A Leader Is A Dealer In Hope ~ Napoleon Bonaparte

Bonaparte

การนำโดยผู้นำในทางปฏิบัตินั้น โดยสาระและข้อเท็จจริงจะเกิดขึ้นเมื่อการตัดสินใจของคนๆ หนึ่ง มีคนอื่นๆ คล้อยตาม และ ทำตามทั้งโดยสมัครใจ หรือ โดยจำใจก็ตามแต่… ผู้ที่นำคนอื่นเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งหลังการตัดสินใจของตน จะได้ชื่อว่าเป็นผู้นำอย่างชัดเจนในวาระนั้น

คำถามคือ… อะไรคือตัวแปรที่ทำให้ “กลุ่มผู้ตาม” ยินยอมถูกนำและส่วนใหญ่ยังต้องรับบทบาทในกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงตามการตัดสินใจของผู้นำอีกด้วย… 

คำตอบคือความหวัง หรือ Hope แบบที่ Napoleon Bonaparte กล่าวไว้ชัดเจนว่า… A Leader Is A Dealer In Hope หรือ ผู้นำคือตัวแทนค้าความหวัง… โดย “กลุ่มผู้ตาม” ต่างก็ “วาดหวัง” เป็นภาพแบบเดียวกับวิสัยทัศน์ของผู้นำที่ใช้เป็นเงื่อนไขในการตัดสินใจ… ถึงแม้จะเป็นการตัดสินใจเพื่อเผชิญกับความยากลำบาก หรือ ท้าทายกับความเป็นความตายแบบที่นักรบทุกยุคทุกสมัย ล้วนอุทิศร่างกายและจิตวิญญาณ พร้อมทั้งสละผลประโยชน์ส่วนตัวหลายอย่าง เพื่อเข้าสู่สงครามแม้จะรู้ว่ากาลข้างหน้ามีโอกาสมากมายที่จะบาดเจ็บล้มตายนั่นเอง

Napoleon Bonaparte ถือเป็นผู้นำในประวัติศาสตร์คนหนึ่งที่เข้าใจเรื่อง “ความหวัง หรือ Hope” ในการนำชาวฝรั่งเศสทำเรื่องเหลือเชื่อมากมายถึงขั้นได้ชื่อว่า เป็นนายพลผู้ยิ่งใหญ่จากการนำกอบกู้การปฏิวัติฝรั่งเศสที่ ที่บ้านเมืองเละเทะหลังการยึดอำนาจกษัตริย์เพื่อสถาปนาระบอบประธานาธิบดี และ Napoleon Bonaparte ยังเป็นผู้วางรากฐานของรัฐฝรั่งเศสสมัยใหม่ รวมทั้งการเป็นจักรพรรดิที่ทรงอำนาจที่สุดในยุโรป แม้จะเป็นมงกุฏที่สวมให้ตัวเองจากเทคนิค “รัฐประหารตัวเอง” จากตำแหน่งประธานาธิบดี ไปเป็นจักรพรรดิก็ตาม

ประเด็นก็คือ… ไม่ว่าประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส หรือ ประวัติศาสตร์โลกจะบันทึกวีรกรรมความเลวร้าย และ คุณูประการในผลงานของ Napoleon Bonaparte ไว้อย่างไร… คนฝรั่งเศสในยุคที่มีผู้นำชื่อ Napoleon Bonaparte ล้วนสนับสนุนการนำของจักรพรรดิ และ แม่ทัพชื่อ Napoleon Bonaparte… ซึ่งรัฐชาติอื่นๆ ในยุโรปที่เดือดร้อนจากอำนาจ และ อิทธิพลในฐานะที่ Napoleon Bonaparte และกองทัพฝรั่งเศษเป็นผู้รุกราน… ก็เป็นสิทธิ์ที่ควรได้โอกาสบันทึก และ วิพากษ์ Napoleon Bonaparte จากผลกระทบที่ผู้นำทรงอำนาจขั้นนี้คือศูนย์กลางความทุกข์ร้อนของฝ่ายตน

