้การปฏิวัติฝรั่งเศสที่ ที่บ้านเมืองเละเทะหลังการยึดอำนาจกษัตริย์เพื่อสถาปนาระบอบประธานาธิบดี และ Napoleon Bonaparte ยังเป็นผู้วางรากฐานของรัฐฝรั่งเศสสมัยใหม่ รวมทั้งการเป็นจักรพรรดิที่ทรงอำนาจที่สุดในยุโรป แม้จะเป็นมงกุฏที่สวมให้ตัวเองจากเทคนิค “รัฐประหารตัวเอง” จากตำแหน่งประธานาธิบดี ไปเป็นจักรพรรดิก็ตาม

ประเด็นก็คือ… ไม่ว่าประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส หรือ ประวัติศาสตร์โลกจะบันทึกวีรกรรมความเลวร้าย และ คุณูประการในผลงานของ Napoleon Bonaparte ไว้อย่างไร… คนฝรั่งเศสในยุคที่มีผู้นำชื่อ Napoleon Bonaparte ล้วนสนับสนุนการนำของจักรพรรดิ และ แม่ทัพชื่อ Napoleon Bonaparte… ซึ่งรัฐชาติอื่นๆ ในยุโรปที่เดือดร้อนจากอำนาจ และ อิทธิพลในฐานะที่ Napoleon Bonaparte และกองทัพฝรั่งเศษเป็นผู้รุกราน… ก็เป็นสิทธิ์ที่ควรได้โอกาสบันทึก และ วิพากษ์ Napoleon Bonaparte จากผลกระทบที่ผู้นำทรงอำนาจขั้นนี้คือศูนย์กลางความทุกข์ร้อนของฝ่ายตน

ประเด็นก็คือ ภาวะการนำในแบบของ Napoleon Bonaparte มีแง่มุมในด้านความสำเร็จแบบผู้นำเผด็จการ ซึ่งเป็นเทคนิคการนำที่มอบความหวังภายใต้ความรับผิดชอบจากการตัดสินใจ ซึ่งในปัจจุบันมีการพูดถึง Wartime Leadership ที่ยังใช้ได้ผลกับบางสถานการณ์ที่ผู้นำโลกสวยอาจกลายเป็น “คุณลังเล หรือ ท่านโลเล” ที่ไม่กล้าตัดสินใจอะไรเพราะไม่กล้ารับผิดชอบผลลัพธ์… ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะ “กลัว” ไม่มีคนเห็นด้วย หรือ ขาดผู้ตามโดยไม่รู้ หรือ ไม่เข้าใจว่าต้องจัดการผ่าน Hope หรือ ความหวังของผู้คนส่วนใหญ่ที่ต้องการ “ความหวังในบางอย่าง” เพื่อชี้นำให้คล้อยตาม… ย้ำว่าแค่คนส่วนใหญ่ หรือ แค่คนเท่าที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ก็พอ

ความยากก็คือ… การใช้ Hope เป็นเครื่องมือผู้นำมีแง่มุมให้ระมัดระวังไม่ต่างจากการใช้ไฟปรุงอาหาร หรือ การใช้มีดคมๆ เตรียมอาหาร… เผลอไม่ได้ หรือ ฉลาดจัดการน้อยไปหน่อยก็ไม่ได้ เพราะในทุก “ความหวัง” ที่เกิดขึ้นจะมี “การรอคอย” เสมอ

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

ไม้ยูคาลิปตัส… หลักประกันทางธุรกิจใหม่

คุณพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยข้อมูลจากการหารือร่วมกับ ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการนำไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ… ปัญหาอุปสรรคในการให้สินเชื่อของแต่ละสถาบันการเงิน รวมถึงความเป็นไปได้ในการนำไม้ยืนต้นมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งที่ประชุมได้มีความเห็นให้ “ไม้ยูคาลิปตัส” สามารถใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้

3d-printed

Construction 3D Printing…

การสร้างบ้านหรืออาคารด้วยคอนกรีต ได้รับความนิยมจากทั่วโลก ส่วนเทคนิดการก่อสร้างที่มีซีเมนต์และคอนกรีตเป็นฐาน หรือ Concrete & Cement-Based Construction ก็มีการนำไปใช้ในการก่อสร้างน้อยใหญ่ทุกหนทุกแห่งและทุกสิ่งในโลกใบนี้… มองรอบตัวซิครับ สิ่งก่อสร้างจากคอนกรีตไม่ได้อยู่ห่างจากตัวคุณเลย เผลอๆ คุณอาจจะยืนอยู่บนคอนกรีตก็ได้

Neale Donald Walsch

Life Begins At The End Of Your Comfort Zone ~ Neale Donald Walsch

การออกจาก Comfort Zone ทุกเงื่อนไขหรือข้ออ้าง… จะมอบการเริ่มต้นใหม่ให้ทุกคนที่ยินดี “พลิกผัน” หาความมั่นคงในชีวิตและจิตใจจากโซนใหม่ให้ตัวเองเสมอ… Neale Donald Walsch ผู้เขียนหนังสือชุด Conversations with God: An Uncommon Dialogue บอกไว้ว่า… Life Begins At The End Of Your Comfort Zone หรือ ชีวิตจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งที่จุดจบของพื้นที่ความปลอดภัยแห่งความเชื่อเดิม

Bitcoin PoW

Bitcoin Mining Council… ทิศทางเหมืองบิทคอยน์และอนาคตของ POW

Michael Saylor ในนาม CEO ของ Microstrategy ซึ่งเป็นนักลงทุนบิทคอยน์รายใหญ่ที่เปิดเผยการถือครองบิทคอยน์สูงที่สุดในโลก ก็ได้ Tweet เล่าเรื่องการพบปะหารือกันระหว่าง North America Leading Bitcoin Miners หรือ แกนนำธุรกิจเหมืองบิทคอยน์อเมริกาเหนือ กับ Elon Musk และความเคลื่อนไหวเรื่องการก่อตั้ง Bitcoin Mining Council เพื่อแก้ปัญหาข้อมูลข่าวสารที่โปร่งใส ทั้งในประเด็นพลังงานและความยั่งยืนที่ต้องริเริ่มกันอย่างจริงจัง ก่อนที่อุตสาหกรรมบิทคอยน์ และ Digital Currencies จะถูกคุกคามและต่อต้านจากประเด็นสิ่งแวดล้อมซึ่งอ่อนไหวและท้าทายยิ่งกว่า