ประเด็นก็คือ ภาวะการนำในแบบของ Napoleon Bonaparte มีแง่มุมในด้านความสำเร็จแบบผู้นำเผด็จการ ซึ่งเป็นเทคนิคการนำที่มอบความหวังภายใต้ความรับผิดชอบจากการตัดสินใจ ซึ่งในปัจจุบันมีการพูดถึง Wartime Leadership ที่ยังใช้ได้ผลกับบางสถานการณ์ที่ผู้นำโลกสวยอาจกลายเป็น “คุณลังเล หรือ ท่านโลเล” ที่ไม่กล้าตัดสินใจอะไรเพราะไม่กล้ารับผิดชอบผลลัพธ์… ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะ “กลัว” ไม่มีคนเห็นด้วย หรือ ขาดผู้ตามโดยไม่รู้ หรือ ไม่เข้าใจว่าต้องจัดการผ่าน Hope หรือ ความหวังของผู้คนส่วนใหญ่ที่ต้องการ “ความหวังในบางอย่าง” เพื่อชี้นำให้คล้อยตาม… ย้ำว่าแค่คนส่วนใหญ่ หรือ แค่คนเท่าที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ก็พอ

ความยากก็คือ… การใช้ Hope เป็นเครื่องมือผู้นำมีแง่มุมให้ระมัดระวังไม่ต่างจากการใช้ไฟปรุงอาหาร หรือ การใช้มีดคมๆ เตรียมอาหาร… เผลอไม่ได้ หรือ ฉลาดจัดการน้อยไปหน่อยก็ไม่ได้ เพราะในทุก “ความหวัง” ที่เกิดขึ้นจะมี “การรอคอย” เสมอ

References…

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

ปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทย

งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งยังมีชื่อคุณวิรไท สันติประภพ เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่… ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ ปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ทำอย่างไรให้เกิดได้จริง ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

David Ogilvy

Great Marketing Only Makes A Bad Product Fail Faster – David Ogilvy

David Ogilvy นับตั้งแต่หวนคืนวงการโฆษณาก็ไม่มีอะไรฉุดเขาได้อีก… ด้วยแนวคิดสุดก้าวหน้า บวกกับ ความคิดสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัด… David Ogilvy และ เครือข่ายจึงเป็นเครื่องจักรทางการตลาด ที่ให้ลูกค้าได้ทั้งยอดขาย และ ภาพลักษณ์ดีงามต่อเนื่องมากมาย โดยเฉพาะธุรกิจยักษ์ใหญ่ข้ามชาติที่คนทั่วโลกรู้จัก และ ไม่มีคำถามเรื่องชื่อเสียงภาพลักษณ์ของแบรนด์ หรือ ตัวสินค้า หรือ แม้แต่องค์กร

Agri-Food

ไทยพร้อมรับมือวิกฤตอาหารในสถานการณ์ COVID19

ภาคการเกษตรของไทยกำลังเผชิญกับปัญหาสังคมผู้สูงวัย เกษตรกรรุ่นใหม่จึงเป็นอนาคตของภาคเกษตร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนิน โครงการยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ และ SME ที่ต้องการทำการเกษตรในพื้นที่ โดยจัดการฝึกอบรมให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีความรู้ในการดำเนินธุรกิจเกษตร นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้วางแผนในการผลิตและการตลาด

Larry Page

Always Deliver More Than Expected ― Larry Page

Always Deliver More Than Expected ที่หมายถึงแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งมอบให้ผู้คนใช้เกินกว่าที่คาดหวังให้ได้ตลอดเวลา… ที่สะท้อนผ่านผลิตภัณฑ์ในชื่อ Google มากมายที่ทั้งดีทั้งฟรีทั้งง่ายและมีความหมายกับชีวิตประจำวันจนคนรุ่นเราต้องใช้ชิวิตวนเวียนอยู่กับผลิตภัณฑ์มากมายของ Google